Măsuri luate la nivelul seminarului Teologic ,,Sfântul Simion Ștefan” în urma focarului de COVID-19. Precizări ale CJSU

TECHNOVA - Înlocuiește-ți centrala

Luând în dezbatere situaţia de risc epidemiologic înregistrată la nivelul Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Simion ştefan” Alba Iulia unitate de învăţământ, unde 3 elevi, din 3 clase diferite sau îmbolnăvit cu noul coronavirus SARS-COV-2,

Văzând adresa Consiliului de administraţie al Seminarului Teologic Ortodox „Sfântui Simion ştefan” Alba Iulia, nr.2300 din 11.10.2020, pentru trecerea unităţii de învăţământ la scenariul 3— roşu, de desfăşurare a activităţii didactice, avizată de IŞJ Alba şi DSP Alba;

ELIT

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând cont de prevederile art. 10 din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă aprobat prin H.G. nr. 1491/2004;

in conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) din Regulamentul de Organizare şi

Funcţionare a C.J.S.U. Alba, aprobat prin Ordinul Prefectului judeţului Alba nr. 336/25.07.2017;

În temeiul art. 3, Capitolul I, Secţiunea 1 din O.U.G. nr. 141 din 19.09.2020, respectiv art. 16, Capitolul II, Secţiunea a 4-a din Ordinul comun al MEC şi MS nr. 5.487/1.494 din 31.08.2020;

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Aiba, convocat în şedinţă extraordinară în data de 11.10.2020,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. incepând cu data de 12.10.2020, se suspendă cursurile şcolare care presupun prezenţa fizică a elevilor şi cadrelor didactice în sălile de curs, la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ştefan” Alba Iulia, pentru o perioadă de 14 zile de la data confirmării ultimului caz.

Art. 2. in perioada în care prezenţa fizică în sălile de curs a elevilor din cadrul Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ştefan” Alba Iulia, este suspendată, cursurile se vor desfăşura exclusiv online.

Art. 3. Reluarea activită’ţilor didactice care presupun prezenţa fizică a elevilor în cadrul Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Simion ştefan” Alba Iulia, se va dispune prin hotărâre a Comitetului 3udeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alba, după obţinerea avizului Direcţiei Judeţene de Sănătate Publică Alba.

Art. 4. Prezenta Horărâre se transmite la Ministerul Afacerilor Interne — Direcţia Generală pentru Relaţiile cu Instituţiile Prefectului de către Instituţia Prefectului Judeţul Alba, respectiv la Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi la Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „UNIREA” al judeţului Alba.

Alba Iulia, 11.10.2020

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419