Primăria Aiud: Concurs pentru ocuparea unui post de inspector de specialitate în cadrul Compartimentului Impozite și taxe locale persoane fizice. Condiții pentru participare

Primăria Municipiului Aiud, județul Alba organizează concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant de inspector de specialitate , cu normă întreagă, după cum urmează:

– 1 funcție contractuală de inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Direcției Economice, Compartiment Impozite și taxe locale persoane fizice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud

Elit ELIT

Condiţiile de participare la concurs:

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în în ramura de știință: științe economice;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 1 an.

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile de ocupare a unei funcții publice, prevăzute la art. 465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Durata timpului de muncă pentru funcția publică de inspector, clasa I, grad profesional asistent este de 8h/zi, respectiv 40h/săptămână, respectiv durată normală a timpului de muncă.

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

– Proba scrisă se va desfășura pe data de 03.12.2020, ora 11:00 la sediul Primăriei Municipiului Aiud, sala Ion I.C.Brătianu;

– Interviul: se va susţine într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise;

– Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 16.11.2020 – 23.11.2020 (ora 16:00), la sediul Primăriei Municipiului Aiud.

Condițiile de participare şi condițiile de desfășurare a concursului, bibliografia, tematica, atribuțiile stabilite în fișa postului, precum şi alte date necesare desfășurării concursului se afișează la sediul Primăriei Municipiului Aiud şi pe site-ul instituției: www.aiud.ro.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Aiud, situată în Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, număr de telefon 0258 861310, interior 1013/fax 0258 861280, e-mail: resurse@aiud.ro, persoana de contact: Dancea Stînea Anamaria, consilier în cadrul Biroului Resurse Umane, Control Intern, precum și de pe site-ul instituției: www.aiud.ro.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419