Marți, 18 februarie 2020: Ședință extraordinară la Consiliul Local Alba Iulia. Validarea unui nou viceprimar, după demisia lui Gabriel Pleșa, precum și validarea a doi conisilieri, aprobarea bugetului pe anul 2020, pe ordinea de zi

Mircea Trifu - Primar Alba Iulia
Marți, 18 februarie 2020: Ședință extraordinară la Consiliul Local Alba Iulia. Validarea unui nou viceprimar, după demisia lui Gabriel Pleșa, precum și validarea a doi conisilieri, aprobarea bugetului pe anul 2020, pe ordinea de zi

Consiliul Local Alba Iulia este convocat în ședință extraordinară, pe data de 18 februarie 2020. Între proiectele de hotărâre de pe Ordinea de zi se află alegerea noului Viceprimar, după demisia lui Gabriel Pleșa, precum și constatarea încetării acestuia a mandatului de consilier local. De asemenea, pe ordinea de zi, se mai numără și aprobarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Alba Iulia pentru anul 2020 și validarea a consilieri: Buglea Rareș și Onețiu Maria Cornelia.

PROIECT AL ORDINII DE ZI :

Pro România - Ține cu ALBA
ELIT

1.Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, prin demisie, amandatului de consilier local al domnului Pleșa Gabriel Codru din cadrul Consiliului local al municipiului Alba Iulia și a mandatului de viceprimar al Municipiului Alba Iulia

PMP - Alegeri Locale 2020
USR-Plus - Oameni ca tine schimbă Alba în bine

2.Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Buglea Rareș

3.Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului domnului consilier local Popescu Emil Antoniu

4.Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Onețiu Maria Cornelia

5.Proiect de hotărâre privind alegerea Viceprimarului municipiului Alba Iulia

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumelor din excedentul bugetului local din anul precedent ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2020

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Alba Iulia pentru anul 2020

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumelor din excedentul anului 2019 al activităților instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (centru bugetare din învățământ)

9.Proiect de hotărâre privind execuția bugetului general de venituri și cheltuielipe anul 2019 al Municipiului Alba Iulia

10.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții alaparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, a organigrame iși statului de funcții al Serviciului public ”Administrarea patrimoniului local” aflat în subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia, urmarere organizării, începând cu data de 1 martie 2020

11.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 44/2018 aConsiliului local cu privire la stabilirea salariilor de bază funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul de specailitate al primarului municipiului Alba Iulia și din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia, astfel cum a fost modificată prinHCL nr. 346/2019 și HCL nr. 416/2019, începând cu data de 1 martie 2020

12.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 458/27.11.2018 aConsilului local cu privire la predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”CNI” SA, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Construire sală de educație fizică – proiect tip școală gimnazială Avram Iancu Alba Iulia” din Municipiul Alba Iulia, Județul Alba

13.Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale șiAdministrației Publice prin Compania Națională de Investiții ”CNI” SA, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului deinvestiții: Proiect tip – ”Contruire bază sportivă TIP1, localitatea Micești, Cartier Micești, str. Stadionului, nr. 9, municipiul Alba Iulia, județul Alba”

14.Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale șiAdministrației Publice prin Compania Națională de Investiții ”CNI” SA, aamplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții: Proiect tip – ”Contruire bază sportivă TIP2, Bulevardul 1Decembrie 1918, nr. 11, municipiul Alba Iulia, județul Alba

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Alba Iulia încadrul proiectului ”Amenajare zonă de agrement și debarcader pe Râul Mureșîn Municipiul Alba Iulia”, cod SMIS 129239

16.Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilităților organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor – cadru pentru achiziția serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente programului pentru școli al României, pentru perioada 2020-2023

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI EXTINDEREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL MUNICIPIULUI ALBA IULIA – LOCALITĂȚI COMPONENTE: OARDA DE SUS, OARDA DE JOS, PÂCLISA, MICEȘTIȘI BĂRĂBANȚ”, cod SMIS 126923 și a cheltuielilor legate de proiect

18.Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cadrul anexei laHotărârea nr. 381/2018 a Consiliului local, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: ”Reabilitarea, Modernizarea și Extinderea sistemului de iluminat public al Municipiului Alba Iulia –Localități componente: Oarda de Sus, Oarda de Jos, Pâclișa, Micești și Bărăbanț”

Darius BUZGURE

Must de Jidvei