Rămâi conectat

Politică Administrație

Lista completă a bisericilor și parohiilor din județul Alba, sprijinite financiar de consiliul județean

Publicat

în

În proiectul de buget pe 2013 adoptat ieri în unanimitate de consilierii județeni sunt prevăzute și sumele alocate sub formă de sprijin financiar unitatilor de cult din judeţul Alba, apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, in valoare de 2.500.000 lei. O altă sumă de 7.000.000 lei este alocată pentru contribuții personal neclerical.

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind acordarea de sprijin financiar unor unitati de cult din judeţul Alba, apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania:

Potrivit legislației în vigoare, “cultele religioase recunoscute din România beneficiază, la cerere, de sprijin financiar, în limita prevederilor bugetare anuale.

Elit - Gustul Desăvârșit

Consiliul judeţean alocă unităţilor de cult, din bugetul local, sumele necesare pentru:

-completarea drepturilor salariale ale personalului neclerical;

-achitarea obligaţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat, la Fondul pentru plata ajutorului de şomaj şi la Fondul de asigurări sociale de sănătate;

-completarea fondurilor proprii ale unităţilor de cult destinate: întretinerii şi funcţionării unităţilor de cult fară venituri sau cu venituri mici; procurării de materiale, prestări servicii cu caracter funcţional, procurarea si intretinerea obiectelor de inventar; construirii, în condiţiile aprobării documentaţiilor tehnico-economice potrivit reglementărilor legale în vigoare, precum şi reparării lăcaşurilor de cult; conservării şi întreţinerii bunurilor de patrimoniu aparţinând cultelor religioase; desfasurarii unor activitati de asistenta sociala; amenajarii si intretinerii muzeelor cultural-religioase; achiziţionarea de imobile necesare desfasurarii activitatilor unitatilor de cult, precum si a activitatilor de asistenta sociala si medicala sustinute de unitatile de cult; construirii, amenajarii si repararii clădirilor avand destinatia de asezaminte de asistenta sociala si medicala ale unitatilor de cult; construirii si repararii sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult; construirii si repararii sediilor unitatilor de invatamant teologic, proprietate a cultelor recunoscute;

Modul de respectare a destinaţiei fondurilor alocate se face pe baza documentelor specifice şi sunt supuse controlului organelor abilitate potrivit legii.

Pentru sprijinul financiar alocat, indiferent pentru care dintre categoriile de lucrări prevăzute, solicitantul va depune alaturi de documentele justificative si un raport de justificare a utilizării sprijinului primit.

Nr.crt PAROHII Lucrări pentru care se solicita ajutor Sumapropusa
1 Biserica Adventista de Ziua a 7a Aiud reparaţii instalatii termice biserica 3.000
2 Parohia Ort. Rom. Aiud Spital continuat constructie biserica 15.000
3 Manastirea Sf.Treime Magina ’ continuat lucrări muzeu 5.000
4 Schitul Inaltarea Sf. Cruci Aiud constructie ansamblu mănăstiresc 50000
5 Parohia Ort. Rom. Aiud IV hidroizolatie casa copii 10000
6 Biserica Penticostala Buna Vestire Aiud tencuieli interioare si exterioare biserica 3.000
7 Biserica Penticostala Nr,1 Aiud reparaţii curente anexe clădiri 3.000
8 Parohia Reformata Gambas reparaţii curente biserica si gard 7.500
9 Parohia Reformata Aiud reparaţii subzidire biserica 3.000
10 Parohia Unitariana Aiud izolaţie termica biserica 5.000
11 Parohia Gr- Catolica Alba Iulia II mozaic altar lucrări 5.000
12 Arhiepiscopia Ort. Rom. Alba Iulia constructii arhondaric si trapeza 1.000.000
13 Parohia Ort. Rom. Barabant reabilitare instalatii termice si sanitare bis. 10.000
14 Manastirea Sf. I. Botezătorul Alba Iulia continuat constructie biserica 100.000
15 Paroh.Ort.Rom.Sf.Ap.Petru si Pavel Alba Iulia reparaţii instalatii termice biserica 5.000
16 Parohia Ort. Rom. Cartier Nou I Alba Iulia continuat constructie biserica 10.000
17 Protopopiatul Ort Rom. Alba Iulia restaurare centru protopopial 10.000
18 Parohia Ort. Rom. Maier l Alba Iulia înlocuit geamuri si usi biserica 5.000
19 Parohia Ort. Rom. Oarda de Jos continuat constructie biserica 15.000
20 Parohia Ort. Rom. Dealul Furcilor continuat constructie biserica 15.000
21 Parohia Ort. Rom. Centru II Alba Iulia finisaje, instalatii, trotuare, cai acces 15.000
22 Parohia Ort. Rom. Mihai Viteazul Alba Iulia continuat pictura biserica 7.500
23 Parohia Ort. Rom. Tolstoi Alba Iulia continuat pictura biserica 7.500
24 Parohia Ort. Rom. Platoul Romanilor l reparaţii curente biserica 5.000
25 Biserica Creştina Penticostala Oarda rebilitare termica biserica 3.000
26 Biserica Cr. Penticostala Nr.1 Salem Alba Iulia reparaţii curente biserica 3.000
27 Parohia Reformata Alba Iulia reparaţii curente casa rugăciune 6.000
28 Parohia Rom-Cat. Alba Iulia renovări interioare si exterioare biserica 5.000
29 Parohia Ort. Rom. Albac consolidare biserica 10.000
30 Parohia Ort. Rom.Sf. Arh. Almasu de Mijloc consolidare biserica 10000
31 Parohia Ort. Rom. Glod inlocuit instalatie electrica casa parohiala 5.000
32 Manastirea Buna Vestire Cheile Cibului împrejmuire si finalizat zid sprijin biserica 10.000
33 Manastirea Martirii Neamului Muncelu finisaje biserica 10.000
34 Parohia Ort. Rom. Henig achiziţii mobilier bisericesc 5.000
35 Parohia Ort. Rom. Berghin schimbat acopris biserica 7.500
36 Parohia Ort. Rom. Garde consolidare biserica si reparaţii gard 5.000
37 Biserica Creştina Baptista Emanuel Blaj reparaţii curente iacas cult 3.000
38 Biserica Creştina Baptista Tiur reparaţii curente Iacas cult 3.000
39 Protopopiatul Gr- Catolic Blaj restaurare centru protopopial 30.000
40 Parohia Ort. Rom. Blaj Tiur consolidare si renovare casa parohiala 5.000
41 Parohia Ort. Rom. Blaj II reparaţii curente casa parohiala 5.000
42 Parohia Ort. Rom. Manarade reparaţii curente casa parohiala 5.000
43 Parohia Ort. Rom. Blaj-Berc finisaje turla biserica 15.000
44 Parohia Ort. Rom. Blaj -Veza reabilitare exterioara biserica 5.000
45 Schitul Obirsia Tiurului continuat constructie biserica 15.000
46 Biserica Penticostala Calea Vieţii Blaj construcţie sala multifuncţionala 3.000
47 Biserica Creştina Penticostala Manarade reparaţii acoperiş, izolaţie termica 3.000
48 Parohia Reformata Petrisat înlocuit ţigla biserica 5.000
49 Parohia Reformata Tiur reparaţii clădiri parohiale 5.000
50 Parohia Rom-Cat. Tiur rep, extcasa comunitatii parohiale 5.000
51 Biserica Creştina Baptista Acmariu finalizat gard biserica 3.000
52 Parohia Reformata Bucerdea Granoasa reparaţii curente casa rugăciune 5.000
53 Parohia Ort. Rom. Bucium Poieni reparaţii curente casa parohiala 7.500
54 Parohia Gr- Catolica Cenade schimbat pardosele biserica 5.000
55 Parohia Ort. Rom. Cenade reparaţii curente casa parohiala 7.500
56 Parohia Ort Rom. Cergaul Mare reparaţii curente biserica 5.000
57 Biserica Creştina Penticostala Lupu reparaţii curente, grupuri sociale 3.000
58 Parohia Reformata Cetatea de Balta reparaţii curente biserica 2.000
59 Parohia Ort. Rom. Craciunelu de Sus reparaţii curente biserica 5.000
60 Parohia Ort. Rom- Cetatea de Balta reparaţii curente biserica 7.500
61 As. Religioasa Apostolica PenticostTatarlaua reparaţii curente biserica 3.000
62 Parohia Reformata Santa mărie reparaţii curente casa rugăciune 1.000
63 Biserica Creştina Baptista Cimpeni schimbat geamuri biserica 3.000
64 Schitul Valea Bistrei refacere şarpanta biserica 10.000
65 Parohia Ort. Rom. Hapria continuat constructie casa parohiala 7,500
66 Parohia Ort. Rom. Drimbar, filia Teleac continuat constructie biserica 15.000
67 Parohia Ort. Rom. Limba subzidire, consolidare biserica 10,000
68 Schitul Buna Vestire Hapria reparaţii curente biserica si chilii 10000
69 Parohia Gr- Catolica Craciunelul de Jos termoizolare casa parohiala 5.000
70 Parohia Ort. Rom.Craciunelu de Jos constructie capela mortuara 7.500
71 Biserica Creştina Baptista Cricau reabilitare termica si reparaţii 3.000
72 Parohia Ort. Rom. Tibru reparaţii curente biserica 5.000
73 Parohia Ort. Rom. Craiva schimbat geamuri biserica 5.000
74 Parohia Ort. Rom. Cricau reparaţii exterioare biserica si pavaje 15.000
75 Parohia Ort. Rom. Daia Romana confecţionai mobilier biserica 7.500
76 Parohia Ort. Rom. Boz reparaţii curente biserica 5.000
77 Parohia Ort. Rom. Heria reparaţii curente biserica 5.000
78 Parohia Crt Rom. Farau continuat constructie biserica 15.000
79 Biserica Penticostala farau renovare lacas cult 3.000
80 Bis. Cr. Adventista Ziua 7a Galda de Jos refacere acoperiş biserica 2.500
81 Parohia Ort. Rom. Mesentea restaurare pictura biserica 7,500
82 Parohia Reformata Ciejdea renovare, casa parohiala 3.000
83 ParohiaOrtRom Ghetar-Ocoale, filia Calineasa constructie biserica 15.000
84 Parohia Ort. Rom. Gheţar- Ocoale achiziţie si montat geamuri si usi casa paroh 10.000
85 Biserica Creştina dupa Evanghelie Girbova reabilitare casa evanghelica 3.000
86 Parohia Ort. Rom, Garbova reparaţii curente biserica 5.000
87 Parohia Ort. Rom. Reciu continuat constructie biserica 15.000
88 Parohia Ort. Rom. Carpinis reparaţii curente biserica 5,000
89 Biserica Penticostala Girbova reparaţii curente lacas cult 3.000
90 Parohia Ort Rom. Vamma Seaca, fii. Siiivas constructie biserica 10000
91 Parohia Ort. Rom. Hopirta reparaţii curente biserica 7.500
92 Parohia Ort. Rom. Trifesti imprejmuire si zid sprijin biserica 7,500
93 Bis.Cr. Baptista Maranata Bucerdea Vinoasa împrejmuire, reparaţii curente biserica 3.000
94 Parohia Ort. Rom. Telna continuat constructie biserica 15.000
95 Parohia Ort. Rom. Bucerdea Vinoasa reparaţii curente biserica 7.500
96 Parohia Ort Rom. Bucerdea Vinoasa restaurare biserica veche 7.500
97 Parohia Reformata Iqhiu reparaţii curente casa parohiala 3.000
98 Parohia Ort Rom. Veseus constructie biserica noua 15.000
99’Schitu] Sf, îoan Botezătorul Livezile reparaţii curente chilii 5.000

 

100 Parohia Ort. Rom. Valisoara pictura iconostas 10.000
101 Parohia Ort. Rom. Livezile constructie biserica noua 15000
102 Parohia Ort.Rom. Ciuguzel reparaţii curente biserica 5.000
103 Parohia Ort. Rom. Bagau reparaţii curente biserica 7.500
104 Parohia Reformata Lopadea Noua reparaţii curente biserica si casa parohiala 1.000
105 Parohia Reformata Bagau co reparaţii exterioare biserică 2.000
106 Parohia Reformata Beta reparaţii curente biserica 7.500
107 Bis. Cr.Adventista Ziua 7a Lunca Mureşului finalizat constructie biserica 2.500
108 Parohia Ort. Rom. Lunca Mureşului continuat pictura biserica 7.500
109 Parohia Reformata Lunca Mureşului continuat încălzire centrala casa rugăciuni 1.000
110 Bis. Adv. de Ziua a Şaptea Lunca Ampoitei continuat constructie biserica 2.500
111 Parohia Gr- Catolica Cistei constructie biserica. 5.000
112 Parohia Ort. Rom.Nr.l Mihalţ reparaţii curente casa parohiala 5.000
113 Parohia Ort. Rom. Obreja continuat constructie biserica 15.000
114 Parohia Ort. Rom. Mihalţ II reparaţii curente biserica 5.000
115 Parohia Ort. Rom. Cistei reparaţii turn 5.000
116 Parohia Ort. Rom. Decea continuat constructie biserica 15.000
117 Parohia Ort. Rom. Lopadea Veche reparaţii curente biserica 5.000
119 Parohia Reformata Miraslau reparaţii acoperiş biserica 5.000
120 Parohia Reformata Decea schimbat geamuri si usi casa parohiala 5.000
121 Parohia Ort. Rom. Stana de Mureş reparaţii acoperiş biserica 5.000
122 Parohia Ort. Rom. Stana de Mureş, f. Copand constructie biserica 15.000
123 Parohia Ref. Stana de Mureş motorizare clopot 1.500
124 Parohia Ort. Rom. Uioara de Sus continuat pictura biserica 10.000
125 Parohia Ort. Rom. Cisteiul de Mureş renovare casa parohiala 5.000
126 Parohia Ort. Rom. Ocna Mureş IV constructie biserica 15.000
127 Parohia Ort. Rom. Ocna Mureş III continuat pictura biserica 7.500
128 Parohia Ort. Rom. Ocna Mureş I continuat pictura biserica 15.000
129 Parohia Ort. Rom. Razboieni reparaţii curente biserica 10.000
130 Parhia Rom- Catolica Oc. Mureş reparaţii acoperiş biserica 5.000
131 Parohia Ort. Rom. Ocoliş pictura biserica 10.000
132 Parohia Ort. Rom. Vidolm constructie casa parohiala 5.000
133 Biserica Baptista Ohaba reparaţii curente biserică 3.000
134 Parohia Ort. Rom. Pianu de Sus II constructie capela mortuala 10.000
135 Parohia Ort. Rom. Pianu de Sus I reparaţii şarpanta si invelitoare biserica 7.500
136 Parohia Ort. Rom. Răchită ,filia Strungari reabilitare termica biserica 5.000
137 Parohia Gr- Catolica Segagea reparaţii acoperiş biserica 5.000
138 Parohia Ort. Rom. Posaga de Sus schimbat acoperiş casa parohiala 5.000
139 Parohia Ort. Rom. Posaga de Sus, fii. Orasti reparaţii curente biserica 5.000
140 Parohia Ort. Rom. Mescreac subzidire biserica 10.000
141 Parohia Ort. Rom. Radesti continuat constructie biserica 25.000
142 Parohia Reformata Leorint reparaţii curente casa parohiala 1.000
143 Parohia Ort. Rom. Ramet-Bradesti reparaţii curente casa parohiala 5.000
144 Parohia Rom-Catolica Coltesti reparaţii curente casa parohiala 5.000
145 Parohia Unitariana Coltesti refacere gard cimitir 5.000
146 Parohia Ort. Rom. Salciua de Jos II reparaţii exterioare biserica 5.000
147 Schitul Sub Piatra conservare si restaurare pictura altar 7.500
148 Parohia Ort. Rom. Salistea constructie capela mortuara 5.000
149 Biserica Cr. Penticostala Salistea Deal reparaţii curente biserica 5.000
150 Parohia Ort. Rom. Răchită reabilitare termica casa parohiala 5.000
151 Biserica Creştina Baptista Betel Sebeş reabilitare termica biserica 3.000
152 Parohia Evanghelica CA Petresti reabilitare casa evanghelica 5.000

 

153 Parohia Ort.. Rom. Sebeş li continuat pictura biserica 15.000
154 Parohia Ort. Rom. Rahau. constructie capela mortuala 5.000
155 Parohia Ort. Rom, Sebeş V continuat lucrări catedrala 15.000
156 Parohia Ort. Rom. Petresti 11 continuat constructie biserica 15.000
157 Parohia Ort Rom, Sebeş V.’l continuat constructie biserica 15.000
158 Parohia Ort. Rom. Petresti 1 pictura mozaic biserica 7-500
159 Parohia Ort.. Rom. Sebeş Spital confecţionat iconostas 10000
160 Parohia Gr- Catolica Sibot tencuieli interioare si exterioare biserica 5.000
161 Parohia Ort. Rom* Bacainti reparaţii curente biserica 5.000
162 Parohia Ort. Horn. Sibot reparaţii invelitoare anreu biserica 5.000
163|Parohia Ort, Rom, Balomir amenajat oficiu parohial 5.000
164; Parohia Ort. Romjclod consolidare fundaţie biserica 10.000
165 Parohia Gr-Catoiica Galtiu continuat constructie casa parohiala 5.000
166 Parohia Ort, Rom.Sintimbru consolidare biserica 10.000
167 Parohia Ref. Alba Iulia, filîa Sintimbru reparaţii curente biserică 2.500
168 Parohia Ort Rom. Peles acoperiş biserica 5.000
169 Parohia Ort. Rom, Burzonestf Lazuri pictura biserica noua 7.500
170 Parohia Gr- Catoiica Sona montat duşumele biserica noua 5.000
171 Parohia Gr-Catolica Lunca Tarnavei reparaţii curente casa parohiala 5.000
172 Parohia Ort. Rom. Sona reparaţii curente casa parohiala 5.000
173 Parohia Ort. Rom. Sanmiclaus consolidare fundaţie biserica 10.000
174 Parohia Reformata Sanmiclaus reparaţii curente biserica 5.000
175 Parohia Reformata Biia reparaţii curente casa rugăciune 1.000
Î18l Parohia Ort – Rom. Cunta reparaţii acoperiş biserica 5.000
176 Parohia Ort. Rom. Vingard încălzire centrala biserica 5.000
177 Parohia Ort. Rom. Geomal reparaţii curente biserica 5.000
178 J Parohia Ort. Rom- Stremt II continuat constructie biserica 15.000
179 Manastirea Oasa constructie biserica 15.000
1.80 Parohia Ort. Rom. Beldiu reparaţii curente biserica, pavaje 5.000
181 Parohia Ort. Rom. Coslariu Nou reparaţii curente si amenajari curte 10.000
182 Parohia Reformata Teius reparaţii curente casa parohiala 3.000
183 Biserica Greco-Catolica Mahaceni finisaje biserica 5.000
184 Parohia Ort, Rom. Mahaceni reparaţii curente biserica 5.000
185 j Parohia Reformata Unirea ret înlocuit uşi, geamuri bis. tenc.casa paroh. 5.000
186|Par. Rom- Cat Oc-Mures, fii ia Unirea montat sistem automat clopote 5.000
187 Parohia Ort. Rom. Lunca continuat constructie biserica 15,000
188 Parohia Ort. Rom. Valea Lunga reparaţii acoperiş biserica 5.000
189 Parohia Ort. Rom. Vidra Medie co continuat constructie casa parohiala 5.000
190 Biserica Creştina Penticostala Valea Vintului reabilitare termica biserica 3.000
191 Parohia Reformata Vintu 1 de Jos reparaţii capela şi casa parohială 3.000
192 Parohia Ort. Rom. Trampoieje reparaţii curente casa parohiala 5.000
193 Parohia Ort. Rom. renes acoperiş tabla biserica 5.000
194 Biserica Penticostaia Ziatna continuat constructie biserica 3.000
195 Parohia Rom-Catolica Zlatna reparaţii interioare biserica 5.000
*În tabelul de mai jos Sumele sunt trecute în mii lei: 2.500.000 

 

Nr.

crt.

Cultul

Nr.

posturi

Program 2013

1

Arhiepiscopia Ortodoxa Alba Iulia

580

5,347.00

2

Arhiepiscopia Romano-Catolica Alba Iulia,

50

461.00

3

Episcopia Romana Unita Roma Greco-CatoJica de Cluj- Gherla

2

19.00

4

5

Mitropolia Romana Unita cu Roma – Blaj

91

839.00

Episcopia Romana Unita Roma Greco-CatoJica Lugoj

3

28.00

6

Oficiul Protopopiatului Reformat Aiud

23

2.12.00

7

Consistoriul Superior al Bisericii Evanghelice CA din Romania – Sibiu

8

74.00

8

Consistoriul Superior al Bisericii Unitariene – Cluj

1

10.00

9

Cultul Creştin dupa Evanghelie- Bucureşti

1

10.00

TOTAL

759

7,000.00


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Politică Administrație

Comunicat de presă| Dragoș Crișan Consilier local USR – Aiud: Spitalul Municipal Aiud penalizat cu 856.055 lei pentru că a limitat nejustificat concurența la licitația pentru achiziția de echipamente medicale

Publicat

în

Comunicat de presă| Dragoș Crișan Consilier local USR – Aiud: Spitalul Municipal Aiud penalizat cu 856.055 lei pentru că a limitat nejustificat concurența la licitația pentru achiziția de echipamente medicale

Spitalului Municipal Aiud i s-a aplicat o corecție financiară foarte mare, în valoare de 856.055, lei de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene – Direcția Generală Programe Europene Infrastructură Mare, pentru că a limitat nejustificat concurența la licitația pentru achiziția de echipamente medicale.

„Consider că pierderea acestei sume mari de bani prin nerespectarea legii și prin incompetență, reprezintă un lucru extrem de grav pentru orașul nostru. Corecția financiară a fost efectuată prin două rapoarte de neconformitate emise de instituția de stat, care inițial nu ne-a fost prezentată în ședință, ci doar ulterior după ce am solicitat, în mod expres, acest lucru.

Cel mai grav aspect este că gaura de 856.055 lei a fost astupată prin reducerea cheltuielilor spitalului pentru materiale sanitare, medicamente, hrană pentru oameni, încălzire, iluminat și forță motrică, alte bunuri și servicii, materiale și prestări servicii cu caracter funcțional.

Elit - Gustul Desăvârșit

Pe scurt, incompetența este suportată de către cetățeni și nu de cei vinovați. În urma acestei corecții financiare, cetățenii bolnavi vor beneficia de materiale sanitare mai puține, de medicamente mai puține și în general de servicii mai proaste și nu din cauza personalului medical ci din cauza incompetenței și/ sau părtinirii unora aflați „la butoane”.
În data de 19 mai 2022 am fost chemați în ședința de Consiliu Local, pentru a aproba rectificarea bugetului Spitalului Municipal Aiud, în urma acestei corecții financiare, în valoare de 856.055 lei. Potrivit Procesului verbal nr. 14110/17.05.2022, suma de 856.055 lei care nu va mai fi finanțată din fonduri europene a determinat o reducere a sumelor destinate funcționării optime a Spitalului astfel:

1. Scăderea cheltuielilor Spitalului cu suma de 385.000 lei, pentru materiale și prestări servicii cu caracter funcțional;
2. Scăderea cheltuielilor Spitalului cu suma de 170.000 lei, pentru alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare;
3. Scăderea cheltuielilor Spitalului cu suma de 55.220 lei, pentru încălzit, iluminat și forță motrică;
4. Scăderea cheltuielilor Spitalului cu suma de 80 lei, pentru hrană pentru oameni;
5. Scăderea cheltuielilor Spitalului cu suma de 21.880 lei, pentru medicamente;
6. Scăderea cheltuielilor Spitalului cu suma de 223.960 lei, pentru materiale sanitare;

Iată un pasaj extras din Raportul prin care i s-a aplicat corecția financiară Spitalului Municipal:

”Nici anunțul de participare/concesionare/invitația la procedura concurențială publicat/publicată nici documentația de atribuire sau răspunsurile autorității/entității contractante la solicitările de clarificări ale operatorilor economici nu descriu suficient de detaliat criteriile de atribuire împreună cu factorii de evaluare și ponderile acestora având astfel un efect de limitare nejustificată a concurenței (ca de exemplu, absența detaliilor suficiente ar fi putut avea un efect de descurajare a potențialilor ofertanți)”

În opinia acestei autorități a statului, Spitalul Municipal Aiud a descurajat concurența pentru a nu se depune mai multe oferte în procedura de licitație a materialelor medicale. Culmea-culmilor este că se discută tocmai despre achiziția acelor materiale medicale despre care aproximativ acum un an, colega mea, doamna consilier Nistea, afirma că sunt supraevaluate cu prețuri astronomice.

În loc să fie profund preocupate de acest subiect și de stabilirea vinovaților și de recuperarea sumelor, atât doamna primar cât și doamna viceprimar au afirmat că aceste corecții sunt obișnuite. M-au facut curios, sincer să fiu, cu aceste afirmații.

Consider că autoritățile competente trebuie să facă lumină în acest caz, chiar dacă consilierii PNL-UDMR au votat rectificarea bugetului spitalului și ”acoperirea găurii”. Consider că orașul nostru a fost prejudiciat direct sau indirect cu această sumă iar vinovații trebuie să plătească și nu cetățenii.

Supărată de intervențiile mele în legătură cu spitalul și cu operatorul de salubritate, doamna primar a afirmat în ședință faptul că eu am ajuns la apogeul incompetenței.

Consider că nu privește unde trebuie atunci când se referă la incompetență. Oare dânsa consideră competenți pe cei care prejudiciază acest oraș?

O să revin cu detalii și despre acest subiect cât și despre situația operatorului de salubritate dezbătută în CL.

Dragoș Crișan, Consilier local USR – Aiud


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Politică Administrație

Comunicat de presă| Senator PNL de Alba, Sorin Bumb: „Obiectivele lăsate în paragină de întreprinderile de stat pot fi preluate de administrațiile locale”. Legea, adoptată în Senat

Publicat

în

Comunicat de presă| Senator PNL de Alba, Sorin Bumb: „Obiectivele lăsate în paragină de întreprinderile de stat pot fi preluate de administrațiile locale”. Legea, adoptată în Senat

Senatul a adoptat ieri o nouă lege care vine în sprijinul administrațiilor locale, permițându-le să preia terenuri și clădiri din patrimoniul regiilor de stat și al societăților comerciale cu capital majoritar sau integral de stat, care nu mai sunt utilizate de către acestea pentru realizarea obiectului lor de activitate.

Sunt numeroase cazuri de acest gen în țară, inclusiv în județul Alba, în care blocuri, stadioane, hale sau terenuri sunt lăsate în paragină de ani de zile, insalubre și degradate, dar nu pot fi reabilitate și utilizate din cauză că societățile comerciale nu mai au nevoie de ele și nici nu au resurse să investească în ele, iar administrațiile locale, deși ar avea nevoie de ele, nu le pot prelua din cauza birocrației și a cadrului legal incomplet și alambicat.

Elit - Gustul Desăvârșit

Plecând de la aceste necesități ale administrațiilor locale, dar și ale regiilor de stat și ale societăților comerciale cu capital majoritar sau integral de stat, am inițiat acest proiect de lege, tocmai pentru a ajuta comunitățile locale să preia obiectivele în cauză, la valoarea lor de inventar actualizată. Plătind această valoare de inventar actualizată se rezolvă și problema contabilicească a transferului acestor bunuri, care a constituit, până acum, principalul obstacol în calea realizării acestor transferuri. Soluția este una echitabilă și favorabilă pentru ambele părți, deoarece societățile scapă de niște active care le generează doar pierderi, iar administrațiile locale pot transforma aceste imobile în obiective folositoare pentru comunitate, mai ales că acum au numeroase oportunități de accesare a fondurilor europene și pot realiza proiecte importante de regenerare a acestor obiective și de repunere a lor în circuitul comunitar. Astfel, transferând de la stat la stat aceste obiective le putem transforma din ruine abandonate în obiective de interes pentru comunitate, folositoare cetățenilor.

Le mulțumesc pe această cale colegilor de la Ministerul Finanțelor și colegilor mei senatori din Comisia de Administrație Publică și din Comisia Juridică, cu care am dezbătut ieri îndelung acest proiect de lege și i-am adus amendamente importante, care au permis adoptarea sa de către plen și realizarea unei legi utile și deplin operabile.

Sorin Ioan BUMB,

Senator PNL de Alba


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Politică Administrație

Comunicat de presă| PSD Alba: Situația de la Spitalul Municipal Aiud putea fi soluționată de către conducerea unității medicale și a primăriei!

Publicat

în

PSD Alba: Situația de la Spitalul Municipal Aiud putea fi soluționată de către conducerea unității medicale și a primăriei!

Conducerea Primăriei Aiud și a unității medicale sunt responsabile de situația creată la Spitalul Municipal unde 67 de cadre medicale, angajate pe perioada pandemiei, riscă să rămână fără locul de muncă, în 6 iunie, după expirarea contractelor.

”Întreaga vină e a primăriei Aiud care, alături de conducerea unității medicale, nu a acționat pentru binele pacienților si pentru creșterea calității serviciilor medicale. Managerul spitalului trebuia să constituie o nouă organigramă, să organizeze examene pentru aceste posturi, să angajeze inclusiv medici, să presteze servicii medicale pentru populație, să le dezvolte, iar apoi să solicite bani, conform prevederilor legale, Casei Județene de Asigurări de Sănătate, aflate în subordinea Casei Naționale de Asigurări Sănătate”, a transmis senatorul Călin Matieș, în urma unei discuții cu angajați ai spitalului, dar și cu prof. univ. dr. Alexandru Rafila.

Doar pe durata pandemiei, Spitalul Municipal a primit de la Ministerul Sănătății circa 4 milioane de euro pentru proiecte de investiții. De asemenea, toate cheltuielile efectuate au fost decontate și toate necesitățile financiare au fost acoperite integral.

Elit - Gustul Desăvârșit

”Ministerul Sănătății a creat cadrul legal pentru ca personalul medical angajat în pandemie să fie păstrat în sistem, iar în Parlament există un proiect de lege prin care acești angajați să poată lucra, în continuare, prin contracte de muncă fără durată limitată. De asemenea, trebuie respectate toate prevederile legale privind ocuparea posturilor. Cadrele medicale de la Aiud și-au demonstrat utilitatea și au făcut mari eforturi pentru tratarea oamenilor din tot județul Alba. A fost rândul conducerii unității medicale și a primăriei, în subordinea căreia se află spitalul, să continue demersurile legale pentru menținerea lor în activitate”, a spus ministrul Sănătății, Alexandru Rafila.

Trebuie precizat faptul că Ministerul Sănătății nu are atribuții în plata salariilor angajaților de la Spitalul Municipal Aiud.

Nu exista risc privind apariția unui deficit bugetar dacă strategia spitalului era de dezvoltare a serviciilor medicale.

Dezvoltarea activității spitalului și, implicit, creșterea valorii contractului cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Alba înseamnă acoperirea din propriile surse a oricărui posibil deficit bugetar. Mai mult, doar din luna octombrie 2022 decontarea sumelor prevăzute în contractul cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Alba se va face exclusiv corespunzător serviciilor raportate și nu în baza cheltuielilor efective, așa cum este cazul acum și cum a fost cazul în ultimii 2 ani, pe perioada pandemiei.

La Spitalul Municipal Aiud există deficit de personal chiar și în condițiile angajării celor 67 de cadre medicale cărora le expiră contractul de muncă în 6 iunie. Astfel, spitalul are mare nevoie de acești angajați.

Toate celelalte unități  sanitare din județ au organizat examene pentru angajații din timpul pandemiei și au reușit să gestioneze situația corespunzător.

Probleme și proteste sunt doar la Aiud, exclusiv din cauza factorilor locali de decizie care nu au gestionat situația corespunzător!

Organizația județeană a PSD Alba


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare