În 29 mai 2020, ședință CL Alba Iulia în regim de videoconferință: Acordarea unor facilități comercianților din Cetatea Alba Iulia și aprobarea volumului masei lemnoase care se va recolta şi valorifica în 2020 din fondul forestier a Municipiului Alba Iulia

Consiliul local al municipiului Alba Iulia este convocat în şedinţă ordinară, pe data de 29 mai 2020, în regim de videoconferință. Între proiectele de pe Ordinea de zi se află și acordarea unor facilități comercianților din Cetatea Alba Iulia și aprobarea volumului masei lemnoase care se va recolta şi valorifica în 2020 din fondul forestier a Municipiului Alba Iulia.

PROIECT AL ORDINII DE ZI :   

ELIT
 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 338/2018 a Consiliului local
 2. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, și al Statului de funcții al Serviciului public „Administrarea patrimoniului local” aflat în subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia, începând cu data de 1 iunie 2020
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea PUZ-ului – ”Modificarea reglementarii urbanistice aprobate prin art. 12 din Hotărârea nr.141/2017 a Consiliului local” prin modficare zona functionala din zona de locuinte familiale in zona mixta”, Alba Iulia, str. Marcus Aurelius
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea PUZ-ului „Modernizare strazi în Zona de dezvoltare Alba Iulia – Micesti – Barabant – reglementare urbanstica trama stradala: lot 1, lot 2, lot 3”
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea unor documentații de urbanism :

            Art.1: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 43614/05.05.2020

Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu ,, CONSTRUIRE CLADIRE BIROURI, HALA DEPOZITARE UTILAJE, TOTEM LUMINOS SI IMPREJMUIRE”, ALBA IULIA, STR. ALEXANDRU IOAN CUZA, NR. 30G, solicitant SC ALBANIC SERVICE prin LUPEAN MILIAN NICU, conform planului de situație anexat.

            Art.2: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 43937/05.05.2020

Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu ,,CONSTRUIRE ANEXA EXPLOATATIE AGRICOLA”, ALBA IULIA, ALEE DIN PRELINGIRE STR. TURNATORIEI, FN, solicitant CADAR VIOREL, conform planului de situație anexat.

            Art.3: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 45560/11.05.2020

Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu ,,CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTVE CU SPATII COMERCIALE LA PARTER – REGIM DE INALTIME P+3E”, ALBA IULIA, CALEA MOTILOR, NR. 90, solicitant GOIA MARIANA, GOIA MIRCEA, GOIA LAURA, conform planului de situație anexat.

            Art.4: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 45566/11.05.2020

Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu ,, REAMENAJARE SI REABILITARE ZONA URBANA IN DREPTUL PROPRIETATII INSCRISA IN CF NR. 101578 CU REFACERE SPATII VERZI, CIRCULATII AUTO SI PIETONALE, PARCAJE”, ALBA IULIA, TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 78, solicitant SC AUTOTRANS SA, MUNICIPIUL ALBA IULIA, conform planului de situație anexat.

            Art.5: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 43972/05.05.2020

Aprobă Planul Urbanistic Zonal „REGLEMENTARE ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE SI REGLEMENTARE DRUM ACCES”, ALBA IULIA, OARDA, STR. CARUL MIC, FN, solicitant KEREKY BALAZS, KEREKY MIRELA ELISABETA, conform planului de situație anexat.

            Art.6: Prelungește termenul de valabilitate de la 3 ani la 4 ani pentru Plan Urbanistic de Detaliu aprobat prin HCL nr. 213/23.07.2017, ART. 7, „CONSTRUIRE COPERTINA CU CARACTER PROVIZORIU PENTRU TERASA”, ALBA IULIA, str. VASILE GOLDIS, nr. 63, solicitant SC MASTER CLUB SRL.

 1. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcțiune și casarea unor obiecte de inventar și mijloace fixe
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unor facilități comercianților, persoane fizice sau persoane juridice, care desfășoară activități comerciale în incinta Cetății Vauban Alba Iulia și în incinta Parcului Unirii
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului masei lemnoase care se va recolta şi valorifica în cursul anului 2020 din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Alba Iulia şi aflat în administrarea Ocolului Silvic Sebeş R.A.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia,str.Nada Florilor, nr.1A
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a cotei-părți de 91/187 mp din imobilul (teren) situat în Alba Iulia,str.Tudor Vladimirescu, nr.12
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a cotei-părți de 96/187 mp din imobilul (teren) situat în Alba Iulia,str.Tudor Vladimirescu, nr.12
 7. Proiect de hotarare privind acceptarea donației făcute Municipiului Alba Iulia a unui imobil (drum) situat în Alba Iulia, strada Gilău
 8. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației făcute Municipiului Alba Iulia a unui imobil (drum) situat în Alba Iulia, strada Ana Ipătescu
 9. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației făcute Municipiului Alba Iulia a unui imobil (drum) situat în Alba Iulia, strada Poiana Ruscăi
 10. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației făcute Municipiului Alba Iulia a unui imobil (drum) situat în Alba Iulia, strada Luminilor
 11. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă care va conduce lucrările Consiliului local al municipiului Alba Iulia în perioada iunie – august 2020

            Art.3 Proiectele de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi de la punctele 1-16 sunt inițiate de către Viceprimar cu atribuții de primar.

            Art.4 Proiectele de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi însoţite de anexele corespunzătoare, referatele de aprobare, rapoartele de specialitate, precum şi de celelalte documente conexe sunt puse la dispoziţia consilierilor locali prin e-mail (comunicare pe adresa de poştă electronică aflată în baza de date).

            Art.5 Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre înscrise în proiectul ordinii de zi.

            Art.6 Prezenta dispoziție poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 –  Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

            Art.7 Serviciul administraţie publică locală, juridic, contencios din cadrul Direcției juridice, administrație publică locală din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta dispoziție.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...