Rămâi conectat

Politică Administrație

În 30 octombrie. ședința CL Alba Iulia: Organizarea evenimentului Festival de România, taxele de închiriere pentru Parcul Sărbătorilor de iarnă și sancțiunile pentru creșterea unor animale în gospodării din municipiu, pe Ordinea de zi

Publicat

în

Consiliul local al municipiului Alba Iulia este convocat în şedinţă ordinară, pe data de 30 octombrie 2018, de la ora 13.00. Între proiectele de pe Ordinea de zi se află organizarea evenimentului Festival de România, taxele de închiriere pentru Parcul Sărbătorilor de iarnă și sancțiunile pentru creșterea unor animale în gospodării din municipiu.

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

I. Proiecte de hotărâri privind:

Elit - Gustul Desăvârșit

1. Suplimentarea contribuției Municipiului Alba Iulia la Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local pe anul 2018
Iniţiator, Primar Mircea Hava

2. Majorarea cuantumului cotizației Municipiului Alba Iulia la Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local pe anul 2018
Iniţiator, Primar Mircea Hava

3. Rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Alba Iulia, pentru anul 2018
Iniţiator, Primar Mircea Hava

4. Execuția bugetului general de venituri şi cheltuieli pe trimestrul III anul 2018 al Municipiului Alba Iulia
Iniţiator, Primar Mircea Hava

5. Modificarea Hotărârii nr. 52/2018 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu privire la aprobarea utilizării sumelor din excedentul bugetului local din anii precedenți ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2018, cu modificările și completările ulterioare
Iniţiator, Primar Mircea Hava

6. Aprobarea documentației tehnico-economică faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului: „Centru comunitar de intervenții integrate în municipiul Alba Iulia”
Iniţiator, Primar Mircea Hava

7. Încheierea unui act adițional la contractul de administrare nr. 12694/12.02.2018 încheiat între Municipiul Alba Iulia și Liceul Tehnoclogic „Dorin Pavel”
Iniţiator, Primar Mircea Hava

8. Încheierea unui act adițional la contractul de administrare nr. 12748/12.02.2013 încheiat între Municipiul Alba Iulia și Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian ”
Iniţiator, Primar Mircea Hava

9. Participarea Municipiului Alba Iulia în programul „Internațional Urban Cooperation” (IUC) finanțat de Comisia Europeană
Iniţiator, Primar Mircea Hava

10. Participarea Municipiului Alba Iulia în proiectul „Sănătate pentru toți”
Iniţiator, Primar Mircea Hava

11. Scoaterea din funcțiune în vederea valorificării prin casare a autoturismului Daewwoo tip Nubira II – CDX
Iniţiator, Primar Mircea Hava

12. Modificarea în rețeaua școlară pentru anul școlar 2018 – 2019 aprobată prin HCL nr. 149/2018 a noilor denumiri pentru unele unități de învățământ preuniversitar de pe raza municipiului Alba Iulia ca urmare a revocării titlului de „Colegiu”
Iniţiator, Primar Mircea Hava

13. Transmiterea în administrarea Direcției de Asistență Socială din subordinea Consiliului local al Municipiului Alba Iulia a două birouri din imobilul situat în Alba Iulia, Bd. Republicii nr. 26, județul Alba
Iniţiator, Primar Mircea Hava

14. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia
Iniţiator, Primar Mircea Hava

15. Aprobarea Actului adiţional 2 la Protocolul de cooperare nr.80834 din 23.08.2017 între Municipiul Alba Iulia și Asociația Cluj IT din Cluj – Napoca, în cadrul proiectului pilot „Alba Iulia Smart City 2018”
Iniţiator, Primar Mircea Hava

16. Aprobarea unui Protocol de cooperare între Municipiul Alba Iulia și Clubul Sportiv Sport O Runners din oraşul Otopeni în cadrul proiectului pilot „Alba Iulia Smart City 2018”
Iniţiator, Primar Mircea Hava

17. Aprobarea unui Protocol de cooperare între Municipiul Alba Iulia și S.C. SCHREDER ROMANIA S.R.L., Cluj-Napoca, în cadrul proiectului pilot „Alba Iulia Smart City”
Iniţiator, Primar Mircea Hava

18. Aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal „ZONA URBANA DE INTERES MAJOR ÎN MUNICIPIUL ALBA IULIA”
Iniţiator, Primar Mircea Hava

19. Aprobarea unor documentații de urbanism din municipiului Alba Iulia
Art.1: Avizează Planul Urbanistic Zonal „REGLEMENTARE STRADĂ ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE INDIVIDUALE, ALBA IULIA, STR. ANA IPĂTESCU FN, solicitant DREGHICI ALEXANDRU FLORIN, HAȚEGAN CAROLINA”.
Art.2: Avizează Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI COLECTIVE CU SPAȚII COMERCIALE, BIROURI ȘI SERVICII, ALBA IULIA, STR. ION LĂNCRĂNJAN FN, solicitant SC EURO HOUSE ALBA SRL prin CRIȘAN TODOR DANIEL”.
Art.3: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE CU SPAȚII COMERCIALE, BIROURI, SERVICII ȘI ÎMPREJMUIRE PRIN MODIFICARE PUD APROBAT CU HCL NR. 22/31.01.2017, ART. 3, ALBA IULIA, STR. TINEREȚII NR. 18, solicitant SC OMAN ALLURE SRL prin SINEA DUMITRU”.
Art.4: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE CABINETE MEDICALE ȘI ÎMPREJMUIRE, ALBA IULIA, STR. ORIZONT 16 NR. 12, solicitant BOCȘA NICOLAE ALEXANDRU, BOCȘA MELINDA ADRIANA”.
Art.5: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ – A DOUA PE PARCELĂ, ALBA IULIA, STR. CARPENULUI NR. 63, solicitant VASIU DORIN”.
Art.6: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „SCHIMB DE DESTINAȚIE DIN ABATOR SANITAR ÎN SALĂ DE EVENIMENTE CU ALIMENTAȚIE PUBLICĂ ȘI EXTINDERE PE ORIZONTALĂ, ALBA IULIA, STR. LIVEZII NR. 37, solicitant SC MATIAS GROUP SRL prin MATIEȘ COSMIN”.
Art.7: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ FAMILIALĂ – A DOUA LOCUINȚĂ PE PARCELĂ, ALBA IULIA – OARDA DE JOS, STR. DUMBRĂVIȚEI NR. 77, solicitant STOIA ANA”.
Art.8: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „EXTINDERE COMPLEX COMERCIAL SC MALL ALBA SRL, REALIZARE ACCESE ȘI AMENAJĂRI EXTERIOARE. CONSTRUIRE SENS GIRATORIU LA SC MALL ALBA SRL (LA STRADA T. VLADIMIRESCU), ALBA IULIA, STR. TUDOR VLADIMIRESCU NR. 50A, solicitant SC MALL ALBA SRL prin MATEIU DORIN MIREL”.
Art.9: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE SALĂ DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘCOLARĂ – PROIECT TIP ȘCOALA GIMNAZIALĂ AVRAM IANCU, ALBA IULIA, B-DUL FERDINAND I, NR. 34, solicitant MUNICIPIUL ALBA IULIA pentru ȘCOALA GENERALĂ AVRAM IANCU”.
Art.10: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „RECONVERSIE FUNCȚIONALĂ, ȘANȚ EXTERIOR – LATURA DE NORD A CETĂȚII ALBA CAROLINA, SPAȚII PUBLICE AMENAJATE PENTRU AGREMENT ȘI PETRECEREA TIMPULUI LIBER, ALBA IULIA, CETATEA ALBA CAROLINA, ȘANȚ EXTERIOR – LATURA DE NORD, solicitant MUNICIPIUL ALBA IULIA prin primar MIRCEA HAVA”.
Art.11: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI REGLEMENTARE ACCES – MODIFICARE PUZ APROBAT PRIN HCL NR. 108/2008, ALBA IULIA, STR. GARDA NR. 18A, 18B, 18C, 18D, 18E, solicitant CIUGUDEAN IOAN, DUMITRESCU CRINA, PRISLOPAN SERGIU TRAIAN”.
Art.12: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN PENTRU EXTINDERE BAZA DE AGREMENT: PENSIUNE, TERENURI SPORT, BUNGALOURI, BALTĂ PESCUIT SPORTIV, ALBA IULIA, EXTRAVILAN, ZONA FUNDOAIE, solicitant SC NEWTER DRUM SRL”.
Art.13: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „MODIFICARE REGLEMENTĂRI URBANISTICE APROBATE PRIN HCL 108/2008 PENTRU CONSTRUIRE ANEXE BISERICEȘTI – CAPELĂ, CLOPOTNIȚĂ ȘI GRUP SANITAR, ALBA IULIA, STR. VIDRA NR. 48, solicitant FUNDAȚIA TRANSAVIA”.
Art.14: Aprobă Documentația „CONSTRUIRE CASA DE RUGĂCIUNE, ALBA IULIA, STR. VASILE ALECSANDRI NR. 112A, solicitant ASOCIAȚIA APOSTOLICĂ PENTICOSTALĂ A CREDINȚEI ÎN ISUS HRISTOS”.
Art.15: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE CU SPAȚII COMERCIALE ȘI SERVICII LA PARTER, ALBA IULIA, STR. FREDERIC MISTRAL NR. 4,5, solicitant FILIMON ION, FILIMON ELENA, IBR INVEST SRL prin ION BOGDAN, OTVOS ELENUȚA, JIDVEIAN OVIDIU VIOREL, SC TRANS TIP SRL”.
Art.16: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „MODIFICĂRI REGLEMENTĂRI URBANISTICE ȘI EXTINDERE SALĂ COMPRESOARE ȘI ATELIER MECANIC, ALBA IULIA, STR. ALEXANDRU IOAN CUZA NR. 40A, solicitant SC REKORD SRL”.
Art.17: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „REGLEMENTARE ZONA DA ÎN SCOPUL DE CONSTRUIRE, DOTARE ȘI OPERAȚIONALIZARE COMPLEX MULTIFUNCȚIONAL – ACTIVITĂȚI EDUCATIVE, CULTURALE, RECREATIVE, SOCIO-CULTURALE, ALBA IULIA, STR. MARCUS AURELIUS NR. 45, solicitant MUNICIPIUL ALBA IULIA prin primar MIRCEA HAVA”.
Art.18: Aprobă Documentația „AMPLASARE DOUĂ BUSTURI IN PARCUL UNIRII – ZONA CENTRALA, ALBA IULIA, PARCUL UNIRII, B-DUL 1 DECEMBRIE 1918, solicitant MUNICIPIUL ALBA IULIA”.
Art.19: Aprobă Documentația „AMPLASARE CAPSULA TIMPULUI „ROMANIA 2118” ÎN ȘANȚUL CETĂȚII ALBA CAROLINA, ALBA IULIA, CETATEA ALBA CAROLINA, ȘANȚUL INTERIOR AL CETĂȚII, solicitant MUNICIPIUL ALBA IULIA”.
Iniţiator, Primar Mircea Hava

20. Solicitarea adresată Consiliului Județean Alba pentru inițierea unui Proiect de Hotărâre de Guvern
Iniţiator, Primar Mircea Hava

21. Organizarea evenimentului Festival de România®
Iniţiator, Primar Mircea Hava

22. Modificarea Hotărârii nr. 368/2005 a Consiliului local privind stabilirea sancţiunilor pentru faptele care constituie contravenţii în domeniul bunei gospodăriri a municipiului Alba Iulia
Iniţiator, Primar Mircea Hava

23. Modificarea art. 5 din Contractul nr. 95547/2018 privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare stradală și deszăpezire în municipiul Alba Iulia
Iniţiator, Primar Mircea Hava

24. Încheierea unui act adițional la contractul nr. 69525/2013 privind delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare, deszăpezire și combatere polei în municipiul Alba Iulia
Iniţiator, Primar Mircea Hava

25. Aprobarea taxelor de utilizare temporară a locurilor publice în perioada 6 decembrie 2018-1 februarie 2019 pentru amplasarea PARCULUI SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ în municipiul Alba Iulia
Iniţiator, Primar Mircea Hava

26. Aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere nr.64.600/2013 încheiat între Consiliul Local al municipiului Alba Iulia şi Mărginean Daniel Florin
Iniţiator, Primar Mircea Hava

27. Aprobarea Regulamentului de funcționare și a tarifului de intrare în PATINOARUL din Parcul sărbătorilor de iarnă din municipiul Alba Iulia
Iniţiator, Primar Mircea Hava

28. Aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Iașilor nr. 81
Iniţiator, Primar Mircea Hava

29. Aprobarea vânzării prin licitație publică a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Traian nr. 16
Iniţiator, Primar Mircea Hava

30. Însușirea documentației de apartamentare – construcție a imobilului situat în Alba Iulia, strada Vasile Goldiș nr. 19, bl.30
Iniţiator, Primar Mircea Hava

31. Atribuirea în proprietatea solicitanților, proprietari ai apartamentelor terenul aferent locuinței în cotă indiviză deținută din construcții
Iniţiator, Primar Mircea Hava

32. Acceptarea donației făcute municipiului Alba Iulia a unui imobil (drum) situat în Alba Iulia, strada Luminilor
Iniţiator, Primar Mircea Hava

33. Însușirea raportului de expertiză tehnică extrajudiciară efectuată în Dosar nr. 1658/176/2018 aflată pe rol la Judecătoria Alba Iulia
Iniţiator, Primar Mircea Hava

II. Diverse
III. Stabilirea datei şedinţei Consiliului local al municipiului Alba Iulia pentru luna noiembrie 2018.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Politică Administrație

Comunicat de presă| Dragoș Crișan Consilier local USR – Aiud: Spitalul Municipal Aiud penalizat cu 856.055 lei pentru că a limitat nejustificat concurența la licitația pentru achiziția de echipamente medicale

Publicat

în

Comunicat de presă| Dragoș Crișan Consilier local USR – Aiud: Spitalul Municipal Aiud penalizat cu 856.055 lei pentru că a limitat nejustificat concurența la licitația pentru achiziția de echipamente medicale

Spitalului Municipal Aiud i s-a aplicat o corecție financiară foarte mare, în valoare de 856.055, lei de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene – Direcția Generală Programe Europene Infrastructură Mare, pentru că a limitat nejustificat concurența la licitația pentru achiziția de echipamente medicale.

„Consider că pierderea acestei sume mari de bani prin nerespectarea legii și prin incompetență, reprezintă un lucru extrem de grav pentru orașul nostru. Corecția financiară a fost efectuată prin două rapoarte de neconformitate emise de instituția de stat, care inițial nu ne-a fost prezentată în ședință, ci doar ulterior după ce am solicitat, în mod expres, acest lucru.

Cel mai grav aspect este că gaura de 856.055 lei a fost astupată prin reducerea cheltuielilor spitalului pentru materiale sanitare, medicamente, hrană pentru oameni, încălzire, iluminat și forță motrică, alte bunuri și servicii, materiale și prestări servicii cu caracter funcțional.

Elit - Gustul Desăvârșit

Pe scurt, incompetența este suportată de către cetățeni și nu de cei vinovați. În urma acestei corecții financiare, cetățenii bolnavi vor beneficia de materiale sanitare mai puține, de medicamente mai puține și în general de servicii mai proaste și nu din cauza personalului medical ci din cauza incompetenței și/ sau părtinirii unora aflați „la butoane”.
În data de 19 mai 2022 am fost chemați în ședința de Consiliu Local, pentru a aproba rectificarea bugetului Spitalului Municipal Aiud, în urma acestei corecții financiare, în valoare de 856.055 lei. Potrivit Procesului verbal nr. 14110/17.05.2022, suma de 856.055 lei care nu va mai fi finanțată din fonduri europene a determinat o reducere a sumelor destinate funcționării optime a Spitalului astfel:

1. Scăderea cheltuielilor Spitalului cu suma de 385.000 lei, pentru materiale și prestări servicii cu caracter funcțional;
2. Scăderea cheltuielilor Spitalului cu suma de 170.000 lei, pentru alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare;
3. Scăderea cheltuielilor Spitalului cu suma de 55.220 lei, pentru încălzit, iluminat și forță motrică;
4. Scăderea cheltuielilor Spitalului cu suma de 80 lei, pentru hrană pentru oameni;
5. Scăderea cheltuielilor Spitalului cu suma de 21.880 lei, pentru medicamente;
6. Scăderea cheltuielilor Spitalului cu suma de 223.960 lei, pentru materiale sanitare;

Iată un pasaj extras din Raportul prin care i s-a aplicat corecția financiară Spitalului Municipal:

”Nici anunțul de participare/concesionare/invitația la procedura concurențială publicat/publicată nici documentația de atribuire sau răspunsurile autorității/entității contractante la solicitările de clarificări ale operatorilor economici nu descriu suficient de detaliat criteriile de atribuire împreună cu factorii de evaluare și ponderile acestora având astfel un efect de limitare nejustificată a concurenței (ca de exemplu, absența detaliilor suficiente ar fi putut avea un efect de descurajare a potențialilor ofertanți)”

În opinia acestei autorități a statului, Spitalul Municipal Aiud a descurajat concurența pentru a nu se depune mai multe oferte în procedura de licitație a materialelor medicale. Culmea-culmilor este că se discută tocmai despre achiziția acelor materiale medicale despre care aproximativ acum un an, colega mea, doamna consilier Nistea, afirma că sunt supraevaluate cu prețuri astronomice.

În loc să fie profund preocupate de acest subiect și de stabilirea vinovaților și de recuperarea sumelor, atât doamna primar cât și doamna viceprimar au afirmat că aceste corecții sunt obișnuite. M-au facut curios, sincer să fiu, cu aceste afirmații.

Consider că autoritățile competente trebuie să facă lumină în acest caz, chiar dacă consilierii PNL-UDMR au votat rectificarea bugetului spitalului și ”acoperirea găurii”. Consider că orașul nostru a fost prejudiciat direct sau indirect cu această sumă iar vinovații trebuie să plătească și nu cetățenii.

Supărată de intervențiile mele în legătură cu spitalul și cu operatorul de salubritate, doamna primar a afirmat în ședință faptul că eu am ajuns la apogeul incompetenței.

Consider că nu privește unde trebuie atunci când se referă la incompetență. Oare dânsa consideră competenți pe cei care prejudiciază acest oraș?

O să revin cu detalii și despre acest subiect cât și despre situația operatorului de salubritate dezbătută în CL.

Dragoș Crișan, Consilier local USR – Aiud


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Politică Administrație

Comunicat de presă| Senator PNL de Alba, Sorin Bumb: „Obiectivele lăsate în paragină de întreprinderile de stat pot fi preluate de administrațiile locale”. Legea, adoptată în Senat

Publicat

în

Comunicat de presă| Senator PNL de Alba, Sorin Bumb: „Obiectivele lăsate în paragină de întreprinderile de stat pot fi preluate de administrațiile locale”. Legea, adoptată în Senat

Senatul a adoptat ieri o nouă lege care vine în sprijinul administrațiilor locale, permițându-le să preia terenuri și clădiri din patrimoniul regiilor de stat și al societăților comerciale cu capital majoritar sau integral de stat, care nu mai sunt utilizate de către acestea pentru realizarea obiectului lor de activitate.

Sunt numeroase cazuri de acest gen în țară, inclusiv în județul Alba, în care blocuri, stadioane, hale sau terenuri sunt lăsate în paragină de ani de zile, insalubre și degradate, dar nu pot fi reabilitate și utilizate din cauză că societățile comerciale nu mai au nevoie de ele și nici nu au resurse să investească în ele, iar administrațiile locale, deși ar avea nevoie de ele, nu le pot prelua din cauza birocrației și a cadrului legal incomplet și alambicat.

Elit - Gustul Desăvârșit

Plecând de la aceste necesități ale administrațiilor locale, dar și ale regiilor de stat și ale societăților comerciale cu capital majoritar sau integral de stat, am inițiat acest proiect de lege, tocmai pentru a ajuta comunitățile locale să preia obiectivele în cauză, la valoarea lor de inventar actualizată. Plătind această valoare de inventar actualizată se rezolvă și problema contabilicească a transferului acestor bunuri, care a constituit, până acum, principalul obstacol în calea realizării acestor transferuri. Soluția este una echitabilă și favorabilă pentru ambele părți, deoarece societățile scapă de niște active care le generează doar pierderi, iar administrațiile locale pot transforma aceste imobile în obiective folositoare pentru comunitate, mai ales că acum au numeroase oportunități de accesare a fondurilor europene și pot realiza proiecte importante de regenerare a acestor obiective și de repunere a lor în circuitul comunitar. Astfel, transferând de la stat la stat aceste obiective le putem transforma din ruine abandonate în obiective de interes pentru comunitate, folositoare cetățenilor.

Le mulțumesc pe această cale colegilor de la Ministerul Finanțelor și colegilor mei senatori din Comisia de Administrație Publică și din Comisia Juridică, cu care am dezbătut ieri îndelung acest proiect de lege și i-am adus amendamente importante, care au permis adoptarea sa de către plen și realizarea unei legi utile și deplin operabile.

Sorin Ioan BUMB,

Senator PNL de Alba


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Politică Administrație

Comunicat de presă| PSD Alba: Situația de la Spitalul Municipal Aiud putea fi soluționată de către conducerea unității medicale și a primăriei!

Publicat

în

PSD Alba: Situația de la Spitalul Municipal Aiud putea fi soluționată de către conducerea unității medicale și a primăriei!

Conducerea Primăriei Aiud și a unității medicale sunt responsabile de situația creată la Spitalul Municipal unde 67 de cadre medicale, angajate pe perioada pandemiei, riscă să rămână fără locul de muncă, în 6 iunie, după expirarea contractelor.

”Întreaga vină e a primăriei Aiud care, alături de conducerea unității medicale, nu a acționat pentru binele pacienților si pentru creșterea calității serviciilor medicale. Managerul spitalului trebuia să constituie o nouă organigramă, să organizeze examene pentru aceste posturi, să angajeze inclusiv medici, să presteze servicii medicale pentru populație, să le dezvolte, iar apoi să solicite bani, conform prevederilor legale, Casei Județene de Asigurări de Sănătate, aflate în subordinea Casei Naționale de Asigurări Sănătate”, a transmis senatorul Călin Matieș, în urma unei discuții cu angajați ai spitalului, dar și cu prof. univ. dr. Alexandru Rafila.

Doar pe durata pandemiei, Spitalul Municipal a primit de la Ministerul Sănătății circa 4 milioane de euro pentru proiecte de investiții. De asemenea, toate cheltuielile efectuate au fost decontate și toate necesitățile financiare au fost acoperite integral.

Elit - Gustul Desăvârșit

”Ministerul Sănătății a creat cadrul legal pentru ca personalul medical angajat în pandemie să fie păstrat în sistem, iar în Parlament există un proiect de lege prin care acești angajați să poată lucra, în continuare, prin contracte de muncă fără durată limitată. De asemenea, trebuie respectate toate prevederile legale privind ocuparea posturilor. Cadrele medicale de la Aiud și-au demonstrat utilitatea și au făcut mari eforturi pentru tratarea oamenilor din tot județul Alba. A fost rândul conducerii unității medicale și a primăriei, în subordinea căreia se află spitalul, să continue demersurile legale pentru menținerea lor în activitate”, a spus ministrul Sănătății, Alexandru Rafila.

Trebuie precizat faptul că Ministerul Sănătății nu are atribuții în plata salariilor angajaților de la Spitalul Municipal Aiud.

Nu exista risc privind apariția unui deficit bugetar dacă strategia spitalului era de dezvoltare a serviciilor medicale.

Dezvoltarea activității spitalului și, implicit, creșterea valorii contractului cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Alba înseamnă acoperirea din propriile surse a oricărui posibil deficit bugetar. Mai mult, doar din luna octombrie 2022 decontarea sumelor prevăzute în contractul cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Alba se va face exclusiv corespunzător serviciilor raportate și nu în baza cheltuielilor efective, așa cum este cazul acum și cum a fost cazul în ultimii 2 ani, pe perioada pandemiei.

La Spitalul Municipal Aiud există deficit de personal chiar și în condițiile angajării celor 67 de cadre medicale cărora le expiră contractul de muncă în 6 iunie. Astfel, spitalul are mare nevoie de acești angajați.

Toate celelalte unități  sanitare din județ au organizat examene pentru angajații din timpul pandemiei și au reușit să gestioneze situația corespunzător.

Probleme și proteste sunt doar la Aiud, exclusiv din cauza factorilor locali de decizie care nu au gestionat situația corespunzător!

Organizația județeană a PSD Alba


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare