Ziarul Unirea

Precizări privind plata contribuţiilor de asigurări sociale şi şomaj, conform OUG 58/2010

Referitor la declararea [i plata contribu]iilor individuale de asigur\ri sociale [i de asigur\ri pentru [omaj prev\zute de art. III din OUG 58/2010 pentru modificarea [i completarea Legii 571/2003 privind Codul Fiscal [i alte m\suri financiar – fiscale, cu modific\rile [i complet\rile ulterioare, AJOFM Alba face o serie de preciz\ri. Contribu]iile individuale de asigur\ri sociale [i de asigur\ri pentru [omaj calculate [i re]inute de pl\titorii de venit potrivit art. III alin. (11) din OUG 58/2010, cu modific\rile [i complet\rile ulterioare, denumite `n continuare contribu]ii individuale de asigur\ri, se vor declara la organele fiscale competente `n administrarea acestora, subordonate ANAF. Modelul [i con]inutul formularului este cel aprobat potrivit art. 1, lit. c) din Ordinul pre[edintelui ANAF nr. 101/2008 privind aprobarea modelului [i con]inutul formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor [i contribu]iilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau re]inere la surs\, cu modific\rile [i complet\rile ulterioare, respectiv formularul 102 „Declara]ie privind obliga]iile de plat\ la bugetele asigur\rilor sociale [i fondurilor speciale”, cod 14. 13.01.40. Plata contribu]iilor individuale de asigur\ri se va efectua de pl\titorii de venit potrivit art. 114 alin. (1) [i (2) din OG 92/2003 privind Codul de procedur\ fiscal\, republicat\, cu modific\rile [i complet\rile ulterioare. Contul `n care se vor pl\ti contribu]iile individuale de asigur\ri este cel prev\zut la art. 4 din Ordinul pre[edintelui ANAF nr. 1294/2007 privind impozitele, contribu]iile [i alte sume reprezent@nd crean]e fiscale, care se pl\tesc de contribuabili `ntr-un cont unic, cu modific\rile [i complet\rile ulterioare, respectiv contul 55.02 „Disponibil al bugetelor asigur\rilor sociale [i fondurilor speciale, `n curs de distribuire”, deschis pe codul de identificare fiscal\ al contribuabililor, la unit\]ile Trezoreriei statului din cadrul organului fiscal competent `n administrarea pl\titorului de venit. Organele fiscale vor distribui sumele pl\tite `n contul prev\zut la alin. (2) [i vor stinge contribu]iile individuale de asigur\ri declarate potrivit art. 1, alin (1), `n conformitate cu dispozi]iile art. 114 [i 115 din Codul de procedur\ fiscal\. Contribu]iile individuale de asigur\ri distribuite potrivit alin. (3) se eviden]iaz\ `n conturile corespunz\toare de venituri bugetare, codificate cu codul de identificare fiscal\ al pl\titorilor de venit. (A.D.T.)

ELIT

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

ADEZIUNE PLUS ALBA

Te-ar putea interesa și:

Peste 1.000 de tablete şi laptopuri, cu abonament de internet, cumpărate de Primăria Blaj pentru elevi

Curând, autorităţile din Blaj vor achiziţiona 933 de tablete şi 111 laptopuri, cu abonament de internet, conform necesarului solicitat de… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Copiii de la grădiniță, până la 5 ani, NU vor purta mască. Anunțul ministrului Educației

“Din 10 septembrie, Consiliile de Administrație ale școlilor vor prezenta comitetelor județene, Direcțiilor de Sănătate Publică (DSP-urilor) și Inspectoratului școlar… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Pe 10 septembrie, școlile vor propune SCENARIILE pentru fiecare unitate. Declarația pe propria răspundere pentru părinți NU va mai exista

Începând din data de 7 septembrie Institutul Național de Sănătate publică va face publică evaluarea fiecărei unități administrativ teritoriale, a… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Mai mult de jumătate dintre părinții din România vor ore FIZICE pentru copii lor. Câți dintre ei își doresc învățământ online

Mai mult de jumătate (55%) dintre părinții elevilor români doresc revenirea la cursurile față în față, acordând cel mai crescut… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

FOTO| Optsprezece elevi din Teiuș cu rezultate deosebite au fost felicitați și premiați cu stimulente financiare

Astăzi, optsprezece elevi din Teiuș cu rezultate deosebite au fost felicitați și premiați cu stimulente financiare. Într-un mesaj postat pe… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Profesorii din mediul rural pot accesa fonduri pentru implementarea centrelor after-school pentru copiii cu risc de abandon școlar (P)

Abandonul școlar în zonele rurale este un fenomen îngrijorător, nu vorbim doar despre situații accidentale. Pandemia a accentuat acest fenomen… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

VAMAFEST – primul festival digital al unei trupe din România

VAMA, una din cele mai iubite trupe pop-rock din România, va susține primul festival digital din România – un maraton… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro