Ziarul Unirea

În 4 martie: Ședință extraordinară a Consiliului Local Alba Iulia – Se completează Regulamentul serviciului de salubrizare cu indicatorii de performanță

Consiliul Local Alba Iulia este convocat pe data de 4 martie, pentru o ședință extraordinară. Pe ordinea de zi se află un singur proiect de hotărâre: ”Modificarea şi completarea Hotărârii nr. 510/2018 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia”, respectiv completarea Regulamentul serviciului de salubrizare cu indicatorii de performanță.

Proiectul are următorul raport de specialitate, întocmit de Serviciul Administrarea Activităților Domeniului Public:

ELIT

”RAPORT DE SPECIALITATE privind modificarea si completarea Hotararii Nr. 510/27.12.2018 a Consiliului local al municipiului Alba lulia cu modificările si completările ulterioare

In conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006 – privind serviciile comunitare de utilităţi publice, preţurile şi tarifele aferente serviciilor de utilităţi publice se fundamentează pe baza cheltuielilor de producţie şi exploatare, a cheltuielilor de întreţinere şi reparaţii, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, a costurilor pentru protecţia mediului, a costurilor financiare asociate creditelor contractate, a costurilor derivând din contractul de delegare a gestiunii, şi includ o cotă pentru crearea surselor de dezvoltareşi modernizare a sistemelor de utilităţi publice, precum şi o cotă de profit.

Stabilirea, ajustarea şi modificarea preţurilor şi tarifelor serviciilor de utilităţi publice se face cu respectarea metodologiilor de calcul elaborate de autorităţile de reglementare competente, respectiv Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr.109/200/ – privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specificeserviciului de salubrizare a localităţilor.

Preţurile şi tarifele pentru plata serviciilor de utilităţi publice se propun de operatori şi se stabilesc, se ajustează sau se modifică prin hotărârea Consiliului Local.

Potrivit prevederilor Legii nr.101/2006, autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ- teritoriale au competenţe exclusive în ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, gestionarea, coordonarea şi atribuirea serviciului de salubrizare a localităţilor, având atribuţii în stabilirea taxelor speciale şi aprobarea tarifelor pentru servicii de salubrizare, stabilirea, ajustarea ori modificarea tarifelor propuse de operator în conformitate cu normele metodologice elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C., iar in exercitarea prerogativelor acordate prin lege, autorităţile administraţiei publice locale au, faţă de operatorul serviciului de salubrizare obligaţia sa aprobe anual tarifele serviciului de salubrizare ajustate conform dispoziţiilor legale.

In conformitate cu prevederile art. 17, alin 1 lit. d) si h) din Legea nr.211/2011 privind regimul deşeurilor – republicata, cu modificările si completările ulterioare să includă, începând cu data de 1 ianuarie 2019, în tarife conform condiţiilor prevăzute de lege, pentru deşeurile destinate a fi eliminate prin depozitare, contribuţia pentru economia circulară prevăzută în O.U.G. nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru deşeurile destinate a fi eliminate prin depozitare.

In conformitate cu Regulamentul cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor emis de ANRSC in 09.03.2015, operatorul are dreptul sa solicite si sa propună aprobării autoritatilor administraţiei publice locale, ajustarea si/sau modificarea tarifelor aprobate, cu respectarea Ordinului nr 109/2007 privind aprobarea Normelor Metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile serviciului de salubrizare a localităţilor emis de preşedinte ANRSC care prevede la art 15.(1) ca tarifele pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare pot fi modificate în următoarele situaţii:

a) pentru cazurile care conduc la modificarea structurală a costurilor sau a cantităţilor ori la modificarea condiţiilor de prestare a activităţii, care determină modificarea costurilor cu o influenţă mai mare de 5%, pe o perioadă de 3 luni consecutiv;
b) la modificările determinate de prevederile legislative care conduc la creşterea cheltuielilor de protecţie a mediului şi de securitate şi sănătate în muncă, condiţii care sunt îndeplinite datorita modificării structurale a cantitatilor si a condiţiilor de prestare a activitatii si datorita obligaţiei da a introduce in tarifele practicate contribuţia pentru economia circulara prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru deşeurile municipale destinate a fi eliminate prin depozitare.

Având in vedere cele menţionate propunem iniţierea unui proiect de hotarare avand următorul continut:
I. Art. I. Art. si Art.3 din Hotararea Nr.510/2019 a Consiliului local al municipiului Alba lulia, se abroga :
II. Modifica Art.4. al Hotararii Nr.510/2019 a Consiliului local al municipiului Alba lulia care va avea următorul continut :
” Aproba completarea Anexei Nr.l la Regulamentul serviciului de salubrizare aprobat prin HCL Nr.36/2016 cu indicatorii de performanta prevăzuţi de Anexa Nr.7 la Legea Nr.211/2011, privind regimul deşeurilor, republicata, cu modificările si completările ulterioare
III. Aprobrea încheierii unui act adiţional la contractul de concesiune nr.69525/2013 incheiat intre Municipiul Alba lulia si SC Polaris M Holding SRL Constanta”, se arată în raportul de specialitate întocmit de consilierul Mircea Petrică și avizat de Ileana Krisbai – șef serviciu.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Te-ar putea interesa și:

Klaus Iohannis, MESAJ de Anul Nou 2021:”Reîntoarcerea la normalitate este tot mai aproape!”

Klaus Iohannis, MESAJ de Anul Nou 2021:”Reîntoarcerea la normalitate este tot mai aproape!” Președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Marcel Ciolacu, MESAJ de Anul Nou: ”Au vrut să subjuge România în 2020. Nu i-ați lăsat. Românii sunt adevărații eroi ai acestui an!”

Marcel Ciolacu, MESAJ de Anul Nou: ”Au vrut să subjuge România în 2020. Nu i-ați lăsat. Românii sunt adevărații eroi… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Părerea ta contează: Vicepreședintele Comisiei pentru Educație și Cultură din Parlamentul European, Victor Negrescu, vă invită să vă spuneți opinia despre viitorul educației

Europarlamentarul de Alba, Victor Negrescu, invită persoanele interesate de îmbunătățirea sistemului educațional să răspundă la mai multe întrebări, în cadrul… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Comunicat de presă Beniamin Todosiu, deputat USR-PLUS: În 2020 am declanșat revoluția bunei Guvernări. În 2021 continuăm să construim o Românie dreaptă, modernă și dezvoltată

Beniamin Todosiu, deputat USR-PLUS: În 2020 am declanșat revoluția bunei Guvernări. În 2021 continuăm să construim o Românie dreaptă, modernă… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro