Rămâi conectat

Politică Administrație

Părinţii de la Grădiniţa nr. 12 din Alba Iulia merg până-n pânzele albe. MEMORIU adresat pemierului Victor Ponta, pentru menţinerea programului Step by Step

Publicat

în

Protest-parinti-gradinita-Alba-Iulia_ISJ_Dorin-Sandea-16-300x225Părinţii de la Grădiniţa nr. 12 din Alba Iulia nu se lasă.  După ce directoarea Veronica Suciu a fost demisă din funcţie de către şeful ISJ, Dorin Sandea, apele nici acum nu s-au liniştit. Scandalul cunoscut deja la nivel local, şi făcut public în presă, continuă, şi se caută soluţii chiar şi la cel mai înalt nivel. Părinţii au formulat un MEMORIU, prin care îşi exprimă „opinia nefavorabilă privind numirea pe criterii politice a directorilor de unități de învățământ școlar și preșcolar”, adresat în special prim-ministrului României, Victor Ponta, dar pe care îl vor trimite atât la Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, cât şi la Ministerului Educaţiei şi la Guvern. Ei vor să aibă certitudinea că Programul Step by Step la Grădiniță va continua așa cum era asumat în contract.”D-le Prim-Ministru al României, Victor Viorel PONTA, vă implorăm să ne ajutaţi să NU SE DISTRUGĂ normalitatea care există în Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 12 din Alba Iulia”, se arată în memoriul semnat de părinţi.

Părinţii cer demiterea inspectorului general Dorin Sandea din funcţie, spunând că, în opinia lor, „a săvârşit un abuz în serviciu şi adus prejudicii bunului mers al procesului de învăţământ”. „Inspectorul general al IŞJ Alba, Dorin Sandea, are un comportament tiranic faţă de personalul Instituţiei pe care o conduce şi face epurări politice, înlocuind cadre didactice cu experienţă şi rezultate bune cu personal mediocru în activitate. (…). În discuţiile avute cu părinţii a dat dovadă de un comportament abuziv şi autoritar, lăsând la o parte orice modalitate de comunicare decentă şi constructivă”, se arată în memoriu.

Părinţii mai spun că verificările făcute în cadrul Grădiniţei au fost, în opinia lor, „abuzive, dar cu toate acestea personalul didactic şi administrativ s-a supus solicitărilor reprezentanţilor IŞJ Alba”.

Elit - Gustul Desăvârșit

Vă prezentăm mai jos integral MEMORIUL trimis de către părinţi şi tabelul cu numele şi semnăturile acestora:

„Stimate D-le Prim-Ministru al României, Victor Viorel PONTA, prin acest memoriu dorim să ne exprimăm opinia nefavorabilă privind numirea pe criterii politice a directorilor de unități de învățământ școlar și preșcolar, în conditiile în care, atunci când am încercat să ne prezentăm opinia (’’de alegători’’), în fața d-lui Inspector Școlar General Sandea Dorin, nu am fost luați în seamă. Este cunoscut opiniei publice poziția d-lui Ministru Remus Pricopie care declara în vara anului trecut: „Funcțiile de conducere în sistemul de învățământ trebuie ocupate potrivit legii şi nu pe criterii politice”. Ne este greu să înțelegem pe ce criterii s-a realizat această schimbare/ delegare. Nu dorim să fim înțeleși greșit, însă schimbarea unui director de unitate de învățâmânt preșcolar cu un alt director, ne determină să ne ridicăm o serie de semne de întrebare.
În acest context suntem extrem de revoltați de faptul că nu există o normalitate în sistemul de educație românesc, sau când există aceasta trebuie schimbată și uneori distrusă. Stimate D-le Prim-Ministru al României, Victor Viorel PONTA, vă implorăm să ne ajutați să NU SE DISTRUGĂ normalitatea care există în Grădinița cu Program Prelungit nr. 12 din Alba Iulia. O echipă coordonată de fosta directoare, domnișoara Suciu Veronica, a reușit să creeze această normalitate prin dăruire, muncă, pasiune, devotament, trudă în aproape 17 ani.
Stimate D-le Prim-Ministru al României, Victor Viorel PONTA, în contextul evenimentelor care au avut loc în ultimul timp, evenimente care au adus în centrul atenţiei opinei publice activitatea desfăşurată de Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 12 din Alba Iulia, respectiv, managementul instituției asigurat de către fosta directoare, d-şoara Suciu Veronica, prin prezenta, părinţii copiilor care sunt înscrişi la această unitate de învăţământ preşcolar, doresc să vă semnaleze o serie de aspecte, astfel:

Suntem conştienţi de faptul că educaţia preşcolară realizată în grădiniţă este menită să ofere copiilor o seamă de activităţi şi experienţe care favorizează crearea unor premise pentru o dezvoltare armonioasă şi sănătoasă. Rolul ei este de a crea o bază solidă pentru o pregătire eficientă a copiilor pentru şcoală, să-i socializeze şi să le asigure un bagaj educativ folositor atât în viaţa de şcolar cât şi pe tot parcusul vieţii;

Ne este cunoscut faptul că, de-a lungul timpului, Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba, a apreciat unităţile de învăţământ preşcolar, primar şi gimnazial, care au înregistrat rezultate pozitive, care au obţinut premii la diferite concursuri naţionale şi internaţionale, care au contribuit la dezvoltarea sistemului de învăţământ în general;

Ne este cunoscut faptul că Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 12 din Alba Iulia reprezintă un model pentru majoritatea unităţilor din Municipiul Alba Iulia şi din Judeţul Alba. Această unitate de învăţământ are o vechime de aproximativ 40 de ani, cu un număr de 23 cadre didactice titulare, calificate (i.e. Stag. 1, Def. 4, Gr. II 3, Gr.I 15 cadre), 4 cadre didactice metodiste a Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba, 12 mentori pentru practica pedagogică a studentelor de la facultăţile de profil, specializarea Ştiinţele Educaţiei; 11 cadre didactice absolvente de programe specializate de masterat; cadre didactice care sunt membre ai Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional; instructor de părinţi (i.e. programul “Educaţi aşa!”); 23 de cadre didactice absolvente ale cursurilor organizate de Asociaţia Centrul Step by Step pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională, cursuri recunoscute de Ministerul Educaţiei Naţionale; cadre didactice membre în colective de redactare a mai multor publicaţii (e.g. Metodicii instructiv – educative în grădiniţa de copii, Ed. Ghe. Alexandru, Craiova, 2009); 3 cadre didactice formatori de nivel naţional (i.e. domeniul Competenţe crescute pentru cadrele didactice- M1, M2, M6,) personal care este condus şi coordonat cu profesionalism de circa 17 ani, de d-şoara Director Suciu Veronica;

Ne sunt cunoscute Obiectivele privind dezvoltarea resurselor umane, cuprinse în Planul de Dezvoltare Instituţională şi în Planul Managerial al vechiului director al instituţiei: integrarea managementului resurselor umane în managementul instituţional; participarea cadrelor didactice la activităţi/stagii de formare continuă pe teme de actualitate: educaţie pentru schimbare; activităţile de tip outdoor; metode alternative de evaluare, etc; recunoaşterea şi motivarea personalului care obţine rezultate foarte bune; implementarea unui sistem de mentorat al titularilor fără grade didactice în vederea unei mai bune integrări a acestora şi a realizării unei activităţi de calitate; realizarea la început de an a unei testări a aptitudinilor şi cunoştinţelor de limbă engleză a ajutoarelor de educatoare etc.

De asemenea, ne sunt cunoscute programele implementate în parterneriat cu diferite instituţii publice, diverşi agenţi economici, sau asociaţii şi fundaţii: „Eco-grădiniţa”, „Să citim pentru mileniul III”, „Kalokagathia”, „Micul creştin”, „Educaţia rutieră – educaţie pentru viaţă”, “Calitatea formării în învăţământul preşcolar, şcolar şi universitar din mileniul III”, “Competenţe cheie prin jocuri virtuale la grădiniţă – resurse pentru punerea bazelor formării competenţelor cheie la preşcolari”; “Cadru de referinţă al curriculumului naţional pentru învăţământul preuniversitar: un imperativ al reformei curriculare”, “Noi abordări ale educaţiei timpurii în grădiniţă”, etc;

Ne sunt cunoscute activităţile metodico-ştiinţifice (simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice, mese rotunde, concursuri cu copii) care s-au în ţară sau în străinătate, printre acestea amintim: Simpozionul judeţean “A fi dascăl astăzi”, Simpozionul judeţean “Educaţie pentru dezvoltare durabilă a României – în context european”, Simpozion naţional „Metode și tehnici de evaluare în învățământul preșcolar”, Fesivalul “Bucuria copilăriri” cuprins în CAER 2013, poziţia 549, Concurs Super Piticot, Concurs internaţional «Prietenie între copiii de pe planetă» Minsk, Concurs judeţean de creaţie artistico – plastică «Armonia şi culorile vieţii prin ochi de copil», Cheţani, Concurs judeţean «Crăciun fericit», Vinerea jud. Alba; activităţi care au fost coordonate cu succes de către d-şoara Director Suciu Veronica;

Ne sunt cunoscute ţintele şi opţiunile strategice pe termen scurt, stabilite de vechea conducere conducere, şi anume: Coerenţă şi continuitate în formarea iniţială şi continua, Valorificarea de către grădiniţă a oportunităţilor şi cadrul instituţionalizat de formare continuă şi Participarea la programele comunitare în domeniul educaţiei şi formării profesionale; dezvoltarea unor parteneriate(Participarea la Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane ( POSDRU)-Dezvoltarea parteneriatelor existente şi identificarea de noi parteneri în educaţie);

Noi, părinţii copiilor suntem foarte mulţumiţi de educaţia oferită de către educatoarele şi ajutoarele de educatoare, o educaţie la cele mai înalte standarde, şi de calitatea serviciilor prestate de întregul personal al Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 12 din Alba Iulia;
Noi, părinţii copiilor suntem foarte mulţumiţi de alternativa educaţională Step by Step oferită de către un personal pregătit, calificat şi care dă dovadă de un profesionalism desăvârşit, respectiv, de modul favorabil în care managerul instituţiei, d-şoara director Suciu Veronica, a reuşit să gestioneze acest program, de aproximativ 13 ani (i.e. anii 2001-2014);

Suntem conştienţi de faptul că alternativa educaţională Step by Step trebuie susţinută şi din punct de vedere financiar, iar “soluţia” identificată de Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 12 din Alba Iulia este una viabilă, legală, părinţii copiilor fiind multumiţi de activitatea desfăşurată de unitatea de învăţământ prin Asociaţia Veronica;
părinţii copiilor au constat faptul că taxele colectate (i.e. începând cu anul 2005) prin Asociaţia Veronica sunt administrate corect de către doamnele educatoare de la fiecare grupă şi sunt utilizate în folosul copiilor;

Motivul invocat de domnul inspector general privind încetarea detaşării domnişoarei director Veronica Suciu a fot înlăturat; asftel, în data de 25 februarie 2014, conducerea Asociaţiei Veronica a fost preluată de către Consiliul Director format din: Bordeu Georgeta – preşedinte, Petruţa Angela –membru, Decean Ioana – membru, Martin Mariana Irina – părinte, Zbutea Cristian – părinte.

În aceiaşi ordine de idei, considerăm că în acest caz domnul Inspector General  s-a antepronunţat, fără să ia în considerare prezumţia de nevinovaţie a domnişoarei DIrector Veronia Suciu;
Din ceea ce ştim, domnul Inspector General al IŞJ Alba Sandea Dorin are un comportament tiranic față de personalul Instituţiei pe care o conduce şi face epurări politice, înlocuind cadre didactice cu experiență şi rezultate bune cu personal mediocru în activitate (cum este cazul școlilor din Municipiul Blaj).

În discuțiile avute cu părinții a dat dovadă de un comportament abuziv şi autoritar, lăsând la o parte orice modalitate de comunicare decentă şi constructivă;

Verificările făcute în cadrul Grădiniței au fost, în opinia noastră, abuzive, dar cu toate aceste personalul didactic şi administrativ s-a supus solicitărilor reprezentanților IŞJ Alba. Menționăm că au fost puse la dispoziția comisiei de control, din bună credință, atât documentele financiare ale Grădiniței nr. 12, cât şi documentele financiare ale Asociației Veronica, cu toate că IŞJ Alba nu are, din punct de vedere juridic, statul de organ de control în domeniul financiar-contabil asupra organizaților de tip Fundație şi/sau Asociație. În opinia noastră, d-l Inspector General Sandea Dorin a săvârșit un abuz în serviciu și adus prejudicii bunului mers al procesului de învățământ, motiv pentru care solicităm demisia/demiterea acestuia din funcția de inspector general al IŞJ Alba

Urmare celor expuse anterior părinţii copiilor doresc ca alternativa educaţională Step by Step să fie oferită în continuare de către acelaşi personal, şi gestionat de către acelaşi manager, în persoana d-şoarei director Suciu Veronica.
Părinții vor să aibă certitudinea că va continua Programul Step by Step la Grădinița cu Program Prelungit nr. 12 din Alba Iulia așa cum era asumat în contract.
În consecinţă, stimate d-le Prim-ministru al României Victor-Viorel PONTA,. considerăm că nu există nici un obstacol în realizarea acestui deziderat.

Totodată, stimate d-le Prim-ministru al României Victor-Viorel PONTA, în contextul în care nu există nici un impediment care să influenţeze negativ activitatea desfăşurată de Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 12 din Alba Iulia, suntem convinşi că doleanţele noastre vor fi respectate.

Cu stimă,
Părinţii copiilor de la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 12 din Alba Iulia”.

CITIŢI şi SCANDALUL Grădiniţa 12 din Alba Iulia s-a mutat în stradă! Totul despre protestul părinţilor şi soarta directoarei

VIDEO: SCANDAL în Consiliul Județean Alba între liderii PNL și PSD. Motivul: Grădinița 12 din Alba Iulia


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Politică Administrație

Comunicat de presă| PSD susține Cupru Min Abrud! 43 de milioane de lei pentru investiții și susținerea producției!

Publicat

în

Comunicat de presă| PSD susține Cupru Min Abrud! 43 de milioane de lei pentru investiții și susținerea producției!

În ședința de astăzi, Guvernul a aprobat Memorandumul inițiat de Ministerul Economiei, prin care Cupru Min Abrud să beneficieze de un procent de 50% vărsăminte la bugetul de stat, reprezentând dividende din profitul realizat în anul 2021, pentru a asigura sursa proprie de finanţare a investiţiilor şi de susţinere a producţiei. Astfel, 43 de milioane de lei vor fi alocate pentru optimizarea proceselor de producție și pentru obținerea unui concentrat de cupru de calitate mai bună.

Ministrul Economiei, social-democratul Florin Spătaru, se ține de cuvânt și așa cum a promis a promovat Memorandumul pentru repartizarea a 50% din profitul Cupru Min pentru susținerea producției și a investițiilor de care are nevoie compania.

În calitate de parlamentar al județului Alba voi susține solicitările și necesitățile oamenilor de aici și voi fi mereu alături de ei. La ambele vizite ale ministrului PSD, Florin Spătaru, am promis că vom fi alături de angajați, de companie și de comunitățile locale.

Elit - Gustul Desăvârșit

Prin promovarea Memorandumului a fost aprobată o derogare de la OG nr. 64/2001 care prevede ca societățile și companiile cu capital majoritar sau integral de stat să verse 90% din profitul pe 2021 la bugetul de stat. Prin prezentul act normativ, Guvernul a aprobat ca Societatea Cupru Min SA să verse un procent mai mic de 90%, dar nu mai puțin de 50% din profitul companiei către bugetul de stat.

Ministerul Economiei a anunțat că Planul de management al Cupru Min prevede o serie de proiecte de investiții, precum lucrări de supraînălțare baraj iaz decantare Valea Șesei de la cota 705 mdM la cota 710 mdM, proiectarea, achiziția, montajul și punerea în funcțiune a unei linii noi de flotație care să prelucreze o cantitate de cca 500-600 t/h, cu o eficiență tehnologică de minim 82% și achiziție de utilaje de mare capacitate pentru exploatarea carierei de cupru.

Deputat PSD Alba, Tuhuț Radu-Marcel


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Politică Administrație

Premierul Nicolae Ciucă anunță memorandumul prin care CupruMin are banii necesari pentru investiții și locuri de muncă: Ce lucrări vor fi finanțate

Publicat

în

Premierul Nicolae Ciuca anunța memorandumul prin care CupruMin are banii necesari pentru investitii și locuri de munca: Ce lucrări vor fi finanțate

Premierul Nicolae Ciucă se ține de cuvânt. Azi, domnia sa a informat că guvernul a aprobat Memorandumul pentru repartizarea a 50% din profitul societății din Apuseni.

Suma rezultă din profitul realizat în anul 2021, pentru a asigura sursa proprie de finanţare a investiţiilor şi de susţinere a producţiei. Guvernul a acordat această derogare în cazul Cuprumim, urmare a vizitei premierului Nicolae Ciucă în Apuseni, ocazie cu care managementul companiei, președintele CJ Alba, Ion Dumitrel și vicepreședintele Camerei Deputaților, Florin Roman, au insistat pe nevoia de retehnologizare, ceea ce înseamnă locuri de muncă noi și creșterea producției. În cazul altor companii cu capital de stat, 90% din profit a fost direcționat spre bugetul de stat.

Elit - Gustul Desăvârșit

Din acești bani vor fi finanțate: lucrări de supraînălțare baraj iaz decantare Valea Șesei, achiziția, montajul și punerea în funcțiune a unei linii noi de flotație care să prelucreze o cantitate de cca 500-600 t/h, cu o eficiență tehnologică de minim 82% și achiziție de utilaje de mare capacitate pentru exploatarea carierei de cupru.

Ing. Tiberiu Rațiu, director general CupruMin


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Politică Administrație

Comunicat de presă| Beniamin Todosiu (deputat USR): „Performanța” Guvernului PNL-PSD-UDMR: A ratat prima tranșă din PNRR și riscă să piardă miliarde de euro

Publicat

în

Beniamin Todosiu (deputat USR): „Performanța” Guvernului PNL-PSD- UDMR: A ratat prima tranșă din PNRR și riscă să piardă miliarde de euro

Guvernul PNL-PSD-UDMR își demonstrează tot mai mult incompetența, iar activitatea dezastruoasă a Coaliției Sărăciei riscă să coste România miliarde de euro, bani europeni.

Cea mai nouă „performanță” a Executivului condus de generalul Ciucă este RATAREA primei tranșe din Planul Național de Redresare și Reziliență. Comisia Europeană a anunțat oficial că prima cerere de plată, depusă de România pentru PNRR, în valoare de 2,6 miliarde de euro, NU VA FI APROBATĂ, iar evaluarea a fost prelungită până în luna septembrie. Guvernul spera ca această primă transă să intre până la finalul lunii iulie, ceea ce ar fi fost o gură de oxigen pentru economia românească aflată în criză.

Cu alte cuvinte, Guvernul PNL-PSD-UDMR dă încă o dovadă de amatorism și delăsare, pentru că nu își îndeplinește jaloanele impuse pentru prima tranșă de fonduri europene. Situația este îngrijorătoare, deoarece aceste jaloane erau cele mai simple impuse în Planul Național de Redresare și Reziliență, iar, dacă PNL și PSD s-au încurcat la acestea, devine dramatic pentru celelalte seturi de jaloane.

Elit - Gustul Desăvârșit

Anul acesta, din PNRR, România ar fi putut primi în jur de 10 miliarde de euro, bani care ar fi putut intra în investiții, în condițiile în care economia țării e sufocată de deficitul bugetar și de inflație.

Situația este cu atât mai gravă cu cât Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene susține că această amânare vine la solicitarea Guvernului României și nu a Comisiei Europene, pentru că în regulament nu există posibilitatea ca Bruxelles-ul să ceară o asemenea amânare. E mai mult decât o dovadă că Guvernul nu și-a făcut treaba și România riscă să piardă o mare parte din banii alocați ca stat membru pentru redresare și reziliență. Această amânare pune în pericol și cea de-a doua cerere de plată pe care, potrivit regulamentului, România o poate depune în decursul acestui an.

Ce face în acest timp Guvernul PNL-PSD-UDMR? Cum îi stă bine unui guvern mafiot, pregătește un nou tun din banii publici. După ce a crescut taxele, e timpul să sifoneze noii bani care se adună la buget.

Guvernul Ciucă a aprobat recent o nouă schemă de ajutor de stat în valoare de 300 de milioane de euro pe care îi vor aloca către 30 de firme. Acești bani nu provin din surse externe, de la Uniunea Europeană, ci sunt 100% din taxele și impozitele românilor. Probabil că, în culisele celor trei partide politice, au fost și alese deja cele 30 de firme norocoase, care vor primi ajutorul de stat. Vor fi, ca de fiecare dată, firmele băieților deștepți, înșurubați politic și care cotizează la pușculițele de partid.

Beniamin Todosiu

Deputat USR de Alba


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare