Rămâi conectat

Politică Administrație

MÂINE: Ședință la Consiliul Județean Alba: Rectificarea bugetului general al Judeţului Alba şi a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2020, pe ordinea de zi

Publicat

în

Consiliul Judeţean Alba este convocat în şedinţa „ordinară”, în ziua de 20 martie 2020. Între proiectele de pe Ordinea de zi se află și rectificarea bugetului general al Judeţului Alba şi a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2020.

PROIECTUL ORDINII DE ZI

 1. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară” a Consiliului Județean Alba din data de 14 februarie 2020.

Redactat: Vasile BUMBU, Secretar general al Județului Alba

Electrica Furnizare Discount
 1. Proiect de hotărâre nr. 45/28 februarie 2020 privind aprobarea reorganizării Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a Județului Alba și a Regulamentului de organizare şi funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a Județului Alba

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului şi Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică

 1. Proiect de hotărâre nr. 46/28 februarie 2020 privind însuşirea rezultatului reevaluării bunurilor, proprietate publică şi privată a UAT – Judeţul Alba, la data de 31 octombrie 2019 şi a unui bun proprietate publică a UAT – Judeţul Alba, concesionat către SC APA CTTA SA Alba, la data de 31 decembrie 2019

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii, Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului, Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică, Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport, Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri și Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială

 1. Proiect de hotărâre nr. 47/3 martie 2020 privind aprobarea încheierii Protocolului de cooperare între UAT – Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, în vederea reprezentării Judeţului Alba la schimbul de bune practici în domeniul învăţământului profesional şi tehnic la Lyon, Franţa în perioada 4-8 mai 2020

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii, Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică și Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport

 1. Proiect de hotărâre nr. 48/9 martie 2020 cu privire la acordarea unui mandat special reprezentatului Adunării Generale a Acționarilor la Societatea „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA

Inițiator: Marius Nicolae HAŢEGAN, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii, Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică şi Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri

 1. Proiect de hotărâre nr. 49/10 martie 2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Reparație capitală – Post Trafo Spital” (joasă tensiune) la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii, Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului și Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială

 1. Proiect de hotărâre nr. 50/10 martie 2020 privind aprobarea componenței comisiilor de evaluare a managementului pe anul 2019, la Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba şi Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, precum și a secretariatelor acestora

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică și Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport

 1. Proiect de hotărâre nr. 51/12 martie 2020 privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 704A – proprietate publică a UAT – Judeţul Alba, cu imobilul situat administrativ în comuna Săsciori, sat Răchita, judeţul Alba înscris în CF nr. 74892 Săsciori sub nr. topo. 934 şi CF nr. 75211 Săsciori sub nr. topo. 931/b

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului

 1. 9. Proiect de hotărâre nr. 52/13 martie 2020 privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile și a bugetelor instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii, Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului, Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică, Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport, Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri și Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială

 1. 10. Proiect de hotărâre nr. 53/13 martie 2020 privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba şi a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2020

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii, Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului, Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică, Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport, Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri și Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială

 1. 11. Proiect de hotărâre nr. 54/13 martie 2020 privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcții şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică şi Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport

 1. 12. Proiect de hotărâre nr. 55/13 martie 2020 privind aprobarea modificării structurii organizatorice a Societăţii „Drumuri şi Poduri Locale Alba” S.A.

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii, Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică şi Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri

 1. 13. Proiect de hotărâre nr. 56/13 martie 2020 privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică și Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială

14. Proiect de hotărâre nr. 57/13 martie 2020 privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului – monument istoric, situat administrativ în municipiul Aiud, str. Consiliul Europei, nr. 1, judeţul Alba, înscris în CF nr. 83613 Aiud

Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii și Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului

 1. 15. Întrebări, interpelări, declaraţii politice.
Publicitate

Politică Administrație

Comunicat de presă| Sorin Ioan BUMB, Senator PNL de Alba​: Cu ocazia Zilei Naționale, la mulți ani România, la mulți ani dragi români, oriunde vă aflați!

Publicat

în

Comunicat de presă| Sorin Ioan BUMB, Senator PNL de Alba​: Cu ocazia Zilei Naționale, la mulți ani România, la mulți ani dragi români, oriunde vă aflați!

Ziua Marii Uniri este sărbătoarea de suflet a tuturor românilor, momentul de bucurie și deplină demnitate națională ce ne învață că suveranitatea, independența națională și democrația sunt valori fără de care un popor nu poate exista și nu se poate dezvolta.

Păstrând vie memoria și recunoștința personalităților care au înfăptuit Marea Unire, avem credința că trebuie să ne mobilizăm cu toții pentru a garanta un viitor mai bun tuturor românilor, mai ales că perioada actuală este marcată de provocări cum nu s-au mai văzut. De aceea, aniversarea acestei zile sfinte trebuie să ne găsească sub semnul unității în jurul intereselor naționale și al perspectivelor strategice prioritare ale României; să fim uniți în credința că, deși traversăm vremuri tulburi și primejdioase, suntem pe drumul sigur al unui viitor mai bun.

Electrica Furnizare Discount

Poate că România de acum nu este chiar cea pe care ne-o dorim și, cu siguranță, clasa politică de azi nu este, nici pe departe, la înălțimea generației de aur care a înfăptuit unirea cea mare de la Alba Iulia. Dar tocmai de aceea, trebuie să ne uităm cu luciditate la prezent, să discernem adevărul de falșii profeți și să ne mobilizăm pentru a ne împlini destinul într-o lume în care evenimentele se desfășoară cu o rapiditate nemaiîntâlnită în trecut.

Să prețuim ceea ce ne unește și să ne bucurăm de această zi minunată! Să fim mândri că suntem români!

Cu ocazia Zilei Naționale, la mulți ani România, la mulți ani dragi români, oriunde vă aflați!

Sorin Ioan BUMB,

Senator PNL de Alba​

Citește mai mult

Politică Administrație

Comunicat de presă| Radu Tuhuț, deputat PSD de Alba: Respectăm trecutul, prețuim prezentul și privim cu încredere spre viitor! La mulți ani, România!

Publicat

în

Comunicat de presă| Radu Tuhuț, deputat PSD de Alba: Respectăm trecutul, prețuim prezentul și privim cu încredere spre viitor! La mulți ani, România!

Dragi români, stimați locuitori ai județului Alba,

Ziua Națională a României să vă găsească voioși și sănătoși, să rămâneți plini de încredere și speranță. Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să învățăm din pildele trecutului, iar vicisitudinile zilei de ieri să ne facă astăzi mai puternici și mai uniți!

Avem datoria și responsabilitatea să prindem curaj, să privim spre viitor cu aceeași încredere și mândrie cu care vorbim despre trecut, despre Marea Unire a tuturor românilor într-o națiune liberă și respectată pe plan internațional, așa cum a fost respectată România Mare, din Occident și până în Orientul îndepărtat.

Electrica Furnizare Discount

Orice lucru măreț, neprețuit ca însemnătate, nu se poate realiza ușor, fără mari eforturi și sacrificii din partea oamenilor. Dar istoria ne-a demonstrat că rămân în eternitate doar generațiile care reușesc să pună binele țării și al urmașilor în fața binelui personal, a orgoliilor și ambițiilor de moment.

Victoriile nu se obțin fără suferință, iar marile realizări se dobândesc doar cu mari sacrificii. Haideți să iubim România și pe români, mai mult, în fiecare zi. Iar multe lucruri bune care ni se vor întâmpla apoi vor fi consecințe firești ale faptelor și acțiunilor noastre!

De la Alba Iulia și până la cel mai mic sat din Țara Moților, de la podișul Târnavelor și până pe Valea Sebeșului, de la fostele Ampelum sau Apulon și până la cele mai noi așezări comunitare, transmit tuturor locuitorilor județului Alba: ”La mulți ani!”.

Citește mai mult

Politică Administrație

LIVE VIDEO| Conferință de presă AUR Alba: Doi ani de la înființarea partidului. „Nu suntem antivacciniști”

Publicat

în

LIVE VIDEO| Conferință de presă AUR Alba: Doi ani de la înființarea partidului. „Nu suntem antivacciniști”

Membri AUR din întreaga țară s-au reunit în data de 30 noiembrie în Alba Iulia, ca parte a unui schimb de experiență între filiale, a precizat deputatul AUR de Alba, Daniel Gheorghe Rusu, în deschiderea conferinței de presă.

În cadrul conferinței de presă s-au punctat subiecte de actualitate precum vaccinarea, măsurile sanitare și modul în care acestea sunt aplicate în România, în prezent, dar totodată au fost aduse precizări cu privire la prezența membrilor partidului AUR la Alba Iulia cu ocazia Zilei Naționale a României și au fost invocate personalități ce au marcat istoria țării noastre.

Electrica Furnizare Discount

 

 

Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare