Județul Alba, cel mai important producător de struguri și vinuri din Regiunea centru. Unde se află cele mai valoroase podgorii

Județul Alba se caracterizează printr-o agricultură mixtă, fapt care reiese şi din împărţirea suprafeţei agricole – în ponderi aproximativ egale – în teren arabil, respectiv păşuni şi fâneţe determinată de condiţiile prielnice din punct de vedere al reliefului, climei şi solului.

Relieful extrem de diversificat permite dezvoltarea creşterii animalelor (în special ovine şi bovine), a culturii cerealelor, legumiculturii, pomiculturii şi viticulturii. Solurile se încadrează în clasa de fertilitate medie și în mai mică măsură în clasa de fertilitate ridicată, iar condițiile de climă permit cultivarea majorității cerealelor, furajelor, plantelor tehnice, legumelor și fructelor.

Suprafaţa agricolă Județul Alba are un potențial considerabil din punct de vedere al suprafeţei de teren pentru agricultură. Fermierii au la dispoziție 330.731 ha, adică 53% din totalul suprafeţei judeţului Alba.

INFORMARE COVID-19

Din suprafaţa totală ce poate fi folosită pentru agricultură în judeţul Alba, 130.742 ha reprezintă partea arabilă, 121.558 ha sunt pășuni, 72.219 ha sunt fânețe, viile ocupând 5.082 ha și livezile 1.378 ha. Terenurile arabile sunt localizate cu precădere în partea central-estică a județului, în luncile Mureșului și Târnavelor și în Podișul Transilvaniei.

Suprafața arabilă este relativ constantă, într-o uşoară diminuare faţă de anul 2015, suprafeţele ocupate de vii şi livezi rămân constante în ultimii doi ani. Județul Alba este cel mai important producător de struguri și vinuri din Regiunea Centru, aici fiind localizate cele mai importante podgorii din Transilvania (Valea Târnavelor, Aiud-Ciumbrud, Alba Iulia – Ighiu, Sebeș – Gârbova).

În ultimii ani, datorită unor investiții importante, suprafața cultivată cu viță de vie a crescut cu aproape 600 hectare comparativ cu anul 2009. În ceea ce priveşte cultura pomilor fructiferi, cele mai bune condiţii le întrunesc prunii, urmaţi de meri, peri şi persici.

Zonele care deţin condiţiile naturale cele mai favorabile pentru cultura pomilor fructiferi sunt: zona Târnavelor, Podişul Secaşelor şi Valea Mureşului.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...