Ziarul Unirea

În 28 ianuarie: Ședința la Consiliul Județean Alba – Aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii și a cotei de cofinanţare pentru reabilitarea Muzeului Naţional al Unirii și Sălii Unirii, pe Ordinea de zi

TECHNOVA - Înlocuiește-ți centrala

Consiliul Judeţean Alba este convocat în ședinţă ordinară pe data de 28 ianuarie 2016. Între proiectele de pe Ordinea de zi se află: aprobarea actualizării indicatorilor tehnico – economici și a cotei de cofinanţare din bugetul Consiliului Judeţean Alba, pentru obiectivul “Modernizare drum judeţean DJ 107; aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii Şi a cotei de cofinanţare la obiectivul “Refuncţonalizare și reabilitare Muzeul Naţional al Unirii și Sala Unirii Alba Iulia”; acordarea de subvenții unor cluburi sportive din județ; aprobarea bugetului general al judeţului Alba, bugetului propriu al Judeţului Alba, bugetului creditelor interne, a bugetului fondurilor externe nerambursabile și a bugetelor instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2016 etc.

sedinta cj albaProiectul ordinii de zi cuprinde:

ELIT

1. Proiect de hotărâre privind includerea unui bun în Inventarul proprietăţii private a Judeţului Alba şi aprobarea concesionării acestuia către S.C. APA-CTTA S.A. Alba

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea actualizării indicatorilor tehnico – economici și a cotei de cofinanţare din bugetul Consiliului Judeţean Alba, pentru obiectivul “Modernizare drum judeţean DJ 107: Alba Iulia – Teleac – Hăpria – Straja – Berghin – Colibi – SecăŞel – Cergăul Mare – Veza – Blaj – Sîncel – Lunca Tîrnavei – Sona – Jidvei – Sîntămărie – Cetatea de Balta – lim. jud. MureŞ, km 19 + 600 – km 30 + 035, TRONSON II de la km 19 + 600 la km 26 + 600, judetul Alba”

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii Şi a cotei de cofinanţare la obiectivul “Refuncţonalizare și reabilitare Muzeul Naţional al Unirii și Sala Unirii Alba Iulia”

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea stării de viabilitate a drumurilor judeţene, administrate de Consiliul judeţean Alba la 31 decembrie 2015

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării și actualizării Regulamentului de funcţionare a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism

6. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului judeţean Alba în Consiliul de administraţie al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului “SIMPLA – Planificare durabilă multisectorială integrată (Sustainable Integrated Multi-sector PLAnning)” depus şi selectat spre finanţare de către Comisia Europeană în cadrul Programului Orizont 2020, H2020-EE-2015-3-MarketUptake “Creşterea capacităţii autorităţilor publice de a planifica şi implementa politici şi măsuri în domeniul energiei durabile”

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea angajamentului de asumare a sustenabilităţii rezultatului proiectului “Managementul integrat al siturilor ROSCI 0085 Frumoasa ROSPA 0043 Frumoasă’ pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la finalizarea acestuia

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului activităţilor de cooperare externă al Consiliului Judeţean Alba pentru anul 2016

10. Proiect de hotărâre privind stabilirea consumului lunar de carburanţi pentru autovehiculele care deservesc aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, precum şi pentru autovehiculele care deservesc instituţiile şi serviciile publice din subordine

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual de finanţare nerambursabilă din bugetul judeţului Alba a activităţilor nonprofit de interes judeţean, aferent anului 2016 şi a Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul judeţului Alba pentru activităţi nonprofit de interes judeţean

12. Proiect de hotărâre privind acordarea unei subvenţii Clubului Sportiv „Universitatea” Alba Iulia în vederea susţinerii activităţii competiţionale în anul 2016

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei Judeţului Alba la Asociaţia „Handbal Club Alba-Sebeş”, pentru anul 2016

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei Judeţului Alba la Asociaţia „Clubul Sportiv de Volei Alba-Blaj”, pentru anul 2016

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei Judeţului Alba la Asociaţia „Clubul Sportiv de Tenis Alba-Cugir”, pentru anul 2016

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii “Parcul Industrial Cugir“ SA pentru anul 2016

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii “Drumuri şi Poduri Locale Alba“ SA pentru anul 2016

18. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 52/27.02.2014 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne/externe în valoare de maxim 20.000.000 lei, cu modificările şi completările ulterioare

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al judeţului Alba, bugetului propriu al Judeţului Alba, bugetului creditelor interne, a bugetului fondurilor externe nerambursabile și a bugetelor instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2016

20. Proiect de hotărâre privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local, a bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2016

21. Planul strategic anual al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba

22. Întrebări, interpelări, declaraţii politice. (Z.U.)

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419