Primăria Sebeș face angajări – concurs de recrutare pentru posturile de referent debutant și consilier

Serviciul Public de Asistență Socială Sebeș, din subordinea Consiliului Local Sebeş, Județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a posturilor vacante de referent, clasa III, grad profesional debutant, rspectiv de consilier, clasa I, gradul profesional superior.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice de referent sunt:

Elit ELIT

-studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;

-certificat de absolvire a modulului pedagogic (constituie avantaj modulul de psihopedagogie specială).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

-15 decembrie 2014, ora 12:00: termenul limită de depunere a dosarelor;

-23 decembrie 2014, ora 10:00: proba scrisă;

-data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice de consilier, clasa I, gradul profesional superior sunt:

-studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniulagronomiei sau ingineriei civile;

-cunoștințe operare PC: nivel mediu;

-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

-24 decembrie 2014, ora 16:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;

-05 ianuarie, ora 10:00: proba scrisă;

-data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială (primariasebes.ro). Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Public de Asistență Socială Sebeș, Județul Alba, din str. Aleea Lac, nr. 12, telefon 0258/731.007 și 0258/730.611.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419