Mai multe primării din Alba primesc aproape jumătate de milion de euro pentru programe de dezvoltare și proiecte de infrastructură. LISTA – PROIECT

Paul Voicu - Primar 2020

Mai multe primării din județul Alba vor primi aproape jumătate de milion de euro pentru programe de dezvoltare și proiecte de infrastructură, potrivit unui proiect de hotărâre ce va fi supus spre aprobare în ședința ordinară din 13 decembrie a Consiliului Județean Alba.

”Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din Judeţul Alba, a cotei defalcate din impozitul pe venit în sumă de 11.659,75 mii lei pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, potrivit anexei nr. 1 – parte integrantă a prezentei hotărâri”, se arată în proiect.

ELIT

Conform prevederilor Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018, prin derogare de la prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, din cota de 17,25%, din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat, se constituie un fond la dispoziția Consiliului Județean, rezultat prin înmulțirea numărului de locuitori ai județului cu suma de 25 lei, care se repartizează prin hotărâre de către Consiliului Județean, pe unităţi administrativ-teritoriale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, potrivit sursei citate.

În acest sens, prin Hotărârea nr. 33 din 1 februarie 2018, Consiliul Judeţean Alba a aprobat repartizarea pe unităţi administrativ – teritoriale din Județul Alba a cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, precum și repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru drumuri judeţene și comunale, pe anul 2018, conform sumelor aprobate prin Legea nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018 .

Mihail David - 2020

”Administrația Județeană a Finanțelor Publice a Județului Alba prin adresa nr. ABGSTZ-18623/6 decembrie 2018 a comunicat Decizia nr. 11/6 decembrie 2018 a Șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Alba, prin care s-a aprobat majorarea fondului la dispoziția Consiliului Județean Alba, cu suma de 2.172,75 mii lei, din cota de 17,25%, din impozitul pe venit încasat suplimentar în anul 2018, conform prevederilor art. 6 alin. 10 din Legea nr. 2/2018, urmare a încasărilor efective realizate la data de 6 decembrie 2018. Având în vedere cele prezentate mai sus, vă supunem dezbaterii şi aprobării proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 345 din 7 decembrie 2018, pentru modificarea si completarea articolului 1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 33/1 februarie 2018 cu privire la aprobarea repartizării pe unităţi administrativ – teritoriale din Judeţul Alba a cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, precum și repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru drumuri judeţene și comunale, pe anul 2018.

Conform prevederilor art. 6 alin. 1 din Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, prin derogare de la prevederile art. 32 si 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările și completările ulterioare, la nivelul județelor se constituie un fond la dispoziția Consiliilor Județene, din cota de 17.25% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat, fond care se repartizează prin hotărâre, pe unităţi administrativ teritoriale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală.

Prin Hotărârea nr. 33 din 1 februarie 2018 Consiliul Judeţean Alba a aprobat repartizarea pe unităţi administrativ – teritoriale din Județul Alba a cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, precum și repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru drumuri judeţene și comunale, pe anul 2018. Prin adresa nr. ABG_STZ-18623/06.12.2018 Administrația Județeană a Finanţelor Publice a Judeţului Alba, a comunicat Decizia nr. 11/06.12.2018 a Sefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Alba, prin care s-a aprobat majorarea fondului la dispoziția Consiliului Județean Alba, cu suma de 2.172,75 mii lei, din cota de 17,25%, din impozitul pe venit încasat suplimentar în anul 2018, conform prevederilor art. 6, alin.10 din Legea nr. 2/2018, urmare a încasărilor efective realizate la data de 06 decembrie 2018”, se arată în proiect.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...