PROIECT: Burse pentru elevii din toate școlile. Se propune introducerea unui prag minim, iar autoritățile să fie obligate să acorde aceste stimulente

Un proiect legislativ, care prevede acordarea de burse pentru toate categoriile de elevi, nu doar cei cu rezultate foarte bune sau cei din categoriiile defavorizate, a fost inițiat de mai mulți parlamentari PSD, printre care și fostul ministru al Educației – Liviu Pop.

Propunerea legislativă de modificare a Legii educației nr. 1/2011 conține obligativitatea acordării unei sume minime ca bursă, care poate contribui “în mod semnificativ la satisfacerea unor nevoi ale elevilor, precum competitivitatea şi echitatea, dar şi la diminuarea unor probleme sistemice, precum rata alarmantă a abandonului şcolar sau promovabilitate scăzută la Bacalaureat”, după cum susțin inițiatorii în expunerea de motive a proiectului.

În acest moment, consiliile locale pot acorda diferite sume ca burse școlare, dar pentru că nu există un prag minim în lege, aceste sume pot lipsi sau pot fi infime, mai argumentează parlamentarii care au propus modificarea legii.

Art. 82, alin. (1) din Legea educaţiei naţionale va avea următorul cuprins, iar după alin. (1) se introduc două noi alineate:

“(1) Elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat beneficiază lunar de burse de performanță, de burse de merit, de burse de studiu și de burse de ajutor social.

(11) Cuantumul minim al bursei de performanţă, al bursei de merit, al bursei de studiu şi al bursei de ajutor social se stabilesc anual prin hotărâre a Guvernului.

(12) Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanţă, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu.”

Proiectul legislativ este în dezbatere publică la Camera Deputaților, primul for decizional. Consiliul Economic și Social a dat aviz favorabil propunerii, dar se așteaptă, în următoarele două săptămâni, avizele Guvernului și Consilului Legislativ, pentru a intra la vot.

sursa:legestart.ro

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419