Proces în justiţie după ce un elev din Alba Iulia, care a susţinut Evaluarea Naţională, a obţinut note mai mici în urma contestaţiilor

Paul Voicu - Primar 2020

Părinții minorului au solicitat anularea notelor de după contestații și păstrarea în procedura de repartizare a celor inițiale

Părinții unui elev din Alba Iulia, care a susținut examenul de Evaluare Națională în sesiunea din acest an și a contestat notele obținute, fiind notat în final cu o medie mai mică decât cea inițială, încearcă să obțină în justiție anularea unor articole din două ordine ale ministrului Educației, precum și suspendarea efectelor notelor înscrise în urma contestațiilor la cele două materii: Limba și Literatura Română, respectiv Matematică.

ELIT

Procesul în care sunt pârâți Comisia Județeană de Admitere Alba, Inspectoratul Școlar, Comisia Națională de Admitere și Ministerul Educației a fost deschis în 26 iunie 2018 la Curtea de Apel Alba Iulia. S-a solicitat, în principal, menținerea notelor inițiale și păstrarea acestora în cadrul procedurii de repartizare computerizată. Prima instanță a respins cererea familiei din Alba Iulia, dar soluția poate fi contestată la Înalta Curte de Casație și Justiție. lContestație nulă pe motiv că a fost semnată de minor ”Art. 8 din Ordinul nr. 4793/ 31.08.2010 nu prevede posibilitatea scăderii notei în urma contestației, menționând doar modalitatea de evaluare și reevaluare. Art. 9 nu prevede expres această posibilitate, doar faptul că «Candidații care depun contestații completează și semnează o cerere tip prin care se menționează faptul că au luat la cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere». Chiar și cererea de contestație este nulă, fiind făcută și semnată doar de candidatul minor, nu și de părinte.

Or, potrivit prevederilor exprese ale alin. 2 din art. 41 C. civ. «Actele juridice ale minorului cu capacitate de exercițiu restrânsă se încheie de către acesta, cu încuviințarea părinților sau, după caz, a tutorelui». De altfel, Ordinul atacat nici nu prevede expres faptul că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica nota inițială prin descreștere, ci doar art. 9 face referire la această modificare, dar strict cu referire la declarația pe care o dă candidatul, iar nu în mod expres și imperativ”, se afirmă în acțiunea civilă aflată pe rolul instanțelor de judecată. lAcuzații de discriminare Reprezentanții elevului mai afirmă că art. 8 din ordin nu face nicio referire la faptul că, dacă nota acordată ca urmare a soluționării contestației este mai mică decât notă inițială, această notă mai mică este cea finală. ”Se precizează doar la alin. 4 al art. 8, faptul că «Nota definitivă, acordată în conformitate cu procedura menționată la alin. 1, 2 și 3, nu mai poate fi modificată și reprezintă nota obținută de candidat la proba respectivă». Atâta timp cât în acesta nu se prevede expres că nota definitivă poate fi mai mică decât cea inițială se aplică principiul de drept potrivit căruia nu poate fi agravată situația în propria cale de atac. Contestația formulată în procedura de evaluare națională este o veritabilă cale de atac, prin urmare se supune acelorași reguli. Este și absurd și total discriminator ca principiul de drept «non reformatio in pejus» (nimănui nu i se poate înrăutăți situația în propria cale de atac – n.r.) să se aplice în toate raporturile juridice de drept procesual civil, administrativ și penal, ale căror beneficiari sunt persoane cu capacitate de exercițiu (majore), iar minorilor să nu li se aplice; aceasta ar însemna că minorilor li se aplică un tratament discriminator negativ, mai drastic decât majorului, ceea ce este inadmisibil și în total dezacord cu un alt principiu de drept, și anume acela al interesului superior al minorului”, se mai susține în plângerea adresată Curții de Apel.

Mihail David - 2020

Tot discriminator este considerat și faptul că minorul și reprezentantul său legal nu au dreptul de a-și vedea lucrarea înainte de a face contestație, deci după evaluarea inițială. Se afirmă că prin aceasta se încalcă grav dreptul la apărare, inclusiv prin faptul că minorul este silit să semneze acea declarație, altminteri nu i se acceptă contestația. ”Nepermițându-i-se candidatului minor și/sau reprezentantului legal să vadă lucrarea după evaluarea inițială și înainte de a formula contestație i se încalcă dreptul de a fi informat cu privire la greșelile pe care le-a făcut în tratarea subiectelor. Dacă i s-ar fi permis acest lucru, poate nu ar mai face contestație, dar nu i se permite pentru ca apoi să i se micșoreze nota dacă a contestat, nefiind informat. Pe de altă parte, dreptul acordat pentru a face contestație este foarte scurt – 5 ore – timp în care nu i se asigură nici mijloacele adecvate pentru a hotărî asupra formulării contestației. Nelegală este și prevederea privind reevaluarea întregii lucrări, atâta timp cât nemulțumirile contestatorului ar putea să vizeze doar subiectele la care a fost notat necorespunzător, dacă i s-ar permite să vadă lucrarea anterior contestației”, se precizează în acțiunea adresată instanței. lAcțiunea respinsă pe motiv că nu au fost îndeplinite două condiții Acțiunea de suspendare a efectelor notelor rezultate în urma contestațiilor a fost respinsă de Curtea de Apel pe motiv că nu are natura juridică a unui act administrativ în condițiile contenciosului administrativ. Cererea privind suspendarea articolelor din ordinele Ministerului Educației, emise în 2010, a fost, de asemenea, respinsă pentru că instanța a constatat că nu sunt îndeplinite cumulativ două condiții: existența unui caz bine justificat și necesitatea evitării unei pagube iminente ireparabile sau dificil de reparat. ”În ce privește paguba iminentă, instanța apreciază că este îndeplinită această condiție, deoarece prin executarea actului atacat s-ar produce consecințe grave, având în vedere că repartizarea se va face de pe poziția 454 și nu de pe poziția 347, poziție pe care a avut-o înaintea contestării notelor obținute la evaluarea națională.

Paguba este evidentă, întrucât inițial a obținut media 8,80, iar în urma contestației media 8,55, reducere care îi poate afecta opțiunile de înscriere la liceu. Însă, instanța reține doar îndeplinirea condiției pagubei iminente, nefiind suficientă pentru a se dispune suspendarea”, se susține în motivarea deciziei judecătorului. Magistratul a constatat că nu este îndeplinită și condiția existenței unui caz bine justificat, deoarece ”pentru a interveni suspendarea executării unui act administrativ trebuie să existe un indiciu temeinic de nelegalitate, căci suspendarea executării actelor administrative constituite o situație de excepție care intervine în condițiile expres prevăzute de lege”.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

1 comentariu

Dan 12 septembrie 2018 at 10:07

Penibil. Instanta are competente in acest sens ?

Comentariile sunt oprite

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...