// ViewContent // Track key page views (ex: product page, landing page or article) fbq('track', 'ViewContent'); // Search // Track searches on your website (ex. product searches) fbq('track', 'Search');

Miercuri, 4 iulie 2018, ședință publică ordinară a Consiliului Local Câmpeni. Vezi ordinea de zi

Consiliul Local Câmpeni este convocat în prima ședință publică ordinară pe luna iulie, mâine, 4 iulie, la ora 10. Aceasta se va desfășura ca de obicei în sala de ședințe din cadrul Primăriei Câmpeni, pentru întrunire fiind propuse 16 proiecte de hotărâre inițiate de primarul Ioan Călin Andreș, cu următorul

 

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind avizarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018, depus de Ocolul Silvic Abrud RA;

 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea actului adițional nr. 6 la contractul de servicii nr. 7278/2009;

 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prețului minim de pornire la licitație pentru masa lemnoasă care va fi vândută la licitație;

 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE prin care Consiliul Local al orașului Câmpeni ia act de modificarea Actului Constitutiv, Statutului și Contractului de Asociere al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară cu obiect de activitate Serviciile de utilități publice ,,Salubritate Apuseni” și acordarea unui mandat special;

 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constituirea parteneriatului între orașul Câmpeni prin Consiliul Local și RNP-Romsilva, Direcția Silvică Alba, prin Ocolul Silvic Valea Arieșului;

 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii prin licitație publică a magaziilor și garajelor, proprietate privată a orașului Câmpeni, amplasate pe strada Forestierilor ;

 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de circulație rutieră, pietonală și parcarea autovehiculelor în orașul Câmpeni;

 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind includerea în domeniul privat al orașului Câmpeni a imobilului înscris în CF 71758 Câmpeni;

 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind includerea în domeniul privat al orașului Câmpeni a imobilului înscris în CF 71759 Câmpeni;

 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind dezmembrarea unui imobil înscris în CF 70183 Câmpeni;

 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind dezmembrarea unui imobil înscris în CF 71312 Câmpeni;

 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind însușirea documentației tehnice cadastrale pentru înscrierea funciară a dreptului de proprietate publică a orașului Câmpeni asupra drumului vicinal Florești;

 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea programului manifestărilor cultural-sportive organizate la nivelul orașului Câmpeni cu ocazia Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 – Alba Iulia;

 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea normativului propriu de carburant pentru funcționarea microbuzului Ford Transit – AB 08 ZBU;

 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și statului de funcții la Spitalul de Boli Cronice Câmpeni;

 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă al orașului Câmpeni;

 

 1. Probleme curente.

Ovidiu CULDA

Facebook