MDRAP: Noi prevederi pentru reducerea consumului de energie al clădirilor, aprobate de Guvern

TECHNOVA - Înlocuiește-ți centrala

Guvernul a aprobat în ședința din 27 ianuarie a.c., la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), Ordonanța pentru modificarea și completarea Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată. Ordonanța continuă transpunerea, în legislația națională, a Directivei 2010/31/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 2010 privind performanța energetică a clădirilor(reformare).

performanta energetica”Am propus colegilor din Guvern o serie de modificări legislative importante ca să putem atinge țintele pentru anul 2020 la capitolul clădiri cu consum redus de energie pentru încălzire/ răcire, pentru apa caldă, iluminat și electrocasnice. Proiectul aprobat miercuri era pe lista de măsuri prioritare ale ministerului pentru anul 2016; estimăm realizarea lui implementarea în luna februarie, iată că am devansat puțin”, a declarat viceprim-ministrul Vasile Dîncu.

ELIT

Noul act normativ prevede că toate clădirile noi, pentru care recepția la terminarea lucrărilor se efectuează în baza autorizației de construire emise începând cu 31 decembrie 2020, vor fi clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero (prescurtat nZEB, din engl. nearly zero energy buildings). Pentru clădirile publice, regulă se aplică începând cu data de 31 decembrie 2018. În această categorie intră clădirile la care consumul de energie este aproape egal cu zero sau este foarte scăzut și este acoperit, în proporție de minimum 10% cu energie din surse regenerabile, inclusiv cu energie din surse regenerabile produsă la fața locului sau în apropiere.

Clădirile cu consum mic de energie sunt avantajoase atât pentru utilizatorii lor, prin prisma facturilor reduse la utilități, cât și pentru mediu — întrucât contribuie la reducerea emisiilor poluante. Creșterea performanței energetice clădirilor face parte din setul de măsuri stabilite la nivel european pentru atingerea Obiectivelor Europa 2020 în domeniul schimbărilor climatice și utilizării durabile a energiei.

Ordonanța aprobată miercuri prevede și obligația primarilor din localitățile urbane cu mai mult de 5000 de locuitori să inițieze planuri locale multianuale pentru a crește numărul de clădiri noi și existente al căror consum de energie este aproape egal cu zero. Pe baza planurilor locale, MDRAP va elabora Planul național pentru creșterea numărului de clădiri noi nZEB și încurajarea realizării transformării eficiente a clădirilor existente în clădiri nZEB.

Alte prevederi importante se referă la:

– completarea definiției certificatului de performanță energetică cu date privind consumul de energie primară și finală, inclusiv energia din surse regenerabile și emisiile de gaze în echivalent CO2;

– completarea definiției privind sistemele de climatizare, pentru a include atât sistemele individuale, cât și sistemele centralizate din clădiri/unități de clădire, precum instalațiile de climatizare din spitale sau policlinici;

– stabilirea unui procent de cel puțin 10% din necesarul de energie primară care se asigură din surse regenerabile de energie la construirea clădirilor cu consum de energie aproape egal cu zero din surse convenționale. Procentul minim care se asigură din surse regenerabile de energie în cazul clădirilor noi fost inclus și în Planul Național de Acțiune privind Eficiența Energetică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 122/2015,notificat Comisiei Europene;

– instituirea obligației ca deținătorii clădirilor să pună în aplicare măsurile recomandate în certificatele de performanță energetică, în perioada de valabilitate a lor.

– obligația ca certificatele de performanță energetică să fie afișate la toate categoriile de clădiri frecvent vizitate de public de către deținătorii acestora, precum: clădiri din domeniul public — biblioteci, muzee, teatre, școli, spitale, și altele asemenea, precum și la alte categorii de clădiri — hoteluri și restaurante, clădiri pentru servicii de comerț en gros și cu amănuntul, clădiri de învățământ, alte clădiri consumatoare de energie în scopul informării publicului;

Cu privire la sancțiuni, actul normativ comunitar prevede ca acestea să fie eficiente, proporționale și cu efect de descurajare. În acest sens, noul act normativ are în vedere:

– majorarea cuantumului amenzilor;

– introducerea de sancțiuni în cazul nerespectării de către auditorii energetici și experții tehnici, în cazul stabilirii recomandărilor, a cerințelor minime de performanță la clădiri, elementele de anvelopă ale clădirilor și a sistemelor tehnice, în scopul reducerii consumurilor energetice

Informații suplimentare:

MDRAP finanțează proiecte de reabilitare termică a clădirilor prin mai multe programe, guvernamentale și europene.

În perioada 2009-2015 au fost reabilitate termic 59.544 de locuințe în 1.560 de blocuri prin Programul național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe (reglementat de OUG 18/2009). Prin Programul Operațional Regional 2007-2013 au fost finalizate până la sfârșitul anului trecut, tehnic și financiar, proiecte pentru alte 70 de blocuri cu 3.153 apartamente (rezultatele finale urmând să fie disponibile la închiderea programului).

În perioada 2014-2020, proiectele pentru creșterea eficienței energetice în clădirile publice și rezidențiale sunt finanțate inclusiv din fonduri europene nerambursabile, prin Axa 3 a Programului Operațional Regional.

De la instituirea obligației de a elabora certificate de performanță energetică a clădirilor, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de autoritate competentă, a organizat atestarea auditorilor energetici pentru clădiri, până la 31 decembrie 2015 fiind atestați peste 1600 de specialiști.

Ulterior adoptării prezentului act normativ, MDRAP va elabora/revizui reglementările tehnice referitoare la cerințele pentru clădirile nZEB, cerințele referitoare la sistemele tehnice ale clădirilor.

Detalii cu privire la legislația care vizează creșterea performanței energetice sunt disponibile la http://www.mdrap.ro/constructii/metodologia-de-calcul-al-performantei-energetice-a-cladirilor

Transpunerea Directivei 2010/31/UE reprezintă una dintre cele 76 de măsuri stabilite de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru implementarea priorităților pe anul 2016. Măsurile sunt prevăzute în Planul de acțiuni sectoriale pe anul 2016. (Z.U.)

Biroul de presă al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419