În ce condiții se va putea ieși după ora 23.00 în afara locuinței, în Alba Iulia, Sebeș, Blaj, Cugir, Ciugud și Cricău. DECLARAȚIA pe proprie răspundere și alte documente OBLIGATORII

PRO ROMÂNIA - Alegeri parlamentare 2020

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Alba a emis joi, 5 noiembrie 2020, o hotărâre cu noi restricții pentru Alba Iulia, Sebeș, Blaj, Cugir, Ciugud și Cricău, unde rata infectărilor cumulată cu alți indicatori stabiliți la nivel central, depășește 6 la mia de locuitori. Astfel, în intervalul orar 23.00-05.00, circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este permisă numai în condiții speciale și cu anumite documente.

La nivelul U.A.T.-urilor Alba Iulia, Blaj, Sebeș, Cugir, Ciugud și Cricău, unde rata de incidență cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS–COV-2 este de peste 6 cazuri la 1.000 de locuitori, pentru diminuarea impactului riscului epidemiologic, în intervalul orar 23.00-05.00 circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este permisă numai pentru:

USR - Alegeri parlamentare 2020

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv deplasarea între locuință/gopsodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale, atunci când activitatea profesională este esențială și nu poate fi amânată sau desfășurată de la distanță;
b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;
c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, ori deces al unui membru de familie;
e) deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a oamenilor și nevoile animalelor de companie/domestice;
f) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
g) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;
h) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare.

PMP - Alegeri parlamentare 2020

Art. 2. (1) Pentru verificarea motivului deplasării persoanelor prevăzute la art.1:
a) angajații prezintă legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator;
b) persoanele fizice autorizate, titularii întreprinderilor individuale, membrii întreprinderilor familiale, liber profesioniștii și persoanele care practică activități agricole prezintă o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil;
c) pentru verificarea motivului deplasării în alte situații decât cele prevăzute la lit. a și b, se prezintă o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.
(2) Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței, motivul și locul deplasării, data și semnătura.
(3) Adeverința eliberată de angajator sau declarația pe propria răspundere pot fi prezentate personalului autorităților abilitate și prin intermediul telefonului, tabletei sau unui dispozitiv electronic similar.

Art. 3. Se permite tranzitarea U.A.T.-urilor Alba Iulia, Blaj, Sebeș, Cugir, Ciugud și Cricău, în intervalul orar 23.00-05.00, de către persoanele care nu au domiciliul/reședința în aceste localități, fiind interzisă staționarea acestora.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419