Rămâi conectat
PSD Alba - Alegeri Locale 2024

Curier Județean

Peste 150 000 de dosare, pe masa magistraților Curții de Apel Alba Iulia şi a instanţelor din circumscripţia acesteia, în anul 2021: RAPORTUL de activitate, prezentat de instituție

Ziarul Unirea

Publicat

în

AUR - Alegeri Locale 2024

Vineri, 18.02.2022, Curtea de Apel Alba Iulia a prezentat Raportul privind activitatea Curţii de Apel Alba Iulia şi a instanţelor din circumscripţia acesteia pentru anul 2021, în cadrul Adunării generale a judecătorilor acestei instanţe.

Sinteza raportului de bilanţ evidenţiază următoarele date:

 Volumul de activitate

Volumul de activitate la nivelul instanţelor din circumscripţia Curţii de Apel Alba Iulia (reprezintă numărul total al cauzelor aflate pe rol și se obţine din însumarea numărului dosarelor nou intrate cu valoarea stocului de dosare rămase de soluţionat din anul anterior) a fost în anul 2021 de 152.990 dosare, în creștere cu 4.941 cauze (+3,33%) faţă de anul 2020. Dintre acestea 109.824  reprezintă numărul de cauze nou intrate în anul 2021 iar 43.166 dosarele rămase nesoluţionate din anul anterior. Se observă că și numărul cauzelor nou intrate este în creștere cu 4.223 de cauze  (+3,99% ) față de 2020,  în timp ce stocul de dosare la nivelul instanţelor din raza Curţii de Apel Alba Iulia a înregistrat o ușoară scădere, în procente de -0,44%, la sfârşitul anului 2021, faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

În ceea ce priveşte activitatea proprie, pe rolul Curţii de Apel Alba Iulia s-au aflat în anul 2021 9.881 cauze, din care 7.141  dosare nou intrate, respectiv 2.740 cauze rămase în stoc din anul anterior, comparaţia statistică evidenţiind o creștere a volumului de activitate faţă de anul anterior.

Volumul de activitate total al tribunalelor a crescut faţă de anul anterior cu 1.500 cauze, în procent de +4,57%, de la 32.767 cauze, la 34.267 cauze.

S-au înregistrat creșteri  de dosare la două dintre cele 3 tribunale. Astfel :

Tribunalul Sibiu – numărul cauzelor pe rol a crescut în anul 2021 la 9.971, faţă de 9.275 în anul 2020, în procent  de  +7.50 %.

Tribunalul Alba – în anul 2021 a înregistrat un volum de activitate de 12.580 cauze, în creștere cu 1.687 cauze faţă de anul 2020, când numărul dosarelor pe rol a fost de 10.893, procentul de creștere fiind de +15,48%.

Tribunalul Hunedoara a avut 11.716 cauze pe rol în 2021, faţă de 12.599 cauze în anul 2020, mai puțin cu 883cauze, în procent de -7,00%.

 Volumul de activitate pe materii la Curtea de Apel Alba Iulia şi la instanţele din circumscripţia acesteia

 

Din numărul total de 109.824 cauze nou intrate la instanţele din circumscripţia Curţii de Apel Alba Iulia:

– 22.064 cauze au fost înregistrate în materie penală, cu 1.381 mai multe decât în anul 2020,  în procent cu +6,67%,

– 53.149 cauze în materie civilă, 1.961 cauze mai multe decât în anul 2020, în procent cu +3,83% cauze,

– 8.019 cauze în materia litigii cu profesioniști, cu 492 mai multe decât în anul 2020, în procent cu  +6,53%

 – 3.906 cauze în materia litigii de muncă, cu 974  mai puține decât în anul 2020, în procent cu  -19,95%.

– 4.015 cauze în materia asigurări sociale, cu 604  mai multe decât în anul 2020, în procent cu +17,70%.

– 8.126 cauze în materia minori și familie, cu 938 mai multe decât în anul 2020, în procent cu +13,04%.

– 9.126 cauze în materia contencios administrativ si fiscal, cu 269 mai puține decât în anul 2020, în procent cu  -2,86%.

-1.414 cauze în materia faliment, cu 93 mai multe decât în anul 2020, în procent cu  +7,04%.

– 5 cauze în materia proprietate intelectuală,  cu 1 cauză mai mult decât în 2020.

 

Situaţia comparativă a volumului de activitate pe secţii la Curtea de Apel Alba Iulia evidenţiază o creștere a volumului de activitate faţă de anul anterior la secțiile I civilă și penală, respectiv o ușoară scădere la secția a II-a civilă și secția de contencios administrativ și fiscal.

Secție An Stoc Intrate Total Soluţionate  

Nesoluţionate

 

Secția penală

 

2020 250 1.626 1.876 1.550 326
2021 329 1.809 2.138 1.795 343
Secția I civilă

 

2020 1.324 2.511 3.835 2.576 1.259
2021 1.261 3.119 4.380 2.637 1.743
Secția a II-a civilă 2020 613 805 1.418 905 513
2021 518 787 1.305 983 322
Secția de contencios administrativ și fiscal 2020 785 1.347 2.132 1.503 629
2021 632 1.426 2.058 1.487 571
TOTAL 2020 2.972 6.289 9.261 6.534 2.727
2021 2.740 7.141 9.881 6.902 2.979

La nivelul tribunalelor din circumscripţie, unde funcţionează trei secţii, se constată variații diferite ale numărului de cauze înregistrate în anul 2021 după materii.

La Tribunalul Alba se observă creșteri la toate cele 3 secții iar la Tribunalul Sibiu și Tribunalul Hunedoara au fost mai multe cauze pe rol la secția penală și secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal în timp ce la secția I civilă au fost înregistrate mai puține cauze față de anul anterior.

La nivelul judecătoriilor numărul total al cauzelor nou intrate a crescut în anul 2021 faţă de anul 2020 atât în materia civilă, cât și  în materia penală. Astfel, în materie civilă, numărul cauzelor nou intrate a crescut cu un procent de +2,82%,  de la 62.109  la 63.866,  iar în materie penală  a crescut de la 15.839  cauze în anul 2020,  la 16.863  în anul 2021, ceea ce reprezintă o creștere cu +6,46%.

Încărcătura pe judecător si pe schema

Ca indice statistic, încărcătura pe judecător poate fi examinată fie în forma încărcăturii pe judecător (posturi ocupate), fie ca încărcătură pe post de judecător prevăzut în schema de personal.

Încărcătura pe judecător reflectă numărul de dosare pe care l-a avut de soluţionat un judecător în perioada de referinţă şi se calculează prin raportarea numărului total de dosare la numărul mediu al posturilor ocupate în anul 2020.

Încărcătura pe schemă se determină prin raportarea volumului de activitate la numărul total de posturi prevăzut în statele de funcţii ale instanţelor.

Schema posturilor de judecător pentru acest an la Curtea de Apel Alba Iulia  a fost de 50 și media posturilor de judecător efectiv ocupate pe parcursul anului a fost 40,4.

Încărcătura la curţile de apel:

Instanţă Încărcătura pe schema 2021 Încărcătura pe judecător 2021 Încărcătura pe schema 2020 Încărcătura pe judecător 2020
Curtea de Apel ALBA IULIA 521 644 443 553
Curtea de Apel BACAU 471 566 398 463
Curtea de Apel BRASOV 437 487 347 396
Curtea de Apel BUCURESTI 751 800 643 656
Curtea de Apel CLUJ 494 529 375 397
Curtea de Apel CONSTANTA 702 907 622 723
Curtea de Apel CRAIOVA 496 577 398 484
Curtea de Apel GALATI 513 633 387 450
Curtea de Apel IASI 506 561 456 503
Curtea de Apel ORADEA 468 501 380 402
Curtea de Apel PITESTI 899 1.070 592 685
Curtea de Apel PLOIESTI 620 845 439 563
Curtea de Apel SUCEAVA 452 581 350 424
Curtea de Apel TÂRGU MURES 359 382 279 290
Curtea de Apel TIMISOARA 526 569 399 435
Incărcătura medie 580 666 466 523

Curtea de Apel Alba Iulia s-a situat în anul 2021 pe locul 6 din punct de vedere al încărcăturii pe schemă, cu 521 cauze/judecător, față de media pe țară care a fost de 580 şi pe locul 5 la încărcătura pe judecător, cu 644 cauze/judecător, față de media pe țară de 666 dosare.

 

La nivelul tribunalelor se constată că încărcătura pe judecător a crescut în anul 2021 față de anul 2020. La Tribunalul Alba de la 582 dosare în anul 2020, la 869 dosare în anul 2021, la Tribunalul Hunedoara de la 615 dosare la 742, iar la Tribunalul Sibiu de la 654 dosare în 2020 la 803 dosare în 2021. Facem precizarea că doar la Tribunalul Alba încărcătura pe judecător este mai mare decât media pe țară.

Încărcătura  pe schemă în anul 2021 la judecătoriile din raza Curţii de apel a fost mai mare decât media pe ţară, de 855 dosare, la patru dintre judecătorii, iar încărcătura pe judecător în anul 2021 a fost mai mare decât media pe ţară,  de 1.085 dosare, la opt dintre judecătorii.

Analiza activităţii instanţei din perspectiva indicatorilor de eficienţă 

Anul 2021 a fost al șaptelea an în care s-a evaluat activitatea instanţelor şi prin aplicarea  indicatorilor de eficienţă ai activităţii instanţelor, aprobaţi prin Hotărârea nr.1305/9.12.2014 a Consiliului Superior al Magistraturi. Analiza efectuată în baza acestor indicatori constituie un instrument util pentru managementul instanţelor, în scopul stabilirii mijloacelor de îmbunătăţire a activităţii şi de creştere a gradului de eficienţă.

Indicatorii sunt: rata de soluţionare a dosarelor (operativitatea) calculată exclusiv în raport de dosarele nou intrate, stocul de dosare, ponderea dosarelor închise într-un an, durata medie de soluţionare, pe materii sau pe obiecte la nivelul fiecărei instanţe şi la nivel naţional şi redactările peste termenul legal.

            Pentru fiecare indicator sunt stabilite 4 grade de eficienţă: foarte eficient, eficient, satisfăcător sau ineficient.

Analiza centralizată a indicatorilor de eficienţă relevă menținerea Curţii de Apel Alba Iulia pentru activitatea din 2021 la gradul Eficient. Este de subliniat faptul că în circumscripția sa teritorială atât cele trei tribunale, cât și un număr de 13 judecătorii s-au încadrat în gradul de eficiență Eficient”, iar Judecătoriile Brad, Săliște și Sebeș s-au încadrat în gradul Foarte eficient”.

 De asemenea, se poate observa că dincolo de unele excepții relevate la analiza fiecărui indicator, activitatea instanțelor din circumscripția Curții de Apel Alba Iulia și rezultatele obținute de acestea în anul 2021 sunt pozitive, iar conducerea acestora a identificat în mare parte elementele care impun luarea unor măsuri adecvate pentru corectarea deficiențelor constatate.

Resursele umane

Pentru înfăptuirea justiţiei în folosul celor aproximativ 1.130.000 de cetăţeni ce locuiesc în aria teritorială de competenţă, conform datelor din ultimul recensământ oficial publicat, la nivelul Curţii de Apel Alba Iulia şi celor 19 instanţe arondate erau în activitate la sfârşitul anului 2021: 223 de judecători, 565 de grefieri şi alte funcţii aparţinând personalului auxiliar de specialitate şi conex, 12 asistenţi judiciari, 43 de funcţionari publici şi 23 de angajaţi din categoria personalului contractual. Din totalul celor 942 de posturi existente în statul de funcţii, 77 de posturi figurează vacante la finalul anului trecut, dintre care cele mai multe, 68 de posturi de judecători, urmate de 7 posturi de personal auxiliar de specialitate şi conex precum și câte un post de funcționar public, respectiv de personal contractual vacante.

La fel ca și în anii precedenți, pe parcursul anului 2021 la Curtea de Apel Alba Iulia şi la instanţele din circumscripția acesteia  a existat o fluctuaţie de personal relativ mare, generată în principal de pensionarea unor judecători și grefieri, dar și de  soluțiile adoptate de Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii în materia transferurilor și de împrejurarea că judecătorii stagiari, după promovarea examenului de capacitate, au optat pentru numirea la alte instanțe.

Instanțele la care posturile de judecător erau ocupate în totalitate la sfârșitul anului sunt Judecătoria Alba Iulia, Judecătoria Aiud, Judecătoria Blaj, Judecătoria Brad.

Pe de altă parte, la instanțele cu volum mare de activitate au existat în continuare posturi vacante de judecător (Tribunalul Alba, Tribunalul Hunedoara, Judecătoria Petroșani, Judecătoria Deva,  Judecătoria Mediaş şi Tribunalul Sibiu).

Comparativ cu ultimii doi se observă agravarea tendinței de creștere a numărului de posturi vacante la nivelul instanțelor din circumscripția teritorială care a ajuns la sfârșitul anului 2021 la 77 de posturi neocupate, în condițiile în care la sfârșitul anului 2020 erau evidențiate 55 de posturi vacante, după ce la finalul lui 2019 fuseseră vacante 45 de posturi. Numărul mare de posturi de posturi vacante de judecători (care aproape s-a dublat față de anul 2019), a fost influențat în principal de pensionarea a 20 de judecători în cursului anului 2021 la  mai multe instanțe: Curtea de Apel Alba Iulia, Tribunalul Alba, Tribunalul Sibiu, Tribunalul Hunedoara şi Judecătoria Sibiu.

Și în anul 2021, conform atribuțiilor conferite de Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și de Regulamentul de ordine interioară al instanțelor, echipa managerială a Curţii de  Apel Alba Iulia a urmărit în mod permanent ocuparea posturilor vacante şi echilibrarea volumului de activitate, atât la nivelul Curţii, cât şi la nivelul instanţelor din circumscripţia acesteia, a răspuns cu promptitudine solicitărilor formulate de instanţe şi, împreună cu conducerile acestora, a stabilit măsurile ce urmau a fi dispuse pentru desfăşurarea activităţii la parametrii normali, în special prin delegarea unor judecători și grefieri de la instanțele mai puțin aglomerate la cele cu volum de activitate ridicat și cu schemă incompletă.

Situaţia infrastructurii în anul 2021

Palatul Justiției din Alba Iulia, clădirea monument istoric care este sediul Curții de Apel Alba Iulia de la înființare, a fost edificată în urmă cu 114 ani pentru instituțiile judiciare locale.  Cu toate acestea, are o evoluție sinuoasă fiind de-a lungul timpului disputată de diverse instituții administrative locale. În anul 2010 clădirea a revenit în patrimoniul Justiției iar din 2018 Palatul Justiției a fost trecut în administrarea exclusivă a Curții de Apel Alba Iulia. După acest moment important echipa managerială a Curții de Apel Alba Iulia a demarat un amplu și ambițios proiect de renovare, restaurare dar și de refuncționalizare a spațiului existent, astfel încât clădirea să redevină cu adevărat un Palat al Justiţiei.

Anul 2021 reprezintă un moment de referință în acest sens, prin diversitatea, amploarea lucrărilor derulate și implicit a bugetului de investiții gestionat, cel mai mare de la înființarea instanței.

„Montarea a două ascensoare de persoane pe structură metalică proprie lipite de clădire”, amplasate în curţile interioare ale clădirii constituie un progres semnificativ  în modernizarea edificiului, facilitând atât accesul publicului la  sălile de judecată și la celelalte compartimente publice de la etajele superioare, cât și transportul dosarelor la registratura și arhiva principală a instanței situate la etajul II.

Finalizarea lucrărilor de renovare, restaurare și modernizare a principalelor săli de judecată ale Curții de Apel Alba Iulia într-un timp rezonabil, fără afectarea activității de judecată curente a reprezentat de asemenea o realizare importantă, care împreună cu mobilierul personalizat și accesoriile specifice cu care au fost dotate sălile contribuie la refacerea solemnității și prestanței actului de justiție.

Tot în cursul anului 2021 la clădirea Curții de Apel Alba Iulia au fost executate și alte lucrări de reparații curente: înlocuirea ferestrelor cu geam simplu de la etajul 2, cu ferestre din lemn stratificat prevăzute cu geam termopan, reparații la coșurile de fum, igienizarea grupurilor sanitare de la parterul clădirii şi amenajarea unui grup sanitar pentru persoanele cu handicap locomotor. Pe lângă aceste lucrări realizate de firme specializate s-a reușit, în regie proprie și cu personalul instanței igienizarea și renovarea birourilor destinate judecătorilor și grefierilor din cadrul Secției a I -a civilă a Curții de Apel Alba Iulia precum și a holului de legătură cu Parchetul de la etajul al II-lea.

Departe încă de un final al restaurării întregii clădiri, lucrările derulate în anul 2021 ne-au făcut însă să ne simțim mai aproape de ceea ce ne dorim și ne imaginăm cu toții că ar trebui să fie un Palat al Justiției. Refacerea vechii inscripții de pe frontispiciul fațadei principale a construcției marchează nu doar simbolic evoluția cu succes de până acum a proiectului de restaurare și modernizare a Palatului Justiției, ci ne va aminti permanent de acum înainte că acesta trebuie să continue, indiferent de obstacole, până la împlinirea destinului acestui edificiu.

Clădirile unde îşi desfăşoară în prezent activitatea cele trei tribunale din raza Curţii de Apel Alba Iulia, alături de judecătoriile din municipiile reşedinţă de judeţ nu mai corespund din punct de vedere tehnic şi fizic, necesitând intervenţii majore pentru desfăşurarea actului de justiţie în condiţii optime.

În concluzie, în ceea ce privește starea sediilor instanțelor din raza Curții de Apel Alba Iulia, dintr-un număr de 17 sedii de instanţe, 6 sedii sunt într-o stare tehnică foarte bună și nu necesită lucrări imediate, respectiv cele în care funcționează: Judecătoria Blaj, Judecătoria Câmpeni, Judecătoria Săliște, Judecătoria Mediaș, Judecătoria Hunedoara și Judecătoria Avrig.

Alte sedii de instanțe sunt însă într-o stare tehnică dificilă, cu mari deficiențe de funcționare la parametrii tehnico-fizici adecvați, respectiv Tribunalul Alba, Judecătoria Alba Iulia, Tribunalul Hunedoara, Judecătoria Deva, Judecătoria Petroșani, Tribunalul Sibiu şi Judecătoria Sibiu.

  • Concluzii

Fiecare instanță de judecată este depozitara propriei sale individualități și, indiferent de palierul pe care este așezată în ierarhia sistemului judiciar național, este definită de suma particularităților sale.

Curtea de Apel Alba Iulia nu este esențialmente diferită de celelalte curți de apel. Până la un punct ea ridică și implică, în general, aceeași problematică dar, în același timp, ea implică și situații particulare generate de diferiţi factori care îi conferă atributul de individualitate remarcabilă în cadrul sistemului judiciar.

Întotdeauna, un raport de activitate, un bilanț, ca și tablou aproape contabil al activului și pasivului, al realizărilor și eșecurilor, ca și rezultat sintetic al activității dintr-o anumită perioadă de timp, va cuprinde și o parte statistică și nu va putea face abstracție de cifre.

Pornind de la aceste cifre, care în activitatea de judecată nu reprezintă altceva decât destine pe care justiția, prin sentințele pronunțate, le ridică, le schimbă sau, dimpotrivă, le frânge, ne exprimăm convingerea că împreună cu instanţele din circumscripţia teritorială Curtea de Apel Alba Iulia a oferit în anul 2021 un act de justiţie înalt calitativ, eficient, accesibil şi transparent justițiabilului ca și destinatar al serviciului public.


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRIPublicitate

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

19 mai – 19 iunie: Expoziția BrickCarolina 2024 la Muzeul Palatul Principilor Transilvaniei: Călătorie în lumea pieselor Lego, pentru oameni de toate vârstele

Bogdan Ilea

Publicat

în

19 mai – 19 iunie: Expoziția BrickCarolina 2024 la Muzeul Palatul Principilor Transilvaniei: Călătorie în lumea pieselor Lego, pentru oameni de toate vârstele La Muzeul Palatul Principilor Transilvaniei, timp de o lunâ, începând din 19 mai, va avea loc expoziția BrickCarolina 2024. Aceasta oferă o călătorie în lumea pieselor Lego, pentru oameni de toate vârstele. […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Opinii Comentarii

Secțiune Articole Similare

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2024 Ziarul Unirea