Ziarul Unirea

Licitație pentru achiziția de componente hardware și software utilizate în Primăria municipiului Alba Iulia. Investiție de peste 100.000 lei

Recent, a fost lansată în SEAP o licitație pentru atribuirea contractului având ca obiect furnizarea de componente în cadrul proiectului „Achiziția de componente hardware și software utilizate în Primăria municipiului Alba Iulia (componente servere, echipamente de stocare, software backup)”. Valoarea estiamtă a proiectului este de 134.700 lei.

În vederea creșterii puterii de procesare a unor servere fizice, două servere dedicate pentru mașini virtuale, care trebuie să satisfacă cerința de noi servere virtuale, este necesar efectuarea unui upgrade de componente, respectiv adăugarea de memorie suplimentară și plăci de conectivitate, care să asigure creșterea vitezei, atât în ceea ce privește lucrul cu sistemele de stocare cât și între servere (load balancing).

ELIT

De asemenea, dat fiind volumul în creștere al datelor stocate, trebuie asigurată capacitatea de stocare si un software de backup, cu suport activ, adaptat nevoilor actuale ale primăriei.
În conformitate cu prevederile art.160 alin. (1) din Legea nr.98/2016 cu modificările şi completările ulterioare, termenul limita până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informaţii suplimentare in legătura cu documentaţia de atribuire este de 6 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.

În conformitate cu prevederile art.160 alin.(2) din Legea nr.98/2016 cu modificările şi completările ulterioare, autoritatea contractanta va răspunde în mod clar şi complet tuturor solicitărilor de clarificare/informaţiilor suplimentare cu 4 zile înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, în măsura în care sunt adresate în termenul limită stabilit în anunţul de participare simplificat.

Achiziția componentelor se va realiza conform listei de mai jos:
1. Memorie RAM 32GB – 8 bucăți
2. Placă conectivitate externă SAS – 2 bucăți
3. Placă conectivitate 2 x 10 Gbps cu cablu DAC – 2 bucăți
4. Echipament stocare (inclusiv conectivitate 4 porturi SAS per controlor) – 1 bucată
5. SSD pentru echipament stocare, 800 GB, 2,5″ – 16 bucăți
6. Software backup – 1 bucată

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419