Prefectul Ştefan Bardan, pe fondul topirii zăpezii, dispune măsuri de prevenire a potenţialelor inundaţii

Mircea Trifu - Primar Alba Iulia

    În calitate de preşedinte al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, prefectul Ştefan Bardan a atenţionat primarii să ia măsuri în vederea asigurării unei gestionări optime a situaţiilor de urgenţă generate de eventualele inundaţii cauzate de topirea zăpezii.
Astfel, primarii trebuie să asigure scurgerea apei provenite din topirea zăpezii, prin şanţuri şi rigole în localităţi – îndepărtarea gheţii şi a zăpezii din secţiunea acestora precum şi a celorlalte blocaje existente (deşeuri vegetale, material lemnos etc). Ei trebuie să ia măsuri pentru asigurarea scurgerii apei în zona podurilor şi podeţelor – supravegherea permanentă a acestora pentru evitarea blocajelor de gheţuri sau a blocării secţiunii cu deşeuri sau material lemnos; îndepărtarea materialului lemnos din zona formaţiunilor torenţiale şi de pe malurile cursurilor de apă pentru a se evita antrenarea acestora de către apele mari şi crearea de blocaje; pregătirea personalului cu care se va asigura permanenţa la primării în cazul unor avertizări hidrologice, precum şi a personalului care asigură avertizarea populaţiei din satele aparţinătoare oraşelor şi comunelor.
Totodată, la primării vor fi afişate planurile de situaţie a localităţilor cu delimitarea zonelor de risc la inundaţii din revărsări de cursuri de apă sau din scurgeri de pe versanţi (aşa cum sunt ele delimitate în Planurile locale de apărare împotriva inundaţilor) şi semnificaţia codurilor de culori pentru fenomene hidrologice periculoase şi măsurile ce trebuie luate de fiecare cetăţean pentru a-şi apăra viaţa proprie şi bunurile din gospodărie.
Nu trebuie neglijate pregătirea membrilor serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă (SVSU), în vederea participării lor la acţiuni operative de intervenţie, pregătirea stocurilor de materiale şi mijloace de intervenţie operativă pentru ca în stituaţia prognozării unor eventuale inundaţii acestea să poată fi concentrate în zonele cu strat semnificativ de zăpadă.
De asemenea, sunt necesare revederea contractelor încheiate de CLSU cu agenţii economici din zonă pentru asigurarea materialelor şi mijloacelor de intervenţie operativă la nivel local, dispunerea supravegherii permanente şi punerii în siguranţă a iazurilor de decantare ale exploatărilor miniere care pot ceda ca urmare a topirii bruşte a stratului de zăpadă existent şi pot conduce la grave poluări accidentale şi a iazurilor piscicole, asigurându-se funcţionarea lor în condiţii de siguranţă.
Nu în ultimul rând, eventualele situaţii deosebite şi măsurile întreprinse vor fi anunţate cu maximă operativitate Centrului Operaţional Judeţean, se arată în adresa transmisă primăriilor.

Robert GHERGU

Pro România - Ține cu ALBA
ELIT

PMP - Alegeri Locale 2020
USR-Plus - Oameni ca tine schimbă Alba în bine

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Must de Jidvei

1 comentariu

????? 22 februarie 2012 at 8:46

Cum arata prefectul asta? nu l-am vazut niciodata

Comentariile sunt oprite