Rămâi conectat

Cultură Educație

Precizări privind plata contribuţiilor de asigurări sociale şi şomaj, conform OUG 58/2010

Redactia Ziarului Unirea

Publicat

în

Referitor la declararea [i plata contribu]iilor individuale de asigur\ri sociale [i de asigur\ri pentru [omaj prev\zute de art. III din OUG 58/2010 pentru modificarea [i completarea Legii 571/2003 privind Codul Fiscal [i alte m\suri financiar – fiscale, cu modific\rile [i complet\rile ulterioare, AJOFM Alba face o serie de preciz\ri. Contribu]iile individuale de asigur\ri sociale [i de asigur\ri pentru [omaj calculate [i re]inute de pl\titorii de venit potrivit art. III alin. (11) din OUG 58/2010, cu modific\rile [i complet\rile ulterioare, denumite `n continuare contribu]ii individuale de asigur\ri, se vor declara la organele fiscale competente `n administrarea acestora, subordonate ANAF. Modelul [i con]inutul formularului este cel aprobat potrivit art. 1, lit. c) din Ordinul pre[edintelui ANAF nr. 101/2008 privind aprobarea modelului [i con]inutul formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor [i contribu]iilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau re]inere la surs\, cu modific\rile [i complet\rile ulterioare, respectiv formularul 102 „Declara]ie privind obliga]iile de plat\ la bugetele asigur\rilor sociale [i fondurilor speciale”, cod 14. 13.01.40. Plata contribu]iilor individuale de asigur\ri se va efectua de pl\titorii de venit potrivit art. 114 alin. (1) [i (2) din OG 92/2003 privind Codul de procedur\ fiscal\, republicat\, cu modific\rile [i complet\rile ulterioare. Contul `n care se vor pl\ti contribu]iile individuale de asigur\ri este cel prev\zut la art. 4 din Ordinul pre[edintelui ANAF nr. 1294/2007 privind impozitele, contribu]iile [i alte sume reprezent@nd crean]e fiscale, care se pl\tesc de contribuabili `ntr-un cont unic, cu modific\rile [i complet\rile ulterioare, respectiv contul 55.02 „Disponibil al bugetelor asigur\rilor sociale [i fondurilor speciale, `n curs de distribuire”, deschis pe codul de identificare fiscal\ al contribuabililor, la unit\]ile Trezoreriei statului din cadrul organului fiscal competent `n administrarea pl\titorului de venit. Organele fiscale vor distribui sumele pl\tite `n contul prev\zut la alin. (2) [i vor stinge contribu]iile individuale de asigur\ri declarate potrivit art. 1, alin (1), `n conformitate cu dispozi]iile art. 114 [i 115 din Codul de procedur\ fiscal\. Contribu]iile individuale de asigur\ri distribuite potrivit alin. (3) se eviden]iaz\ `n conturile corespunz\toare de venituri bugetare, codificate cu codul de identificare fiscal\ al pl\titorilor de venit. (A.D.T.)


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRIPublicitate

Știri recente din categoria Cultură Educație

Cultură Educație

Astăzi: 103 ani de la momentul punerii pietrei de temelie a Catedralei Reîntregirii și Încoronării din vechea Cetate a Bălgradului

Bogdan Ilea

Publicat

în

Astăzi: 103 ani de la momentul punerii pietrei de temelie a Catedralei Reîntregirii și Încoronării din vechea Cetate a Bălgradului S-au împlinit 103 ani de la momentul în care arhitectul Victor Ștefănescu a pus piatra de temelie a Catedralei Reîntregirii și Încoronării din vechea Cetate a Bălgradului. Joi, 28 martie 2024, se împlinesc 103 de […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Opinii Comentarii

Secțiune Articole Similare

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2024 Ziarul Unirea