ITM Alba: Amendă de 20.000 de lei pentru munca „la negru”, avertismente și alte sancțiuni, în perioada 2-6 martie 2020

TECHNOVA - Înlocuiește-ți centrala

ITM Alba: Amendă de 20.000 de lei pentru munca „la negru”, avertismente și alte sancțiuni, în perioada 2-6 martie 2020

Prin Programul cadru de acţiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2020, aprobat de către conducerea Inspecţiei Muncii, s-a stabilit că unul dintre obiectivele prioritare ale activităţii inspectoratului îl reprezintă combaterea muncii nedeclarate, în vederea descurajării şi a diminuării acestui fenomen care, în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală.

Activitatea zilnică  a  inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancţionarea muncii nedeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate, zilnic, către Inspecţia Muncii.

ELIT

Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Alba, în perioada 02 – 06.03.2020,  în  activitatea de control, sunt redate mai jos.   

În domeniul relaţiilor de muncă:

Total unităţi controlate:  41

Numar de salariați ai angajatorilor controlați: 500

Din care – femei :  212

Număr deficienţe constatate:    79

Număr persoane depistate cu „muncă nedeclarată”:    1  pers.

Nr. sancţiuni aplicate angajatorilor :  11

 • 6 amenzi în cuantum de 28.000 lei;
 • din care 1 amenda de 20.000 lei, pentru munca nedeclarata;
 • 5 avertismente.

Principalele deficienţe stabilite în controale :

 • Primirea în lucru a salariaţilor fără întocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă;
 • neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă, anuale;
 • neplata drepturilor salariale la termenul prevăzut în contractul individual de muncă;
 • neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;
 • neconducerea corectă a evidenţei timpului lucrat;
 • contractele individuale de muncă nu au fost completate cu clauze referitoare la criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariaţilor aplicabile la nivelul angajatorului

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Nr. total unităţi controlate:       30

Număr deficienţe constatate:    57

Număr de măsuri dispuse  :       57

Angajatori sancționați:     11

Nr. sancţiuni aplicate:      15

Din care : – 13 avertismente;

                 –   2 amenzi in cuantum de 8.000 lei;  

Nr.evenimente cercetate :     1

Nr. evenimente în curs de cercetare: 3

Principalele deficienţe stabilite în controale :

 • Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.
 • Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.
 • Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.
 • Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.
 • Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
 • Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.
 • Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419