Programul de INVESTIȚII al Primăriei Alba Iulia pe anul 2020. Ce proiecte vor fi finanțate din bugetul local

Mircea Trifu - Primar Alba Iulia

Primăria municipiului Alba Iulia a elaborat proiectul de buget pe anul 2020. Potrivit informațiilor făcute publice, municipalitatea a bugetat 195.923.30 lei pentru obiective de investiţii şi lucrări de reparaţii. Bugetul pentru continuarea unor investiţii se ridică la suma de 107.207.91 lei, 79.216.64 lei pentru lucrări noi, în timp ce pentru alte cheltuieli de investiții a fost alocată suma de 9.498.75 lei.

LUCRĂRI IN CONTINUARE

Pro România - Ține cu ALBA
ELIT

Reabilitarea si extinderea cladirii Colegiului Economic Dionisie Pop Marțian din municipiul Alba Iulia, judetul Alba (PT+executie)- PNDL

PMP - Alegeri Locale 2020
USR-Plus - Oameni ca tine schimbă Alba în bine

Reabilitare clădire Școala Gimnazială Liviu Rebreanu – municipiul Alba Iulia, jud.Alba (PT+executie) – PNDL

Creșterea eficenței energetice a clădirilor de invățământ din municipiul Alba Iulia – Liceul cu Program Sportiv- POR 2014-2020 (PT+executie)

Refunctionalizare spatii de invatamant „Liceul de Arte Regina Maria” str. Avram Iancu, nr.7A si str.Calarasi nr.2 Municipiul Alba Iulia (elaborare documentatie + executie)

Modernizare corp cladirea Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia, str.Avram Iancu nr.6 (elaborare documentatie + executie)

Măsuri privind implementare cerințe ISU la Școala Gimnazială Vasile Goldis

Înlocuire acoperiș, amenajare teren sintetic de sport, inlocuire inst.electrică Scoala Gimnazială Avram Iancu

Construire anexă scenă pentru copii Grădinița cu program prelungit Dumbrava Minunată

Conformare Colegiul Economic la standardele actuale privind securitatea la incendiu Complex Comercial și Căminul Ucenicilor (execuție)

Măsuri privind implementare cerințe ISU Școala Gimnazială nr. 3 „Avram Iancu”

Instalații stingere incendiu cu hidranti pentru Gradinița cu program prelungit nr.10 Alba Iulia (execuție)

Reabilitare si extinderea unor clădiri ale unităților de învățământ preșcolar (Grădiniță cu program prelungit nr. 2 + Grădinița cu program prelungit nr. 12 + Grădinița cu program prelungit nr.11 + Grădinița cu program prelungit nr. 7 Scufița Roșie+Grădinița cu program prelungit nr. 13) – elaborare documentație

Dotări – Grădinițe – echipamente și utilaje, piese de schimb (pompe circulație, boilere, arzătoare gaz, automate de ardere )

Dotări – Școli, colegii și licee – echipamente și utilaje (pompe circulație, cazane, arzătoare gaz, automate de ardere)

Conservarea, restaurarea si valorificarea durabilă a Ansamblului Palatul Principilor din Alba Iulia – Centrul Expozitional Corp Principal E – POR 2014-2020 (executie)

Camin cultural Paclisa

Realizare ansamblul memorial al Marii Uniri, Alba Iulia, Parcul Unirii (elaborare documentație tehnico-economica + execuție)

Reconversie functionala, șant exterior-Latura de Nord a Cetatii Alba Carolina, spatii publice amenajate pentru agrement si petrecerea timpului liber -elaborare PT(POR 2014-2020)

Viabilizare teren locuințe ANL str. Detunata si Lalelelor – documentatie tehnica + executie

Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Alba Iulia – executie lot 1 POR 2014-2020

Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Alba Iulia – executie lot 2 – POR 2014-2020

Elaborare documentatie tehnico-economica (faza SF) Construire locuinte sociale (5 tronsoane), cartier Gheorghe Șincai,municipiul Alba Iulia

Iluminat arhitectural dinamic Cetatea Alba Carolina – Alba Iulia

Construire rețea de iluminat public în Municipiul Alba Iulia pe străzile Calea Moților, Pr. Eugen Hulea, Albăstrelelor, Rozelor, Ion Rațiu și Ion Agârbiceanu

Reabilitare canal colector Hc 762-Micesti, Alba Iulia

Platforma stocare temporara deseuri menajere(documentatie+executie+dotari)

Construire platforme subterane pentru colectarea selectiva a deseurilor urbane, municipiul Alba Iulia – etapa I (PT+executie pentru 134 platforme)

Reabilitare străzi Municipiul Alba Iulia – str. Brândușei(PT+executie) – PNDL

Modernizare si reparatie capitala DJ 107A de la km 2+498 – la km 4+018 – str. Carpenului, mun. Alba Iulia – executie

Modernizare strada Mitropolit Alexandru Sterca Șuluțiu – elaborare documentatie + executie

Reabilitare si inlocuire instalatii electrice de dirijare a traficului

LUCRĂRI NOI

Reabilitare și modernizare atelier-școală, centrala termică și incintă -Colegiul Tehnic Alexandru Domșa- (POR 2014-2020)-elaborare PT

Construire grădinița cu program prelungit nr.16 prin schimbarea destinației si extindere clădire cantina din incinta Colegiului Tehnic Alexandru Domșa, Municipiul Alba Iulia( elaborare PT)- POR 2014-2020

Viabilizare teren Sc.gen. Avram Iancu(sala de educatie fizica),Construire baza sportiva Cartier Micesti si Colegiul National HCC (str.B-dul 1 Decembrie) -elaborare documentatie tehnica economica

Construire, dotare si operationalizare complex multifunctional – activitati educative, culturale, recreative, social-culturale Muzeul Copiilor- elaborare documentație (PT, asis tehnica)+executie-POR 2014-2020

Amenajare zona de agrement si debarcader pe raul Mures in municipiul Alba Iulia-POR

Construire baza sportiva si de agrement zona Bazin Olimpic – actulizare SF, elaborare DTAC+PT+executie

Reabilitare si modernizare pista de atletism(documentatie tehnico- economica+executie)

Conservarea, restaurarea si valorificarea durabila a ansamblului Palatul Principilor din Alba Iulia – Reabilitarea acoperișurilor si planșeelor peste etaj la corpurile A, B, C, D, F si G

Extindere, reabilitare și modernizare infrastructură serviciului social „Centrul de zi pentru persoane vârstnice” Alba Iulia- POR 2014-2020 (PT+executie)

Construire si dotare creșă si amenajare accese in zona Lalelelor a Municipiului Alba Iulia – elaborare documentație +executie

Proiect Alba Iulia 360 – Reabilitare cladire si lucrari

Construire ansamblul urban cu spatii socio-culturale, educative si de recreere, cartier Cartier Gh. Sincai (Creare/reabilitare/modernizare spatii publice urbane din teritoriul SDL – infrastructura drumuri si retele edilitare, Modernizare piata Talcioc, Crearea de facilitati pentru recreere,Crearea de spatii verzi, Construire Centru Multifuctional(sala de spectacole, sala de activitati, sala pentru intalniri comunitare), Construire intrprideri sociale de insertie,Construire dispensar, after-school, microcantina sociala, post de politie) – Proiecte GAL

Desfiintare contructie existenta (bloc G2) și construire parcaj colectiv și amenajare incintă – faza PT+Execuție – etapa I demolare

Demolare cladire centrala termica CT9, str.Iancu de Hunedoara (fosta Poligonului), Demolare cladire centrala termica CT6, str.Stefan cel Mare, Demolare cladire centrala termica CT 10, b-dul Revolutiei 7C

Construire ansamblul de locuinte sociale, 2 tronsoane(1 tronson de tip B1 si un tronson aferent zonei Z3), cartier Gh. Sincai, Municipiul Alba Iulia POR

Crearea sistemului de iluminat public al Municipiului Alba Iulia – Zona Centrală, Cartierele Ampoi 1, Ampoi 2, Ampoi 3 și Partoș”-POR – Lot 1

Crearea sistemului de iluminat public al Municipiului Alba Iulia – Cartier Cetate – POR – Lot 2

Reabilitarea sistemului de iluminat public al Municipiului Alba Iulia localitati componente: Oarda de Sus, Oarda de Jos, Paclisa, Micesti si Barabant POR – Lot 3

Extinere rețea gaze naturale pt. Adăpost Câini Fără Stăpân (documentație +execuție)

Extindere capacitate adăpost public pt. câini fără stăpân

Dotări – locuințe sociale – echipamente și utilaje, piese de schimb

Reabilitare infrastructura retea majora de transport lotul I – tronsoanele 1,2 si 3 ,strazile:Regimentul V Vanatori, b-dul Ferdinand, str. I.C.Bratianu, str. Ardealului, b-dul Tudor Vladimirescu, str. Turnatoriei, str. Cabanei(elaborare PT+executie)- POR

Reabilitare infrastructura retea majora de transport lotul II- tronsonul 1 , 2 si 3strazile:b-dul Republicii, b-dul Revolutiei, str. Lalelelor, str. Pinului, str. Francisca, str.Nicolae Grigorescu, str. Gh.Pop de Basesti, b-dul Incoronarii”(elaborare PT+ executie)- POR

Construire pod din beton peste Valea Orzii pe strada Victoriei, cartier Oarda, municipiul Alba Iulia

Amenajare sens giratoriu intersectia Calea Motilor cu Str. Detunata ( elaborare documentatie tehnico-economica+executie)

Proiect – Transport Innovation Gender Observatori – TInnGO (echipamente)

Proiect: Instalare a 5 statii de reincarcare pentru vehicule electrice in Municipiul Alba Iulia(documentatii+executie) – AFM

Achizitie mijloace de transport public-PT+statii incarcare+autobuze electrice – POR

Alte cheltuieli de Investiții

Conservarea, restaurarea si valorificarea durabilă a ansamblului Palatul Principilor din Alba Iulia – actualizare documentatie – corp B

Documentații de autorizarea privind securitatea la incendiu pentru – cladira ”Principia” si Bazinu de Inot Olimpic

Măsuri privind implementare cerințe ISU pentru imobile – Bazinul de Înot Olimpic

Dotari – Muzeul Principia

Servicii conservare obiecte expozitie Muzeul Principia si drumul roman Via Principalis

Proiect Personaje antice in dialoguri virtuale -realizare si punere in functiune sistem realitate augumentata

Reabilitare parcuri municipiul Alba Iulia: Parcul Iuliu Maniu, P-ta Iuliu Maniu, Parc I.L. Caragiale, Parc E. Birdas, Parc I.C. Bratianu, P-ta Natiunii – elaborare DTAC+PT

Studii,expertize si documentații tehnico-economice privind restaurare/reabilitare, revitalizare si punere in valoare clădiri, spații publice din zona istorică, centre cultural -educative si zone de agrement, zid grup sanitar gradinita 8 si ziduri Cetate

Dotari – Căminului de persoane vârstnice (autovehicul special,paturi electrice de spital, montare sistem supraveghere)

Măsuri privind implementare cerințe ISU la clădirile sociale (cămin persoane vârstnice)

Construire cresa si gradinita zona Schit Alba Iulia – elaborare documentatie SF

Masuri integrate de combatere a excluziunii sociale in comunitatile marginalizate din municipiul; Alba Iulia MICESA(masini de spalat, reabilitare cladire centrul comunitar de interventie integrata + panouri fotovoltaice)

Extindere/reabilitare retele apa

Proiect – WiFi4EU Promovarea conectivitatii la internet in comunitatile locale (echipamente si servicii de instalare retea WiFi

Studii și alte documentații tehnico-economice pentru imbunatatirea infrastructurii de iluminat (POR)

Elaborare PUZ, PUD – regulamente și alte studii de urbanism

Elaborare documentatie tehnico- economica (faza SF) Construire ansamblul urban cu spatii socio-culturale, educative si de recreere, cartier Cartier Gh. Sincai (Creare/reabilitare/modernizare spatii publice urbane din teritoriul SDL – infrastructura drumuri si retele edilitare, Modernizare piata Talcioc, Crearea de facilitati pentru recreere,Crearea de spatii verzi, Construire Centru Multifuctional(sala de spectacole, sala de activitati, sala pentru intalniri comunitare), Construire intrprideri sociale de insertie,Construire dispensar, after-school, microcantina sociala, post de politie) – Proiecte GAL

Achziție imobil(teren+constructie) pentru obiective noi de investiții

Sisteme de supraveghere video si sisteme de alarmare ale imobilelor de interes public din municipiul Alba Iulia( documentatie tehnico- economica+executie)

Sistem gestionare parcari cu plata

Achizitie utilaje reparatii si intretinere drumuri (autogreder,buldoexcavator,rulou compactor)

Proiect 5 G Victori – (servere si pachete software)

Extindere/reabilitare retele canalizare

Documentații tehnico-economice, DALI+SF reabilitări și extinderi rețele canal în zone de dezvoltare și reabilitare colectoare ape pluviale

Studii și alte documentații tehnico-economice privind modernizarea/reparații capitale drumuri publice, inclusiv centura Nord a orasului si legatura Barabant – Emil Racovita, construire drum legatura str.I.Lancranjan cu cartierul Partos

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Must de Jidvei

1 comentariu

baliata gavril 25 ianuarie 2020 at 13:06

Fost Centrala termica a M-URILOR,1 Decembrie 1918,este insalubra,risc de focar de infectii,este frecvent inundata de reteaua de canalizare.In spatele M-uri,este mai rau decat intr-o localitate urbana !

Comentariile sunt oprite