În luna noiembrie, CONCURSURI pentru mai multe POSTURI VACANTE în instituții din Alba. Condiţiile de participare și calendarul examenelor

În luna noiembrie, vor fi organizate concursuri în mai multe instituţii publice din judeţul Alba. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

Posturi vacante şi condiţii de participare la concurs:

ELIT

*Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Management de caz pentru copii şi managementul calităţii serviciilor de tip familial din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

–    studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ştiinţe juridice, psihologie, asistenţă socială sau sociologie;
–    studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
–    vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

–    29 noiembrie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
–    data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

*Instituţia Spitalul de Boli Cronice Câmpeni anunţă organizarea concursului pentru ocuparea pe perioadă determinată, cu normă întreagă, a postului vacant de director medical.

Condiţii pentru ocuparea postului:

–    nivelul studiilor – sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, ai diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină;
–    domeniul studiilor – medicină;
–    vechime în specialitatea postului – 5 ani.

Calendar

–    Proba test grilă/lucrare scrisă va avea loc în data de 20.11.2017, ora la sediul Spitalului de Boli Cronice Câmpeni.
–    Susţinerea proiectului va avea loc în data de 21.11.2017, ora 10.00, la sediul Spitalului de Boli Cronice Câmpeni.
–    Interviul de selecţie va avea loc în data de 22.11.2017, ora 10.00, la sediul Spitalului de Boli Cronice Câmpeni.
–    Înscrierile se fac până la data de 10.11.2017, inclusiv, ora 15.00, la sediul Spitalului de Boli Cronice din Câmpeni, str. Crisan nr. 11, judeţul Alba, cod poştal 515500, telefon 0258/771.582.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Personal/R.U.N.O.S. al unităţii sau la nr. tel./fax 0258/771.582, între orele 07.00 – 15.00.

*Instituţia Spitalul de Boli Cronice Câmpeni anunţă organizarea concursului pentru ocuparea pe perioadă determinată, cu normă întreagă, a postului vacant de director financiar- contabil.

Condiţii pentru ocuparea postului:

–    nivelul studiilor – sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, ai diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic;
–    domeniul studiilor – economic;
–    vechime în specialitatea postului – 2 ani.

Calendar

–    Proba test grilă/lucrare scrisă va avea loc în data de 27.11.2017, ora 10.00 la sediul Spitalului de Boli Cronice Câmpeni.
–    Susţinerea proiectului va avea loc în data de 28.11.2017, ora 10.00, la sediul Spitalului de Boli Cronice Câmpeni.
–    Interviul de selecţie va avea loc în data de 29.11.2017, ora 10.00, la sediul Spitalului de Boli Cronice Câmpeni.
–    Înscrierile se fac până la data de 17.11.2017 inclusiv, ora 15.00, la sediul Spitalului de Boli Cronice din Câmpeni, str. Crisan nr. 11, judeţul Alba, cod poştal 515500, telefon 0258/771.582.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Personal/R.U.N.O.S al unităţii sau la tel./fax 0258/771.582, între orele 07.00 – 15.00.

*Şcoala Gimnazială Scărişoara organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuţie, vacante, de administrator financiar, 0,5 normă.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

–    nivelul studiilor – studii superioare în domeniul economic, cu diplomă de licenţă;
–    vechime în specialitatea studiilor – minimum 3 ani vechime în instituţii publice;
–    cunoaşterea programelor specifice raportărilor contabile către Inspectoratul Şcolar Judeţean, Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Naţională dc Administrare Fiscală.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

–    08 noiembrie 2017, ora 13.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
–    16 noiembrie 2017, ora 10.00: proba scrisă;
–    16 noiembrie 2017, ora 14.30: proba interviu.

Relații suplimentare se pot obţine la sediul Şcolii Gimnaziale Scărişoara, str. Centru nr. 194, Judeţul Alba, telefon: 0258/777.529, 0767,265.602.

*Liceul de Arte „Regina Maria“, Alba Iulia, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale vacante, după cum urmează:

• 1 post vacant, de secretar şef,
• 1 post şofer vacant, categoria D1, D.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• 1 post vacant, de secretar şef,
vechime în muncă – 8 ani;
nivelul studiilor – studii superioare.

• 1 post şofer vacant, categoria D1, D
vechime în muncă – 8 ani;
nivelul studiilor – studii medii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

–    08 noiembrie 2017, termenul limită de depunere a dosarelor;
–    16 noiembrie 2017, ora 10.00: proba scrisă;
–    17 noiembrie 2017, ora 10.00: proba practică;
–    17 noiembrie 2017, ora 12.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obține la Liceul de Arte „Regina Maria“, Alba Iulia, judeţul Alba din Strada Călăraşilor nr. 2, tel. 0258/812.473.

*Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcţiei contractuale de execuţie, temporar vacante de bibliotecar, grad II S (COR 262202) din cadrul Serviciului Bibliotecă.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

–    studii superioare absolvite cu diplomă în domeniul biblioteconomiei sau studii superioare absolvite cu diplomă în alte domenii plus curs de specializare/perfecţionare finalizat sau în curs de finalizare în domeniul biblioteconomiei;
–    vechime în muncă: minimum 1 an;
–    cunoştinţe de utilizare a calculatorului (Word, Internet, Excel);
–    cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (engleză sau franceză) – minim nivel B1.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

–    31 octombrie 2017, ora 16.00 termenul limită de depunere a dosarelor;
–    08 noiembrie 2017: proba scrisă – Sala „Periodice” a Serviciului Bibliotecă;
–    data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Informaţii suplimentare se pot obține la sediul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen, nr.5, judeţul Alba, telefon 0258/806.276.

*Serviciul de Ambulanţă Judeţean Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale de execuție, temporar vacante, astfel:

• asistent medical debutant generalist PL la Substaţia Sebeş,
• şofer autosanitară I la Staţia Centrală Alba lulia,

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

*asistent medical debutant generalist PL:
–    diplomă de şcoală sanitară post liceală sau echivalentă;
–    diplomă de bacalaureat;
–    certificat de membru O.A.MG.M.A.M.R. vizat la zi;
–    adeverinţă de participare la concurs eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R.;

*şofer autosanitară I:
–    diplomă de bacalaureat;
–    permis de conducere pentru şofer profesionist, cat. B şi C;
–    diplomă de absolvire a cursului de ambulanţier;
–    6 ani vechime ca şofer profesionist.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

–    31 octombrie 2017, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
–    08 noiembrie 2017, ora 10.00: proba scrisă;
–    13 noiembrie 2017, ora 10.00: proba practică;
–    14 noiembrie 2017, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Alba din Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr. 83, Judeţul Alba, telefon: 0258/834.211.

*Serviciul Public de Gospodărie Comunală Blaj organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuţie vacante, după cum urmează:

–    muncitor calificat – zidar – 2 posturi, condiţii: studii 8 clase şi curs de calificare sau şcoala profesională, vechime în muncă 5 ani:
–    muncitor calificat – zugrav – 2 posturi, condiţii: studii 8 clase şi curs de calificare sau şcoală profesională, vechime în muncă 5 ani;
–    şofer -1 post, condiţii: studii 8 clase, vechime în muncă 5 ani, permis de conducere B, C.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

–    07 noiembrie 2017, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
–    20 noiembrie 2017, ora 10.00: proba scrisă;
–    22 noiembrie 2017, ora 14.00: proba interviu.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Serviciului Public de Gospodărie Comunală Blaj, județul Alba, telefon 0258/710.110,0724/060.511.

*Colegiul Economic „Dionisie Pop-Marţian” din Alba Iulia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a două posturi contractuale temporar vacante pe perioadă determinată, astfel:

–    şofer profesionist categoriile C şi D;
–    îngrijitor în cadrul Colegiului.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

–    studii medii, respectiv atestat pentru conducere microbuz şcolar 16-1 locuri.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

–    06 noiembrie 2017, ora 12:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
–    08 noiembrie 2017, ora 09:00: proba practică;
–    09 noiembrie 2017, ora 09:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituției din Alba Iulia, str. Octavian Goga nr. 11, telefon: 0258/811.468.

*Primăria Municipiului Alba Iulia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante la Serviciul public de asistenţă medicală – Dispensarul studenţesc al Universităţii „1 Decembrie 1918“ din Alba Iulia, medic specialist/primar.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

–    studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul medicinii;
–    act doveditor al confirmării in specialitatea medicină geneială/medicină familie;
–    certificat de membru în Colegiul Medicilor din România, vizat la zi.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

–    03 noiembrie 2017, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
–    15 noiembrie 2017, ora 11.00: proba scrisă;
–    data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, etajul II din Calea Moţilor nr. 5A, telefon 0372/586.473.

*Primăria Comunei Blandiana organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de șofer la Compartimentul Gospodărire Reparaţii – întreţinere şi Deservire.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

–    carnet de conducere categoria B şi C;
–    studii medii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

–    08 noiembrie 2017, ora 16:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
–    14 noiembrie 2017, ora 11:00: proba scrisă;
–    17 noiembrie 2017, ora 11:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Blandiana, Județul Alba, telefon 0258.760.811, fax 0258.760.738.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...