Investiție de 5 milioane de lei de la bugetul local Cugir pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere în localitatea Vinerea

Mircea Trifu - Primar Alba Iulia

Investiție de 5 milioane de lei de la bugetul local Cugir pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere în localitatea Vinerea

Orașul Cugir va suporta de la bugetul local cheltuielile neeligibile actualizate în sumă de 4.863.671 lei, care nu se finanțează prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) pentru obiectivul de investiții „Dezvoltarea infrastructurii rutiere în localitatea Vinerea.

Pro România - Ține cu ALBA
ELIT

Demersul are loc ca urmare a faptului că în urma aprobării indicatorilor actualizati prin HCL nr. 121/2019, Primaria orasului Cugir a solicitat suplimentarea sumei alocate de la bugetul de stat prin (PNDL).

PMP - Alegeri Locale 2020
USR-Plus - Oameni ca tine schimbă Alba în bine

,,Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administrației Publice prin adresa nr. 75494/21.08.2019 ne-a comunicat că în conformitate cu prevederile OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală după încheierea contractelor de finanțare, valoarea alocată de la bugetul de stat nu se majorează, iar in situația în care apar cheltuieli suplimentare, acestea se finanțează din bugetul local sau din alte surse legal constituite.

Menţionăm că obiectivul de investiție denumit ,,Dezvoltarea infrastructurii rutiere în localitatea Vinerea” orasul Cugir face parte din Strategia de Dezvoltare a Oraşului Cugir 2015-2020 şi a fost cuprinsă în Planul de Mobilitate Urbană, întocmit în anul 2016”, precizează primarul Adrian Teban.

Potrivit documentației tehnice, investitia cuprinde executarea lucrărilor de modernizare a unui drum de exploatare agricolă și face parte din domeniul public al orașului Cugir pe o lungime de 4400 ml. A fost intocmita o expertiza tehnica a drumului existent in urma careia sa constatat că : elementele geometrice sunt nesistematizate atât in plan orizontal cât și în plan vertical, lipsesc pantele transversale, structura rutieră de pamânt este degradată, regimul de scurgere a apelor este deficitar neexistând șanțuri, rigole și podete corespunzatoare.

Drumul proiectat va avea două benzi de circulație, clasa tehnică IV, având platforma de 9,00 m, partea carosabilă de 7,00 m , panta transversală de 2,5 %, suprafață totală carosabil 39.965 mp

Valoarea investitiei conform Devizului General actualizat intocmit de catre S.C. ROAD DESIGN SRL este de 11.538.787 lei. Valoarea cheltuielilor eligibile aprobată prin Programul PNDL este de 6.675.116 lei, iar valoarea cheltuielilor neeligibile care trebuie asigurată din bugetul local este de 4.863.671 lei.

Conform Referatului de specialitate,în categoria cheltuielilor neeligibile sunt cuprinse lucrări precum: cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului, expertiză tehnică, asistență tehnică, consultanță, taxe pentru obținere avize și autorizații, organizarea procedurilor de achiziții, alte cheltuieli care depășesc valoarea eligibilă aprobată.

(C.P.)

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419