Ziarul Unirea

Proprietarii de tractoare şi maşini agricole vechi se pot înscrie în Programul Rabla

Proprietarii de tractoare sau maşini agricole autopropulsate uzate care vor să le înlocuiască prin Programul Rabla se pot adresa producătorilor validaţi în program, este vorba de 17 firme autorizate de AFM pentru a participa la Rabla. După obţinerea notelor de înscriere în program, solicitanţii trebuie să depună la AFM cererile de finanţare şi documentele prevăzute în Ghidul de finanţare a programului, care este publicat pe pagina de internet www.afm.ro. Valoarea programului pentru 2011 este de 50 milioane lei, iar cuantumul primei de casare este de cel mult 17.000 lei, fără ca aceasta să depăşească 40 la sută din preţul de achiziţie, preţ care nu include TVA, al tractorului nou sau al maşinii agricole autopropulsate noi.
lCine poate cumpăra un tractor nou prin Programul Rabla
Solicitanţii eligibili în program sunt: producători agricoli care deţin în proprietate tractoare şi/sau maşini agricole autopropulsate uzate înmatriculate/înregistrate pe numele lor: persoane fizice şi moştenitorii acestora, precum şi persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale constituite potrivit OUG 44/2008. Persoane juridice, grupuri de producători recunoscute, inclusiv recunoscute preliminar, sau organizaţii de producători recunoscute, după caz, care sunt înregistrate în Registrul agricol, Registrul fermelor, Registrul plantaţiilor viticole, Registrul naţional al exploataţiilor, alte evidenţe funciare, care exploatează terenuri agricole şi/sau deţin, cresc ori exploatează animale, după caz, individual sau în forme de asociere, care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei agricole primare; persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale constituite potrivit OUG 44/2008; persoane juridice române care deţin în proprietate tractoare şi/sau maşini agricole autopropulsate uzate înmatriculate/înregistrate pe numele lor; unităţi administrativ-teritoriale, unităţi şi instituţii de învăţământ, unităţi aparţinând cultelor recunoscute în România, instituţii publice, operatori economici şi organizaţii neguvernamentale. (A.D.T.)

ELIT

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419