Proiect legislativ privind exceptarea de la dobândirea licenţei de transport

Mircea Trifu - Primar Alba Iulia

În urma numeroaselor sesizări primite de la cetăţeni în cadrul audienţelor ţinute la cabinetele parlamentare din colegiul său cu privire la viciile legislative în domeniul licenţierii transportatorilor de mărfuri şi de persoane pe teritoriul României, deputatul PDL de Alba, Corneliu Olar, a iniţiat recent şi a depus la Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor un proiect legislativ care să reglementeze corect anumite situaţii în domeniu. Astfel, potrivit expunerii de motive anexată la noul proiect legislativ se precizează: „Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare, reglementează cadrul general pentru organizarea şi asigurarea desfăşurării fluente a transporturilor rutiere de mărfuri şi de persoane pe teritoriul României, asigurând siguranţa şi calitatea, cu respectarea principiilor liberei concurenţe şi a măsurilor de protecţie a mediului înconjurător. Conform prevederilor art.28 din legea sus menţionată, transportul rutier public de mărfuri este efectuat numai de autovehicule care deţin la bord o copie conformă a licenţei de transport, neexistând nicio excepţie privitor la transporturile care se efectuează cu vehicule care se deplasează fără încărcătură sau pentru vehiculele deţinute de persoane fizice şi care sunt utilizate la transportul rutier în interes propriu, aşa cum sunt, spre exemplu, prevăzute în legislaţia Ungariei (…) Faţă de cele prezentate, am elaborat propunerea legislativă anexată, pe care o supunem spre aprobare, în procedură de urgenţă, Parlamentului.
În continuare se propune: ARTICOL UNIC. – La articolul 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 din 22 iulie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.102/20006, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alin. (3) şi (4) cu următorul cuprins:
„(3) Sunt exceptate de la dobândirea licenţei de transport vehiculele care se deplasează fără încărcătură între vânzător şi cumpărător sau între proprietar şi utilizator, situaţii pentru care nu trebuie prezentate documente justificative, precum şi vehiculele deţinute de persoane fizice şi care sunt utilizate la transportul rutier în interes personal.
(4) Pentru situaţiile prevăzute la alin (3) nu este necesară prezentarea licenţei de transport”.
La final mai menţionăm că noul proiect legislativ depus la Camera Deputaţilor a fost semnat de peste 20 de parlamentari din cadrul tuturor formaţiunilor politice parlamentare, între care şi senatorii PDL de Alba Alexandru Pereş şi Nicolae Dobra.
Tinu MATEŞ

Pro România - Ține cu ALBA
ELIT
PMP - Alegeri Locale 2020
USR-Plus - Oameni ca tine schimbă Alba în bine

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419