// ViewContent // Track key page views (ex: product page, landing page or article) fbq('track', 'ViewContent'); // Search // Track searches on your website (ex. product searches) fbq('track', 'Search');

Indemnizația scăzută cu 10% pentru aleșii locali aflați în conflict de interese. Faptele se vor prescrie după 3 ani

Proiectul de modificare a Legii privind Statutul aleşilor locali a fost votat de senatori cu 71 de voturi “pentru” şi 17 “împotrivă” , astfel că aceştia vor fi sancţionați, dacă sunt în conflict de interese, cu scăderea a 10% din indemnizaţie, timp de 6 luni. În plus, printr-un alt act normativ adoptat tot mar’i în Senat, s-a stabilit ca incompatibilitate şi conflictul de interese să fie prescrise după trei ani de la data săvârşirii lor.

Senatul este forul decizional iar proiectele vor merge acum la promulgare, la președintele Klaus Iohannis.

La art. 75 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali se introduce un nou alineat potrivit căruia fapta aleşilor locali de a încălca legislaţia în materie privind conflictul de interese constituie abatere disciplinară şi se sancţionează cudiminuarea indemnizaţiei cu 10% pe o perioadă de maximum 6 luni.

Aleşii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că votul lor este decisiv în luarea unei decizii a autorităţii publice din care fac parte care ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv; orice persoană fizică sau juridică cu care au o relaţie de angajament, indiferent de natura acestuia; societate comercială la care deţin calitatea de asociat unic, funcţia de administrator sau de la care obţin venituri; altă autoritate din care fac parte; orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care fac parte, care a făcut o plată către aceştia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestora; o asociaţie sau fundaţie din care fac parte.

O reglementare similară este introdusă şi la art. 57, care în noua sa formă stabileşte că încălcarea de către consilieri a prevederilor legale referitoare la conflictul de interese atrage aplicarea următoarelor sancţiuni:  avertismentul; chemarea la ordine; retragerea cuvântului; eliminarea din sala de şedinţă; excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiei de specialitate; diminuarea indemnizaţiei de şedinţă cu 10% maxim 6 luni; retragerea indemnizaţiei de ședinţă, pentru 1-2 şedinţe.

Prescrierea conflictului de interese după 3 ani

Un alt proiect de lege de modificare a Legii nr. 161/2003, care prevede că faptele săvârşite de persoanele aflate în exercitarea demnităţilor publice sau funcţiilor publice ce determină existenţa conflictului de interese sau a stării de incompatibilitate se prescriu în termen de 3 ani de la data săvârşirii lor a fost adoptat de Senat, camera decizională, urmând să meargă la promulgare. Proiectul nu a trecut de Camera Deputaților, Guvernul i-a dat aviz negativ, dar comisia Juridică a dat aviz favorabil.

Sursa: legestart.ro

 

 

Facebook