Primăria Aiud organizează concurs pentru un post de inspector asistent în cadrul Direcției Economice

Mircea Trifu - Primar Alba Iulia

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD, JUDEŢUL ALBA, organizează la sediul din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată determinată a unui post temporar vacant, funcție publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Direcției Economice, Compartiment Executare silită și încasare venituri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud.

Condiţiile de participare la concurs:

Pro România - Ține cu ALBA
ELIT

–  candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

PMP - Alegeri Locale 2020
USR-Plus - Oameni ca tine schimbă Alba în bine

–  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

–  vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 1 an.

Condiţiile de desfăşurare ale concursului:

            proba scrisă: 22.01.2019, ora 11:00, la sediul Primăriei municipiului Aiud, sala Ion I.C. Brătianu;

– interviul: se va susţine într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Dosarele de concurs ale candidaţilor se vor depune în perioada 07.01.2019 – 14.01.2019 (ora 16:00), la Biroul Resurse Umane, Control Intern din cadrul Primăriei municipiului Aiud.

Condiţiile de participare şi condiţiile de desfăşurare ale concursului, bibliografia şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează la sediul Primăriei municipiului Aiud şi pe site-ul instituției: www.aiud.ro.

Relații suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Aiud, situată în Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, număr de telefon 0258 861 310 interior 1013/fax 0258 861280, e-mail: resurse@aiud.ro, persoană de contact: Morar Angela, consilier în cadrul Biroului Resurse Umane, Control Intern, precum și pe site-ul instituției: www.aiud.ro.

Birou Comunicare și Relații Publice

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419