Proiectul Legii muntelui a fost adoptat în Camera Deputaților. Cum va încuraja Statul activitățile din zona montană

Proiectul Legii muntelui a fost adoptat, marți, în Camera Deputaților, cu 245 voturi pentru, unul împotrivă și 28 abțineri, , care prevede instituirea unui program de încurajare a activităților din zona montană, pentru care se alocă de la bugetul de stat un miliard de euro pe o perioadă de 10 ani.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modalitățile de protecție și dezvoltare inteligentă, durabilă și incluzivă a zonei montane.

ELIT

Potrivit textelor adoptate, prin prezenta lege se aprobă Programul de încurajare a activităților din zona montană, pentru care se alocă un miliard de euro pe o perioadă de 10 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Bazinul montan, în înțelesul prezentei legi, reprezintă un teritoriu montan, constituit din mai multe unități administrativ – teritoriale cu continuitate teritorială, constituite, de regulă, de-a lungul unei văi, al unui curs de apă sau căi de comunicație, cu caracteristici geo-climatice comune și cu activități economice și culturale cu caracter tradițional, similare, aflate în jurul unui centru de dezvoltare locală. Zona montană a României cuprinde 9 grupe de munți. Fiecare grupă de munți este formată din mai multe masive muntoase, fiecare masiv muntos cuprinzând zone aflate în imediata vecinătate și care formează o singură entitate geografică, economică și socială cu caracteristici asemănătoare, prevede textul adoptat.

Prin această lege este interzisă colectarea apelor, izvoarelor și pâraielor în scopul utilizării acestora pentru microhidrocentrale, fără asigurarea în prealabil și cu prioritate a necesarului de apă pentru animalele domestice și sălbatice, acordând drept de exploatare celor care asigură reinvestirea profitului în proiecte de dezvoltare a calități productive a terenurilor. La întocmirea documentațiilor pentru proiectele privind construcția de microhidrocentrale, sunt obligatorii avizele emise de direcțiile pentru agricultură județene și direcțiile silvice județene și unitățile administrativ – teritoriale, mai prevede proiectul.

De asemenea, statul român acordă compensații bănești, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, proprietarilor de terenuri din zona montană, aflate în situri Natura 2000, parcuri naturale, parcuri naționale rezervații ale biosferei și alte arii naturale protejate.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministerul Educației Naționale vor colabora în vederea introducerii în învățământul gimnazial, profesional și liceal a unui pachet de discipline de studiu, care să cuprindă noțiuni elementare despre socio-economia zonei montane.

Forma de organizare a învățământului preșcolar și primar din zona montană se va stabili prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului. Instruirea practică a elevilor se va realiza la ferme pedagogice atestate pe lângă gimnazii, în baza unui parteneriat public-privat.

Statul român, prin autoritățile administrației publice centrale și locale, sprijină și susține patrimoniul cultural material din zona montană prin programe speciale, ce vizează conservarea și valorificarea acestuia, astfel: restaurarea monumentelor istorice și a clădirilor cu valoare culturală, arhitecturală și istorică; îmbunătățirea accesibilității la infrastructura destinată turismului și documentării spre situri arheologice și spre alte obiective istorice; sprijinirea inițiativelor societății civile și administrației publice locale cu privire la crearea de muzee rurale și a unor amenajări cu destinație de turism cultural, etnografic, istoric, memorial; inițierea unor acțiuni periodice de informare, promovare și prezentare a patrimoniului cultural montan prin: puncte de informare, târguri, festivaluri.

Specialiștii agricoli, medicii, profesorii tineri, până la vârsta de 35 de ani, care se stabilesc cu domiciliul în comune sau sate montane aflate la peste 20 km distanță față de un oraș beneficiază de o ”primă de munte”, echivalentă cu 100% față de salariul de bază. Învățătorii care își exercită profesia în sate sau cătune montane izolate beneficiază de o ”primă de munte” echivalentă cu 100% față de salariul de bază.

Sursa: agerpres.ro

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419