În lunile aprilie și mai: AJOFM Alba organizează CURSURI de formare profesională pentru șomeri și persoanele care care vor să-și schimbe locul de muncă. LISTA specializărilor

PRO ROMÂNIA - Alegeri parlamentare 2020

sediul ajofm alba Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba organizează, în lunile aprilie şi mai 2016, cinci programe de calificare/recalificare, a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă şi a persoanelor care ocupă un loc de muncă şi, din diferite motive, doresc schimbarea acestuia (contra cost). Cursurile sunt gratuite pentru persoanele aflate în evidenţa agenţiei.

Mai jos, Denumire curs/Tip curs / Nivel studii / Nivel de calificare

USR - Alegeri parlamentare 2020

Cosmetician – Calificare – Liceu/ Certificat de absolvire – III – 1080 ore

PMP - Alegeri parlamentare 2020

Instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze – Calificare – Învăţământ obligatoriu – II – 720 ore

Operator maşini-unelte cu comandă  numerică – Calificare – Învăţământ obligatoriu – II – 720 ore

Mecanic auto  – Calificare – Învăţământ – obligatoriu – II – 720 ore

Lucrător în comerţ – Calificare – Învăţământ  obligatoriu – I – 360 ore

Formele prin care se realizează formarea profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă sunt: cursuri, stagii de practică şi specializare, precum şi alte forme, în condiţiile legii.

Cursurile sunt gratuite pentru persoanele aflate în evidenţa agenţiei. Persoanele fără loc de muncă interesate să participe la curs, pot fi luate în evidenţă ca persoane în căutarea unui loc de muncă.

Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, care urmează servicii gratuite programe de formare profesională au următoarele drepturi:

– Pregătire teoretică şi practică pe toată durata cursului;
– Rechizite şi materiale de instruire, primesc în folosinţă manuale;
– Echipament de protecţie pe timpul instruirii practice, dupa caz;
– Pentru traseul de la domiciliu la unitatea de pregătire, de abonament gratuit pe mijloacele de transport în comun, sau după caz, de decontarea cheltuielilor de transport, pentru cel mult patru  deplasări în cursul unei luni, dacă nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregătire;

– Consultaţii medicale, analize medicale şi teste necesare frecventării cursului;

– Cazare şi o sumă de bani pentru acoperirea mesei pentru persoanele care nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregătire sau locuiesc la o distanţă mai mare de 50 km de aceasta.

Persoanele care beneficiază de servicii de formare profesională gratuite şi se încadrează în muncă, potrivit legii, pot beneficia în continuare, până la finalizarea programului de formare profesională început, de serviciile de formare  profesională gratuite la care aveau dreptul dacă nu s-ar fi angajat.

Pentru înscrierea la programele de formare profesională persoanele vor prezenta la agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă din raza de domiciliu sau reşedinţă următoarele documente:
•    recomandare din partea compartimentului informare şi consiliere AJOFM Alba;
•    cerere de înscriere la programul de formare profesională, conform legii; în situaţia persoanelor care beneficiază de servicii de formare profesională gratuite, cererea cuprinde şi angajamentul persoanei cu privire la suportarea consecinţelor legale prevăzute de lege;
•    actul de identitate, în original şi copie;
•    certificat de naştere original si copie;
•    actele de studii eliberate în condiţiile legii, în original şi copie;
•    actul medical din care să rezulte starea sănătăţii persoanei şi faptul că aceasta este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea meseriei în care doreşte să se califice.

Pentru informaţii suplimentare, persoanele interesate se pot adresa la sediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba, la telefon 0258 831 137; 0725 225 880 sau e-mail: ajofm@ab.anofm.ro

Alexandra MATEȘ

Email: ale_mates@yahoo.com
Tel: 0722.661.325