Rămâi conectat

Ştirea zilei

Pastorala Preafericitului Cardinal Lucian, la Sărbătoarea Nașterii Domnului 2012

Publicat

în

 

Iubiţi credincioşi,

Iată-ne iarăşi de Crăciun în postura de pelerini, dimpreună cu magii, pe drumul care duce spre ieslea binecuvântată de la Viflaim, unde Dumnezeu se face Prunc. Ducem cu noi povara existenţei, grijile, temerile, toată sărăcia firii noastre expusă la încercările presărate pe drumul vieţii. Să nu uităm însă că bucuria este Taina Crăciunului şi ea provine de la prezenţa Celui care ne oferă mântuirea prin credinţă. Dar pentru a I ne închina trebuie mai întâi să-L recunoaştem. Împletirea dintre ştiinţă şi lipsă de înţelegere apare în atitudinile lui Irod, ale mai marilor preoţi şi cărturarilor, care ştiu cu precizie unde ar trebui să se nască Mesia, dar nu L-au putut recunoaşte.

Elit - Gustul Desăvârșit

Taina Naşterii exprimă pentru Magi bucuria neţărmurită la apariţia stelei, care-i trimite în lume spre a-L afla pe Împăratul cel mare. Inspiraţi de acel extraordinar fenomen astronomic, căruia ei i-au asociat naşterea unei mari personalităţi, magii au avut parte fără să vrea de o veritabilă introducere în Taina Domnului. Ajungând la Betleem, străini de legea iudaică au cunoscut teologia felului umil al lui Dumnezeu de a-şi conduce creaturile spre lumină şi mântuire şi s-au putut închina Soarelui dreptăţii. Câte evenimente în viaţa umanităţii, scrise de rosturi aparent trecătoare sau nesemnificative, nu le-a folosit Domnul în înţelepciunea Sa nemărginită spre a oferi lumină!

Dragi credincioşi,

Vorbim tot mai greu despre speranţă fiindcă febra viitorului ne inspiră multă temere. Or, speranţa trebuie să ne găsească doritori de a pătrunde ceva din Taina lui Dumnezeu fiindcă provine din viaţa cu Cristos. „Ne lăudăm întru nădejdea măririi Lui, şi nu numai atât, ci ne lăudăm şi în suferinţe, bine ştiind că suferinţa aduce răbdare. şi răbdarea încercare şi încercarea nădejde”. Iată de ce Isus, de la Viflaim încoace, ne invită să aşezăm fundamentul credinţei în acel loc tainic unde Dumnezeu este totul în toate. Să putem contempla chipul Său cel adevărat şi să ne schimbăm viaţa privind-o de acum înainte prin ochii Lui.

Pe scena lumii puternicele lumini artificiale ne concentrează vederea trupului pe o realitate, nu de puţine ori, trecătoare şi înşelătoare. ştim din experienţă că ceea ce se află în afara luminii unui reflector puternic nu mai poate fi văzut sau rămâne într-o penumbră nedefinită, unde nu se mai distinge niciodată albul de negru. E imaginea potrivită pentru căderile noastre care, în scurt timp, ne pot conduce spre robie – făcându-ne să vedem exclusiv obiectul pasionant care ne va putea oricând înlănţui într-o patimă anume.

Dacă luminile timpului nostru sunt înşelătoare, Lumina lui Isus este în schimb calmă şi interioară. Ea dăruieşte sens vieţii omului prin spiritul cu care trăieşte. Candoarea Crăciunului, scenele păstoreşti luminate de corurile îngereşti, exprimă – dincolo de bucuria celor care primesc vestea naşterii Împăratului lui Israel  – nebănuitele căi  ale Domnului. Dar ne mai pun toate aceste lucruri pe gânduri? Nu sunt, oare, luminile vremurilor noastre prea puternice pentru a mai vedea, deoparte, chipul neajutorat şi discret al Pruncului Dumnezeu?

Timpul de profundă criză morală şi sărăcire pe care îl trăim ne pune în situaţia de a revedea însuşi felul cum ne raportăm faţă de Dumnezeu. Domnul făcut Prunc, intrând în istoria noastră ruinată de atâta prezumpţie, ură şi dispreţ, nu asistă, cum am crede, cu indiferenţă implacabilă mersul istoriei, ci se face părtaş de păcatele noastre care-L vor zdrobi în Vinerea mare. El coboară de Crăciun din Sfinţenia Sfintei Treimi, cutremurătoare chemare doar pentru cei ce aleg voit păcatul şi umbra. De aceea a vorbi despre Împărăţia Pruncului, descrisă de discreţie, simplitate şi revoluţii exclusiv interioare, ne creează astăzi atâtea probleme! Când mulţi dintre noi stau cu mâna pe inimă, aşteptând sfârşitul lunii pentru a face faţă cheltuielilor, cum să mai poată avea ceva de spus spiritul triumfalist şi prosper pe care l-am imaginat în trecut, confundând-l exclusiv cu civilizaţia şi emanciparea în defavoarea credinţei?

Dragii mei,

Taina Crăciunului ne oferă ocazia unui serios examen de conştiinţă. Dumnezeu se lasă expus în fiecare epocă între adevărul realităţii Sale – pe care preferăm să nu o pătrundem – şi ceea ce ne imaginăm noi despre El, plămădind un dumnezeu după chipul, asemănarea şi aşteptările noastre! „Cum stau lucrurile în existenţa creştină cu privire la aşteptarea întoarcerii Domnului?” – se întreabă pe drept cuvânt Sfântul Părinte Papa Benedict al XVI-lea în cartea sa despre Isus, spunându-ne că aşteptarea noastră, temătoare şi lipsită de bucurie, a întoarcerii Lui – fiindcă nu credem decât vieţii acesteia trecătoare – ar trebui să se asemene, de fapt, cu rugăciunea celui îndrăgostit „care, în cetatea asediată, este apăsat de toate ameninţările şi ororile distrugerii şi nu poate decât să aştepte venirea Celui iubit care are puterea de a curma asediul şi a aduce mântuirea. Este strigătul plin de speranţă care tânjeşte după apropierea lui Isus, într-o situaţie de primejdie în care numai El poate să dea ajutor”.

În scena de la Viflaim contemplăm măreţia cerului deschis peste adăpostul sărac al colibei păstoreşti de la marginea satului, unde Familia sfântă este constrânsă să poposească. Pământul poate deveni acolo cer, iar Fecioara scaun de heruvimi, tot aşa cum şi în aşezământul sărăcăcios al oricărui suflet se reîntoarce splendoarea cerească a iertării păcatelor prin spovadă. Iertarea, cel mai frumos dar pe care ni-l face Principele păcii, se reînnoieşte în noaptea istoriei din hotărârea cu care continuăm să reînnoim în noi atmosfera interioară a ieslei Betleemului.

Iertarea poartă pacea, redând normalitate omeniei, care pare azi tot mai rară. Rostul păcii este de a aduce prezenţa lui Dumnezeu în lume prin bunăvoinţa oamenilor. Normalitatea, discreditată atât de mult de patimile lumeşti, nu e chiar aşa de greu de găsit dacă recunoaştem naturaleţea firii şi a vieţii. Ceea ce e normal – ne spune Dumnezeu – se află la locul său în creaţie, adică îşi continuă rostul creator şi dătător de viaţă. Iar atunci pacea singură va zidi bogăţia darurilor cereşti din săraca noastră lume în primul rând de la recunoaşterea Binelui, clipă de clipă. Pruncul ceresc, născut în istoria noastră concretă, rămâne Dumnezeul Creator şi Atotţiitor, iar pacea primită de la El poate schimba lumea dacă ne schimbă mai întâi inimile.

Iubiţi credincioşi şi dragi preoţi,

Suntem într-un an dedicat Credinţei şi ne îndreptăm iarăşi, de Naşterea Domnului, gândul inimii spre comoara sufletească a generaţiilor care au suferit pentru credinţa lor. Nu în sensul de a cultiva la nesfârşit nemulţumirea faţă de nedreptate, ci de a contempla importanţa pe care oamenii aceştia au dat-o crezului în viaţa lor de zi cu zi. Fără acest legământ interior, fraţii noştri, imperfecţi ca şi noi, n-au putut trăi. N-au rezistat cu siguranţă pentru a primi elogiile noastre post-mortem, ci pentru că viaţa lor a fost credinţa în Dumnezeu.

În acest sens, în faţa nevinovăţiei şi neputinţei Pruncului, să contemplăm într-o nouă lumină tăria credinţei din har a martirilor noştri. Spre a recunoaşte adevăratul tezaur sufletesc şi a renunţa la resentimentele care ne ruinează sufletul, exaltându-ne doar vanităţile istorice.  „Martiriul nu este o ispravă eroică, ci harul de a putea suferi pentru Isus – spune Sfântul Părinte Papa, vorbind apoi despre sfântul Petru că „trebuie să se dezlipească de eroismul propriilor acţiuni şi să înveţe umilinţa ucenicului. Voinţa sa de a se lupta, eroismul său se termină în tăgăduire… eroismul său s-a prăbuşit într-o formă meschină de tactică. Trebuie să înveţe să-şi aştepte ceasul; trebuie să înveţe aşteptarea, perseverenţa. Trebuie să înveţe calea urmării pentru ca apoi, la ceasul său, să fie dus acolo unde nu vrea (Ioan 21, 18) şi să primească harul martiriului”.

Și azi putem avea parte de mucenicie în lumea tot mai ostilă faţă de Cristos. Om al durerilor şi al nevinovăţiei călcate în picioare de păcatele omului, Isus continuă să ne reamintească iubirea Tatălui pentru noi, alegând voit acest drum care nu îngenunchează conştiinţele, ci le eliberează prin întruparea Sa, scriind o existenţă umană ca şi a noastră. De la strigătele copilului cu care Îşi anunţă venirea în lume, de la dependenţa de grija unei mame, la greul şi lungul curs al creşterii vieţii presărate de dureri şi moarte. Numai prin smerenia sa Pruncul ceresc ne poate învăţa să aşteptăm ceasul Lui, să-l cunoaştem fără a cădea în indiferenţă, prin învăţarea preţului umilinţei şi al perseverenţei lucrului bun şi simplu, făcut din inimă, dar mai ales fără interese meschine.

Iubiţi fii sufleteşti,

Înainte de a Vă adresa părinteştile urări ale Crăciunului, aş dori să vă amintesc că sărbătoarea Naşterii ne aduce totodată şi plinirea drumului de credinţă al Maicii Preacurate. Sărbătorile care îi celebrează momentele vieţii pe parcursul anului liturgic sunt mărturisite de Biserică ca „înainte vestiri” sau „începuturi” ale bunăvoinţei lui Dumnezeu. E foarte important, dragii mei, să înţelegem de ce avem nevoie de prezenţa Maicii Preacurate pentru a-L recunoaşte pe Isus la ieslea Viflaimului. Prin femeia aleasă din veac, „taina cea din veac ascunsă şi de îngeri neştiută” se arată lumii în coborârea din trupul Maicii, iar dacă Hristos a venit spre noi prin ascultarea Ei feciorelnică, putem ajunge sigur la Inima Domnului prin Maria. Oricând şi oriunde.

Dimpreună cu Preasfinţiile Lor Episcopii Mihai şi Claudiu, Vă spun Sărbători sfinte, cu haruri îmbelşugate şi deplină încredinţare în voia Cerului pentru anul 2013, care vine!

Să puteţi afla lângă Preasfânta Fecioară, dincolo de luminile înşelătoare ale acestei lumi, candoarea şi nevinovăţia lui Isus! Să puteţi gusta chipul cel nezidit de mâna omenească a ajutorului său izvorât din asumarea slăbiciunii noastre! Să recunoaşteţi că răbdarea Inimii Domnului este semnul îndurării Sale pentru a ne converti cât mai grabnic. Să cerem de la El darul întoarcerii lumii şi bucuria de a fi în casa Părintelui ceresc prin Inima nepătată a Maicii Sfinte.

Cu arhiereşti binecuvântări,
† Cardinal LUCIAN
Arhiepiscop Major

 


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Ştirea zilei

29 iunie 2022, COVID-19 în Alba. 11 noi infectări și niciun deces, în ultimele 24 de ore, în județ

Publicat

în

29 iunie 2022, COVID-19 în Alba. 11 noi infectări și niciun deces, în ultimele 24 de ore, în județ

La nivelul județului Alba, miercuri, 29 iunie 2022, s-au înregistrat 11 noi infectări cu COVID-19 potrivit datelor transmise de DSP Alba. Raportul prezintă și incidența actualizată și cazurile active de coronavirus pe localități.

Citește și situația cazurilor din Alba, de marți, 28 iunie 2022, COVID-19 în Alba. Patru noi infectări și niciun deces, în ultimele 24 de ore, în județ

În ultimele 24 de ore, la nivelul județului Alba, nu a fost înregistrat niciun deces, în rândul persoanelor bolnave de COVID-19

Elit - Gustul Desăvârșit

Astfel, numărul total al cazurilor înregistrate ajunge la 53999 de persoane confirmate, 52639 persoane vindecate, 1.290 decese.

Marți, în județul Alba au fost prelucrate în total 143 teste, 25 PCR, 118 teste rapide. Numărul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 473284 mai exact, 359230 de teste PCR și 113054 de teste rapide.

Localitățile din care provin cazurile:

AIUD – 1
ALBA IULIA – 6
CUGIR – 1
SEBES – 1

Cazuri de reinfectare:

ALBA IULIA – 2

Lista cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA LOCALITĂȚILOR din județul Alba:
Localitate Populatie Incidenta Cazuri active
HOPÂRTA 1153 0.87 1
BISTRA 4484 0.67 3
MUNICIPIUL ALBA IULIA 76824 0.56 43
CRICĂU 1962 0.51 1
MUNICIPIUL BLAJ 20607 0.44 9
ŞONA 4367 0.23 1
ORAŞ OCNA MUREŞ 13787 0.22 3
MUNICIPIUL SEBEŞ 32854 0.15 5
IGHIU 7104 0.14 1
ORAŞ TEIUŞ 7126 0.14 1
MUNICIPIUL AIUD 25101 0.04 1
ORAŞ CUGIR 25319 0.04 1
ALBAC 1935 0 0
ALMAŞU MARE 1192 0 0
ARIEŞENI 1531 0 0
AVRAM IANCU 1409 0 0
BERGHIN 1883 0 0
BLANDIANA 884 0 0
BUCERDEA GRÂNOASĂ 2259 0 0
BUCIUM 1379 0 0
CÂLNIC 1932 0 0
CENADE 1046 0 0
CERGĂU 1623 0 0
CERU-BĂCĂINŢI 229 0 0
CETATEA DE BALTĂ 3064 0 0
CIUGUD 3305 0 0
CIURULEASA 1117 0 0
CRĂCIUNELU DE JOS 2141 0 0
CUT 1263 0 0
DAIA ROMÂNĂ 3122 0 0
DOŞTAT 1011 0 0
FĂRĂU 1472 0 0
GALDA DE JOS 4403 0 0
GÂRBOVA 2144 0 0
GÂRDA DE SUS 1462 0 0
HOREA 1905 0 0
ÎNTREGALDE 552 0 0
JIDVEI 5302 0 0
LIVEZILE 1147 0 0
LOPADEA NOUĂ 2488 0 0
LUNCA MUREŞULUI 2524 0 0
LUPŞA 2829 0 0
METEŞ 2727 0 0
MIHALŢ 3220 0 0
MIRĂSLĂU 1954 0 0
MOGOŞ 741 0 0
NOŞLAC 1814 0 0
OCOLIŞ 498 0 0
OHABA 581 0 0
ORAŞ ABRUD 5144 0 0
ORAŞ BAIA DE ARIEŞ 3732 0 0
ORAŞ CÂMPENI 7120 0 0
ORAŞ ZLATNA 7766 0 0
PIANU 3570 0 0
POIANA VADULUI 1037 0 0
PONOR 573 0 0
POŞAGA 886 0 0
RĂDEŞTI 1265 0 0
RÂMEŢ 490 0 0
RIMETEA 982 0 0
ROŞIA DE SECAŞ 1576 0 0
ROŞIA MONTANĂ 2686 0 0
SĂLCIUA 1370 0 0
SĂLIŞTEA 2333 0 0
SÂNCEL 2582 0 0
SÂNTIMBRU 3030 0 0
SĂSCIORI 6471 0 0
SCĂRIŞOARA 1482 0 0
ŞIBOT 2328 0 0
SOHODOL 1653 0 0
ŞPRING 2543 0 0
STREMŢ 2419 0 0
ŞUGAG 2847 0 0
UNIREA 4832 0 0
VADU MOŢILOR 1265 0 0
VALEA LUNGĂ 3117 0 0
VIDRA 1502 0 0
VINŢU DE JOS 5511 0 0


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Ştirea zilei

Polonez pe motocicletă, „întâmpinat” în Alba cu un ACCIDENT pe DN 67C: A fost lovit de o mașină și a fost dus la spital

Publicat

în

Polonez pe motocicletă, „întâmpinat” în Alba cu un ACCIDENT pe DN 67C: A fost lovit de o mașină și a fost dus la spital

La data de 28 iunie 2022, în jurul orei 19,30, pe Drumul National 67C, la kilometrul 105 + 400 de metri, un bărbat de 54 de ani, din comuna Gârbova, județul Alba, în timp ce conducea un autoturism, a intrat în coliziune cu o motocicletă care era condusă de un cetățean polonez, în vârstă de 46 de ani.

În urma accidentului, motociclistul a suferit leziuni corporale ușoare și a fost transportat la spital.

Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negativ.

Elit - Gustul Desăvârșit

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Ştirea zilei

Cod GALBEN de caniculă în județul Alba: S-au amplasat corturi de prim-ajutor pe străzi. Unde se pot găsi

Publicat

în

Cod GALBEN de caniculă în județul Alba: S-au amplasat corturi de prim-ajutor pe străzi. Unde se pot găsi

În contextul temperaturilor în creștere din aceste zile, meteorologii prognozând în perioada următoare caniculă în aproape toată țara, Direcția de Sănătate Publică (DSP) Alba transmite o serie de recomandări pentru populație:

*Evitați, pe cât posibil, expunerea prelungită la soare între orele 11.00 şi 18.00;

Elit - Gustul Desăvârșit

*În perioadele de caniculă este recomandat consumul zilnic de lichide (între 1,5 – 2 litri de lichide), fără a aştepta să apară senzaţia de sete. Este necesar consumul unui pahar de apă (sau echivalentul acestuia) la fiecare 15 – 20 de minute;

*Consumați, în fiecare zi, cât mai multe fructe şi legume proaspete deoarece acestea conţin o mare cantitate de apă;

*Evitați consumul de alcool deoarece acesta favorizează deshidratarea şi diminuează capacitatea de luptă a organismului împotriva căldurii. Este obligatorie evitarea băuturilor cu conţinut ridicat de cofeină (cafea, ceai, cola) care deshidratează organismul sau de zahăr (sucuri racoritoare carbogazoase) deoarece acestea sunt diuretice;

*Dacă este absolut necesar să vă expuneți la soare între orele amiezii trebuie să folosiți o ţinută adecvată: pălării de soare, haine lejere şi ample, din fibre naturale, de culori deschise;

*Evitați activităţile în exterior care necesită un consum mare de energie (sport, gradinărit, etc), la orele de vârf;

*Dacă aveţi aer condiţionat, reglaţi aparatul astfel încât temperatura să fie cu 5 grade mai mică decât temperatura ambientală;

*Aveţi grijă de persoanele dependente de voi (copii, vârstnici, persoane cu dizabilităţi) oferindu-le regulat lichide, chiar dacă nu vi le solicită;

*Păstraţi contactul permanent cu rude, cunoştinţe care sunt în vârstă sau cu dizabilităţi, interesandu-vă de starea lor de sănătate.

Pentru a veni în ajutorul celor care nu pot amâna deplasările pe timpul zilei, Crucea Roșie Alba a amenajat puncte de prim-ajutor: 2 în Alba Iulia(Centru și Cetate) și 1 în Aiud. Personalul medical și voluntarii Crucii Roșii sunt pregătiți să ofere prim-ajutor și consultanță persoanelor afectate de căldura extermă. Acestea pot beneficia de servicii precum: măsurarea tensiunii, a saturației de oxigen, a pulsului, hidratare.

DSP Alba roagă populația județului să fie precaută și să ia toate măsurile necesare pentru evitarea efectelor caniculei asupra sănătății!


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare