// ViewContent // Track key page views (ex: product page, landing page or article) fbq('track', 'ViewContent'); // Search // Track searches on your website (ex. product searches) fbq('track', 'Search');

În 30 septembrie, ședință a Consiliului Local Alba Iulia – Concesionarea unui teren în Șanțurile Cetății, finanțări de evenimente și facilități la transportul public pentru elevi și studenți între proiectele de pe Ordinea de zi

Consiliul local al municipiului Alba Iulia este convocat în şedinţă ordinară, pe data de 30 septembrie 2016. Între proiectele aflate pe Ordinea de zi sunt: concesionarea unui teren în Șanțurile Cetății, finanțări de evenimente și facilități la transportul public pentru elevi și studenți.

CL Alba Iulia01PROIECT AL ORDINII DE ZI:

Proiecte de hotărâri privind:

1. Acordarea unor facilităţi la transportul public local de persoane, pentru elevii şi studenţii care studiază în municipiul Alba Iulia

2.Rectificarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al municipiului Alba Iulia pe anul 2016

3. Neacordarea de facilităţi fiscale unei persoane fizice

4. Planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia şi din cadrul serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia, pentru anul 2017

5. Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului Sistem de optimizare a resurselor de energie termică – THERMOS (Thermal Energy Resource Modelling & Optimisation System), finanţat în cadrul programului ORIZONT 2020

6. Revocarea Hotărârii nr. 370/2015 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu modificările ulterioare şi aprobarea unui Contract de asociere între Municipiul Alba Iulia şi Spitalul Judeţean Alba

7. Alocarea unei sume de bani din bugetul local pe anul 2016 al municipiului Alba Iulia pentru Asociaţia Tradiţii de Alba

8. Alocarea unor sume de bani pentru susţinerea evenimentului ”A111 – Adunarea Generală Astra”

9. Alocarea unor sume de bani pentru susţinerea evenimentului academic ”Law an Its Challenges in socio-econimic and administrative field”

10. Alocarea unor sume de bani pentru realizarea Expoziţiei de artă plastică “Incursiune în formă si culoare”

11. Alocarea unor sume de bani pentru susţinerea evenimentului “Congresul Naţional al Facultăţilor de Teologie Ortodoxă” din cuprinsul Patriarhiei Române

12. Asocierea Municipiului Alba Iulia cu Fundaţia Comunitară Alba în vederea implementării proiectului “Pregătirea liceenilor din municipiul Alba Iulia pentru piaţa muncii prin anteprenoriat si dezvoltare personală”

13. Organizarea evenimentului “1 octombrie – Ziua internaţională a persoanelor vârstnice”

14. Privind repartizarea unei locuinţe în municipiul Alba Iulia

15. Privind repartizarea unor locuinţe pentru tineri destinate închirierii, rămase vacante, realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe

16. Privind aprobarea unor documentatii de urbanism:

Art.1: Avizează „REAMPLASARE 2 POSTURI TRAFO: PTZ50 si PTZ109, ALBA IULIA, STR. PETRU MAIOR ( PTZ50 ) si STR. AL.I.CUZA ( PTZ109 ), solicitant SC ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA SUD SA – SUCURSALA ALBA”,

Art.2: Avizează Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE IN REGIM INSIRUIT, ALBA IULIA, CARTIER ORIZONT, STR. ORIZONT11, ORIZONT13, solicitant SC VIZIONAR INVEST SRL”,

Art.3: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINTA FAMILIALA, ALBA IULIA, STR. LIVIU REBREANU, NR.17C, solicitant SC HRISTEA EUGEN OCTAVIAN”,

Art.4: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO PE STRUCTURA METALICA – CONSTRUCTIE CU CARACTER PROVIZORIU, ALBA IULIA, STR. REPUBLICII, NR.31, solicitant SC GABI CLEAN MOB SRL”, conform planului de situatie anexat, cu conditia,

Art.5: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE CANTINA SI SPATIU PREPARARE HRANA – modificare PUD aprobat prin HCL NR.132/30.04.2013, ART.9, ALBA IULIA, Str. CALARASILOR, NR. 2, solicitant MUNICIPIUL ALBA IULIA prin SCOALA GENERALA VASILE GOLDIS”,

Art.6: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „AMPLASARE SI REALIZARE MONUMENTUL EROILOR, ALBA IULIA, MICESTI, STR. SCARISOARA, NR. 17, solicitant MUNICIPIUL ALBA IULIA”,

Art.7: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „EXTINDERE SI RECONVERSIE CANTINA IN SPATII DE INVATAMANT, ALBA IULIA, STR. AL. IOAN CUZA, NR.23, solicitant UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ NAPOCA”,

Art.8: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „MODIFICARE ALINIAMENT CONSTRUCTII FATA DE STRADA NAZARETH ILLIT, ALBA IULIA, STR. NAZARETH ILLIT, NR.37, solicitant CIURAR GABRIEL IOAN”

17. Rectificarea suprafeţei imobilului situat administrativ în Alba Iulia (Micesti), strada Scărişoara, nr.25

18. Acceptarea donaţiei făcute municipiului Alba Iulia a unui imobil (drum) situat în Alba Iulia, localitatea Oarda de Sus

19. Însuşirea expertizei tehnice judiciare efectuată în Dosar nr. 5310/176/2016 aflată pe rol la Judecătoria Alba, pentru imobilul situat în Alba Iulia, strada Traian, nr. 59

20. Propunerile de atribuire în proprietate a terenului aferent caselor particulare

21. Însuşirea documentaţiei tehnice de dezmembrare a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, strada Costache Negruzzi

22. Dezmembrarea unui imobil situat în Alba Iulia, strada Rogozului

23. Înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia asupra unor imobile (terenuri) situate în municipiul Alba Iulia, str.Peleaga

24. Aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, Cetatea Alba Carolina, Caponiera dintre Bastionul Sf.Michael şi Sf.Carol

25. Aprobarea concesionării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str.Iuliu Maniu, bl.P1AB

26. Aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui terenuri situate în municipiul Alba Iulia, pentru amplasare panouri publicitare

27. Aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere nr.64.600/2013 încheiat între Consiliul Local al municipiului Alba Iulia şi Mărginean Daniel Florin

– Diverse

– Stabilirea datei pentru ședința din luna octombrie.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419