Proiect: Cantina din incinta Colegiului Tehnic Alexandru Domșa din Alba Iulia va fi transformată în grădiniță

Paul Voicu - Primar 2020

Pe Ordinea de zi a ședinței CL Alba Iulia, din 22 mai, se află proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza SF – Studiul de fezabilitate pentru obiectivul: ”Construire Grădinița cu program prelungit nr. 16, prin schimb de destinație și extindere clădire cantină din incinta Colegiului Tehnic Alexandru Domșa”.

Valoarea totală estimată a investiției este de 11.744.350,26 de lei iar durata de execuție este de 24 de luni. Finanţarea obiectivului se asigură conform prevederilor Programului Operaţional Regional 2014-2020, buget local şi alte surse constituite conform legislaţiei in vigoare.

ELIT

”În prezent, în zona Ampoi există Grădiniţa nr.16 care funcţionează cu cinci grupe de copii la parterul clădirii Colegiului Alexandru Domşa (fostul internat) în condiţii improprii şi Grădiniţa cu program prelungit nr.14, care funcţionează cu două grupe de copii la parterul clădirii Creşă cartier Ampoi II, fără a avea capacitatea necesară de a prelua şi alte cereri. În urma unui studiu local, a Notei de fundamentare venită din partea directorului Grădiniţei cu program prelungit nr.16 s-a stabilit necesitatea construirii unei grădiniţe cu program prelungit în zona cartierului Ampoi, mai precis în incinta Colegiului Alexandru Domşa. Acest demers este susţinut şi de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba”, precizează reprezentantul administrației locale.

Prin documentaţia tehnico-economică se propune schimbarea destinaţiei fostei cantine a Colegiului Tehnic Alexandru Domșa din municipiul Alba lulia şi extinderea acesteia pe orizontală şi verticală, astfel incât spaţiile obşinute să deservească în cele mai bune condiţii funcţiunea principală de grădiniţă cu program prelungit.

Mihail David - 2020

”Schimbarea de destinaţie va necesita desfiinţarea pereţilor de închidere şi a celor de compartimentare, utilizând doar structura construcţiei existente, ce se va extinde pe orizontală pe toate cele patru laturi şi pe verticală pe întreaga suprafaţa a acesteia. Totodată, se propune o extindere şi a subsolului pentru funcţiuni auxiliare cum ar fi spălătoria, uscătoria și călcătoria. Organizarea funcţională a spaţiilor prevede la nivelul parterului spaţiile anexe grădiniţei (sala polivalenta, bucătăria, administraţie, izolator), care au nevoie de o continuă legătură cu exteriorul, iar la nivelul etajului, 8 săli de grupă cu spațiile anexe aferente (vestiare, grupuri sanitare, depozitări de material didactic). Prin proiect se propune realizare anvelopei şi a compartimentărilor din materiale uşoare, dar care respectă normele în vigoare în ce priveşte fonoizolarea şi restul cerinţelor de calitate. De asemenea, construcţia este prevăzută cu instalaţii şi dotări specifice funcţiunii propuse şi va fi racordată la utilităţi urbane prin intermediul unor branşamente (apă, canalizare, energie electrică, gaze naturale).

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...