Președintele Klaus Iohannis a promulgat Legea conform căreia tinerii dezavantajați se vor putea angaja în instituțiile publice locale

TECHNOVA - Înlocuiește-ți centrala

Legea privind integrarea în muncă în cadrul instituțiilor publice de la nivel local a tinerilor dezavantajați a fost promulgată de președintele Klaus Iohannis. Proiectul de lege, inițiat de Guvern și adoptat pe 27 iunie de către deputați, prevede că tinerii dezavantajați se vor putea angaja timp de 24 de luni în instituțiile publice de la nivel local, prin încheierea unui contract individual de muncă pe durată determinată.

Obiectivele actului normativ sunt: asigurarea integrării tinerilor dezavantajați pe piața muncii, prin crearea de oportunități de angajare pe perioadă determinată în instituțiile publice de la nivel local; consolidarea competențelor și abilităților profesionale pentru adaptarea la cerințele practice și exigențele locului de muncă; dobândirea de experiență și vechime în muncă; stimularea incluziunii sociale; responsabilizarea comunității locale.

Pro România - Misiunea ieșirii din criză

Conform legii, sunt vizați tinerii cu vârsta între 16 și 26 ani, care nu au o vechime în muncă mai mare de 12 luni și care se află în sistemul de protecție a copilului sau provin din acesta; au cel puțin un copil în întreținere; s-au aflat sau se află în evidența serviciului de probațiune; se află în executarea unei măsuri educative neprivative de libertate.

Procedura de recrutare și încadrare a tinerilor dezavantajați va cuprinde următoarele etape: selecția dosarelor; interviul; proba practică, după caz.

Tânărul dezavantajat va putea fi angajat pe orice post declarat vacant de angajator, cu respectarea cerințelor specifice/generale fiecărui post. Angajatorul va fi obligat să aloce tinerilor dezavantajați 5% din numărul posturilor existente și bugetate pentru personalul contractual.

Anunțul privind declanșarea procedurii de recrutare în vederea încadrării tinerilor dezavantajați se afișează de către angajator într-un loc vizibil, la sediul său, pe prima pagină a site-ului instituției, precum și pe pagina de internet www.posturi.gov.ro, în cadrul unei secțiuni speciale, creată de administratorii acestui site sub denumirea ‘Pasarela’, cu cel puțin 20 de zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru selecția dosarelor.

Nerespectarea prevederilor actului normativ constituie contravenție și se sancționează cu amenzi cuprinse între 250 – 1.500 de lei.

Sursa: agerpres.ro

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419