MÂINE: Ședință la Consiliul Județean Alba: Rectificarea bugetului general al Judeţului Alba şi a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2020, pe ordinea de zi

Paul Voicu - Primar 2020

Consiliul Judeţean Alba este convocat în şedinţa „ordinară”, în ziua de 20 martie 2020. Între proiectele de pe Ordinea de zi se află și rectificarea bugetului general al Judeţului Alba şi a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2020.

PROIECTUL ORDINII DE ZI

ELIT
 1. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară” a Consiliului Județean Alba din data de 14 februarie 2020.

Redactat: Vasile BUMBU, Secretar general al Județului Alba

 1. Proiect de hotărâre nr. 45/28 februarie 2020 privind aprobarea reorganizării Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a Județului Alba și a Regulamentului de organizare şi funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a Județului Alba

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba

Mihail David - 2020

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului şi Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică

 1. Proiect de hotărâre nr. 46/28 februarie 2020 privind însuşirea rezultatului reevaluării bunurilor, proprietate publică şi privată a UAT – Judeţul Alba, la data de 31 octombrie 2019 şi a unui bun proprietate publică a UAT – Judeţul Alba, concesionat către SC APA CTTA SA Alba, la data de 31 decembrie 2019

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii, Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului, Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică, Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport, Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri și Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială

 1. Proiect de hotărâre nr. 47/3 martie 2020 privind aprobarea încheierii Protocolului de cooperare între UAT – Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, în vederea reprezentării Judeţului Alba la schimbul de bune practici în domeniul învăţământului profesional şi tehnic la Lyon, Franţa în perioada 4-8 mai 2020

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii, Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică și Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport

 1. Proiect de hotărâre nr. 48/9 martie 2020 cu privire la acordarea unui mandat special reprezentatului Adunării Generale a Acționarilor la Societatea „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA

Inițiator: Marius Nicolae HAŢEGAN, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii, Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică şi Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri

 1. Proiect de hotărâre nr. 49/10 martie 2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Reparație capitală – Post Trafo Spital” (joasă tensiune) la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii, Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului și Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială

 1. Proiect de hotărâre nr. 50/10 martie 2020 privind aprobarea componenței comisiilor de evaluare a managementului pe anul 2019, la Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba şi Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, precum și a secretariatelor acestora

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică și Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport

 1. Proiect de hotărâre nr. 51/12 martie 2020 privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 704A – proprietate publică a UAT – Judeţul Alba, cu imobilul situat administrativ în comuna Săsciori, sat Răchita, judeţul Alba înscris în CF nr. 74892 Săsciori sub nr. topo. 934 şi CF nr. 75211 Săsciori sub nr. topo. 931/b

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului

 1. 9. Proiect de hotărâre nr. 52/13 martie 2020 privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile și a bugetelor instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii, Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului, Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică, Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport, Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri și Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială

 1. 10. Proiect de hotărâre nr. 53/13 martie 2020 privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba şi a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2020

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii, Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului, Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică, Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport, Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri și Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială

 1. 11. Proiect de hotărâre nr. 54/13 martie 2020 privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcții şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică şi Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport

 1. 12. Proiect de hotărâre nr. 55/13 martie 2020 privind aprobarea modificării structurii organizatorice a Societăţii „Drumuri şi Poduri Locale Alba” S.A.

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii, Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică şi Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri

 1. 13. Proiect de hotărâre nr. 56/13 martie 2020 privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică și Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială

14. Proiect de hotărâre nr. 57/13 martie 2020 privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului – monument istoric, situat administrativ în municipiul Aiud, str. Consiliul Europei, nr. 1, judeţul Alba, înscris în CF nr. 83613 Aiud

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii și Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului

 1. 15. Întrebări, interpelări, declaraţii politice.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...