În 30 octombrie. ședința CL Alba Iulia: Organizarea evenimentului Festival de România, taxele de închiriere pentru Parcul Sărbătorilor de iarnă și sancțiunile pentru creșterea unor animale în gospodării din municipiu, pe Ordinea de zi

Consiliul local al municipiului Alba Iulia este convocat în şedinţă ordinară, pe data de 30 octombrie 2018, de la ora 13.00. Între proiectele de pe Ordinea de zi se află organizarea evenimentului Festival de România, taxele de închiriere pentru Parcul Sărbătorilor de iarnă și sancțiunile pentru creșterea unor animale în gospodării din municipiu.

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

ELIT

I. Proiecte de hotărâri privind:

1. Suplimentarea contribuției Municipiului Alba Iulia la Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local pe anul 2018
Iniţiator, Primar Mircea Hava

2. Majorarea cuantumului cotizației Municipiului Alba Iulia la Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local pe anul 2018
Iniţiator, Primar Mircea Hava

3. Rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Alba Iulia, pentru anul 2018
Iniţiator, Primar Mircea Hava

4. Execuția bugetului general de venituri şi cheltuieli pe trimestrul III anul 2018 al Municipiului Alba Iulia
Iniţiator, Primar Mircea Hava

5. Modificarea Hotărârii nr. 52/2018 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu privire la aprobarea utilizării sumelor din excedentul bugetului local din anii precedenți ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2018, cu modificările și completările ulterioare
Iniţiator, Primar Mircea Hava

6. Aprobarea documentației tehnico-economică faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului: „Centru comunitar de intervenții integrate în municipiul Alba Iulia”
Iniţiator, Primar Mircea Hava

7. Încheierea unui act adițional la contractul de administrare nr. 12694/12.02.2018 încheiat între Municipiul Alba Iulia și Liceul Tehnoclogic „Dorin Pavel”
Iniţiator, Primar Mircea Hava

8. Încheierea unui act adițional la contractul de administrare nr. 12748/12.02.2013 încheiat între Municipiul Alba Iulia și Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian ”
Iniţiator, Primar Mircea Hava

9. Participarea Municipiului Alba Iulia în programul „Internațional Urban Cooperation” (IUC) finanțat de Comisia Europeană
Iniţiator, Primar Mircea Hava

10. Participarea Municipiului Alba Iulia în proiectul „Sănătate pentru toți”
Iniţiator, Primar Mircea Hava

11. Scoaterea din funcțiune în vederea valorificării prin casare a autoturismului Daewwoo tip Nubira II – CDX
Iniţiator, Primar Mircea Hava

12. Modificarea în rețeaua școlară pentru anul școlar 2018 – 2019 aprobată prin HCL nr. 149/2018 a noilor denumiri pentru unele unități de învățământ preuniversitar de pe raza municipiului Alba Iulia ca urmare a revocării titlului de „Colegiu”
Iniţiator, Primar Mircea Hava

13. Transmiterea în administrarea Direcției de Asistență Socială din subordinea Consiliului local al Municipiului Alba Iulia a două birouri din imobilul situat în Alba Iulia, Bd. Republicii nr. 26, județul Alba
Iniţiator, Primar Mircea Hava

14. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia
Iniţiator, Primar Mircea Hava

15. Aprobarea Actului adiţional 2 la Protocolul de cooperare nr.80834 din 23.08.2017 între Municipiul Alba Iulia și Asociația Cluj IT din Cluj – Napoca, în cadrul proiectului pilot „Alba Iulia Smart City 2018”
Iniţiator, Primar Mircea Hava

16. Aprobarea unui Protocol de cooperare între Municipiul Alba Iulia și Clubul Sportiv Sport O Runners din oraşul Otopeni în cadrul proiectului pilot „Alba Iulia Smart City 2018”
Iniţiator, Primar Mircea Hava

17. Aprobarea unui Protocol de cooperare între Municipiul Alba Iulia și S.C. SCHREDER ROMANIA S.R.L., Cluj-Napoca, în cadrul proiectului pilot „Alba Iulia Smart City”
Iniţiator, Primar Mircea Hava

18. Aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal „ZONA URBANA DE INTERES MAJOR ÎN MUNICIPIUL ALBA IULIA”
Iniţiator, Primar Mircea Hava

19. Aprobarea unor documentații de urbanism din municipiului Alba Iulia
Art.1: Avizează Planul Urbanistic Zonal „REGLEMENTARE STRADĂ ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE INDIVIDUALE, ALBA IULIA, STR. ANA IPĂTESCU FN, solicitant DREGHICI ALEXANDRU FLORIN, HAȚEGAN CAROLINA”.
Art.2: Avizează Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI COLECTIVE CU SPAȚII COMERCIALE, BIROURI ȘI SERVICII, ALBA IULIA, STR. ION LĂNCRĂNJAN FN, solicitant SC EURO HOUSE ALBA SRL prin CRIȘAN TODOR DANIEL”.
Art.3: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE CU SPAȚII COMERCIALE, BIROURI, SERVICII ȘI ÎMPREJMUIRE PRIN MODIFICARE PUD APROBAT CU HCL NR. 22/31.01.2017, ART. 3, ALBA IULIA, STR. TINEREȚII NR. 18, solicitant SC OMAN ALLURE SRL prin SINEA DUMITRU”.
Art.4: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE CABINETE MEDICALE ȘI ÎMPREJMUIRE, ALBA IULIA, STR. ORIZONT 16 NR. 12, solicitant BOCȘA NICOLAE ALEXANDRU, BOCȘA MELINDA ADRIANA”.
Art.5: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ – A DOUA PE PARCELĂ, ALBA IULIA, STR. CARPENULUI NR. 63, solicitant VASIU DORIN”.
Art.6: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „SCHIMB DE DESTINAȚIE DIN ABATOR SANITAR ÎN SALĂ DE EVENIMENTE CU ALIMENTAȚIE PUBLICĂ ȘI EXTINDERE PE ORIZONTALĂ, ALBA IULIA, STR. LIVEZII NR. 37, solicitant SC MATIAS GROUP SRL prin MATIEȘ COSMIN”.
Art.7: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ FAMILIALĂ – A DOUA LOCUINȚĂ PE PARCELĂ, ALBA IULIA – OARDA DE JOS, STR. DUMBRĂVIȚEI NR. 77, solicitant STOIA ANA”.
Art.8: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „EXTINDERE COMPLEX COMERCIAL SC MALL ALBA SRL, REALIZARE ACCESE ȘI AMENAJĂRI EXTERIOARE. CONSTRUIRE SENS GIRATORIU LA SC MALL ALBA SRL (LA STRADA T. VLADIMIRESCU), ALBA IULIA, STR. TUDOR VLADIMIRESCU NR. 50A, solicitant SC MALL ALBA SRL prin MATEIU DORIN MIREL”.
Art.9: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE SALĂ DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘCOLARĂ – PROIECT TIP ȘCOALA GIMNAZIALĂ AVRAM IANCU, ALBA IULIA, B-DUL FERDINAND I, NR. 34, solicitant MUNICIPIUL ALBA IULIA pentru ȘCOALA GENERALĂ AVRAM IANCU”.
Art.10: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „RECONVERSIE FUNCȚIONALĂ, ȘANȚ EXTERIOR – LATURA DE NORD A CETĂȚII ALBA CAROLINA, SPAȚII PUBLICE AMENAJATE PENTRU AGREMENT ȘI PETRECEREA TIMPULUI LIBER, ALBA IULIA, CETATEA ALBA CAROLINA, ȘANȚ EXTERIOR – LATURA DE NORD, solicitant MUNICIPIUL ALBA IULIA prin primar MIRCEA HAVA”.
Art.11: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI REGLEMENTARE ACCES – MODIFICARE PUZ APROBAT PRIN HCL NR. 108/2008, ALBA IULIA, STR. GARDA NR. 18A, 18B, 18C, 18D, 18E, solicitant CIUGUDEAN IOAN, DUMITRESCU CRINA, PRISLOPAN SERGIU TRAIAN”.
Art.12: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN PENTRU EXTINDERE BAZA DE AGREMENT: PENSIUNE, TERENURI SPORT, BUNGALOURI, BALTĂ PESCUIT SPORTIV, ALBA IULIA, EXTRAVILAN, ZONA FUNDOAIE, solicitant SC NEWTER DRUM SRL”.
Art.13: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „MODIFICARE REGLEMENTĂRI URBANISTICE APROBATE PRIN HCL 108/2008 PENTRU CONSTRUIRE ANEXE BISERICEȘTI – CAPELĂ, CLOPOTNIȚĂ ȘI GRUP SANITAR, ALBA IULIA, STR. VIDRA NR. 48, solicitant FUNDAȚIA TRANSAVIA”.
Art.14: Aprobă Documentația „CONSTRUIRE CASA DE RUGĂCIUNE, ALBA IULIA, STR. VASILE ALECSANDRI NR. 112A, solicitant ASOCIAȚIA APOSTOLICĂ PENTICOSTALĂ A CREDINȚEI ÎN ISUS HRISTOS”.
Art.15: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE CU SPAȚII COMERCIALE ȘI SERVICII LA PARTER, ALBA IULIA, STR. FREDERIC MISTRAL NR. 4,5, solicitant FILIMON ION, FILIMON ELENA, IBR INVEST SRL prin ION BOGDAN, OTVOS ELENUȚA, JIDVEIAN OVIDIU VIOREL, SC TRANS TIP SRL”.
Art.16: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „MODIFICĂRI REGLEMENTĂRI URBANISTICE ȘI EXTINDERE SALĂ COMPRESOARE ȘI ATELIER MECANIC, ALBA IULIA, STR. ALEXANDRU IOAN CUZA NR. 40A, solicitant SC REKORD SRL”.
Art.17: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „REGLEMENTARE ZONA DA ÎN SCOPUL DE CONSTRUIRE, DOTARE ȘI OPERAȚIONALIZARE COMPLEX MULTIFUNCȚIONAL – ACTIVITĂȚI EDUCATIVE, CULTURALE, RECREATIVE, SOCIO-CULTURALE, ALBA IULIA, STR. MARCUS AURELIUS NR. 45, solicitant MUNICIPIUL ALBA IULIA prin primar MIRCEA HAVA”.
Art.18: Aprobă Documentația „AMPLASARE DOUĂ BUSTURI IN PARCUL UNIRII – ZONA CENTRALA, ALBA IULIA, PARCUL UNIRII, B-DUL 1 DECEMBRIE 1918, solicitant MUNICIPIUL ALBA IULIA”.
Art.19: Aprobă Documentația „AMPLASARE CAPSULA TIMPULUI „ROMANIA 2118” ÎN ȘANȚUL CETĂȚII ALBA CAROLINA, ALBA IULIA, CETATEA ALBA CAROLINA, ȘANȚUL INTERIOR AL CETĂȚII, solicitant MUNICIPIUL ALBA IULIA”.
Iniţiator, Primar Mircea Hava

20. Solicitarea adresată Consiliului Județean Alba pentru inițierea unui Proiect de Hotărâre de Guvern
Iniţiator, Primar Mircea Hava

21. Organizarea evenimentului Festival de România®
Iniţiator, Primar Mircea Hava

22. Modificarea Hotărârii nr. 368/2005 a Consiliului local privind stabilirea sancţiunilor pentru faptele care constituie contravenţii în domeniul bunei gospodăriri a municipiului Alba Iulia
Iniţiator, Primar Mircea Hava

23. Modificarea art. 5 din Contractul nr. 95547/2018 privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare stradală și deszăpezire în municipiul Alba Iulia
Iniţiator, Primar Mircea Hava

24. Încheierea unui act adițional la contractul nr. 69525/2013 privind delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare, deszăpezire și combatere polei în municipiul Alba Iulia
Iniţiator, Primar Mircea Hava

25. Aprobarea taxelor de utilizare temporară a locurilor publice în perioada 6 decembrie 2018-1 februarie 2019 pentru amplasarea PARCULUI SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ în municipiul Alba Iulia
Iniţiator, Primar Mircea Hava

26. Aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere nr.64.600/2013 încheiat între Consiliul Local al municipiului Alba Iulia şi Mărginean Daniel Florin
Iniţiator, Primar Mircea Hava

27. Aprobarea Regulamentului de funcționare și a tarifului de intrare în PATINOARUL din Parcul sărbătorilor de iarnă din municipiul Alba Iulia
Iniţiator, Primar Mircea Hava

28. Aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Iașilor nr. 81
Iniţiator, Primar Mircea Hava

29. Aprobarea vânzării prin licitație publică a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Traian nr. 16
Iniţiator, Primar Mircea Hava

30. Însușirea documentației de apartamentare – construcție a imobilului situat în Alba Iulia, strada Vasile Goldiș nr. 19, bl.30
Iniţiator, Primar Mircea Hava

31. Atribuirea în proprietatea solicitanților, proprietari ai apartamentelor terenul aferent locuinței în cotă indiviză deținută din construcții
Iniţiator, Primar Mircea Hava

32. Acceptarea donației făcute municipiului Alba Iulia a unui imobil (drum) situat în Alba Iulia, strada Luminilor
Iniţiator, Primar Mircea Hava

33. Însușirea raportului de expertiză tehnică extrajudiciară efectuată în Dosar nr. 1658/176/2018 aflată pe rol la Judecătoria Alba Iulia
Iniţiator, Primar Mircea Hava

II. Diverse
III. Stabilirea datei şedinţei Consiliului local al municipiului Alba Iulia pentru luna noiembrie 2018.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...