Rămâi conectat

Ştirea zilei

LIVE VIDEO| Ședința CL Alba Iulia: Sprijin financiar Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Alba Iulia și actualizarea programului de transport public pentru zona tarifară 1, pe ordinea de zi

Publicat

în

LIVE VIDEO| Ședința CL Alba Iulia: Sprijin financiar Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Alba Iulia și actualizarea programului de transport public pentru zona tarifară 1, pe ordinea de zi

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia este convocat în şedinţă publică ordinară pentru ziua de marți, 29 iunie 2021, de la ora 13:00, la sediul Direcţiei Programe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia.

PROIECT AL ORDINII DE ZI :

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 341/2020 a Consiliului local cu privire la aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe, taxe speciale şi amenzile aplicabile în anul 2021, modificată şi completată ulterior

2. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, al Serviciului public „Administrarea patrimoniului local ” şi al Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia, urmare a promovării în grad profesional, începând cu data de 01 iulie 2021

Electrica Furnizare Discount

3. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii unităţii de învăţământ preuniversitar particular, din Grădiniţa cu Program Prelungit „Lumea Ştrumfilor” Alba Iulia în Şcoala Primară „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, începând cu anul şcolar 2021-2022

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 399/2015 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia

5. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Alba Iulia

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei contractuale şi a modificării liderului de parteneriat al proiectului ” Cargo-bicicleta – agent de schimbare al oraşului” – acronim CityChangercargoBike CCCB”

7. Proiect de hotărâre privind actualizarea programului de transport public local de persoane pentru zona tarifară ”zona 1 municipiul Alba Iulia”

8. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr. 52231/10.05.2021, formulată de către doamna Mada Maria Lucreţia împotriva Hotărârii nr. 271/2020 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia

9. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr. 50874/06.05.2021, formulată de către doamna Cornea Andreia Ramona împotriva Hotărârii nr. 271/2020 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia

10. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr. 50877/06.05.2021, formulată de către doamna Rociu Adina Anastasia împotriva Hotărârii nr. 271/2020 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea Municipiului Alba Iulia precum şi constatarea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii

12. Proiect de hotărâre privind amplasarea pe domeniul public al staţiilor de reîncărcare autovehicule electrice

13. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba a unui spaţiu în clădirea Şcolii Gimnaziale Oarda de Jos, pentru amenajarea depozitului de manuale şcolare

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, fază SF şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii : „Construire ansamblu de locuinţe sociale, 5 tronsoane, tip B1, B3, B4, cartier Gheorghe Şincai, Municipiul Alba Iulia ”

15. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 191/2021 a Consiliului local privind actualizarea Registrului local al spaţiilor verzi din intravilanul municipiul Alba Iulia, aprobat prin Hotărârea nr. 409/2011 a Consiliului local, cu modificarile si completarile ulterioare

16. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului privind informarea si consultarea publicului nr. 64795/07.06.2021 şi aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ELABORARE PUZ PENTRU REGLEMENTARE ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE, SEMICOLECTIVE SI REALIZARE STRADA ACCES”, ALBA IULIA, STR. ANA IPATESCU, FN, solicitant MUNTEAN GHEORGHE, KOLAR DANIEL

17. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului privind informarea si consultarea publicului nr. 64784/07.06.2021 şi aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,, MODIFICARE ZONA FUNCTIONALA DIN ZONA PENTRU AGREMENT SI SPORT IN ZONA LOCUINTE INDIVIDUALE JOASE ”, ALBA IULIA, STR. OASA, FN, solicitant BUDESCU CARMEN ANGELA

18. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului privind informarea si consultarea publicului nr. 64916/07.06.2021 şi aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ELABORARE PUZ PENTRU MODIFICARE ZONE FUN CTIONALE(ZONA DE LOCUINTE L3A SI ZONA DA) IN ZONA LOCUINTELOR COLECTIVE MEDII”, ALBA IULIA, STR. SIMION BARNUTIU, NR. 32, solicitant SC COMMUNICATION DISTRIBUTION SOLUTIONS SRL PRIN LAZAR CARMEN-GINA

19. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului privind informarea si consultarea
publicului nr. 64613/07.06.2021 şi aprobarea Planului Urbanistic Zonal
„ELABORARE PUZ – MODIFICARE REGLEMENTARI URBANISTICE APROBATE CU HCL 195/2013 ART. 8”, ALBA IULIA, STR. SEPTIMIU ALBINI, NR. 16, solicitant ROMITAN OVIDIU FLORIN SI ROMITAN GABRIELA MARIA

20. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului privind informarea si consultarea
publicului nr. 64607/07.06.2021 şi aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ELABORARE PUZ PENTRU REGLEMENTARE TRMA STRADALA SI LOTURI IN VEDEREA CONSTRUIRII LOCUINTE INDIVIDUALE SI SEMICOLECTIVE”, ALBA IULIA, STR. DEALUL FURCILOR, FN, solicitant COSERIU BOGDAN SORIN SI COSERIU ANDREI NICOLAE

21. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului privind informarea si consultarea
publicului nr. 63453/03.06.2021 şi aprobarea Planului Urbanistic Zonal
„ELABORARE PUZ – MODIFICARE REGLEMENTARI URBANISTICE IN VEDEREA REPARCELARII”, ALBA IULIA, STR. ALEXANDRU MACEDONSKI, NR. 12-18, solicitant BILASCO VASILE, BILASCO SABINA, BILASCO IOAN

22. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului privind informarea si consultarea
publicului nr. 61339/28.05.2021 şi aprobarea Planului Urbanistic Zonal
„CONSTRUIRE MAGAZIN PENNY MARKET CU CARMANGERIE, ACCESE AUTO SI PIETONALE, TROTUARE, SISTEMATIZARE VERTICALA, RECLAME PE FATADE SI IN PARCARE, STALP PUBLICITAR SI IMPREJMUIRE”, ALBA IULIA, STR. CALEA MOŢILOR, NR. 215, solicitant COTOFREA MARIA, COTOFREA MARCEL, METES MARIA

23. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului privind informarea si consultarea publicului nr. 64853/07.06.2021 şi aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ELABORARE PUZ – CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE SI SEMICOLECTIVE IN REGIM IZOLAT, CUPLAT, INSIRUIT SI REALIZARE DRUM DE ACCES – MODIFICARE REGLEMENTARI APROBATE CU HCL 108/2008”, ALBA IULIA, STR. SLIVEN, FN, solicitant COTOFREA MARIA, COTOFREA MARCEL, METES MARIA

24. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului privind informarea si consultarea publicului nr. 62776/02.06.2021 şi aprobarea Planului Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICA”, ALBA IULIA, STR. MIRCEA ELIADE, NR. 2A, 2B, solicitant BACILA RAZVAN, SC BARELI SRL

25. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului privind informarea si consultarea publicului nr. 64915/07.06.2021 şi aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE MATERIALE DE CONSTRUCTII , SPATIU COMERCIAL, SEDIU FIRMA SI IMPREJMUIRE”, ALBA IULIA, STR. ALEXANDRU IOAN CUZA, NR. 9C, solicitant ALBA DECOR SRL

26. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului privind informarea si consultarea publicului nr. 55603/17.05.2021 şi aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINTE SEMICOLECTIVE IN REGIM INSIRUIT SI IMPREJMUIRE”, ALBA IULIA, STR. IZVORULUI, NR. 38, solicitant SC APULUM RESIDENCE SRL PRIN BALEA ELENA

27. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului privind informarea si consultarea publicului nr. 64798/07.06.2021 şi aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE HALE DEPOZITARE PRODUSE INDUSTRIALE”, ALBA IULIA, STR. SOSEAUA DE CENTURA, NR. 100, solicitant MUNTEAN EMANOIL, MUNTEAN MIHAELA

28. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului privind informarea si consultarea publicului nr. 64914/07.06.2021 şi aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINTE SEMICOLECTIVE”, ALBA IULIA, STR. NICOLAE GRIGORESCU, NR. 11H, solicitant LUPEAN MILIAN NICU PENTRU SC ALBANIC SERVICE SRL

29. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului privind informarea si consultarea publicului nr. 64857/07.06.2021 şi aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „EXTINDERE, MODERNIZARE SI DOTARE IN VEDEREA RELOCĂRII AMBULATORIULUI INTEGRAT AL SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENTA ALBA”, ALBA IULIA, BD. REVOLUŢIEI 1989, NR. 23, solicitant SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA PRIN MARZA SIMONA DIANA

30. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr. 237/2020 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia în sensul admiterii plângerilor prealabile

31. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr. 125/2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia în sensul admiterii plangerii prealabile

32. Proiect de hotărâre privind încheierea actului adiţional nr. 4 la contractul de asociere nr.46064/30.12.2011, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Ocolului Silvic Sebeş R.A., Organigrama Ocolului Silvic Sebeş R.A.

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de asociere nr.60.393/2011 încheiat între municipiul Alba Iulia şi Asociaţia Non – Guvernamentală Maria Beatrice

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea limitelor minime ale preţului de concesionare a unor imobile (terenuri) din patrimoniul municipiului Alba Iulia

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită către Uniunea Artiştilor Plastici din România – Filiala Alba a unui spaţiu (birou) din componenţa spaţiului comercial (Galeriile de Artă), situat în Alba Iulia, B-dul 1 Decembrie 1918, bl.M9, ap.27, parter

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str.Arnsberg, nr.32, lângă bl.B7, ap.34

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str.Tudor Vladimirescu, nr.2/2

38. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia – domeniul public, asupra unor imobile (terenuri), situate în Alba Iulia – Miceşti, str.Gilău şi str.Apuseni

39. Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată a dreptului de proprietate asupra imobilului(teren) situat în municipiul Alba Iulia, str.Dr.Ioan Raţiu, nr.10A, către Parohia Ortodoxă Română ”Sf.Apostoli Petru şi Pavel şi Sf.Mucenic Emilian Mărturisitorul” Alba Iulia

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia,str.Livezii, FN

41. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei făcute municipiului Alba Iulia asupra unui imobil (drum), situat în Alba Iulia, strada Calea Moţilor intersectie cu strada Lupşa

42. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei făcute municipiului Alba Iulia asupra unui imobil (drum), situat în Alba Iulia, strada Cavnic

43. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia asupra unui imobil (teren) situat în municipiul Alba Iulia – strada Blandiana şi strada Bucium

44. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia – domeniul public asupra unui imobil strada Vadului, Oarda de Sus

45. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al municipiului Alba Iulia – domeniul privat asupra unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Rodnei, nr. 1

46. Proiect de hotărâre privind parcelarea unui imobil (teren) situat in Cetatea Alba Carolina

47. Proiect de hotărâre privind parcelarea Pieţei Centrale a Cetăţii Alba Carolina

48. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia – domeniul public asupra unui imobil strada Diana, Pâclişa

49. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei făcute municipiului Alba Iulia asupra unui imobil (curti constructii), situat în Alba Iulia, strada Emil Racoviţă

50. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă care va conduce lucrările Consiliului local al municipiului Alba Iulia în perioada iulie – septembrie 2021

51. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării cu titlu gratuit a parcărilor publice cu plată din Zona I din municipiul Alba Iulia de către donatorii de sânge

52. Diverse

Publicitate

Ştirea zilei

ENIGMĂ: Ursul care a omorât un cioban lângă Panaci, găsit MORT în pădure. Ce s-a găsit lângă cadavrul său

Publicat

în

Ursul care a omorât un cioban și a atacat un altul în apropiere de satul Panaci, lângă o stână aflată la granița dintre județele Harghita și Suceava, a fost găsit mort în pădure în dimineața zilei de marți, 3 august.

Un tânăr de 26 de ani a fost găsit mort pe 24 iulie, la circa 300 de metri de locul unde fusese văzut ultima oară.

Ursul atacase o bovină, iar trei bărbați au încercat să alunge animalul. Un bărbat de 45 de ani a fost atacat și a suferit mai multe leziuni.

Electrica Furnizare Discount

Tânărul de 26 de ani a reușit să fugă și a fost căutat de autorități ore în șir, dar a fost găsit mort.

Din primele informații, ursul nu ar fi fost împușcat, iar în imediata apropiere s-au găsit o șapcă și o pălărie.

Autoritățile se deplasează la fața locului pentru ridicarea și examinarea animalului sălbatic.

Autoritățile nu exclud posibilitatea ca ursul să fi fost rănit de către ciobanul omorât, însă cauza va fi stabilită după examinarea de specialitate, scrie monitoruldedorna.ro

Citește mai mult

Ştirea zilei

UPDATE FOTO| ACCIDENT rutier la Gura Roșiei: Trei persoane rănite în urma unei coliziuni între două autoturisme

Publicat

în

UPDATE FOTO| ACCIDENT rutier la Gura Roșiei: Trei persoane rănite în urma unei coliziuni între două autoturisme

Un accident rutier a avut loc marți, 3 august, în jurul orei 12:30, pe DJ 742, în zona Gura Roșiei, din Roșia Montană.

Potrivit IPJ Alba este vorba despre coliziunea între două autoturisme.

Electrica Furnizare Discount

Din primele informații ar fi rezultat rănirea a trei pasageri.

UPDATE IPJ Alba: Traficul a fost reluat

Revenim cu amănunte.

Citește mai mult

Ştirea zilei

OFICIAL| 233 cazuri noi și CINCI decese, în România, în ultimele 24 de ore: 60 de oameni internați la ATI

Publicat

în

Marți, 3 august 2021, Grupul de Comunicare Strategică a dat publicității noul bilanț al pandemiei de COVID-19 în România.

Până astăzi, 3 august, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.083.711 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
1.047.915 pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 233 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.

Electrica Furnizare Discount

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența înregistrată la 14 zile
1. Alba 21298 5 0,04
2. Arad 23717 -1** 0,03
3. Argeș 27506 2 0,03
4. Bacău 26152 6 0,05
5. Bihor 29311 2 0,03
6. Bistrița-Năsăud 11918 5 0,05
7. Botoșani 14214 1 0,03
8. Brașov 43716 2 0,03
9. Brăila 13315 0 0,03
10. Buzău 12605 1 0,03
11. Caraș-Severin 11504 6 0,02
12. Călărași 10100 2 0,08
13. Cluj 57773 13 0,11
14. Constanța 43104 15 0,10
15. Covasna 8560 0 0
16. Dâmbovița 22536 1 0,03
17. Dolj 26764 9 0,06
18. Galați 27697 2 0,03
19. Giurgiu 11047 0 0,04
20. Gorj 9226 0 0,02
21. Harghita 8299 1 0,02
22. Hunedoara 22918 3 0,07
23. Ialomița 10810 7 0,02
24. Iași 42582 12 0,08
25. Ilfov 45297 3 0,22
26. Maramureș 20460 4 0,05
27. Mehedinți 8348 3 0,02
28. Mureș 24011 4 0,02
29. Neamț 19013 1 0,03
30. Olt 14644 0 0,03
31. Prahova 35545 7 0,06
32. Satu Mare 13077 4 0,10
33. Sălaj 10959 0 0,03
34. Sibiu 26534 0 0,03
35. Suceava 24275 4 0,03
36. Teleorman 13752 3 0,05
37. Timiș 54508 21 0,10
38. Tulcea 8456 1 0,05
39. Vaslui 16018 0 0,03
40. Vâlcea 16459 0 0,01
41. Vrancea 10699 0 0,01
42. Mun. București 184276 38 0,15
43. Cazuri noi nealocate pe județe

708* 46
TOTAL 1.083.711 233

*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
**Numărul total de cazuri aferent județului Arad a fost actualizat.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică:

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 34 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.

Nr. Crt. JUDEȚ Probe pozitive la retestare
1 ALBA 0
2 ARAD 0
3 ARGEŞ 1
4 BACĂU 0
5 BIHOR 0
6 BISTRIŢA-NĂSĂUD 0
7 BOTOŞANI 0
8 BRĂILA 0
9 BRAŞOV 1
10 BUZĂU 0
11 CĂLĂRAŞI 0
12 CARAŞ-SEVERIN 0
13 CLUJ 1
14 CONSTANŢA 3
15 COVASNA 0
16 DÂMBOVIŢA 0
17 DOLJ 1
18 GALAŢI 1
19 GIURGIU 0
20 GORJ 0
21 HARGHITA 0
22 HUNEDOARA 0
23 IALOMIŢA 1
24 IAŞI 2
25 ILFOV 5
26 MARAMUREŞ 0
27 MEHEDINŢI 0
28 MUNICIPIUL BUCUREŞTI 7
29 MUREŞ 0
30 NEAMŢ 0
31 OLT 0
32 PRAHOVA 1
33 SĂLAJ 0
34 SATU MARE 1
35 SIBIU 2
36 SUCEAVA 3
37 TELEORMAN 0
38 TIMIŞ 2
39 TULCEA 0
40 VÂLCEA 0
41 VASLUI 2
42 VRANCEA 0
Total 34

Până astăzi, 34.297 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.

În intervalul 02.08.2021 (10:00) – 03.08.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 6 decese (3 bărbați și 3 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitale din județele Bacău, Brașov, Neamț și Teleorman.

Dintre acestea, 1 a fost înregistrat la categoria de vârstă 20-29 ani, 2 la categoria de vârstă 60-69 ani, 1 la categoria de vârstă 70-79 ani și 2 la categoria de vârstă peste 80 ani.

Unul dintre decese este anterior intervalului mai sus menționat și a fost introdus în baza de date, la solicitarea Ministerului Sănătății, în urma verificărilor efectuate. Acesta s-a produs în luna octombrie 2020, în județul Brașov.

Toate decesele sunt ale unor pacienți care au înregistrat comorbidități.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 441. Dintre acestea, 60 sunt internate la ATI.

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 8.723.697 de teste RT-PCR și 1.882.726 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 14.561 de teste RT-PCR (6.294 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 8.267 la cerere) și 19.306 teste rapide antigenice.

Pe teritoriul României, 1.224 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 590 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 51.925 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 78 de persoane.

În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 375 de apeluri la numărul unic de urgență 112 și 969 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisă special pentru informarea cetățenilor.

Ca urmare a încălcării prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, polițiștii și jandarmii au aplicat, în ziua de 2 august, 379 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 114.000 de lei.
De asemenea, prin structurile abilitate ale Poliției, a fost întocmit, ieri, un dosar penal pentru zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută și pedepsită de art. 352 Cod Penal.

Reamintim cetățenilor că Ministerul Afacerilor Interne a operaționalizat, începând cu data de 04.07.2020, o linie TELVERDE (0800800165) la care pot fi sesizate încălcări ale normelor de protecție sanitară.
Apelurile sunt preluate de un dispecerat, în sistem integrat, și repartizate structurilor teritoriale pentru verificarea aspectelor sesizate.

În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state, 23.571 de cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu SARS – CoV – 2 (coronavirus): 2.543 în Italia, 16.778 în Spania, 198 în Marea Britanie, 129 în Franța, 3.124 în Germania, 95 în Grecia, 49 în Danemarca, 37 în Ungaria, 28 în Olanda, 2 în Namibia, 5 în SUA, 8 în Suedia, 143 în Austria, 22 în Belgia, 6 în Japonia, 2 în Indonezia, 75 în Elveția, 4 în Turcia, 2 în Islanda, 2 în Belarus, 7 în Bulgaria, 19 în Cipru, 4 în India, 5 în Ucraina, 8 în Emiratele Arabe Unite, 14 în Republica Moldova, 3 în Muntenegru, 218 în Irlanda, 5 în Singapore, 5 în Tunisia, 9 în Republica Coreea, 2 în Bosnia și Herțegovina, 2 în Serbia, 2 în Croația și câte unul în Argentina, Luxemburg, Malta, Brazilia, Kazakhstan, Republica Congo, Qatar, Vatican, Portugalia, Egipt, Pakistan, Iran, Slovenia, Federația Rusă, Finlanda și Polonia. De la începutul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) și până la acest moment, 193 de cetățeni români aflați în străinătate, 37 în Italia, 19 în Franța, 43 în Marea Britanie, 60 în Spania, 14 în Germania, 2 în Belgia, 3 în Suedia, 5 în Irlanda, 2 în Elveția, 2 în Austria, unul în SUA, unul în Brazilia, unul în Republica Congo, unul în Grecia, unul în Iran și unul în Polonia, au decedat.
Dintre cetățenii români confirmați cu infecție cu noul coronavirus, 798 au fost declarați vindecați: 677 în Germania, 90 în Grecia, 18 în Franța, 6 în Japonia, 2 în Indonezia, 2 în Namibia, unul în Luxemburg, unul în Tunisia și unul în Argentina.
Notă: aceste date sunt obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate, fie de la autoritățile competente din statele de reședință, în măsura în care aceste date fac obiectul comunicării publice, fie în mod direct de la cetățenii români din străinătate.

Le reamintim cetățenilor să ia în considerare doar informațiile verificate prin sursele oficiale și să apeleze pentru recomandări și alte informații la linia TELVERDE – 0800.800.358. Numărul TELVERDE nu este un număr de urgență, este o linie telefonică alocată strict pentru informarea cetățenilor și este valabilă pentru apelurile naționale, de luni până vineri, în intervalul orar 08.00 – 20.00. De asemenea, românii aflați în străinătate pot solicita informații despre prevenirea și combaterea virusului la linia special dedicată lor, +4021.320.20.20.

În continuare vă prezentăm situația privind infectarea cu virusul SARS – CoV – 2 la nivel european și global:

În intervalul 22 iulie 2021 – 29 iulie 2021, au fost raportate 34.435.890 de cazuri în UE / SEE. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Franţa, Italia, Spania și Germania.
Începând din 15 decembrie, CEPCB a întrerupt publicarea datelor privind numărul cazurilor confirmate și numărul cetățenilor decedați, atât în UE / SEE, Regatul Unit, Monaco, San Marino, Elveția, Andorra, cât și la nivel global. Aceste raportări sunt actualizate săptămânal.

ŢARA
CAZURI
CONFIRMATE DECEDAȚI

Franţa 5.993.937 (+126.207) 111.644 (+143)
Regatul Unit 5.697.912 (+263.973) 129.158 (+450)
Italia 4.317.415 (+29.957) 127.949 (+82)
Spania 4.342.054 (+180.204) 81.268 (+149)
Germania 3.756.856 (+11.629) 91.527 (+164)
Sursă: Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CEPCB) (https://www.ecdc.europa.eu/en)

SITUAȚIE GLOBALĂ LA 29 IULIE 2021

CAZURI CONFIRMATE
DECEDAȚI

194.860.770 (+3.702.062) 4.168.372 (+69.405)

* Datele referitoare la numărul persoanelor vindecate, raportate zilnic în mod defalcat pe state și la nivel global, au încetat să fie prelucrate și comunicate de către centrul specializat în agregarea datelor de acest tip, respectiv Johns Hopkins CSSE.
** Datele din paranteze reprezintă numărul de cazuri noi, în intervalul 22 iulie 2021 – 29 iulie 2021.
*** CEPCB precizează că actualizările la nivel național sunt publicate pe coordonate diferite de timp și procesate ulterior, ceea ce poate genera discrepanțe între datele zilnice publicate de state și cele publicate de CEPCB.

Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare