Ziarul Unirea

În 28 iulie 2020, ședința CL Alba Iulia – Modernizarea mai multor străzi din Alba Iulia, acordarea ajutoarelor financiare familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă și reabilitarea și modernizarea pistei de atletism din incinta Stadionului Cetate, pe ordinea de zi

Consiliul Local al municipiului Alba Iulia este convocat în şedinţă publică ordinară pentru ziua de marți, 28 iulie 2020, de la ora 13:00. Între proiectele de pe Ordinea de zi se află și modernizarea mai multor străzi din Alba Iulia, acordarea ajutoarelor financiare familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă și reabilitarea și modernizarea pistei de atletism din incinta Stadionului Cetate.

PROIECT AL ORDINII DE ZI :

ELIT

1. Proiect de hotărâre privind execuția bugetului general de venituri și cheltuieli pe trimestrul II anul 2020 al Municipiului Alba Iulia
2. Proiect de hotărâre privind unele măsuri de comunicare a actelor administrative fiscale, a actelor de executare și a altor acte emise de Direcția venituri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții : ” Modernizare străzi zone de dezvoltare municipiul Alba Iulia LOT 3 – Emil Racoviță, Grigore Antipa, Petre Ispirescu, Dimitrie Bolintineanu, Simion Mândresu, Alexandru Odobescu, Arieșului”
4. Proiect de hotărâre privind însușirea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții : ” Modernizare străzi zone de dezvoltare municipiul Alba Iulia LOT2 – Constantin Noica, Mircea Eliade, Nada Florilor, Mihail Sadoveanu, Sliven, Alessandria, Viadana, Modena, Nazareth Illit, Aleea Stejarilor, Cerbului, Tuberozelor, Aleea Cetinei”
5. Proiect de hotărâre privind însușirea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții : „Modernizare străzi zone de dezvoltare Municipiul Alba Iulia LOT 1 – Alcala de Henares ( inclusiv legătura cu strada Gheorghe Șincai), Gârda, Drăgășani, Zăvoi, Lupșa, Calistrat Hogaș, Abrudului, Vidra, Albac, Stadionului, Cornel Medrea, Calea Labului, Meteș, Lotru”
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice, faza SF pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea canalizare strada Alcala de Henares ” Municipiul Alba Iulia
7. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 358/2018 a Consiliului local pentru participarea Direcției de Asistență Socială în cadrul PROGRAMULUI OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 9.ii, Obiectivul specific 4.4 BUNICII COMUNITĂȚII Servicii sociale și socio- medicale pentru persoane vârstnice pentru depunerea proiectului ” LA TINE ACASĂ, ÎNGRIJIRE SOCIALĂ LA DOMICILIU ALBA IULIA”
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a Statului de funcții al Serviciului de îngrijire la domiciliul ”LA TINE ACASĂ, ÎNGRIJIRE SOCIALĂ LA DOMICILIU ALBA IULIA”
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă
10. Proiect de hotarare privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții faza DALI și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul : ” Reabilitare și modernizare pistă de atletism din incinta Stadionului Cetate aflat în administrarea Clubului Sportiv municipal Unirea Alba Iulia ”
11. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru implementarea bugetarii participative – sesiunea I
12. Proiect de hotarare privind însușirea raportului privind informarea si consultarea publicului nr. 71156/21.07.2020 și aprobarea Planul Urbanistic Zonal, „EXTINDERE SI REGLEMENTARE ZONA SERVICII PENTRU CIMITIRUL MUNICIPAL”, ALBA IULIA, BD. ÎNCORONĂRII, NR. FN, solicitant MUNICIPIUL ALBA IULIA
13. Proiect de hotarare privind aprobarea unor documentații de urbanism :
Art.l: Avizează Planul Urbanistic Zonal „MODIFICAREA REGLEMENTARE PUZ APROBAT PRIN HCL 198, ART. 18/22.05.2018”, ALBA IULIA, STR. ALCALA DE HENEARES, NR.2, solicitant SC ATOL 1MO SRL SI TECNOSTAR CONSULTING SRL conform planului de situație anexat.
Art.2: Avizează Planul Urbanistic Zonal „MODIFICARE REGLEMENTARE PUZ APROBAT CU HCL NR.195 ART. 8/28.06.2013 PRIN REGLEMENTARE TRAMA STRADALA SI LOTURI PENTRU LOCUINȚE INDIVIDUALE”, ALBA IULIA, STR. MIRCEA ELIADE, NR.51, solicitant ANGHEL NICOLAE SI ANGHEL SILVIA conform planului de situație anexat.
Art.3 : Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 64296/02.07.2020
Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINȚA UNIFAMILIALA, ANEXE GOSPODARESTI/GARAJ, MAGAZIE) SI ÎMPREJMUIRE”, ALBA IULIA, STR. APUSENI, NR. 45A, solicitant BOCA IOANA ADRIAN SI BOCA FLORIN IOAN, conform planului de situație anexat.
Art.4: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 64879/03.07.2020
Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINȚA UNIFAMILIALA, ANEXE GOSPODĂREȘTI/ GARAJ, FILIGORIE) SI ÎMPREJMUIRE”, ALBA IULIA, STR. ARGINTULUI, NR. 28, solicitant LOBONT ADRIAN COSMIN, conform planului de situație anexat.
Art.5: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 65003/03.07.2020
Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE SHOWROOM SI SERVICE AUTO”, ALBA IULIA, STR. ATELIERULUI, NR. 3, solicitant ENB MEDCOM SRL PRIN APTI ORHAN, conform planului de situație anexat.
Art.6: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 56595/12.06.2020
Aprobă Planul Urbanistic Zonal, CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE CU SPATII COMERCIALE, BIROURI SI SERVICII LA PARTER”, ALBA IULIA, STR. SELISTE, NR. 16A, solicitant HENEGAR MARINELA, conform planului de situație anexat.
Art.7: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 66259/07.07.2020
Aprobă Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE CLĂDIRE BIROURI”, ALBA IULIA, STR. ANDREI MURESANU, NR. 7A, solicitant OANCEA MIHAI SI OANCEA LIANA, conform planului de situație anexat.
Art.8: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 64900/03.07.2020
Aprobă Planul Urbanistic Zonal „ MODIFICARE PUZ APROBAT CU HCL NR.372/2015, PENTRU CONSTRUIRE 2 TRONSOANE DE LOCUINȚE SEMICOLECTIVE IN REGIM ÎNȘIRUIT”, ALBA IULIA, STR. GHEORGHE DOJA, FN, solicitant SIPATUB SRL, ALPHA IMOBILIARE SRL, conform planului de situație anexat.
Art.9: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 62455/29.06.2020
Aprobă Planul Urbanistic Zonal, MODIFICARE REGLEMENTARE PUZ APROBAT CU HCL NR. 195/2013 PRIN ANULARE TRONSON STRADA THEODOR AMAN (CUPRINS INTRE STR. VASILE GOLDIS SI STR. FRANCISCA)”, ALBA IULIA, STR. VASILE GOLDIS, NR. 56, solicitant MACARIE ALEXANDRU, MACARIE VASILE SI MACARIE EMILIA, conform planului de situație anexat.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea cesionării contractului de închiriere nr. 13.468/2002 de către titularul contractului I.I.MÂRZA GAMBETTA către SC ART ACT MARKET DECO SRL
15. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 153/2020 cu privire la aprobarea vânzării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia,str.Nada Florilor, im IA
16. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.300/2019 cu privire la aprobarea vânzării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba lulia,str.Nada Florilor, nr.lB
17. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.305/2019 cu privire la aprobarea vânzării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba lulia,str.Nada Florilor, nr.ÎL
18. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.306/2019 cu privire la aprobarea vânzării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia,str.Nada Florilor, nr.lM
19. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.307/2019 cu privire la aprobarea vânzării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia,str.Nada Florilor, nr.IN
20. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere nr.2.862/2009 încheiat între municipiul Alba lulia și SC FARMA LUX SRL
21. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației făcute municipiului Alba lulia a unor imobile (drumuri) situate în Alba lulia, strada Ion Ghica
22. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate a Municipiului Alba lulia – domeniu privat a imobilelor situate pe strada Calea Moților, nr. 70 și 70A
23. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate a Municipiului Alba lulia – domeniu public asupra imobilul (parcare Spital Județean), situat în Alba lulia, Bulevardul Transilvaniei
24. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 134/2020 a Consiliului local privind înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba lulia în domeniul public asupra imobilelor (străzi) Orizont 28 și Alexandru Vlahuță
25. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al municipiului Alba lulia a imobilelor (apartamente) situate în municipiul Alba lulia, str. Gladiolelor, bloc G140, sc. A, ap.30, str. Gheorghe Șincai, nr. 17, bloc CI, sc. B, ap. 9, Bulevardul Revoluției 1989 bloc V5, ap. 67
26. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al municipiului Alba lulia a imobilului (teren, construcție și casă), situat în municipiul Alba lulia, str. București, nr. 8, înscris în CF nr. 112824 Alba lulia, nr. Top 5025/1/1/1
27. DIVERSE

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419