Rămâi conectat

Actualitate

Pastorala de Crăciun a Părintelui Arhiepiscop al Alba Iuliei Irineu: „Har şi pace de la Dumnezeu, iar de la noi părintească binecuvântare!”

Publicat

în

Pastorala de Crăciun a Părintelui Arhiepiscop al Alba Iuliei Irineu: „Har şi pace de la Dumnezeu, iar de la noi părintească binecuvântare!”

Cinstitului nostru cler, cinului monahal şi binecredincioşilor creştini din Eparhia noastră, har şi pace de la Dumnezeu, iar de la noi părintească binecuvântare!

Iubiţi fii duhovniceşti,

Electrica Furnizare Discount

Au trecut peste două mii de ani de când mult aşteptatul Salvator şi Eliberator, Hristos-Domnul, a venit între oameni ca Prunc plăpând, născut la Betleem. El a fost aşezat într-o iesle, în adăpostul pentru animale al unui păstor. Atunci, s-a descoperit „taina cea ascunsă din timpuri veșnice” (cf. Rom. 16, 25), taina răscumpărării şi a înfierii noastre.

În acele momente, un impresionant imn de laudă al corului oştirilor îngereşti a răsunat, armonios, din înaltul cerurilor (cf. Lc. 2, 13-14). Fiinţele netrupeşti Îl preamăreau, de fapt, pe Dumnezeu pentru minunatul Său plan de mântuire a neamului omenesc, prin care pacea va coborî pe pământ, iar voinţa de bine va domni între oameni.

Dreptmăritori creştini,

Cântarea pe care îngerii o intonau în cuprinderea bolţii cereşti este aceasta: „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire!” (Lc. 2, 14). Îngerii, a căror menire este de a înălţa o neîncetată doxologie Atotputernicului Creator, L-au lăudat pe Acesta la apariţia astrelor gigantice. Adresându-Se lui Iov, Dumnezeu îi zice: „Când stelele se năşteau, îngerii Mei Mă preamăreau în cor” (Iov 38, 7). La Betleem, îngerii nu mai priveau spre largul cerului, ci Îl priveau pe Cel culcat în iesle, pe Fiul lui Dumnezeu Care împreună cu Tatăl ceresc crease lumea, căci „toate prin El s-au făcut şi fără El nimic nu s-a făcut din ceea ce s-a făcut” (In. 1, 3). Ei cântau cu bucurie, minunându-se de descoperirea planului ascuns al lui Dumnezeu (cf. Efes. 3, 10), şi erau uimiţi văzând împlinite prevestirile profeţilor Vechiului Testament. Acum, îngerii Îl slăvesc pe Dumnezeu întocmai ca oarecând la facerea lumii, căci naşterea lui Iisus înseamnă – după Sfântul Grigorie Teologul – „o nouă creaţie a lumii, mai exact readucerea ei în starea primordială”.

Citește și: MESAJE de SĂRBĂTORI. URARI şi FELICITARI pe care le puteţi trimite prin SMS de Sărbători

Îngerii sunt fiinţe spirituale şi cereşti, care se găsesc foarte aproape de Dumnezeu, pe Care Îl servesc, Îl apără şi Îl preamăresc. Ei alcătuiesc lumea supranaturală ale cărei integritate, bunăvoinţă şi supunere sunt indiscutabile (cf. I Regi 29, 9; II Regi 14, 17). Fiind intermediarii necesari ai Celui Preaînalt, în lucrarea Sa asupra oamenilor, ei se pot arăta acestora ca purtători ai unor porunci sau veşti speciale de la Dumnezeu (cf. Jud. 6, 11-23; 13, 3-5). Ei au fost creaţi pentru a fi duhuri slujitoare trimise continuu să lucreze în beneficiul „celor ce trebuie să moştenească mântuirea” (cf. Evr. 1, 14). Deci, îngerii sunt nişte servitori la ordinele lui Dumnezeu. Lucrarea lor include: instruirea (cf. Fapte 10, 3-6), eliberarea (cf. Ps. 33, 7), mângâierea (cf. Mt. 1, 20), călăuzirea (cf. Fapte 8, 26), încurajarea (cf. Fapte 27, 23-24) şi, în cele din urmă, ducerea în slavă atunci când murim (cf. Lc. 16, 22). Îngerii ne apără contra atacurilor neîncetate şi a obstacolelor puse în calea noastră de vicleanul diavol, care „doreşte să despartă pe înger de om”, cum zice Sfântul Isaac Sirul.

Citește și: Mesaje de Crăciun pentru familie. FELICITARI și URARI pentru cei dragi

După ce, în formidabile melodii, au salutat venirea Fiului lui Dumnezeu pe pământ, îngerii au avut un rol important în viaţa şi în slujirea Lui. Ei au apărut, la naşterea Sa, Fecioarei Maria (cf. Lc. 1, 26-38), Dreptului Iosif (cf. Mt. 1, 20; 2, 19) şi păstorilor (cf. Lc. 2, 9-12). După ispitirea lui Iisus în pustie, ei I-au slujit (cf. Mt. 4, 11). Un înger L-a întărit în Ghetsimani (cf. Lc. 22, 43) şi tot un înger a răsturnat piatra de pe mormântul Său (cf. Mt. 28, 2-7). Îngerii erau cu Mântuitorul în momentul înălţării Lui la cer (cf. Fapte 1, 10-11). Ei sunt asociaţi şi cu Judecata de Apoi, când Îl vor însoţi pe Domnul (cf. Mc. 8, 38; II Tes. 1, 7). Înainte de aceasta, îngerii vor avea o misiune specială cu prilejul ultimei bătălii cosmice între ei şi diavoli, între Hristos şi Antihrist (cf. Apoc. 12, 7-11). Însă, până atunci, aceşti avocaţi şi prieteni nevăzuţi ai noştri promovează planul lui Dumnezeu cu noi. Ei schimbă circumstanţele fără speranţă în perspective strălucite şi satisfac, prompt şi deplin, trebuinţele sufleteşti şi fizice ale oamenilor.

Sfinţii îngeri Îl asistă pe Creatorul lor, în timp ce El, în mod suveran, controlează Universul. Ei lucrează în viaţa omului pentru „a-l păzi în toate căile sale” (cf. Ps. 90, 11) şi se aşază zilnic alături de fiecare dintre noi. Am fi fascinaţi dacă am putea să-i auzim mângâindu-ne sau să-i vedem veghind în imediata noastră apropiere. Îngerii de lumină nu numai că ne oferă asistenţa lor ocrotitoare, dar sunt şi modele bune de urmat, precum ni-i prezintă Sfântul Ioan Gură de Aur. De la ei învăţăm smerenia, ascultarea, curăţia, rugăciunea, înţelepciunea şi iubirea faţă de om. De aceea, se cuvine să trăim asemenea lor, să-i chemăm la nevoie şi în primejdii, să-i asociem la munca noastră, încredinţându-le greutăţile noastre. Totodată, trebuie să facem mai asiduă rugăciunea către ei, mai puternică relaţia cu ei şi mai profundă afecţiunea noastră faţă de aceşti soli cereşti rânduiţi de Dumnezeu spre a ne călăuzi în acord cu voinţa Sa. Astfel ne vom bucura întotdeauna de intervenţia energică a îngerilor şi vom fi învăluiţi de iubirea lor, ca într-o sferă protectoare.

Iubiţi credincioşi,

Trăim timpuri în care răul este prezentat sub forma binelui, păcatul ca exercitarea propriei libertăţi, iar nesupunerea faţă de Legea lui Dumnezeu ca o nouă cucerire a lumii pervertite. Mulţi oameni devin, astăzi, victime erorilor, păcatelor şi necurăţiei, care le abrutizează sufletele, întunecând frumuseţea lor. Peste pământ planează atacul duhurilor rele şi viaţa fizică este rănită prin nenorociri şi atentate, prin războaie şi explozii de violenţă, prin boli grave şi calamităţi devastatoare. Toate acestea ne arată că se abate, treptat, „mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării” (Efes. 5, 6).

Citește și: Mesaje de Crăciun pentru copii. FELICITĂRI și URĂRI pentru cei mici

Întorcându-ne la Tatăl creator şi proniator, pe calea convertirii sau a schimbării inimii, şi intensificând legătura cu El prin ascultare şi rugăciune, noi ne vom elibera de relele ce ne sufocă existenţa. La aceasta ne cheamă „taina minunată” a Betleemului, în faţa căreia a răsunat muzica serafică a cerului, iar mesajul păcii şi al buneivoiri a coborât, de sus, „în latura şi în umbra morţii” (Is. 9, 1). Numai respectând şi practicând poruncile lui Dumnezeu şi preamărindu-L cu îngerii, omenirea poate experimenta tihna mult dorită, iar lumea noastră poate deveni o grădină a frumoaselor împliniri. Cu această certitudine întâmpinăm noi sfintele sărbători, pe care doresc să le petreceţi sănătoşi şi voioşi, sub aripi de îngeri.

Al vostru către Hristos-Domnul rugător,

† IRINEU

Arhiepiscop al Alba Iuliei

Publicitate

Actualitate

HARTA salariilor din România: Unde se câștigă cel mai bine. Județele cu baroni locali, cele mai sărace

Publicat

în

HARTA salariilor din România: Unde se câștigă cel mai bine. Județele cu baroni locali, cele mai sărace

În 2021, salariul mediu net lunar la nivel naţional a crescut, în medie, cu 14%, de la 3.047 de lei (în octombrie 2019), la 3.544 de lei (octombrie 2021). Există însă judeţe în care salariile au crescut mai mult, iar altele în care creşterea a fost mai timidă.

Bucureştenii au fost românii cu cele mai mari salarii şi în 2021, urmaţi de clujeni. Pe locul al treilea se află cei din judeţul Timiş. ZF a publicat harta salariilor din România, pe e baza informaţiilor de la Institutul Naţional de Statistică. Bucureştiul este în continuare lider la acest capitol, dar diferenţa faţă de locul doi, ocupat de Cluj, s-a micşorat.

CITEȘTE ȘI: Poprirea pe salariu, pensie sau cont în 2022: Când şi cum executarea silită poate fi anulată în justiţie

Bucureștiul are cele mai mari salarii din țară, de 4612 lei salariu mediu net, iar la polul opus, Teleorman, este probabil cel mai sărac județ din România, cu 2674 lei salariu mediu net pe lună.

Electrica Furnizare Discount

Județele cu populație maghiară, Harghita și Covasna (2752, respectiv 2756 lei) sunt la polul sărăciei, imediat după Teleorman. Faptul că UDMR a fost mereu la guvernare se pare că nu s-a răsfrânt asupra nivelului de trai și a salariilor din cele 2 județe.

De menționat este faptul că județul Teleorman a fost ținut vreme de mult timp într-o sărăcie continuă de către propriul său baron local, Liviu Dragnea, lucru ce a transformat județul din sudul țării într-un pol al sărăciei și al emigrării.

Citește și: INS: Cât a crescut salariul mediu net în luna noiembrie 2021, față de luna octombrie

Cluj și Timiș (4291 lei salariu mediu net pe lună, respectiv 3835 lei) au cele mai mari salarii, după capitală. Oltenii (județul Olt) au una dintre cele mai mari creșteri, de 22%. Bihor (2894 lei), unde este groful local Ilie Bolojan, președintele Consiliului Județean, care a dus Oradea la cele mai mari prețuri la gunoi din România,  se află sub Botoșani(2986), nu departe de Vaslui(2803).

Alba se află peste media națională, dar sub media pe Transilvania. Se poate observa că acolo unde au fost economii deschise, care nu au fost dominate de baroni sau grofi locali, care au impuse ”firme de casă”, așa cum sunt de exemplu la Teleorman, Harghita, Covasna, Suceava, Bihor, economia a crescut, trend urmat ulterior și de salarii.

Citește și: Salariul minim pe economie 2022: Cât vor câștiga românii, brut și net, începând cu noul an?

Suceava, județul în care baronul Gheorghe Flutur a scris cuvântul „Bucovina” în 2009 folosind țarcuri cu oi, se află în acest moment la nivelul de 2716 lei salariu mediu net lunar, depășind doar Maramureșul (2713 lei), dintre județele adiacente.

Bucureștiul și Ardealul sunt cele mai dezvoltate zone ale României, lucru ce se vede și în nivelul salariilor, dar unele județe din Moldova (Bacău) sau Oltenia (Olt) au un nivel cu mult peste provincia istorică în care se află.

Citește mai mult

Actualitate

„Chef la tine-acasă, cu mezeluri desăvârșite pe masă”, o nouă campanie națională de promovare a produselor Elit

Publicat

în

„Chef la tine-acasă, cu mezeluri desăvârșite pe masă”, o nouă campanie națională de promovare a produselor Elit

Gustul desăvârșit al mezelurilor autentice și gustoase marca Elit este alegerea și inspirația pentru mese delicioase ale milioanelor de familii de români care aleg mese de senzație. Mezelurile desăvârșite Elit sunt ingredientul secret pentru orice masă – fie ea festivă sau frugală – și garantează bucătarului aprecierile tuturor celor aflați în jurul mesei.

Pentru cei care apreciază gustul tradițional, până în data de 18.01.2021, Elit desfășoară campania „Chef la tine-acasă, cu mezeluri desăvârșite pe masă”. Campania de promovare este menită să premieze la scală națională fanii produselor Elit și de a încuraja un public cât mai larg să prepare cu price ocazie, rețete desăvârșite, folosind mezeluri Elit. Campania se desfășoară online, pe canalele de social media, dar și în peste 5.000 de magazine din comerțul tradițional din întreaga țară.

Mecanismul de înscriere în concurs este la îndemâna oricui va cumpăra minimum două produse ELIT, și va înscrie bonul fiscal pe www.mezeluri.ro/chef-la-tine-acasa.

Electrica Furnizare Discount

Premiile de senzație se vor acorda prin tragerea la sorți, pentru și mai multe preparate la superlativ!

Marele premiu este un set complet de electrocasnice, format din nu mai puțin de șapte electocasnice atît de utile in orice bucatarie! Tot ceea ce ai nevoie pentru a-ți face viața ușoară într-un cămin îți este oferit de Elit: expresor automat de cafea, blender de mână, grill electric, fripteuză, robot de bucătărie, mixer și aspirator vertical.

Pe lângă marele premiu, alți 75 de norocoși vor câștiga aparatură de bucătărie (mini-tocatoare, blendere de mână, fierbătoare de apă, mixere sau aparate pentru preparat sandwich-uri, etc)

Până marți, 18 ianuarie 2022, mezelurile Elit cu #gustdesăvârșit pot fi sursă de inspirație pentru preparate la superlativ, pentru un început de an gustos!

Intră în cursa pentru premii de senzație, să ai și mai mult chef acasă, la pregătit preparate la superlativ.

Înscrierile aici: www.mezeluri.ro/chef-la-tine-acasa

***Despre Elit

Elit reprezintă astăzi una dintre cele mai importante companii de pe piața de produse din carne și mezeluri din România, cu o experiență de 20 ani în acest domeniu. Sub promisiunea de brand ֦Mezeluri cu gust desăvârșit” Elit comercializează o gamă largă de produse și preparate din carne in cadrul urmatoarelor mărci proprii: Elit, Veri, Premia, Promo, Pizzaro, Plin de Carne și Finom.
www.mezeluri.ro

Citește mai mult

Actualitate

ATENȚIE la concursurile sau oportunitățile de investiții de pe internet: DNSC AVERTIZEAZĂ utilizatorii de social media de eventualele țepe

Publicat

în

ATENȚIE la concursurile sau oportunitățile de investiții de pe internet: DNSC AVERTIZEAZĂ utilizatorii de social media de eventualele țepe

Dispeceratul Naţional de Securitate Cibernetică avertizează în legătură cu promoţiile, concursurile, sau oportunităţile de investiţii propagate pe social media prin postări sponsorizate, unele dintre aceste anunţuri putând fi atacuri de tip scam puse la cale de infractori cibernetici.

„Atenţie la concursurile, promoţiile sau oportunităţile de investiţii propagate pe social media prin postări sponsorizate! Unele dintre aceste anunţuri sunt atacuri de tip #scam puse la cale de infractorii cibernetici care încearcă să extragă de la potenţialele victime date personale, date financiare sau date de autentificare. Totodată, atacatorii încearcă în acelaşi timp să determine potenţialele victime să instaleze #malware pe dispozitive, ori să se aboneze la anumite servicii cu suprataxă, prin accesarea unui link maliţios. Momeala folosită în astfel de atacuri variază de la promoţii incredibile (bormaşină la 15 ron), la posibilitatea unor câştiguri rapide (prin investiţii în criptomonede)”, semnalează reprezentanţii DNSC într-o postare pe pagina de Facebook a instituţiei.

Aceştia subliniază că, pentru a convinge potenţialele victime de veridicitatea detaliilor oferite, atacatorii se folosesc de identitatea vizuală a unor branduri cu reputaţie (de exemplu Banca Transilvania şi Leroy Merlin România), însă, dacă utilizatorul verifică pagina de social media care publică astfel de mesaje, sau domeniul link-ului pe care urmează să îl acceseze, îşi poate da seama că este vorba despre o tentativă de fraudă, pentru că nu se află pe un canal oficial de comunicare a companiei în numele căruia s-ar fi publicat acel post.

Electrica Furnizare Discount

„Atunci când nu sunteţi siguri, introduceţi manual adresa site-ului dorit în browserul cu care navigaţi pe internet! Evitaţi accesarea de link-uri din surse necunoscute sau dubioase. Dacă o ofertă pare prea bună ca să fie adevărată, verificaţi existenţa acestei promoţii pe canalele oficiale ale companiei respective. Evitaţi furnizarea de date personale, date financiare sau de autentificare, dacă vă sunt cerut explicit online, mai ales dacă vi se promite un câştig rapid dacă o faceţi! Raportaţi astfel de pagini care propagă concursuri, promoţii false sau oportunităţi ireale de câştig către reţeaua socială în spaţiul căreia s-a publicat acel post. Mai multe raportări într-un timp scurt poate duce la suspendarea rapidă a paginii care propagă conţinut maliţios. Dacă aţi oferit date financiare sau date de card în urma accesării unor astfel de link-uri pe social media, vă recomandăm să luaţi imediat legătura cu banca pentru blocarea cardului şi monitorizarea tranzacţiilor din cont! Dacă aţi suferit pagube materiale, va trebui să depuneţi o plângere la Poliţia Română. Totodată, notificaţi Directoratul la telefon 1911 sau pe mail la alerts[@]dnsc[.]ro”, este sfatul experţilor în securitate cibernetică.

Sursa: agerpres.ro

Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare