Părinţii de la Grădiniţa nr. 12 din Alba Iulia merg până-n pânzele albe. MEMORIU adresat pemierului Victor Ponta, pentru menţinerea programului Step by Step

Protest-parinti-gradinita-Alba-Iulia_ISJ_Dorin-Sandea-16-300x225Părinţii de la Grădiniţa nr. 12 din Alba Iulia nu se lasă.  După ce directoarea Veronica Suciu a fost demisă din funcţie de către şeful ISJ, Dorin Sandea, apele nici acum nu s-au liniştit. Scandalul cunoscut deja la nivel local, şi făcut public în presă, continuă, şi se caută soluţii chiar şi la cel mai înalt nivel. Părinţii au formulat un MEMORIU, prin care îşi exprimă „opinia nefavorabilă privind numirea pe criterii politice a directorilor de unități de învățământ școlar și preșcolar”, adresat în special prim-ministrului României, Victor Ponta, dar pe care îl vor trimite atât la Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, cât şi la Ministerului Educaţiei şi la Guvern. Ei vor să aibă certitudinea că Programul Step by Step la Grădiniță va continua așa cum era asumat în contract.”D-le Prim-Ministru al României, Victor Viorel PONTA, vă implorăm să ne ajutaţi să NU SE DISTRUGĂ normalitatea care există în Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 12 din Alba Iulia”, se arată în memoriul semnat de părinţi.

Părinţii cer demiterea inspectorului general Dorin Sandea din funcţie, spunând că, în opinia lor, „a săvârşit un abuz în serviciu şi adus prejudicii bunului mers al procesului de învăţământ”. „Inspectorul general al IŞJ Alba, Dorin Sandea, are un comportament tiranic faţă de personalul Instituţiei pe care o conduce şi face epurări politice, înlocuind cadre didactice cu experienţă şi rezultate bune cu personal mediocru în activitate. (…). În discuţiile avute cu părinţii a dat dovadă de un comportament abuziv şi autoritar, lăsând la o parte orice modalitate de comunicare decentă şi constructivă”, se arată în memoriu.

ELIT

Părinţii mai spun că verificările făcute în cadrul Grădiniţei au fost, în opinia lor, „abuzive, dar cu toate acestea personalul didactic şi administrativ s-a supus solicitărilor reprezentanţilor IŞJ Alba”.

Vă prezentăm mai jos integral MEMORIUL trimis de către părinţi şi tabelul cu numele şi semnăturile acestora:

„Stimate D-le Prim-Ministru al României, Victor Viorel PONTA, prin acest memoriu dorim să ne exprimăm opinia nefavorabilă privind numirea pe criterii politice a directorilor de unități de învățământ școlar și preșcolar, în conditiile în care, atunci când am încercat să ne prezentăm opinia (’’de alegători’’), în fața d-lui Inspector Școlar General Sandea Dorin, nu am fost luați în seamă. Este cunoscut opiniei publice poziția d-lui Ministru Remus Pricopie care declara în vara anului trecut: „Funcțiile de conducere în sistemul de învățământ trebuie ocupate potrivit legii şi nu pe criterii politice”. Ne este greu să înțelegem pe ce criterii s-a realizat această schimbare/ delegare. Nu dorim să fim înțeleși greșit, însă schimbarea unui director de unitate de învățâmânt preșcolar cu un alt director, ne determină să ne ridicăm o serie de semne de întrebare.
În acest context suntem extrem de revoltați de faptul că nu există o normalitate în sistemul de educație românesc, sau când există aceasta trebuie schimbată și uneori distrusă. Stimate D-le Prim-Ministru al României, Victor Viorel PONTA, vă implorăm să ne ajutați să NU SE DISTRUGĂ normalitatea care există în Grădinița cu Program Prelungit nr. 12 din Alba Iulia. O echipă coordonată de fosta directoare, domnișoara Suciu Veronica, a reușit să creeze această normalitate prin dăruire, muncă, pasiune, devotament, trudă în aproape 17 ani.
Stimate D-le Prim-Ministru al României, Victor Viorel PONTA, în contextul evenimentelor care au avut loc în ultimul timp, evenimente care au adus în centrul atenţiei opinei publice activitatea desfăşurată de Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 12 din Alba Iulia, respectiv, managementul instituției asigurat de către fosta directoare, d-şoara Suciu Veronica, prin prezenta, părinţii copiilor care sunt înscrişi la această unitate de învăţământ preşcolar, doresc să vă semnaleze o serie de aspecte, astfel:

ADEZIUNE PLUS

Suntem conştienţi de faptul că educaţia preşcolară realizată în grădiniţă este menită să ofere copiilor o seamă de activităţi şi experienţe care favorizează crearea unor premise pentru o dezvoltare armonioasă şi sănătoasă. Rolul ei este de a crea o bază solidă pentru o pregătire eficientă a copiilor pentru şcoală, să-i socializeze şi să le asigure un bagaj educativ folositor atât în viaţa de şcolar cât şi pe tot parcusul vieţii;

Ne este cunoscut faptul că, de-a lungul timpului, Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba, a apreciat unităţile de învăţământ preşcolar, primar şi gimnazial, care au înregistrat rezultate pozitive, care au obţinut premii la diferite concursuri naţionale şi internaţionale, care au contribuit la dezvoltarea sistemului de învăţământ în general;

Ne este cunoscut faptul că Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 12 din Alba Iulia reprezintă un model pentru majoritatea unităţilor din Municipiul Alba Iulia şi din Judeţul Alba. Această unitate de învăţământ are o vechime de aproximativ 40 de ani, cu un număr de 23 cadre didactice titulare, calificate (i.e. Stag. 1, Def. 4, Gr. II 3, Gr.I 15 cadre), 4 cadre didactice metodiste a Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba, 12 mentori pentru practica pedagogică a studentelor de la facultăţile de profil, specializarea Ştiinţele Educaţiei; 11 cadre didactice absolvente de programe specializate de masterat; cadre didactice care sunt membre ai Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional; instructor de părinţi (i.e. programul “Educaţi aşa!”); 23 de cadre didactice absolvente ale cursurilor organizate de Asociaţia Centrul Step by Step pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională, cursuri recunoscute de Ministerul Educaţiei Naţionale; cadre didactice membre în colective de redactare a mai multor publicaţii (e.g. Metodicii instructiv – educative în grădiniţa de copii, Ed. Ghe. Alexandru, Craiova, 2009); 3 cadre didactice formatori de nivel naţional (i.e. domeniul Competenţe crescute pentru cadrele didactice- M1, M2, M6,) personal care este condus şi coordonat cu profesionalism de circa 17 ani, de d-şoara Director Suciu Veronica;

Ne sunt cunoscute Obiectivele privind dezvoltarea resurselor umane, cuprinse în Planul de Dezvoltare Instituţională şi în Planul Managerial al vechiului director al instituţiei: integrarea managementului resurselor umane în managementul instituţional; participarea cadrelor didactice la activităţi/stagii de formare continuă pe teme de actualitate: educaţie pentru schimbare; activităţile de tip outdoor; metode alternative de evaluare, etc; recunoaşterea şi motivarea personalului care obţine rezultate foarte bune; implementarea unui sistem de mentorat al titularilor fără grade didactice în vederea unei mai bune integrări a acestora şi a realizării unei activităţi de calitate; realizarea la început de an a unei testări a aptitudinilor şi cunoştinţelor de limbă engleză a ajutoarelor de educatoare etc.

De asemenea, ne sunt cunoscute programele implementate în parterneriat cu diferite instituţii publice, diverşi agenţi economici, sau asociaţii şi fundaţii: „Eco-grădiniţa”, „Să citim pentru mileniul III”, „Kalokagathia”, „Micul creştin”, „Educaţia rutieră – educaţie pentru viaţă”, “Calitatea formării în învăţământul preşcolar, şcolar şi universitar din mileniul III”, “Competenţe cheie prin jocuri virtuale la grădiniţă – resurse pentru punerea bazelor formării competenţelor cheie la preşcolari”; “Cadru de referinţă al curriculumului naţional pentru învăţământul preuniversitar: un imperativ al reformei curriculare”, “Noi abordări ale educaţiei timpurii în grădiniţă”, etc;

Ne sunt cunoscute activităţile metodico-ştiinţifice (simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice, mese rotunde, concursuri cu copii) care s-au în ţară sau în străinătate, printre acestea amintim: Simpozionul judeţean “A fi dascăl astăzi”, Simpozionul judeţean “Educaţie pentru dezvoltare durabilă a României – în context european”, Simpozion naţional „Metode și tehnici de evaluare în învățământul preșcolar”, Fesivalul “Bucuria copilăriri” cuprins în CAER 2013, poziţia 549, Concurs Super Piticot, Concurs internaţional «Prietenie între copiii de pe planetă» Minsk, Concurs judeţean de creaţie artistico – plastică «Armonia şi culorile vieţii prin ochi de copil», Cheţani, Concurs judeţean «Crăciun fericit», Vinerea jud. Alba; activităţi care au fost coordonate cu succes de către d-şoara Director Suciu Veronica;

Ne sunt cunoscute ţintele şi opţiunile strategice pe termen scurt, stabilite de vechea conducere conducere, şi anume: Coerenţă şi continuitate în formarea iniţială şi continua, Valorificarea de către grădiniţă a oportunităţilor şi cadrul instituţionalizat de formare continuă şi Participarea la programele comunitare în domeniul educaţiei şi formării profesionale; dezvoltarea unor parteneriate(Participarea la Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane ( POSDRU)-Dezvoltarea parteneriatelor existente şi identificarea de noi parteneri în educaţie);

Noi, părinţii copiilor suntem foarte mulţumiţi de educaţia oferită de către educatoarele şi ajutoarele de educatoare, o educaţie la cele mai înalte standarde, şi de calitatea serviciilor prestate de întregul personal al Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 12 din Alba Iulia;
Noi, părinţii copiilor suntem foarte mulţumiţi de alternativa educaţională Step by Step oferită de către un personal pregătit, calificat şi care dă dovadă de un profesionalism desăvârşit, respectiv, de modul favorabil în care managerul instituţiei, d-şoara director Suciu Veronica, a reuşit să gestioneze acest program, de aproximativ 13 ani (i.e. anii 2001-2014);

Suntem conştienţi de faptul că alternativa educaţională Step by Step trebuie susţinută şi din punct de vedere financiar, iar “soluţia” identificată de Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 12 din Alba Iulia este una viabilă, legală, părinţii copiilor fiind multumiţi de activitatea desfăşurată de unitatea de învăţământ prin Asociaţia Veronica;
părinţii copiilor au constat faptul că taxele colectate (i.e. începând cu anul 2005) prin Asociaţia Veronica sunt administrate corect de către doamnele educatoare de la fiecare grupă şi sunt utilizate în folosul copiilor;

Motivul invocat de domnul inspector general privind încetarea detaşării domnişoarei director Veronica Suciu a fot înlăturat; asftel, în data de 25 februarie 2014, conducerea Asociaţiei Veronica a fost preluată de către Consiliul Director format din: Bordeu Georgeta – preşedinte, Petruţa Angela –membru, Decean Ioana – membru, Martin Mariana Irina – părinte, Zbutea Cristian – părinte.

În aceiaşi ordine de idei, considerăm că în acest caz domnul Inspector General  s-a antepronunţat, fără să ia în considerare prezumţia de nevinovaţie a domnişoarei DIrector Veronia Suciu;
Din ceea ce ştim, domnul Inspector General al IŞJ Alba Sandea Dorin are un comportament tiranic față de personalul Instituţiei pe care o conduce şi face epurări politice, înlocuind cadre didactice cu experiență şi rezultate bune cu personal mediocru în activitate (cum este cazul școlilor din Municipiul Blaj).

În discuțiile avute cu părinții a dat dovadă de un comportament abuziv şi autoritar, lăsând la o parte orice modalitate de comunicare decentă şi constructivă;

Verificările făcute în cadrul Grădiniței au fost, în opinia noastră, abuzive, dar cu toate aceste personalul didactic şi administrativ s-a supus solicitărilor reprezentanților IŞJ Alba. Menționăm că au fost puse la dispoziția comisiei de control, din bună credință, atât documentele financiare ale Grădiniței nr. 12, cât şi documentele financiare ale Asociației Veronica, cu toate că IŞJ Alba nu are, din punct de vedere juridic, statul de organ de control în domeniul financiar-contabil asupra organizaților de tip Fundație şi/sau Asociație. În opinia noastră, d-l Inspector General Sandea Dorin a săvârșit un abuz în serviciu și adus prejudicii bunului mers al procesului de învățământ, motiv pentru care solicităm demisia/demiterea acestuia din funcția de inspector general al IŞJ Alba

Urmare celor expuse anterior părinţii copiilor doresc ca alternativa educaţională Step by Step să fie oferită în continuare de către acelaşi personal, şi gestionat de către acelaşi manager, în persoana d-şoarei director Suciu Veronica.
Părinții vor să aibă certitudinea că va continua Programul Step by Step la Grădinița cu Program Prelungit nr. 12 din Alba Iulia așa cum era asumat în contract.
În consecinţă, stimate d-le Prim-ministru al României Victor-Viorel PONTA,. considerăm că nu există nici un obstacol în realizarea acestui deziderat.

Totodată, stimate d-le Prim-ministru al României Victor-Viorel PONTA, în contextul în care nu există nici un impediment care să influenţeze negativ activitatea desfăşurată de Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 12 din Alba Iulia, suntem convinşi că doleanţele noastre vor fi respectate.

Cu stimă,
Părinţii copiilor de la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 12 din Alba Iulia”.

CITIŢI şi SCANDALUL Grădiniţa 12 din Alba Iulia s-a mutat în stradă! Totul despre protestul părinţilor şi soarta directoarei

VIDEO: SCANDAL în Consiliul Județean Alba între liderii PNL și PSD. Motivul: Grădinița 12 din Alba Iulia

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Te-ar putea interesa și:

Comunicat de presă Beniamin Todosiu, deputat USR-PLUS: În 2020 am declanșat revoluția bunei Guvernări. În 2021 continuăm să construim o Românie dreaptă, modernă și dezvoltată

Beniamin Todosiu, deputat USR-PLUS: În 2020 am declanșat revoluția bunei Guvernări. În 2021 continuăm să construim o Românie dreaptă, modernă… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Klaus Iohannis, MESAJ de Anul Nou 2021:”Reîntoarcerea la normalitate este tot mai aproape!”

Klaus Iohannis, MESAJ de Anul Nou 2021:”Reîntoarcerea la normalitate este tot mai aproape!” Președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Marcel Ciolacu, MESAJ de Anul Nou: ”Au vrut să subjuge România în 2020. Nu i-ați lăsat. Românii sunt adevărații eroi ai acestui an!”

Marcel Ciolacu, MESAJ de Anul Nou: ”Au vrut să subjuge România în 2020. Nu i-ați lăsat. Românii sunt adevărații eroi… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Părerea ta contează: Vicepreședintele Comisiei pentru Educație și Cultură din Parlamentul European, Victor Negrescu, vă invită să vă spuneți opinia despre viitorul educației

Europarlamentarul de Alba, Victor Negrescu, invită persoanele interesate de îmbunătățirea sistemului educațional să răspundă la mai multe întrebări, în cadrul… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Comunicat de presă: Realizări ale vechiului mandat 2016-2020 și obiectivele pentru noul mandat ale primarului comunei Noșlac, Florin Claudiu Zilahi

Atunci când vi la conducerea unei administrații locale, vi cu gândul de a face ceva care să aducă bunăstare cetățenilor… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

10 Comentarii

un cititor 12 septembrie 2014 at 23:04

Nu mi se pare corect sa fie primiti in acea gradinita numai copiii a caror parinti au banii, de ce atata discriminare. De ce nu exista o sansa si pentru cei cu mai putin bani. Se stie cum au fost primiti copiii in gradinita. De ce nu sunt si cateva grupe fara plata acelor 100 lei lunarin plus pe langa contributia lunara , deoarece e gradinita de stat?

ardeleanul 12 septembrie 2014 at 23:59

mai oameni buni…ori puneti mana pe bate si leviere si mergeti la inspectorat si-l agatati pe Sandea de coaiele calului lui mihai viteazu ori acceptativa soarta…cu scrisori de dragoste la stimabilulUI Prim Domnitor al Pensionarilor Comunisti si Antenelor din Romania Proasta si Dodoloata d-nul ,,POnta,, nu rezolvati nimic….doar nu-si musca ,,mama,, puii……

un cititor 13 septembrie 2014 at 16:40

alternativa educaţională Step by Step să fie oferită în continuare de către acelaşi personal, şi gestionat de către acelaşi manager, în persoana d-şoarei director Suciu Veronica,bataie de joc la adresa celorlalte cadre didactice ,ce nu mai exista alta persoana capabila sa fie manager,fiiti realisti dragi parinti interesul vostru e sa le fie bine copiilor vostri,nu e gradinita privata sa numiti voi personalul si managerul,exusta cateva gradinite pribate in Alba de ce nu optati pentru acestea daca nu sunteti mulumiti de schimbare.

@cititor 15 septembrie 2014 at 13:42

chiar dacă este grădinița de stat este dreptul nostru sa protestam împotriva unei hotărâri ce credem ca ne prejudiciază și spre deosebire de tine noi am ales sa ne implicam activ nu sa ne dam cu părerea cam cum ar fi bine sa facem..ne dam cu părerea de 25 de ani dar nu facem nimic

ANTONIU 15 septembrie 2014 at 17:09

CAINII LATRA, CARAVANA TRECE!!!!!!!!!!!!!!!Este numita o noua directoare , nu s-a schimbat nimic in programul educational ,colaborati cu noul staf si poate va fi mai bine ca inainte.

ANTONIU 15 septembrie 2014 at 17:29

Judeca cu creierul nu cu sufletul. Statul fiind patronul gradinitei a numit o noua directoare cu care trebuie sa colaborati pentru a fi si mai bine .E totusi ceva putred , dar nu vedeti dincolo de usile inchise. soon

IOSCA 14 septembrie 2014 at 21:47

Un minim de bun simt indica faptul ca grupul de parinti sunt chiar profitoarele care au scapat ciolanul si nu numai…..
Durerea psihica este mai dureroasa decat durerea fizica deoarece ne-o amintim mereu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Plosca 15 septembrie 2014 at 23:01

”Un minim de bun simt” indica faptul ca grupul de parinti reprezinta parintii care nu au avut cu cine sa-si lase copii in timpul serviciului. Iosca de ce nu intelegi ca a contat ziua in care a fost elaborat Memeoriul. Cine si-a lansat candidatura?… si trebuia sa vada Memoriul?…cu siguranta ca daca se lansa luni erau mult mai multi parinti…Iosca te lasam in durerea ta…

IOSCA 16 septembrie 2014 at 9:35

@PLEOSC !!!!!
Nu e durerea mea e durerea psihica a celor care au pierdut privilegiile. Dar vorba aia ,, Orice ai zice, orice ai face, mortul de la groapa nu se mai intoarce”

cristi 16 septembrie 2014 at 15:54

Bai fratilor..treaba sta asa : fetita mea a fost la aceasta gradinita si am fost foarte multumit de programul step by step chiar daca costa mai multi bani eu zic ca merita investitia in copii nostri DAR legal Sandea are dreptate si sa va spun de ce…. in primul rand nu se poate ca intr-o gradinita de stat sa se faca cursuri de la o firma particulara doar daca se inchiriaza separat o anexa a cladirii sau o camera etc dar asta legal este dificil si creaza discriminare. Solutia este simpla, si anume alocarea mai multor fonduri si angajarea unor educatoare de limba straina sau muzica etc…..sau asociatia veronica isi face ia o gradinita particulara iar parintii cu bani desigur sa isi duca copii acolo. simplu

Comentariile sunt oprite