Rămâi conectat

Economie

Noua Lege a parteneriatului public-privat şchioapătă înainte de aplicare

Redactia Ziarului Unirea

Publicat

în

Legea nr. 178/2010 privind parteneriatul public-privat (Legea „PPP”) a fost publicatã în Monitorul Oficial nr. 676/5.10.2010, ceea ce înseamnã cã în foarte scurt timp va intra în vigoare. Aceastã lege era foarte necesarã pentru derularea unor activitãþi de investiþii, în special în infrastructurã, dar ºi pentru desfãºurarea în condiþii mai bune a activitãþii administraþiei publice, atât pe plan local, cât ºi central. PNL Alba considerã cã, din pãcate, importanþa acestei legi a fost redusã prin procesul foarte scurt de la iniþiere la aprobare ºi ulterior promulgare, deºi aduce câteva neclaritãþi care ar putea fi abil exploatate de Puterea actualã care intenþioneazã sã direcþioneze fonduri cãtre firmele „prietene”.
În primul rând, cu toatã importanþa unei asemenea prevederi legislative, Legea „PPP” a fost iniþiatã în aprilie 2010 ºi în numai trei luni a ºi fost aprobatã de Parlament, fiind trimisã spre promulgare. Deºi Preºedinþia a solicitat o reexaminare a legii, aceasta a fost returnatã în atenþia preºedintelui Bãsescu aproape fãrã nicio modificare. Pe cale de consecinþã, promulgarea a venit firesc, iar în scurt timp ne-am putea pomeni cu o lege care, în loc sã acorde sprijin dezvoltãrii, va induce în eroare unii operatori economici, în timp ce fondurile ar putea fi distribuite discreþionar de Puterea portocalie.
În esenþã, Legea „PPP” prevede modul cum se poate realiza un proiect care are ca obiectiv finanþarea din surse private a unui bun sau serviciu public. Din acest punct de vedere legea ar trebui sã sprijine realizarea de investiþii în drumuri ºi alimentãri cu apã, dar ºi în orice alt gen de sector unde fondurile private pot susþine interesul public. Teoretic, prin efectul legii, proiectele de dezvoltare vor fi derulate la nivelul unei Companii de Proiect, deþinute de parteneri proporþional cu participarea fiecãruia. Activele aparþinând partenerului public care sunt folosite în scopul realizãrii proiectului vor fi evidenþiate doar în bilanþul acestei Companii de Proiect. La finalizarea proiectului bunurile publice rezultate vor fi transferate partenerului public, în bunã stare ºi libere de orice sarcini. Din pãcate, deºi Legea „PPP” intrã în vigoare în 4 noiembrie, Guvernul încã nu a aprobat Normele metodologice de aplicare a legii. Or, în acest caz, Secretariatul General al Guvernului, care este unitatea centralã a PPP, ar putea aproba tacit ºi protocoale oneroase, în sprijinul anumitor interese de partid. De fapt, „regii” asfaltãrilor, bordurãrilor ºi pavelelor se pare cã abia atât aºteaptã…
Este ciudat faptul cã Preºedinþia a returnat legea spre reexaminare, pentru unele motive întemeiate, dar ºi pentru altele, fãrã niciun rost. Ceea ce este mai important este faptul cã Normele metodologice de aplicare nu pot ºi nu vor aduce clarificãrile importante, fãrã de care aceastã lege va fi destul de ºubredã ºi foarte interpretabilã. Practic, încã nu este specificat foarte clar ºi distinct obiectul legii „PPP”, altfel ea se suprapune peste legea privind atribuirea contractelor de lucrãri, caz în care mediul privat nu mai ºtie la ce act normativ se raporteazã o anumitã lucrare. Poate cã asta se ºi dorea, ca numai anumite firme sã fie informate de modul cum se poate accesa o anumitã lucrare publicã sau serviciu comunitar!? În plus, este beneficã utilizarea sistemului electronic de achiziþii publice pentru publicarea anunþului de intenþie al autoritãþilor publice care vor sã iniþieze un contract de parteneriat PPP. Cu acest lucru nu a fost de acord domnul preºedinte! Poate pentru ca administraþia aservitã Puterii sã poatã alege când ºi cum vrea partenerii pe care ºi-i doreºte! În acest moment, în lege se precizeazã cã se impun garanþii de 2% pentru cei ce intenþioneazã sã conteste procedura de atribuire a contractelor PPP, asta ºi deoarece, în þarã, sute de lucrãri sunt blocate pentru cã multe firme contestã licitaþiile deja desfãºurate. Din pãcate, liderii PD-L au considerat cã aceasta „ar putea fi consideratã drept o restricþionare a liberului acces la justiþie”. Noroc cã legea a „trecut”, la „mustaþã”, cu obligativitatea constituirii acestor garanþii!
Aºa cum spuneam, Legea „PPP” nu a suferit modificãri importante faþã de varianta iniþialã ºi a fost promulgatã. În acest caz, transparenþa tot are de suferit, deoarece procedura pentru atribuirea proiectelor PPP înlocuieºte licitaþia publicã. Practic, dacã o autoritate publicã – Guvern, Consiliu judeþean sau Primãrie – vrea sã facã un drum, în loc sã organizeze o licitaþie, cum cerea legea pânã acum, poate sã facã un parteneriat public-privat. Diferenþa constã în faptul cã la licitaþie poate participa ºi câºtiga oricine, în timp ce, prin prevederile noii legi, partenerul public va selecta ºi negocia aproape cu ce partener privat doreºte. Este foarte probabil ca acest lucru sã ducã la declanºarea unei proceduri de infringement împotriva României, datoritã nerespectãrii regulilor Uniunii Europene!
În fine, Legea „PPP” aduce ºi alte neclaritãþi, în special în domeniul finanþãrii proiectelor. Astfel, finanþatorii din mediul privat pot constitui garanþii asupra oricãror bunuri ale Companiilor de Proiect, cu excepþia bunurilor publice. Astfel, în cazul în care consiliul judeþean, de exemplu, ar decide sã construiascã o ºosea rapidã în judeþul Alba, utilizând utilajele SC Drumuri ºi Poduri Locale SA, partenerul privat, oricare ar fi el, ar putea constitui garanþii asupra utilajelor DPL. Ce s-ar întâmpla cu acestea, dacã firma privatã implicatã în proiect va da faliment? Pierdem utilajele? De aceea, alocarea riscurilor trebuie sã fie reanalizatã, þinând cont atât de activele Companiei de Proiect cât ºi de principiile rãspunderii limitate ºi nelimitate.
Pe aceste considerente, PNL Alba crede cã prea multe aspecte nu sunt nicicum prevãzute de Legea „PPP”, fapt ce poate duce la interpretãri rãuvoitoare, sau în susþinerea unor interese de partid. În acest caz, aceastã lege, foarte importantã pentru derularea procesului de dezvoltare localã ºi naþionalã, nu devine decât un instrument politic în mâna celor ce vor sã câºtige alegerile cu orice preþ. Inclusiv cu preþul rãmânerii în urmã a României, faþã de toate þãrile europene!
Simion CREÞU,
vicepreºedinte PNL Alba


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Economie

Anunț începere proiect „INVESTIȚII ÎN RETEHNOLOGIZAREA SOCIETĂȚII SPERANTA E.L. SRL”

Andreea Ștefan

Publicat

în

Comunicat de presă

Obiectivul general al proiectului constă în consolidarea poziției pe piață a firmei în domeniul transporturilor, dupa pierderea suferită în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-9.

Rezultatele finale în urma implementării proiectului determinate de atingerea obiectivelor general și specifice sunt:

Elit - Gustul Desăvârșit

1.7 utilaje achiziţionate: Utilaje care îndeplinesc criteriile care atestă caracterul verde și DNSH. Acestea reprezintă mijloace fixe performante care vor asigura executarea lucrărilor în timpi optimi și la un nivel calitativ superior a operațiunilor de excavare în vederea creșterii gradului de tehnologizare, a unei cupe concasoare (necesare pentru reciclarea resturilor și reutilizarea lor) care vor ajuta totodată la optimizarea procesului de execuție și asigurarea protejării mediului înconjurător în urma utilizării unor utilaje prietenoase cu mediul prin diminuarea consumului de combustibil și reducerea emisiilor poluante.

  1. Productivitatea muncii în anul 3 de sustenabilitate mai mare cu minimum 15% față de exercițiul financiar de referință 2021.
  2. 13 locuri de muncă menținute.

Valoarea totală a proiectului este de 4.797.166,61 lei.

Valoarea totală a finanţării nerambursabile este în sumă maximă de 2.409.397,33 lei, echivalentă cu 60% din valoarea totală eligibilă aprobată.

Perioada de implementare a proiectului de la data de 16.05.2023, data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 și până la data de 31.12.2023.

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.

 Date de Contact

SPERANTA E.L. SRL

Sediu social: str. Gării, FN, localitatea Cetatea de Baltă, județul Alba, România

Reprezentant legal: Natanael NAGY

Telefon: 0744335776

E-mail: [email protected]

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

Comunicatul din data de 30 mai 2023


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Economie

Pe firul carburantului cu OSCAR Downstream (P)

Ziarul Unirea

Publicat

în

Pe firul carburantului cu OSCAR Downstream (P)

OSCAR Downstream a organizat în luna mai evenimentul Ziua Porților Deschise în cadrul depozitului din Zădăreni, județul Arad. Clienții, partenerii OSCAR, au fost duși pe firul carburantului OSCAR.

Evenimentul a reușit să fie nu doar o vizită, ci o poveste spusă celorlalți despre eforturi, rezultate și profesionalism. Alături de specialiștii din echipa OSCAR, participanții la eveniment au putut afla și observa ce se întâmplă în interiorul unei companii de top din domeniul distribuției de carburant și întreg procesul care stă la baza furnizării de produse și servicii către ei.

Depozitul din Zădăreni este unul dintre cele șapte depozite pe care compania le deține. Patru, printre care și acesta, sunt construcții Greenfield, cu tehnologie nouă și atenție fată de mediu.

Elit - Gustul Desăvârșit

Pentru a răspunde prompt solicitărilor, dar şi pentru a furniza carburantul în condiţii optime, depozitele sunt gândite la o distanţă de cel puțin 200 km unele de altele şi dispun de cele mai moderne sisteme şi instalaţii de monitorizare şi informare a clienţilor, toate automatizate. Manipularea carburantului se face cu maximum de precizie, cu o implicare minimă a factorului uman în procesele de descărcare, depozitare şi alimentare a autocisternelor.

Aceste depozite fac parte din lanțul logistic propriu, pentru dezvoltarea căruia OSCAR a investit peste 50 mil euro în ultimii ani.

În cadrul vizitei au fost prezentate sistemele de monitorizare ale cantității și calității carburantului OSCAR și fluxurile de descărcare – intrarea carburantului în depozit și încărcare – ieșirea acestuia din depozit, astfel încât aceștia să afle în detaliu modul în care compania lucrează și alte informații din culisele celei mai importante companii petroliere cu capital 100% românesc din țară.

Construcția depozitului de la Zădăreni a fost finalizată în 2015 și cu extinderea capacității în 2018, în prezent având o capacitate totală de stocare a carburantului peste 13.000 de mc: benzină, motorină și biodisel.

Livrarea carburantului se face prin cele trei debitmetre de motorină și două de benzină, fiecare debitmetru având trei linii de aditivare cu injectare directă a aditivului în linia de încărcare precum și sisteme automate de determinare a temperaturii și densității produsului la momentul încărcării. Odată introduse în program datele privind cantitatea de carburant ce trebuie încărcată, debitmetrele efectuează toate operaţiunile ce se impun, inclusiv oprirea, fără a mai fi necesară intervenţia umană.

Instalațiile depozitului permit amestecarea motorinei cu biodiesel în proporție de minimum 6,5% conform legislației, complet automatizat și asistat de către un soft dedicat acestei operațiuni.

Pozitionarea gandită de OSCAR pentru depozitele sale, la nivel national, ajută ca livrările către clienţi să se facă repede şi cu minimum de influenţe în ceea ce priveşte temperatura carburantului pe timpul transportului.

Toate acestea au transformat vizita de la Zădăreni într-o zi de socializare, de discuții libere, de întrebări ce și-au găsit răspunsurile pe drumul carburantului.

Depozitul de la Zădăreni aprovizionează clienţii din Arad şi judeţele învecinate.

OSCAR Downstream, companie parte din grupul antreprenorial românesc Alfa Group, înființat de Alin Niculae, se află pe piața de oil & gas din 2001, fiind cea mai mare companie independentă de distribuție a carburantului din România și în top cinci companii petroliere din țară, cu capital 100% românesc și acoperire la nivel național. În ultimii ani a derulat un program accelerat de îmbunătațire a infrastructurii logistice, ajunsă în prezent la peste 65.000 mc în cele 7 depozite OSCAR, cât și de creștere a capacității de livrare către parteneri, extinzând în mod constant flotă de autocisterne, până la 77 în prezent.

Rețeaua de benzinării a ajuns în prezent la peste 100 de stații: peste 70 de benzinării în franciză, sub brandul RO concept OSCAR, și 31 de stații proprii dedicate segmentului de clienți B2B sub brandul DIESELpoint Access.

Portofoliul OSCAR are în prim plan furnizarea de motorină prin utilizarea unor canale de distribuție variate: vânzare en-gross, stații de incintă OSCAR DIESELpoint, cardurile de carburant OSCAR, completate de servicii integrate personalizate pe specificul fiecărei industrii și fiecărui client în parte – și B2C prin franciză RO. Portofoliul de carburant este completat de benzină, OSCAR având în prezent 3 mărci proprii de carburant.

OSCAR. Aceleași valori în fiecare parteneriat.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Economie

Avantajele folosirii unui robot aspirator (P)

Andreea Ștefan

Publicat

în

A avea o casă inteligentă este la modă în zilele noastre, dar un robot aspirator este o piesă destul de subevaluată când vine vorba de emularea unei experiențe de casă inteligentă. Un astfel de aspirator este practic un aspirator care utilizează tehnologie avansată pentru a curăța automat podelele în timp ce tu ești plecat sau ocupat cu alte activități.

Pe lângă beneficiul evident de a nu mai fi nevoie să te ocupi tu de această activitate, iată și alte avantaje ale deținerii unui aspirator robot: comoditate și economisire de timp. Poți să-l programezi să facă curățenie în timp ce ești la serviciu sau în timp ce te ocupi de alte treburi, eliberându-ți timpul pentru alte sarcini.

Un alt avantaj major este cât de bine curăță un robot aspirator colțurile casei tale în comparație cu tine. Aceste aspiratoare robot au adesea caracteristici avansate precum detectarea marginilor și capacitatea de a curăța diferite tipuri de suprafețe, asigurându-se că toate zonele casei tale sunt curate și lipsite de praf.

Curățarea podelelor este întotdeauna o sarcină enervantă și poate fi obositoare și plictisitoare. În zilele noastre, în această societate agitată, este și prea consumatoare de timp. Prin urmare, achiziționarea unui aspirator robotizat este o modalitate minunată pentru mulți oameni de a se elibera de astfel de treburi și de a-și curăța casa fără a investi atât de mult timp și energie în această sarcină.

Elit - Gustul Desăvârșit

Dacă nu ai luat în considerare niciodată achiziționarea unui aspirator robotizat, iată zece avantaje ale utilizării acestuia. S-ar putea să găsești un motiv pentru a-l cumpăra, în cele din urmă.

  1. Vei economisi mult timp cu ajutorul unui robot aspirator. Odată instalat, aspiratorul robotizat poate face aproape toată munca de curățenie, eliberându-ți mâinile și oferindu-ți mai mult timp pentru a face alte lucruri mai interesante.
  2. Aspiratoarele robotizate pot oferi un mediu mult mai curat și un corp mai sănătos. Orice praf, pată sau altă murdărie din casa ta pot afecta sănătatea ta, însă cu ajutorul unui aspirator robotizat, casa ta poate fi curățată complet, cu eficiență și calitate înaltă, ceea ce reduce posibilitatea de a fi expus unui mediu nesănătos. În plus, dacă ai probleme articulare sau de mobilitate, utilizarea unui robot este cu siguranță benefică pentru sănătatea ta.
  3. Este mai inteligent decât te aștepți. El poate simți modificările de suprafață și se adaptează în consecință. Indiferent dacă pardoseala este din lemn sau covor, robotul poate gestiona sarcina de curățenie perfect.
  4. Un aspirator robotizat este bun în detectarea limitelor. Cu senzori și o margine de protecție, el nu numai că se poate proteja împotriva deteriorării, dar poate evita și deteriorarea mobilei. De asemenea, poate detecta pereții și scările și va întoarce automat când întâlnește oricare dintre acestea. Unele modele mai avansate pot genera chiar o hartă în timp real și pot planifica o rută care permite o curățare mai eficientă și completă.
  5. În comparație cu aspiratoarele tradiționale, aspiratoarele robotizate sunt mult mai silențioase. Zgomotul poate fi o adevărată enervare și cu siguranță afectează confortul. În principiu, acești roboți au capacitatea de a regla zgomotul produs. Cu ajutorul lor, nu vei mai avea de-a face cu prea mult zgomot sau chiar deloc.
  6. Utilizând aplicația mobilă ca dispozitiv de control la distanță, poți controla robotul mult mai ușor, fără a fi necesară nicio operație manuală suplimentară. Dacă nu te afli acasă, el poate totuși să funcționeze: apeși câteva butoane de pe telefonul tău și asta e tot. Apoi va face munca conform cerințelor.
  7. Sunt ușor de depozitat și de transportat. Un robot aspirator este de obicei mult mai mic decât un aspirator tradițional, astfel că poate fi depozitat cu ușurință în orice spațiu — într-un dulap, sub pat sau oriunde ai loc. În plus, îl poți transporta ușor de la un loc la altul, datorită dimensiunii sale.
  8. Se încarcă singure. Ele se pot duce la stația de încărcare pentru a-și reîncărca bateria după ce au terminat lucrul sau atunci când nivelul bateriei este scăzut, astfel că utilizatorii nu trebuie să se îngrijoreze că rămân fără energie.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare