Modificări în regulamentul obţinerii permisului auto

Un act normativ, publicat în Monitorul Oficial, anunţă modificări privind obţinerea permisului auto. Potrivit acestuia, examinarea candidaţilor se face de către serviciul public comunitar pe a cărui rază de competenţă teritorială îşi are candidatul domiciliul ori reşedinţa. Aici s-a introdus precizarea că se consideră că aceştia au reşedinţa ori domiciliul în România, dacă se află în una dintre următoarele situaţii: locuiesc în mod obişnuit cel puţin permis auto185 de zile într-un an calendaristic la o adresă sau la adrese din România, datorită unor legături personale care relevă legături strânse cu adresele respective, dacă persoanele nu au legături profesionale; revin periodic la o adresă din ţară, datorită unor legături personale cu aceasta, deşi locuiesc alternativ în locuri diferite, situate în două sau mai multe state membre ale Uniunii Europene ori ale Spaţiului Economic European ori în Confederaţia Elveţiană, deoarece legăturile lor profesionale sunt într-un loc diferit de cel al legăturilor personale; locuiesc în mod obişnuit la o adresă din România, deşi locuiesc temporar în alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European ori în Confederaţia Elveţiană, pentru îndeplinirea unei activităţi sau misiuni cu durată determinată. Totodată, în cazul persoanelor aflate la studii în România, examinarea se face de către serviciul public comunitar pe a cărui rază de competenţă teritorială îşi are candidatul adresa la care locuieşte, spre deosebire de vechile prevederi care stipulau că examinarea se făcea de către serviciul public comunitar în a cărui rază teritorială se afla instituţia de învăţământ. Cele de mai sus se declară pe propria răspundere iar dovada domiciliului ori a reşedinţei în România, prin care se atestă faptul că adresa candidatului se află pe raza de competenţă a serviciului public comunitar, se face cu următoarele documente valabile: actul de identitate pentru cetăţenii români, documentul care atestă dreptul de rezidenţă legală pe teritoriul României pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European şi pentru cetăţenii Confederaţiei Elveţiene dar şi pentru membrii de familie ai acestora, care nu sunt cetăţeni ai statelor respective, documentul care atestă dreptul de şedere legală pe teritoriul României pentru străini. (D.M.S.)

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...