Rămâi conectat

Politică Administrație

LIBER la PARCARE, pâna la ora 16.00, în Alba Iulia – Modificarea Regulamentului privind parcările închiriate, în dezbatere publică

Publicat

în

Potrivit unui proiect de hotărâre pus în dezbatere publică de administrația locală. albaiulienii care au închiriat locuri de parcare în apropierea locuințelor nu vor mai avea exclusivitate, acestea putând fi folosite de orice șofer, de luni până vineri, între orele 8.00 – 16.00.

”Primăria municipiului Alba Iulia – Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat, în spiritul transparenţei decizionale, informează persoanele interesate cu privire la elaborarea unui proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a parcărilor publice de reşedinţă de pe raza municipiului Alba Iulia. Etapa de consultare a populaţiei se desfăşoară în perioada 04.07.2017 – 25.07.2017, perioadă în care aşteptăm observaţiile şi sugestiile dumneavoastră cu privire la acest proiect de hotărâre, observaţii şi sugestii pe care vă rugăm să le depuneţi în scris, la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia de pe str.Calea Moţilor, nr.5A, Camera 8 – Registratura Primăriei”, anunță municipalitatea.

Potrivit raportului de specialitate semnat de șeful Serviciului ADPP, Ioan Inurean, ”În anul 2010, a fost aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare a parcărilor de reşedinţă aflate pe raza municipiului Alba Iulia prin HCL nr.41/2010, Regulament modificat prin HCL nr.76/2010 şi HCL nr.58/2011.Pe perioada de timp scursă de la ultima modificare a Regulamentului, modificare ce a avut loc în anul 2011, au fost observate atât de către noi cât şi de către unii cetăţeni probleme în ceea ce priveşte interpretarea unor dispoziţii cuprinse în Regulament şi au fost formulate de către cetăţeni unele propuneri privind modificarea acestuia, una dintre modificările solicitate fiind aceea privind dreptul exclusiv al persoanelor deţinătoare ale unor locuri de parcare de a folosi aceste locuri 24 de ore din 24, propunându-se reducerea acestei perioade pe motivul că în marea majoritate a zonelor din oraş, locurile de parcare au fost atribuite celor care locuiesc acolo, astfel că nu au mai rămas locuri de parcare pentru parcarea ocazională, pe perioade scurte de timp, pentru alte persoane care au anumite probleme de rezolvat în zonă sau care merg în vizită la cunoştinţe sau rude în acele zone”.

Electrica Furnizare Discount

Propunerea de modificare a regulamentului a fost inițiată ”pentru eliminarea disfuncţionalităţilor sesizate şi asigurarea desfăşurării în condiţii cât mai bune a activităţii de administrare a parcărilor de reşedinţă de pe raza municipiului Alba Iulia, vă supunem spre dezbatere prezentul proiect de hotărâre”, după cum precizează Ioan Inurean.

*Cele mai importante modificări sunt:

– Beneficiarii locurilor de parcare au dreptul exclusiv de a folosi locul de parcare de luni până vineri între orele 16.00 – 08.00, iar sâmbăta şi duminica pe tot parcursul zilei. Între orele 08.00 – 16.00, de luni până vineri, locurile de parcare pot fi utilizate liber, de către orice persoană.

– Dimensiunile unui loc de parcare se vor stabili ţinându-se seama de posibilităţile reale din teren, cu respectarea dimensiunilor minime şi maxime stabilite prin actele normative în vigoare.

– Persoanele cu handicap sau reprezentanţii legali ai acestora, la cerere, pot beneficia de locuri de parcare cu titlu gratuit, beneficiind de prioritate la atribuirea acestora.

– Nu vor beneficia de locuri de parcare persoanele care deţin cu orice titlu garaje amplasate pe domeniul public sau privat al municipiului Alba Iulia sau pe proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice, persoanele care deţin curti, copertine, sau au alte posibilităţi de parcare.
Toţi solicitanţii unui loc de parcare vor da o declaraţie pe proprie răspundere din care să reiese că sunt îndeplinite condiţiile menţionate mai sus.

– Pentru imobilele în care există şi spaţii comerciale proprietarilor/deţinătorilor acestora li se va putea atribui un loc de parcare în parcările de reşedinţă, loc de parcare ce va fi folosit cu precădere pentru aprovizionare, titularii dreptului de folosinţă asupra unui astfel de loc de parcare beneficiind de aceleaşi drepturi şi având aceleaşi obligaţii ca toţi ceilalţi deţinători de locuri de parcare.

– Locurile rămase libere după atribuirea acestora de către Comisia prevăzută la art.10 alin.(3) din prezentul Regulament, se vor atribui solicitanţilor de către salariaţii Serviciului Administrarea Domeniului Public şi Privat, cu respectarea dispoziţiilor prezentului Regulament.

– Abonamentul este valabil pe o perioada de 12 luni, beneficiarul având obligaţia să achite contravaloarea integrală a taxei anuale aferente locului de parcare în termen de cel mult 30 de zile de la data atribuirii acestuia, la sediul Serviciului Administrarea Domeniului Public şi Privat din subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia, în caz contrar locul de parcare se va atribui altui solicitant.

– La expirarea perioadei de valabilitate a abonamentului, acesta se va putea prelungi cu încă 12 luni cu condiţia achitării de către titular a taxei anuale aferente.Pentru prelungirea perioadei de valabilitate a abonamentului, beneficiarul locului de parcare va depune, cu cel puţin 30 de zile înainte de data expirării înscrisă pe abonament, o cerere în acest sens însoţită de o copie după certificatul de înmatriculare a autoturismului deţinut în proprietate sau în folosinţă, copie după actul de identitate şi va achita taxa anuală aferentă locului de parcare, în caz contrar locul de parcare va fi atribuit altui solicitant, fără înştiinţare prealabilă.

– Dacă, după atribuirea locurilor de parcare vor exista solicitări din partea persoanelor care nu deţin nici un loc de parcare în bateria de locuri de parcare din imediata apropiere a locuinţei, dar în acea zonă există persoane care deţin două sau mai multe locuri de parcare, acestora nu li se va mai prelungi dreptul de folosinţă asupra locurilor de parcare suplimentare(al doilea, al treilea, etc.), acestea urmând a fi atribuite celor care nu deţin nici un alt loc de parcare.

Regulamentul pus în dezbatere conține și capitolul ”Contravenţii şi sancţiuni”

*Constituie contravenţie următoarele fapte:

a) Ocuparea fără drept a unui loc de parcare de reşedinţă, semnalizat corespunzător;
b) Montarea ilegală a unor însemne/plăcuţe pentru rezervarea locului de parcare sau a unor sisteme de blocare acces;
c) Necurăţarea parcărilor de către beneficiarii locurilor de parcare;
d) Distrugerea platformei de parcare precum şi a însemnelor/plăcuţelor pentru rezervarea locurilor de parcare;
e) Neeliberarea locurilor de parcare la solicitarea angajaţilor Primăriei Municipiului Alba Iulia sau a unităţilor cu care colaboreaza primăria în vederea efectuării diverselor lucrări de marcare, modernizare, lucrări la reţelele edilitare, etc.

*Faptele prevazute mai sus se sancţionează cu amendă contravenţională astfel:

– a) şi b) cu amendă între 100 – 200 lei; -faptele prevăzute de art. 19 lit.d) cu amendă între 200 – 500 lei şi refacerea carosabilului pe cheltuiala contravenientului;
– c) cu amendă între 50 – 100 lei;
– e) cu amendă între 50 -100 lei, la care se adaugă despăgubiri pentru pagubele produse.

– Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 h de la data încheierii procesului verbal de contravenţie ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzilor prevazute la art. 20.

– Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către angajaţii Serviciului Poliţia Locală a municipiului Alba Iulia, împuterniciţi în acest sens.

– Contravenţia se constată printr-un proces verbal încheiat de agentul constatator, în care acesta stabileşte şi sancţiunea aplicată.

– În cazul în care cei care săvârşesc fapte de natura celor prevăzute la art. 19 din prezentul Regulament nu pot fi identificaţi pe loc, agentul constatator va fotografia autoturismul, iar identificarea posesorului acestuia se va face prin solicitarea scrisă către Serviciul Înmatriculări Auto al judeţului unde este înmatriculat autoturismul.După obţinerea datelor de identificare se va întocmi procesul-verbal de constatare a contravenţiei, care va fi comunicat contravenientului prin mijloacele stabilite prin lege.

– Autovehiculele contravenienţilor vor fi ridicate de către serviciile specializate, conform reglementărilor în vigoare aprobate prin hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Alba Iulia şi vor fi eliberate proprietarilor după achitarea contravalorii amenzii şi a tuturor cheltuielilor prilejuite de ridicarea, transportul şi depozitarea acestora.

Publicitate

Politică Administrație

Comunicat de presă| Deputat, Radu Marcel Tuhuț: Alba Iulia – milioane de euro pe vremea guvernării PSD și bătaie de joc de la Cîțu și PNL

Publicat

în

Comunicat de presă| Deputat, Radu Marcel Tuhuț: Alba Iulia – milioane de euro pe vremea guvernării PSD și bătaie de joc de la Cîțu și PNL

Guvernul PNL, condus de Florin Cîțu, a continuat până în ultima clipă bătaia de joc la adresa albaiulienilor și nu a alocat nici un leu municipiului din fondul de rezervă. Alba Iulia a rămas captivă între prostia, tupeul și mojicia PNL, care nu realizează că deciziile sale îi afectează direct pe albaiulieni și nu au legătură cu orgoliile și sancțiunile politice.

Indiferent de opțiunile electorale, Guvernul PSD a alocat bani pentru investiții în Alba Iulia. La ultima guvernare social-democrată au fost finanțate investiții importante în infrastructura rutieră, educație, sănătate și cultură, între care:

Electrica Furnizare Discount

• 5,7 milioane de euro pentru modernizarea străzilor Izvorului, Nicolae Labiș, Barbu Catargiu, Biruinței, Busuiocului, Dumbrăviței și Brândușei;
• 1,1 milioane de euro pentru modernizarea și extinderea clădirii Colegiului Economic ”Dionisie Pop Marțian”, respectiv pentru modernizarea clădirii Școlii Gimnaziale ”Liviu Rebreanu”;
• 4,2 milioane de euro pentru construcția viitoarei secții de psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia;
• 3,1 milioane de euro pentru Sala Unirii și Podul Unirii, care face legătura între Monumentul Unirii (finanțat tot de Guvern cu peste 2 mil. euro) și Catedrala în care au fost Încoronați Regele Ferdinand și Regina Maria.

Personal, nu cred că Ion Dumitrel, președintele CJ Alba și liderul PNL la nivel județean, nu a știut despre aceste alocări bugetare discreționare, care vizau doar criteriul politic. Atitudinea liberalilor ”de frunte” din Alba Iulia este rușinoasă și plină de lașitate. O parte au intrat în ”silenzio stampa”, iar alții s-au umplut de ridicol spunând că împărțirea banilor, cu 0 lei pentru Alba Iulia, a fost, de fapt, corectă!

Președinte PSD Alba, deputat Radu Marcel Tuhuț

Citește mai mult

Politică Administrație

COMUNICAT DE PRESĂ| AUR se opune vaccinării forțate a personalului medical

Publicat

în

COMUNICAT DE PRESĂ| AUR se opune vaccinării forțate a personalului medical

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) condamnă demersul legislativ inițiat de PNL și UDMR, care prevede că personalul medical din spitalele publice și private va fi obligat să prezinte dovada vaccinării sau a testării.

„Două partide care se pretind de dreapta împing medicii către vaccinarea obligatorie. În loc să respecte libertatea de alegere a fiecăruia, inclusiv cea a medicilor, PNL și UDMR au pornit prigoana. Pentru Cîțu și gașca sa de extremiști, medicii nu mai sunt acum eroii din linia întâi, ci ticăloșii care trebuie puși cu botul pe labe, pentru simplul motiv că refuză să se vaccineze. Aceasta este o gândire bolnavă, totalitară, pe care o condamnăm categoric. În plus, atragem atenția că se atentează la siguranța națională, pentru că mulți medici vor prefera să nu se vaccineze, să rămână fără slujbă și să se judece cu statul, și astfel vom rămâne fără medici și asistenți într-o perioadă de criză sanitară majoră”, a declarat senatorul Claudiu Târziu, copreședinte AUR.

Electrica Furnizare Discount

„Statul nu are de unde să știe ce e mai bine pentru fiecare cetățean în parte. Decizia de a te vaccina este o decizie personală, care implică o evaluare foarte personală a riscurilor. AUR se angajează să apere cu toate mijloacele parlamentare și democratice libertatea de alegere a românilor. Suntem ultimii anticorpi la dictatură și vom respinge această inițiativă legislativă, precum și orice alte tentative de restrângeri de drepturi și libertăți și discriminări pe criterii sanitare”, a subliniat deputatul George Simion, copreședinte AUR.

Reamintim că AUR a depus la Senat un proiect de lege împotriva discriminării pe motiv de vaccinare, care prevede sancțiuni cu amendă de la 3.000 de lei la 30.000 de lei, dacă discriminarea vizează o persoană, respectiv cu amendă de la 5.000 de lei la 100.000 de lei, dacă discriminarea vizează o categorie sau un grup de persoane. Potrivit proiectului, emiterea oricărui act normativ care discriminează pe bază de vaccin va fi considerată infracțiune și sancționată cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.

Citește mai mult

Politică Administrație

Comunicat de presă| Partidul Mișcarea Populară ALBA solicită Președintelui României convocarea de urgență a CSAT pentru situația critică în care a ajuns criza sanitară

Publicat

în

Comunicat de presă| Partidul Mișcarea Populară ALBA solicită Președintelui României convocarea de urgență a CSAT pentru situația critică în care a ajuns criza sanitară

Partidul Mișcarea Populară solicită Președintelui României convocarea de urgență a CSAT pentru situația critică în care a ajuns criza sanitară. Este nevoie cât mai rapid de un Plan de Urgență pe care să îl implementeze un Comitet format în principal din medici.

Guvernul a demonstrat deja că nu face față gestionării acestei crize, iar acum acest guvern interimar are și mai puține pârghii constituționale de acțiune.

Electrica Furnizare Discount

Totodată, considerăm o soluție ca România să solicite ajutor din alte state pentru personal medical specializat pe secții ATI. Suplimentar, e obligatorie reluarea campaniei de vaccinare, implicit intensificarea caravanelor de vaccinare, cu o mai mare atenție a autorităților pentru combaterea propagandei anti – pandemie și anti – vaccin.

Este limpede că suntem într-un punct mai mult decât critic când la fiecare 3 minute moare un om din cauza Coronavirus, medicii luptă fără resurse în iadul din spitale, morgile sunt pline, spitalele au cedat sub presiunea pandemiei. România a cerut sprijin NATO și a fost activat Mecanismul European de Protecție Civilă, e nevoie urgent de măsuri ferme care să ajute sistemul de sănătate.

Biroul de presă PMP Alba

Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare