Rămâi conectat

Actualitate

Primăria Sebeș cheltuie peste 26 000 de euro pentru întreținerea spațiilor gazonate și a terenurilor sportive din oraș

Publicat

în

Primăria Sebeș cheltuie peste 26 000 de euro pentru întreținerea spațiilor gazonate și a terenurilor sportive din oraș

Primăria Municipiului Sebeș a achiziționat un pachet de servicii de întreținere a spațiilor gazonate și a terenurilor sportive, în valoare de peste 130 000 de lei, sau 26.367.30 euro.

Obiectul contractului este achiziţionarea unor „Servicii de întreţinere a spatiilor gazonate si a terenurilor sportive (stadioane) de pe raza Municipiului Sebeş” care presupun prestarea unor activitati de baza aplicate la nivelul spatiilor verzi gazonate de pe domeniul public al Municipiului Sebeş alcătuite din: scuaruri, pietonale, pastile de intersecţie, aliniamente, mediane stradale, sensuri giratorii, terenuri sportive (stadioane) si care impreuna insumeaza o suprafaţa totala de 30 849,12 m2 (pentru o singura intrare/ frecventa pe sezon).

Activităţile prestate in cadrul serviciilor sunt:

Elit - Gustul Desăvârșit
 • aerarea gazonului si a suprafeţelor inierbate;
 • scarificarea gazonului si a suprafeţelor inierbate;
 • curatarea de resturi vegetative sau de alta natura;
 • fertilizarea gazonului si a suprafeţelor inierbate;
 • combaterea buruienilor si a muşuroaielor;
 • suprainsamantare;

Activitatea de aerare a gazonului si a suprafeţelor inierbate consta in crearea unor „canale” in sol, astfel incat circulaţia aerului sa poata fi realizata la nivelul sistemului radicular precum si o mai bună circulaţie a apei. Aceasta activitate se efectuează datorita faptului ca de-a lungul timpului anumiţi factori fizici sau mecanici duc la compactarea solului, iar circulaţia aerului si a apei se reduce, ba chiar devine in unele cazuri imposbilia. Acest lucru va duce la degradarea gazonului si afectarea din punct de vedere estetic al acestuia. In prima faza aerarea gazonului se va realiza primavara (in intervalul lunilor Martie, Aprilie sau Mai, in funcţie de condiţiile meteo) pentru o suprafaţa totala de 30 849,12 m2.

Scarificarea presupune indepartarea resturilor vegetale (a firelor uscate de iarba, frunze, ramuri subţiri, s.a) rezultate in urma toamnei si a iernii, dar si curatarea zonelor mai umbroase ale peluzei de muşchi. In acest fel gazonul este împrospătat, pamantul este curatat de resturi vegetale moarte sau de speciile nedorite, iar firele noi de iarba au mai multa putere sa pornească in vegetaţie, refacand in acest fel peluzele de gazon. Se va urmări ca smocurile de iarba uscata rezultate in urma scarificarii sa fie adunate in întregime, nu lasate pe iarba fiindcă exista posibilitatea formarii de diverşi agenţi patogeni (ciuperci, licheni, boli si dăunători, s.a.). O verificare a suprafeţei de gazon după finalizarea acestei operaţiuni, este necesara. In prima faza scarificarea gazonului se va realiza primavara (in intervalul lunilor Martie, Aprilie sau Mai, in funcţie de condiţiile meteo) pentru o suprafaţa totala de 30 849,12 m2.

Ca si alte plante gazonul are nevoie de nutrienti pentru a supravieţui. Datorita competiţiei dintre lastari pe de o parte si a cosirii porţiunilor din suprafaaa de fotosinteza pe de alta parte, gazonul poate deveni deficitar in nutrienti. Astfel, pentru creştere gazonul are nevoie de 16 elemente chimice esenţiale. Trei dintre acestea (carbonul, hidrogenul si oxigenul) se regăsesc in aer si in apa. Restul de elemente trebuie luate din sol si fertilizând.

Azotul este cel mai important element pentru gazon, el determina creşterea rapida si conferă gazonului o culoare sanatoasa. Din cauza unor forme de azot găsite in sol, majoritatea recomandărilor fertilizantilor pentru gazon sunt bazate pe aceste cantitati de azot aplicate.

Gazonul are nevoie de fosfor intr-o cantitate mai mica decât azot. dar fosforul este esenţial pentru o creştere sanatoasa, el stimulează formarea si creşterea puternica a rădăcinilor. De obicei solul conţine suficient fosfor pentru instalarea gazonului, dar fertilizantii aplicaţi înainte de instalare, care sunt bogaţi in fosfor, pot ajuta tinerele plante.

Potasiul intretine gazonul si il ajuta sa reziste la trafic intens, boli si la conservarea apei. Ca si azotul, potasiul este găsit in sol, dar in cantitati mai scăzute.

Aplicarea îngrăşămintelor se va realiza in prima faza primavara (in intervalul lunilor Martie, Aprilie sau Mai, in funcţie de condiţiile meteo) si apoi vara (in intervalul lunilor Iunie sau Iulie, in funcţie de condiţiile meteo) cu îngrăşăminte specifice sezonului luat in considerare (primavara sau vara) pentru o suprafaţa totala de 61 698,24 m2 (echivalentul a celor doua frecvente/ intrări) cu o cantitate cuprinsa intre 20-25 g/ m2.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Actualitate

Titularizare 2022, în Alba: LISTA posturilor disponibile și CALENDARUL concursului

Publicat

în

Titularizare 2022, în Alba: LISTA posturilor disponibile și CALENDARUL concursului

Profesorii sau viitoarele cadre didactice pot consulta lista posturilor disponibile până la acest moment, pentru concursul național de ocupare a posturilor didactice din învățământul preuniversitar. Lista urmează să fie actualizată în perioada următoare. Proba scrisă a concursului are loc pe data de 13 iulie 2022.

CLICK AICI PENTRU A VEDEA POSTURILE DISPONIBILE ÎN JUDEȚUL ALBA

CLICK AICI PENTRU A VEDEA POSTURILE DISPONIBILE ÎN ȚARĂ

Site-ul publicat aseară conține lista posturilor disponibile în școlile și grădinițele din toată țara.

Lista este grupată în 3 categorii:

Elit - Gustul Desăvârșit
 • Posturi complete cu viabilitate de cel puțin 4 ani
 • Posturi complete cu viabilitate sub 4 ani
 • Posturi incomplete

Programele valabile pentru concursul din acest an sunt aceleași cu cele de anul trecut

Spre deosebire de anii trecuți, acum sunt scoase la concurs și posturi de educator-puericultor.

Au început, oficial, etapele de mobilitate pentru cadrele didactice. Acestea sunt:

 • Completarea de normă și transferul prin restrângere de activitate (pentru titulari): 21 Februarie-11 Martie;
 • Ocuparea pe viabilitatea postului: 14 Martie-21 Martie;
 • Pretransferul: 22 Martie-12 Aprilie;
 • Continuitate pentru cei cu media peste 7, candidați cu Definitivat sau înscriși la Definitivat: 4 Aprilie-5 Mai;
 • Concursul de Titularizare: 6 Mai-1 August.

Lista finală a posturilor didactice, va fi publicată pe 6 mai, cea publicată acum urmând să fie actualizată.

Calendarul concursului este următorul:

“Ocuparea prin concurs naţional a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar:

a) transmiterea situaţiei la inspectoratele şcolare; înregistrarea, analizarea şi soluţionarea cererilor de concediu fără plată în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ şi

Până la 5 mai 2022

b) verificarea și publicarea listei finale reactualizate cu posturile didactice/ catedrele vacante/ rezervate pentru concurs;

Termen: 6 mai 2022

c) înregistrarea, la inspectoratele şcolare/centrele de înscriere, a dosarelor de înscriere ale candidaților la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, inclusiv pentru absolvenții promoției 2022;

Perioada: 9-17 mai 2022

d) verificare a și avizarea dosarelor candidaților de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de organizare și desfășurare a concursului;

Perioada: 10-20 mai 2022

e) validarea înscrierii, prin semnătură, de către candidați sau împuterniciții acestora prin procură notarială în original, conform graficului stabilit de comisia de organizare și desfășurare a concursului; neprezentarea la validare a absolvenţilor din promoțiile anterioare, atrage după sine anularea înscrierii la concurs.

Perioadele: 10-20 mai 2022; 6-8 iulie 2022 pentru absolvenții promoției 2022/absolvenţii 2022 ai programelor de pregătire psihopedagogică oferite de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic/ candidaţii cuprinşi în programe recunoscute de Ministerul Educației prin care se recrutează, se selectează, se pregătește și se sprijină personalul didactic de predare pentru a desfăşura activităţi didactice în unităţi de învăţământ preuniversitar situate în medii dezavantajate, în anul şcolar 2022-2023

Notă: (1) În perioada 9-17 mai 2022 pot depune dosare de înscriere şi cadrele didactice a căror reducere de activitate a apărut în perioada martie-mai 2022.

(2) În mod excepţional, absolvenţii promoţiei 2022 (studiilor medii/postliceale/universitare de licență/universitare de masterat/departamentelor pentru pregătirea personalului didactic/departamentelor de specialitate cu profil psihopedagogic) pot să prezinte adeverinţa de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică şi să valideze fişa de înscriere în data de 13 iulie 2022, până la ora 8.00. Absolvenţii promoţiei 2022 pot participa la proba scrisă în cadrul concursului naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate, numai după prezentarea adeverinţei de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică.

(3) Pe durata stării de alertă, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autorităţile de resort, candidaţii nu mai validează fişele de înscriere şi optează, în scris, pentru judeţul/municipiul Bucureşti în care se prezintă la repartizare.

f) afișarea, la avizierele inspectoratelor şcolare, a:
(i) listei candidaților înscriși și a graficului privind susținerea probelor practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă;
(ii) listei cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei înscrise la concursul naţional care solicită repartizarea pe perioadă nedeterminată pe postul didactic/catedra pe care sunt angajate şi a listei posturilor didactice/catedrelor pe care sunt angajate aceste cadre didactice.

Termen: 23 mai 2022

Notă: Pe durata stării de alertă, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autorităţile de resort, candidatul care observă erori în datele afișate informează, în scris, prin poștă electronică, inspectoratul școlar în vederea corectării acestora până la data de 8 iulie 2022.

g) stabilirea centrelor de concurs şi comunicarea acestora la Ministerul Educaţiei, Direcţia Generală Management Resurse Umane şi Reţea Şcolară;

h) organizarea și desfășurarea probelor practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă şi soluţionarea contestaţiilor la aceste probe*.

Perioada: 24 mai – 30 iunie 2022

Notă: (1) În perioada 24 mai-30 iunie 2022 pot participa la probele practice/orale şi inspecţiile la clasă şi cadrele didactice titulare rămase cu reducerea de activitate nesoluţionată sau a căror reducere de activitate a apărut în perioada martie-mai 2022.
(2) Cadrele didactice titulare solicitate pentru detaşare în interesul învăţământului pot participa la probele practice/orale în perioada
 24 mai – 3 iunie 2022.

i) afişarea rezultatelor la probele practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă;

Termen: 4 iulie 2022

j)  desfășurarea probei scrise;

Termen: 13 iulie 2022

k) comunicarea rezultatelor iniţiale;

Termen: 19 iulie 2022

l) înregistrarea contestațiilor la inspectoratele școlare și transmiterea acestora la centrele de evaluare;

m) soluţionarea contestațiilor;

n) comunicarea rezultatelor finale;

o) repartizarea candidaţilor conform prevederilor art.74 alin. (3), lit.a) sau 80 alin.(9) din Metodologie, după caz;

p) ședință de repartizare, în ordine, a:

(i) cadrelor didactice titulare, conform prevederilor art.74 alin. (3), lit. b) din Metodologie;
(ii) cadrelor didactice titulare, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. c) din Metodologie;
(iii) cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei rămase cu norma didactică de predare incompletă, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. d) din Metodologie;
(iv) cadrelor didactice titulare, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. e) sau 80 alin. (9) din Metodologie, după caz;
(v) repartizarea cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au participat la concursul naţional, sesiunea 2022, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. f) sau 80 alin. (9) din Metodologie, după caz;

Termen: 1 august 2022

q) reactualizarea listei posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate;

Termen: 2 august 2022

r) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.

Perioada: 2-22 august 2022


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

VIDEO| Peste 1.000 de mașini blocate de către ruși la Zaporojie: Femei și copii, rămași fără apă și mâncare

Publicat

în

VIDEO| Peste 1.000 de mașini blocate de către ruși la Zaporojie: Femei și copii, rămași fără apă și mâncare

În Zaporojie, teritoriu controlat de către Ucraina, peste 1.000 de mașini care transportau ucraineni au fost împiedicate să trecă, anunță administrația militară regională.

Administraţia locală a declarat vineri că maşinile pline de oameni care încercau să plece au fost blocate la un punct de control rusesc din oraşul Vasylivka.

Elit - Gustul Desăvârșit

„În Vasylivka, ocupanţii nu au permis accesul a peste 1.000 de maşini pe teritoriul controlat de Ucraina, pentru a patra zi consecutiv”, se arată în postarea de pe Telegram, adăugând că în maşini sunt femei şi copii şi că majoritatea nu mai au bani pentru mâncare şi apă.

Mai multe maşini au reuşit să treacă joi prin oraşul Zaporojie, din sud-estul Ucrainei.

„Deţinătorii de afaceri din Berdyansk sunt forţaţi să cumpere mărfuri din Crimeea şi este necesar să se înscrie pentru un convoi cu escortă. O astfel de înregistrare îi ajută pe colaboratorii locali să colecteze informaţii despre cine se întoarce cu mărfurile şi de la cine poti colecta ulterior „tribut”, „, a susţinut administraţia regională.

Un videoclip postat pe Telegram de Centrul pentru Comunicaţii Strategice şi Securitate Informaţională al guvernului ucrainean arată un şir lung de maşini pe marginea unui drum.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Vizita președintei Ungariei în România. Marcel Ciolacu: „Trebuie avută o discuție, fără exagerări”

Publicat

în

Vizita președintei Ungariei în România. Marcel Ciolacu: „Trebuie avută o discuție, fără exagerări”

Președintele Ungariei, Katalin Novák, face prima vizită într-o țară străină și a ales ca destinație chiar România. Novak a aterizat, joi, la Cluj-Napoca și se pare că va participa la ceremonia la care István Beke şi Zoltan Szőcs, cei doi secui condamnaţi pentru terorism, după ce au fost acuzaţi că au încercat să detoneze o bombă la parada de Ziua Naţională a României, vor fi premiaţi de un ONG cu sediul la Budapesta.

Marcel Ciolacu i-a ordonat lui Bogdan Aurescu să reacționeze, dacă președinta Ungariei va participa la ceremonie.

”Totuși, provocarea nu a avut-o domnul Kelemen Hunor. Trebuie avută o discuție, fără exagerări. Din câte știu, avem un ministru al afacerilor externe. În acest moment, statul trebuie să reacționeze prin Ministerul de Externe.”, a cerut Marcel Ciolacu în emisiunea lui Victor Ciutacu, la România TV.

Elit - Gustul Desăvârșit

Cei doi etnici maghiari au fost eliberaţi anul trecut din închisoare, după ce au stat patru ani în spatele gratiilor. Celor doi li se va acorda premiul Pál Vasravi.

István Beke şi Zoltánt Szőcs, lideri locali ai Mişcării de Tineret 64 de Comitate, au fost condamnaţi, pe 4 iulie 2018, de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la câte cinci ani de închisoare pentru acte de terorism şi instigare la acte de terorism. Aceştia plănuiau un atentat cu bombă la parada de Ziua Naţională a României, la Târgu Secuiesc, în 2015. Tribunalul Braşov a dictat, în iulie 2021, printr-o sentinţă definitivă, eliberarea condiţionată a celor doi, după ce în prealabil Judecătoria Braşov dăduse o decizie similară, dar care nu era definitivă.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare