Proiect privind implicarea clerului în proiecte sociale, modulul al doilea

Mircea Trifu - Primar Alba Iulia

Asociaţia „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia”, în parteneriat cu Arhiepiscopia Aradului, Episcopia Caransebeşului şi Arhiepiscopia Timişoarei derulează în prezent faza a doua a proiectului „Implicarea clerului şi a membrilor comunităţilor parohiale ortodoxe în dezvoltarea de proiecte sociale la nivelul Mitropoliei Banatului şi Arhiepiscopiei Alba Iuliei”, cofinanţat de Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 6 ,,Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul majoritar de intervenţie 6.2 ,,Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”.
Odată cu intrarea în noul an bisericesc, proiectul a trecut la al doilea modul de cursuri de formare, care se vor finaliza, la sfârşitul acestei luni, cu certificarea a 460 de persoane ca manager de proiect. În paralel cu derularea cursurilor, echipa de management a proiectului a avut o întâlnire de lucru cu echipele de implementare de la nivelul celor 6 judeţe implicate. Întrunirea a avut loc la Moneasa, în judeţul Arad, iar din Alba au participat 80 de persoane. Principalele teme discutate la această întâlnire au fost legate de informarea privind stadiul implementării proiectului de faţă şi a activităţilor în curs de derulare, s-au făcut observaţii în ceea ce priveşte completarea dosarelor beneficiarilor şi a înscrierii acestora în formularul de apartenenţă la grupul ţintă, s-au evaluat posibilele riscuri legate de colaborarea cu autorităţile locale în încercarea de a evita blocajele informaţionale, s-a urmărit identificarea potenţialului economic şi uman la nivelul judeţului, care poate fi accesat, în vederea implementarii de proiecte social-economice la nivel local, s-a adus în discuţie optimizarea modului de lucru şi eficientizarea lui şi s-au realizat diagnoze comunitare pentru localităţile în care s-au calificat manageri de proiect.
Implicarea clerului şi a membrilor comunităţilor parohiale ortodoxe în dezvoltarea de proiecte sociale la nivelul Mitropoliei Banatului şi Arhiepiscopiei Alba Iuliei aduce în prim plan acţiunea Bisericii de „ieşire în lume”, de implicare în viaţa şi organizarea societăţii româneşti, la nivel parohial şi nu numai, ca purtătoare de grijă şi, totodată, cunoscătoare a situaţiilor şi nevoilor pe care le întâmpină familiile şi grupurile ce trăiesc în condiţii sociale precare. Prin intermediul preoţilor şi a credincioşilor de bună inimă, Biserica vine în întâmpinarea problemelor cu care se confruntă societatea, în special celor de ordin social-economic, şi propune soluţii, oferă sprijin şi scrutează modalităţi de identificare a grupurilor vulnerabile din punct de vedere social, răspunzând astfel unei nevoi stringente de identificare şi, implicit, de ajutorare a semenilor aflaţi în nevoi. Obiectivele programului de instruire şi ale certificării în urma cursurilor şi întâlnirilor sunt: formarea profesională a 460 preoţi/membri din comunităţile parohiale ortodoxe prin cursuri de formare profesională pentru competenţa comună mai multor ocupaţii, denumită „management”, şi certificarea competenţelor profesionale în ocupaţia de „m anager proiect”, prin identificarea nevoilor comunităţilor din care provin (parohiile, prin statutul lor, pot fi furnizoare de servicii sociale) şi prin realizarea diagnozelor comunitare ca rezultat al unei formări continue în viaţa socială a Bisericii, cu scopul de a întinde mereu o mână a ajutor celor de lângă noi, aflaţi în nevoi.
Faza întâi a proiectului Implicarea clerului şi a membrilor comunităţilor parohiale ortodoxe în dezvoltarea de proiecte sociale la nivelul Mitropoliei Banatului şi Arhiepiscopiei Alba Iuliei s-a derulat în perioada 4 aprilie 2011-30 iunie a.c. (I.H.)

Pro România - Ține cu ALBA
ELIT
PMP - Alegeri Locale 2020
USR-Plus - Oameni ca tine schimbă Alba în bine

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Must de Jidvei