Ziarul Unirea

Proiecte de hotărâri pentru scutirea de la plata impozitelor pe locuinţe

Primăria municipiului Sebeş informează cetăţenii că, în conformitate cu art. 271 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată prin Legea nr. 158/11.07.2011 şi art. 286, alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal vor fi iniţiate două proiecte de hotărâre. În acest sens, proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinţe şi ai imobilelor care au executat lucrări pentru creşterea performanţei energetice, pe cheltuiala proprie, vor beneficia de scutire de la plata impozitului aferent locuinţei pe o perioadă de până la 7 ani, pe baza auditului energetic prin care se certifică realizarea recomandărilor propuse de către auditorul energetic pentru clădiri. De asemenea, proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinţe şi ai imobilelor care efectuează lucrări de intervenţii pentru reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei clădirilor vor fi scutiţi de la plata impozitului aferent locuinţelor pe o perioadă de 1 an. (A.D.T.)

ELIT

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419