LIBER la PARCARE, pâna la ora 16.00, în Alba Iulia – Modificarea Regulamentului privind parcările închiriate, în dezbatere publică

Potrivit unui proiect de hotărâre pus în dezbatere publică de administrația locală. albaiulienii care au închiriat locuri de parcare în apropierea locuințelor nu vor mai avea exclusivitate, acestea putând fi folosite de orice șofer, de luni până vineri, între orele 8.00 – 16.00.

”Primăria municipiului Alba Iulia – Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat, în spiritul transparenţei decizionale, informează persoanele interesate cu privire la elaborarea unui proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a parcărilor publice de reşedinţă de pe raza municipiului Alba Iulia. Etapa de consultare a populaţiei se desfăşoară în perioada 04.07.2017 – 25.07.2017, perioadă în care aşteptăm observaţiile şi sugestiile dumneavoastră cu privire la acest proiect de hotărâre, observaţii şi sugestii pe care vă rugăm să le depuneţi în scris, la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia de pe str.Calea Moţilor, nr.5A, Camera 8 – Registratura Primăriei”, anunță municipalitatea.

ELIT

Potrivit raportului de specialitate semnat de șeful Serviciului ADPP, Ioan Inurean, ”În anul 2010, a fost aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare a parcărilor de reşedinţă aflate pe raza municipiului Alba Iulia prin HCL nr.41/2010, Regulament modificat prin HCL nr.76/2010 şi HCL nr.58/2011.Pe perioada de timp scursă de la ultima modificare a Regulamentului, modificare ce a avut loc în anul 2011, au fost observate atât de către noi cât şi de către unii cetăţeni probleme în ceea ce priveşte interpretarea unor dispoziţii cuprinse în Regulament şi au fost formulate de către cetăţeni unele propuneri privind modificarea acestuia, una dintre modificările solicitate fiind aceea privind dreptul exclusiv al persoanelor deţinătoare ale unor locuri de parcare de a folosi aceste locuri 24 de ore din 24, propunându-se reducerea acestei perioade pe motivul că în marea majoritate a zonelor din oraş, locurile de parcare au fost atribuite celor care locuiesc acolo, astfel că nu au mai rămas locuri de parcare pentru parcarea ocazională, pe perioade scurte de timp, pentru alte persoane care au anumite probleme de rezolvat în zonă sau care merg în vizită la cunoştinţe sau rude în acele zone”.

Propunerea de modificare a regulamentului a fost inițiată ”pentru eliminarea disfuncţionalităţilor sesizate şi asigurarea desfăşurării în condiţii cât mai bune a activităţii de administrare a parcărilor de reşedinţă de pe raza municipiului Alba Iulia, vă supunem spre dezbatere prezentul proiect de hotărâre”, după cum precizează Ioan Inurean.

*Cele mai importante modificări sunt:

– Beneficiarii locurilor de parcare au dreptul exclusiv de a folosi locul de parcare de luni până vineri între orele 16.00 – 08.00, iar sâmbăta şi duminica pe tot parcursul zilei. Între orele 08.00 – 16.00, de luni până vineri, locurile de parcare pot fi utilizate liber, de către orice persoană.

– Dimensiunile unui loc de parcare se vor stabili ţinându-se seama de posibilităţile reale din teren, cu respectarea dimensiunilor minime şi maxime stabilite prin actele normative în vigoare.

– Persoanele cu handicap sau reprezentanţii legali ai acestora, la cerere, pot beneficia de locuri de parcare cu titlu gratuit, beneficiind de prioritate la atribuirea acestora.

– Nu vor beneficia de locuri de parcare persoanele care deţin cu orice titlu garaje amplasate pe domeniul public sau privat al municipiului Alba Iulia sau pe proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice, persoanele care deţin curti, copertine, sau au alte posibilităţi de parcare.
Toţi solicitanţii unui loc de parcare vor da o declaraţie pe proprie răspundere din care să reiese că sunt îndeplinite condiţiile menţionate mai sus.

– Pentru imobilele în care există şi spaţii comerciale proprietarilor/deţinătorilor acestora li se va putea atribui un loc de parcare în parcările de reşedinţă, loc de parcare ce va fi folosit cu precădere pentru aprovizionare, titularii dreptului de folosinţă asupra unui astfel de loc de parcare beneficiind de aceleaşi drepturi şi având aceleaşi obligaţii ca toţi ceilalţi deţinători de locuri de parcare.

– Locurile rămase libere după atribuirea acestora de către Comisia prevăzută la art.10 alin.(3) din prezentul Regulament, se vor atribui solicitanţilor de către salariaţii Serviciului Administrarea Domeniului Public şi Privat, cu respectarea dispoziţiilor prezentului Regulament.

– Abonamentul este valabil pe o perioada de 12 luni, beneficiarul având obligaţia să achite contravaloarea integrală a taxei anuale aferente locului de parcare în termen de cel mult 30 de zile de la data atribuirii acestuia, la sediul Serviciului Administrarea Domeniului Public şi Privat din subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia, în caz contrar locul de parcare se va atribui altui solicitant.

– La expirarea perioadei de valabilitate a abonamentului, acesta se va putea prelungi cu încă 12 luni cu condiţia achitării de către titular a taxei anuale aferente.Pentru prelungirea perioadei de valabilitate a abonamentului, beneficiarul locului de parcare va depune, cu cel puţin 30 de zile înainte de data expirării înscrisă pe abonament, o cerere în acest sens însoţită de o copie după certificatul de înmatriculare a autoturismului deţinut în proprietate sau în folosinţă, copie după actul de identitate şi va achita taxa anuală aferentă locului de parcare, în caz contrar locul de parcare va fi atribuit altui solicitant, fără înştiinţare prealabilă.

– Dacă, după atribuirea locurilor de parcare vor exista solicitări din partea persoanelor care nu deţin nici un loc de parcare în bateria de locuri de parcare din imediata apropiere a locuinţei, dar în acea zonă există persoane care deţin două sau mai multe locuri de parcare, acestora nu li se va mai prelungi dreptul de folosinţă asupra locurilor de parcare suplimentare(al doilea, al treilea, etc.), acestea urmând a fi atribuite celor care nu deţin nici un alt loc de parcare.

Regulamentul pus în dezbatere conține și capitolul ”Contravenţii şi sancţiuni”

*Constituie contravenţie următoarele fapte:

a) Ocuparea fără drept a unui loc de parcare de reşedinţă, semnalizat corespunzător;
b) Montarea ilegală a unor însemne/plăcuţe pentru rezervarea locului de parcare sau a unor sisteme de blocare acces;
c) Necurăţarea parcărilor de către beneficiarii locurilor de parcare;
d) Distrugerea platformei de parcare precum şi a însemnelor/plăcuţelor pentru rezervarea locurilor de parcare;
e) Neeliberarea locurilor de parcare la solicitarea angajaţilor Primăriei Municipiului Alba Iulia sau a unităţilor cu care colaboreaza primăria în vederea efectuării diverselor lucrări de marcare, modernizare, lucrări la reţelele edilitare, etc.

*Faptele prevazute mai sus se sancţionează cu amendă contravenţională astfel:

– a) şi b) cu amendă între 100 – 200 lei; -faptele prevăzute de art. 19 lit.d) cu amendă între 200 – 500 lei şi refacerea carosabilului pe cheltuiala contravenientului;
– c) cu amendă între 50 – 100 lei;
– e) cu amendă între 50 -100 lei, la care se adaugă despăgubiri pentru pagubele produse.

– Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 h de la data încheierii procesului verbal de contravenţie ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzilor prevazute la art. 20.

– Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către angajaţii Serviciului Poliţia Locală a municipiului Alba Iulia, împuterniciţi în acest sens.

– Contravenţia se constată printr-un proces verbal încheiat de agentul constatator, în care acesta stabileşte şi sancţiunea aplicată.

– În cazul în care cei care săvârşesc fapte de natura celor prevăzute la art. 19 din prezentul Regulament nu pot fi identificaţi pe loc, agentul constatator va fotografia autoturismul, iar identificarea posesorului acestuia se va face prin solicitarea scrisă către Serviciul Înmatriculări Auto al judeţului unde este înmatriculat autoturismul.După obţinerea datelor de identificare se va întocmi procesul-verbal de constatare a contravenţiei, care va fi comunicat contravenientului prin mijloacele stabilite prin lege.

– Autovehiculele contravenienţilor vor fi ridicate de către serviciile specializate, conform reglementărilor în vigoare aprobate prin hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Alba Iulia şi vor fi eliberate proprietarilor după achitarea contravalorii amenzii şi a tuturor cheltuielilor prilejuite de ridicarea, transportul şi depozitarea acestora.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

30 Comentarii

simona 7 iulie 2017 at 12:14

Doamne cate idei „crete”, au stat oamenii noptile pe la cozi, cu liste si alte alea… si acum vine un proiect care le ocupa parcariile peste zi. Tare asta…. cine are mintea atat de odihnita???

Mihai 7 iulie 2017 at 12:16

Absolut corect! Felicitari pentru initiativa! Speram sa se si voteze.

Ioan 7 iulie 2017 at 13:31

La acelas pret?

Mirela 7 iulie 2017 at 13:42

Ok….faceti tot felul de legi aiurea si fara rost,dar daca tot au liber la parcarea platita cei care vin in vizita sau mai stiu eu ce,atunci micsorati si taxele pt parcare!!! De ce sa platesc 200 de lei dar impart parcarea cu altii??(un exemplu concret)

Apolzan Cristian 7 iulie 2017 at 15:18

Ok nici o problema pt aceasta masura.Dar ca urmare a modificarii dreptului beneficiarului care are rezervat locul de parcare, cu un alt interval orar, ar trebui sa sa diminueze si taxa anuala de abonament, asa ar fi foarte corect.

vasy 7 iulie 2017 at 15:49

De acord cu dl. Apolzan…atata timp cat nu mai beneficiez de exclusivitate pe locul meu atunci nu vad de ce trebuie sa mai achit taxa anuala in intregime. Pentru cei care vin acasa dupa ora 13 si au locul de parcare ocupat…abia dupa ora 16 pot verifica daca locul lor este liber…prin urmare cel care plateste este deranjat de acest aspect. Imi pare ciudat sa ma tot uit pe geam daca s a eliberat locul meu ca sa pot si eu elibera locul vecinului si vecinul locul celuilalt…si uite asa…o adevarata tevatura. Macar, in aceste conditii sa avem taxa micsorata, adica sa beneficiem si noi de ceva pentru tot acest deranj.

m 7 iulie 2017 at 15:53

O tampenie mare cat primaria. Totul se face pornind de la premisa ca toata lumea lucreaza la stat si programul e pana la ora 16:00. Daca ajungi mai repede de ora 16:00 acasa si parchezi unde te taie capul,pentru ca locul tau de parcare e ocupat, la ora 16:00 toata lumea va trebui sa fie langa masina pentru a o muta imediat, altfel risca sa fie amendat. Si daca altcineva parcheaza pe locul tau si nu o muta la ora 16:00 ce faci? Iti tii masina in aer pana pleaca persoana respectiva? Cea mai buna solutie era rezervarea unui procent de 10-15% din locurile de parcare si pentru nerezidenti ca sa aiba unde sa parcheze sa-si rezolve problemele pe care le au in zona. Serviciul „nespecilizat” al primarului insa a preferat sa incaseze bani pe tot ce se poate si dupa sa transfere responsabilitatea tot in sarcina cetateanului. Acest oras european cu 70 mil euro investiti in cetate nu are pana in prezent nici o parcare subterana si supraterana. S-a preferat pavarea tutoror trotuarelor si parcarilor, infiintarea de piste de biciclete care pleaca de nicaieri si duc niciunde. Si inca o problema. In parcarea de la patibar sunt amplasate blocatoare de parcare desi regulamentul interzice si sanctioneaza aceasta fapta. Nu a fost amendat nimeni pana acum pentru asta. De ce oare? Se aude ca viceprimarul barbos face ceva pe regulamentul de parcare si de la sine putere a permis montarea respectivelor blocatoare

:) 7 iulie 2017 at 20:21

Din pacate in aces oras de 70 mil euro inca traiesc oameni incuiati, in toate orasele civilizate este asa, si nu vorbesc aici de Europa, vorbesc de Cluj care e la 100 km de noi, dar de ce sa gandim logic…inteleg pentru multi e dureros sa gandeasca. Dar intr-un oras cu soferi de duminica e si normal sa se reactioneze asa, daca omul scoate amsina din parcare doar cand merge la Kaufland. Eu propun sa se faca taxa pe locul de parcare cel putin 1000 de lei pe an si atunci vom avea toti locuri de aprcare ca nu se va mai sta la coada.
Iar apropo de parcarile supra si subterane, cati ar fi dispusi sa plateasca taxa de aprcare in aceste parcari, cand parcarea de la Uniea e goala si toate masinile sunt inghesuite intre blocuri? 1 leu/ora….so hai sa lasam vaicarelile ca suntem si saraci si cu pretentii, avem masina dar alimentam de 20 de lei, avem masina dar ni se pare scump sa platim parcare, atunci sa trecem la bicicleta.

:) 7 iulie 2017 at 20:23

Erata: masina, Unirea

Ovidiu Daniel 7 iulie 2017 at 16:03

Pai atunci mai bine sa le desfiinteze de tot. Sa le faca inapoi fara plată. Pe mine asa mai mult ma încurcă. Nu am program de lucru 8-16. Iar daca ajung in intervalul 8-16 si locul meu de parcare e ocupat, trebuie sa parchez in alta parte, pe un alt loc, care de la ora 16 apartine altcuiva. Si eu nu mai pot sa-mi organizez nimic altceva (o plecare la o piscină, la o bere, sau sa dorm… etc, pot fi o multime de exemple) pentru că la ora 16 trebuie sa ma întorc sa-mi mut mașina de pe locul ocupat pe locul meu.
Nu sunt de acord cu această hotărâre. Ori 24 din 24, ori s-o lase la liber. Altfel… mai mult încurcă locatarii din zonă în favoarea altora, pe banii locatarilor.

Cristi 7 iulie 2017 at 16:36

Cea mai mare tâmpenie a fost această închiriere a parcarilor pe terenul statului având în vedere nr.mic al acestor locuri.

Lulu 7 iulie 2017 at 17:58

Sunteți penibili,pentru ce naiba ne mai luați 125 lei/an dacă locurile de parcare sunt doar de la 16-8? La ce naiba am mai stat la cozile făcute tot de voi? Sunteti penibili cu toții și cu ideile voastre! RUȘINE!!

Dani 7 iulie 2017 at 18:09

Stau in Centru si lucrez in Cetate, deci nu-s bugetar:-). Am loc de parcare platit in Centru si mi se pare normal ca in timpul in care eu nu il ocup, sa fie disponibil pt oricine vine din Cetate sau de oriunde in Centru. Eu cand vad 80% din parcarile de pe Arnsberg libere la 10 dimineata si zeci de masini care nu-s ale riveranilor cocotate pe bordurile suprainaltate sau ocupand complet o banda, ma apuca isteriile. Deci nu ar fi logic sa fie disponibile pt oricine intre orele astea pe care lumea le considera „lucratoare”? Nuuuu, ca urla simtul proprietatii in noi si nu mai lasa loc si pentru bunul simt. Am platit, baaaa, ii AL MEU! Ii pe dracu’, ca daca ai platit pe un an nu inseamna ca l-ai luat sa il lasi mostenire. Si daca n-ar fi platit nimeni din toti vecinii tai de pe toata strada, primaria tot nu putea sa va interzica sa parcati. Dar toti am pus botul si am vrut sa fie „AL MEEEEEU, BAAAA! Normal ca si primaria ar trebui sa le dea ceva banuti inapoi celor care au platit deja. #liberlaparcare 🙂

Gigi 7 iulie 2017 at 18:52

Eu ma duc sa parchez pe pista de biciclete de pe strada lu Hava!!!! Și indemn și pe toți ceilalți care plătesc ca prostii parcare, ca sa parcheze alții, sa facem o coada mare in fata casei lu Hava în spate la piață! Hai sa arătăm cine sunt stăpânii acestui oraș!!!!

Rika Fara Frika de Lege si Politica 7 iulie 2017 at 19:14

Foarte bine , parcare publica pentru toti !

apoliticul 7 iulie 2017 at 19:36

Alba Iulia e oras aflat in circuitul turistic.Unde vreti sa parcheze turistul cand vine ?
Pe de alta parte trebuiau lasate 20% libere daca se vroia exclusivitate.Vine un prieten la mine unde ar trebui sa parcheze ?
Pentru cei care nu sant de acord va mai dau o idee: montati porti la intrarea in oras sa nu mai intre nimeni.

HH 7 iulie 2017 at 23:37

SA FIE DESFIINTATE TOTAL PARCARILE DE RESEDINTA CU TAXA, AU CREAT DOAR NEINTELEGERI, NU SUNT SUFICIENTE LOCURI PENTRU TOTI CEI CARE DORESC, NU SUNT PARCARI PENTRU VIZITATORI, STAU LOCURI GOALE SI NU POTI SA PARCHEZI DE FRICA SA NU VINA „PROPRIETARUL” SI SA CHEME POLITIA LOCALA…. !!! PRIMARIA, DACA VREA TAXE SA CONSTRUIASCA PARCARI ADEVARATE SUB SAU SUPRA TERANE !!!

Laura 8 iulie 2017 at 1:19

Si eu unde parchez la 15, de exemplu?

ioan 8 iulie 2017 at 1:27

Tampenie. Gandire tipic comunista.

toma 8 iulie 2017 at 9:07

Pe cind trasarea si repartizarea locurilor de parcare, si in zona Gladiolelor – LIDL ? Sau onor primaria a uitat de noi ?

nicu 8 iulie 2017 at 9:22

In plus,orcine poate parca pana la ora 16 pe locul tau dar cel responsabil de ingrijirea si curatenia locului de parcare esti tu.Nu are sens

coco 8 iulie 2017 at 12:19

solutia era sa fie lasate cateva locuri de parcare libere la fiecare bloc…cand esti liber,in concediu,schimbul 2..ce faci cand te intorci si parcarea e ocupata..cand te duci in vizita dupa ora 16 , unde parchezi?..daca veniti cu aceasta hotarare atunci si taxa de parcare sa o reduceti la jumatate..intereseaza doar sa fie vandute toate locurile sau va doare si de stresul celor care nu pot parca pentru ca e ocupata parcarea platita sau nu ai unde parca atunci cand esti in vizita?

ilie de la uzina 8 iulie 2017 at 14:08

toate acest probleme s-a rezolva prin introducerea unei taxe de un leu per ora de stationare.
ps: sa nu uitati ca parcarile sunt publice, nu sunt proprietatea voastra, ar fi normal ca primaria sa obtina bani din taxarea lor.
taxarea per ora ar duce la disparitia epavelor abandonate in parcari , ar spori mobilitatea urbana, si ar incuraja mersul cu mijloacele de tranport in comun.

Tina 8 iulie 2017 at 16:09

O nebunie!!! Ce motive sa ai sa accepti asa ceva?? Cand tu iti platesti locul de parcare,…. dar daca vii mai repede de la lucuru, esti in concediu si esti pe-acasa pe la cumparaturi, esti mamica si esti acasa cu copilul( pe care poate il duci la doctor, cumparaturi sau plimbare pe timpul zilei si cand vii surpriza nu ai unde parca…deci tre sa stai pe ‘geam’ cu gandul ca poate cel mic nu doarme la ora 16…sa poti merge sa muti masina) Ii cea mai mare tampenie, dupa ce ne-am calcat in picioare sa obtinem un loc de parcare!!! Chiar ca numai o minte prea odihnita putea propune asa ceva….

mihai 8 iulie 2017 at 17:26

Sesizarile pot fi trimise si pe adresa de email a primariei office@apulum.ro.

Adriana 8 iulie 2017 at 18:04

Este o decizie inteleapta din punctul meu de vedere. In ultimii 5 ani s-au dublat numarul de masini in localitate, infrastructura e aceeasi iar traficul destul de aglomerat. Parcarile din jurul blocurilor sunt aproape goale in cursul zilei si al saptamanii . Daca vrei sa mergi la spital stai 15 -20 min in trafic (te invarti in cerc ) pana gasesti un loc de parcare iar daca ai parcat pe interzis ai luat 150 lei amenda. E suficient sa iei o amenda pe an si ti-ai recuperat banii pe locul de parcare. Mai degraba as prefera aceasta decizie decat sa vad masini parcate pe trotuar, pe zona verde , in statii de autobus, sau pe treceri de pietoni. Ori ce persoana sau musafir ce v-ar putea intamplator sa va ocupe pretiosul loc de parcare are intentia doar de a-si rezolva problema din acea zona dupa care ar pleca. Nu cred ca exista posesor de masina in municipiul Alba Iulia care a parcat de fiecare data regulamentar si nu a fost nevoit uneori sa incalce legea.

Albanezul 9 iulie 2017 at 0:35

Esti confuz cetatene,se discuta de locurile de parcare inchiriate si nu de parcarile libere de langa spital,unde te invarti dupa cum zici.Acelea sunt adevarata problema,si nu cred ca ajuta pe cineva un loc liber in ampoi1,cand el are treaba in cetate sau centru,acolo unde sunt cam toate institutiile si altele ce au program de lucru cam intre orele critice.Parcari cu plata la ora trebuie aici,nu aburelile care tot lovesc in rezervarile dintre blocuri.

Yoo 8 iulie 2017 at 20:06

FOARTE BUNA IDEEA. TOATĂ ZIUA ȚI-E FRICA SA PARCHEZI CA VEZI DOAMNE PROPRIETARUL CHEAMĂ POLITIA ȘI-ȚI IEI AMENDĂ. IAR CELOR CARE VEZI DOAMNE NU LE CONVINE CAT AU PLĂTIT SA CEDEZE LOCUL LOR LA ALȚII CA SUNT CONVINS CA SUNT ȘI PERSOANE CARE S-AR MULȚUMI CU UN LOC DE PARCARE DUPĂ ORA 16.00.

vlad 9 iulie 2017 at 9:22

FOARTE BUNA aceasta initiativa atata timp cat locurile de parcare dintre blocuri nu ajung nici macare la cei care locuiesc in acele blocuri, dar sa mai vina si cineva in vizita
daca eu platesc impozit pe masina am dreptul si la loc de parcare, nu doar cel care a fost la rand si a reusit sa prinda

eneeia 10 iulie 2017 at 8:45

dupa ce a-ti incasat banii vreti sa schimbati Regulamentul . Lasati parcarile libere ca ne descurcam mai bine.

Comentariile sunt oprite

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...