// ViewContent // Track key page views (ex: product page, landing page or article) fbq('track', 'ViewContent'); // Search // Track searches on your website (ex. product searches) fbq('track', 'Search');
Festivalul Roman Apulum - 2019

Ministerul Apărării continuă procesul de recrutare şi selecţie a rezerviştilor voluntari: 16 posturi în Alba

Procesul  de  recrutare  şi  selecţie  a  rezerviştilor  voluntari  ai  Armatei  României  continuă  în  anul  2018  cu  o  nouă  etapă  care  a  început  luni, 2  aprilie, cu  selecţionarea  candidaţilor  care  doresc  să  încadreze  funcţii  de  ofiţeri, maiştri  militari, subofiţeri  şi  soldaţi-gradaţi  rezervişti  voluntari.

Pentru  anul  2018  sunt  disponibile, pentru  judeţul  Alba, 16  posturi, dintre  care  1  post  pentru  ofiţer  rezervist  voluntar, 3  posturi  pentru  maiştri  militari  voluntari, 5  posturi  pentru  subofiţeri  voluntari  şi  7  posturi  pentru    soldaţi  şi  gradaţi  voluntari.

Recrutarea  candidaţilor se va desfăşura în perioada 2 aprilie – 8 iunie, iar selecţia  candidaţilor, repartizarea pe funcţii, anunţarea candidaţilor declaraţi admişi  şi  instruirea  acestora  se  vor  desfăşura  conform  unui  calendar  care  va  fi  anunţat  în  timp  util.

Pentru înscrierea în procesul de recrutare şi selecţie, candidaţii se vor prezenta  la  sediile  centrelor  militare  zonale, judeţene  sau  de  sector  pe  a  căror  rază  îşi  au  domiciliul, pentru  a completa o cerere, având asupra lor următoarele documente:

  1. a) actul de identitate, în original şi în copie;
  2. b) certificat de cazier judiciar, eliberat cu maxim şase luni înainte de data depunerii;
  3. c) acte de studii şi alte documente care atestă alte competenţe dobândite în viaţa civilă, în original şi în copie;
  4. d) permisul de conducere, în original şi în copie, dacă este cazul, pentru candidaţii fără pregătire militară, dacă îndeplinirea atribuţiilor postului pentru care candidează presupune conducerea tehnicii specifice;
  5. e) livret militar, în original şi în copie, dacă este cazul, numai pentru cei care deţin calitatea de rezervist.

La prezentarea la Centrul Militar, candidaţii vor fi informaţi cu privire la etapele pe care le presupune procesul de recrutare şi selecţie a rezerviştilor voluntari, respectiv unitatea militară în care urmează să susţină probele de selecţie, unitatea sanitară unde urmează să susţină examinarea medicală, unitatea militară/centrul de instruire în care urmează să execute programul de instruire iniţială (dacă este cazul).

De asemenea, candidaţii fără pregătire militară vor fi consiliaţi în ceea ce priveşte exprimarea opţiunilor, în sensul orientării către armele/serviciile şi specialităţile militare pentru care aceştia prezintă aptitudini.

Pentru  alte  detalii, cei  interesaţi  se  pot  adresa  Centrului  Militar  Judeţean  Alba, Str. Regina Maria, nr. 6. Telefon 0258.811.989.

Procedurile de recrutare se desfăşoară în baza Legii nr. 270  din  10  noiembrie 2015 privind Statutul rezerviştilor voluntari şi a Normelor metodologice de aplicare a acesteia.

Rezerviştii  voluntari  reprezintă o categorie de personal militar în rezervă, distinctă faţă de cea a personalului militar în activitate.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419