Ziarul Unirea

Noutăţi în Codul muncii, după amendare

Guvernul a aprobat, luni, în şedinţă, opt amendamente propuse de parlamentari la Codul muncii, printre care şi prevederea expresă în text a legii speciale care urmează să fie adoptată pentru încheierea contractelor colective de muncă. „Contractele colective de muncă şi actele adiţionale încheiate în intervalul de la data intrării în vigoare a prezentei legi şi până la 31 decembrie 2011 nu pot prevedea o durată de valabilitate care să depăşească  31 decembrie 2011. După aceasta dată, contractele colective de muncă şi actele adiţionale se vor încheia pe durata stabilită prin legea specială”, prevede un amendament acceptat de Guvern.
Un alt amendament acceptat prevede că „prin lege” şi nu „prin lege specială” se constituie, organizează şi funcţionează sindicatele. De asemenea, se plafonează contravaloarea pagubelor pe care le poate plăti un angajat vinovat de producerea lor la cinci salarii minime brute. „În situaţia în care angajatorul constată  că salariatul său a provocat o pagubă din vina şi în legătură cu munca sa, va putea solicita salariatului, printr-o notă de constatare şi evaluare a pagubei, recuperarea contravalorii acesteia, prin acordul părţilor, într-un termen care nu va putea fi mai mic de 30 de zile de la data comunicării. Contravaloarea pagubei recuperată prin acordul părţilor nu poate fi mai mare decât echivalentul a cinci salarii minime brute pe economie”, prevede proiectul amendat.
Totodată, a fost eliminată prevederea iniţială a proiectului prin care angajatorul ar fi putut renunţa unilateral la clauza de neconcurenţă, prevăzută în contract, plata indemnizaţiei de neconcurenţă, începând după minimum 30 de zile calendaristice de la notificarea scrisă adresată salariatului de către angajator privind denunţarea acesteia. Printr-un alt amendament se stabileşte că, în cazul concedierilor colective, „în termen de 45 de zile de la data concedierii, salariatul concediat are dreptul de a fi reangajat cu prioritate pe postul reînfiinţat în aceeaşi activitate, fără examen, concurs sau perioadă de probă”. „În situaţia în care în perioada prevăzută se reiau aceleaşi activităţi, angajatorul va transmite salariaţilor care au fost concediaţi de pe posturile a căror activitate este reluată în aceleaşi condiţii de competenţă profesională o comunicare scrisă în care sunt informaţi asupra reluării activităţii”, se mai arată în noul document. De asemenea, salariaţii au la dispoziţie maximum cinci zile calendaristice de la data comunicării angajatorului pentru a-şi manifesta în scris consimţământul cu privire la locul de muncă oferit, mai prevede amendamentul. În situaţia în care salariaţii care au dreptul să fie reangajaţi nu-şi manifestă în scris consimţământul în termenul prevăzut sau refuză locul de muncă oferit, angajatorul poate face noi încadrări, se mai arată în modificări. (A.P.)

ELIT

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Te-ar putea interesa și:

ANUNȚ începere proiect Alba Doner Production SRL, măsura 2: “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor”

Comunicat de presă 24.12.2020 ALBA DONER PRODUCTION S.R.L., cu sediul în ALBA, localitatea Alba Iulia, str. Str. LIVEZII, nr. 35… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Comunicat de presă: Municipiul Alba-Iulia anunță începerea lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de locuințe din municipiul Alba Iulia – Lot 1.4

Comunicat de presă Comunicat de presă  18 Decembrie 2020 Municipiul Alba-Iulia anunță începerea lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Comunicat de presă: Aproape 2 000 000 de lei, bani nerambursabili pentru dezvoltarea Zonelor Urbane Marginalizate din Alba Iulia

Comunicat de presă            www.eeagrants.ro                                                                                                www.frds.ro Programul ,,Dezvoltare Locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Comunicat de presă – implementarea proiectului „Modernizare birou de topografie prin achiziționare de echipamente și tehnologii noi”

Comunicat de presă ”MODERNIZARE BIROU DE TOPOGRAFIE PRIN ACHIZIȚIONARE DE ECHIPAMENTE ȘI TEHNOLOGII NOI” ADY GEO TOP SRL, cu sediul… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Anunț începere proiect „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” pentru SC LUK DE LUX SRL

Comunicat de presă 04.01.2021 ANUNŢ DE ÎNCEPERE PROIECT  “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Comunicat de presă: DIROM INTERTRANS SRL anunță lansarea proiectul cu titlul „Dezvoltare Dirom In-tertrans SRL” înscris în cadrul Măsurii „Granturi pentru capital de lucru”

Comunicat de presă 30.12.2020 Comunicat de presă demarare proiect DIROM INTERTRANS SRL anunță lansarea proiectul cu titlul ”Dezvoltare Dirom Intertrans… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro