În 27 februarie 2020, ședința CL Alba Iulia – Alegerea viceprimarului și construirea platformelor subterane pentru colectarea selectivă a deșeurilor, pe ordinea de zi

Consiliul local al municipiului Alba Iulia este convocat în şedinţă ordinară, pe data de 27 februarie 2020. Între proiectele de pe Ordinea de zi se află și alegerea viceprimarului și construirea platformelor subterane pentru colectarea selectivă a deșeurilor.

PROIECT AL ORDINII DE ZI :   

ELIT
 1. Proiect de hotărâre privind alegerea Viceprimarului municipiului Alba Iulia
 2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 177/2016 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia
 3. Proiect de hotărâre privind admiterea plângerii prealabile formulată de Instituția Prefectului – Județul Alba referitoare la revocarea art.32 punctul 14 din Hotărârea nr. 379/2019 a Consiliului local
 4. Proiect de hotărâre privind acordarea de înlesniri la plată unei persoane fizice
 5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 379/2019 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții : ”Construire platforme subterane pentru colectarea selectivă a deșeurilor urbane, municipiul Alba Iulia – etapa I ”
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții : ”Construire Anexă – Scenă pentru Copii Grădinița cu Program Prelungit ”Dumbrava Minunată” Alba Iulia, str. George Barițiu, nr. 8, județul Alba ”
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții : ”Conformare Colegiul Economic la Standardele Actuale privind Securitatea la Incendiu – Căminul Ucenicilor și Comlex Comercial din Alba Iulia. Str. Octavian Goga, nr. 11”
 9. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Alba Iulia, scoaterea din uz și casarea mijloacelor fixe – punct control și împrejmuire, situate pe strada Mitropolit Al. Sterca Șuluțiu, nr. 2 în vederea realizării investiției ”Modernizarea străzii Mitropolit Al. Sterca Șuluțiu și demolare pavilion punct control și împrejumire”
 10. Proiect de hotărâre privind avizarea prestării serviciilor funerare de către SC Reîntregirea SRL
 11. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 49.600,00 lei în bugetul local pe anul 2020 pentru susținerea programelor “YouthBank” și „Change Makers”, în cadrul protocolului de cooperare dintre Municipiul Alba Iulia și Fundația Comunitară Alba.”
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului cadru „Alba Iulia are Skepsis 2020”
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Municipiul Alba Iulia și Protopopiatul Ortodox Român Alba Iulia
 14. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei Protocolului de Cooperare încheiat între Asociația Green Revolution din România și Municipiul Alba Iulia
 15. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii unor străzi din municipiul Alba Iulia
 16. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului actualizat cu privire la informarea și consultarea publicului și pentru a lua act ca prin art.5 din Hotărârea nr. 330/2019 a Consiliului local a fost aprobată documentația PUD – Construire centru de zi servicii medicale și împrejmuire, Alba Iulia, strada Porumbelului, nr. 2
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor documentații de urbanism :

Art.1: Avizează Planul Urbanistic Zonal ,,CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE SI REGLEMENTARE STRADA ACCES”, ALBA IULIA, STR. RETEZAT, FN, solicitant GABOR GHEORGHE SI COPROPRIETARI, conform planului de situație anexat.

Art.2: Avizează Planul Urbanistic Zonal ,,MODIFICARE PUZ “IUSURI” APROBAT PRIN HCL 446, ART. 15, DIN 20.12.2007”, ALBA IULIA, STR. VIILOR, FN, solicitant MARIS IOAN, MARIS MIHAELA MARIA, SC PERFETTO TRADING SRL, JOSAN EUGEN, conform planului de situație anexat.

Art.3: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 12736/05.02.2020

Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu ,,CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE”, ALBA IULIA, STR. BRANDUSEI, NR. 20G, solicitant COSTEA ROMULUS PETRU, COSTEA SILVIA, conform planului de situație anexat.

Art.4: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 13950/07.02.2020

Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINTA FAMILIALA SI IMPREJMUIRE”, ALBA IULIA, STR. PETRU DOBRA, NR. 2F, solicitant MUGUR COSTINEL, conform planului de situație anexat.

Art.5: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 13984/07.02.2020

Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE SECTIA DE PSIHIATRIE A SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA”, ALBA IULIA, BD. REVOLUTIEI 1989, NR. 23, solicitant SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA, conform planului de situație anexat.

Art.6: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 12811/05.02.2020

Aprobă Planul Urbanistic Zonal „REGLEMENTARE STRADA IN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINTE INDIVIDUALE”, ALBA IULIA, STR. ANA IPATESCU, FN, solicitant DREGHICI ALEXANDRU FLORIN, HATEGAN CAROLINA, conform planului de situație anexat.

Art.7: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 12812/05.02.2020

Aprobă Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE SEDIU FIRMA, DEPOZIT, ATELIER INTRETINERE AUTO SI LOCUINTE DE SERVICI”, ALBA IULIA, SOSEAUA DE CENTURA, DN1/E81, solicitant SC URS CONSTRUCT SRL, conform planului de situație anexat.

Art.8: Prelungește termenul de valabilitate de la 3 ani la 4 ani pentru Plan Urbanistic de Detaliu aprobat prin HCL nr. 108/24.03.2017, ART. 6, „REAMENAJARE SPATIU MEDIA MULTIFUNCTIONAL, EXTINDERE LA PARTER SI SPATII DE CAZARE LA ETAJUL 1”, Alba Iulia, str. Vasile Alecsandri, nr. 60, solicitant SC DENY LOOK SRL.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de închiriere nr.94.145/2013 încheiat între municipiul Alba Iulia și Uniunea Națională pentru Progresul României-Filiala Alba
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unei părți din imobilul(construcție) Cămin Cultural Bărăbanț, situat în Alba Iulia-Bărăbanț, str.Mureșului, nr.140
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unei părți din imobilul(construcție) Cămin Cultural Micești, situat în Alba Iulia-Micești, str.Scărișoarei, nr.16
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a 4 locații situate în municipiul Alba Iulia, Parcul Unirii, FN, în scopul desfășurării de activități comerciale de tip comerț stradal
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii către Partidul Alternativa pentru Demnitate Națională a unui imobil(construcție și teren aferent), situat în Alba Iulia, str.Mărășești, nr.55
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii
 8. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației făcute Municipiului Alba Iulia a unui imobil (teren), situat în Alba Iulia, strada Vlădeasa
 9. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea și înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia – domeniul privat, a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Biruinței, nr. 56
 10. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de dezmembrare a unui imobil situat în Alba Iulia, str. Aurel Vlaicu, nr. 33
 11. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de dezmembrare a unui imobil situat în Alba Iulia, strada Barbu Lăutaru
 12. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de expertiză tehnică judiciară efectuată în Dosar nr. 5449/176/2016 aflată pe rol la Judecătoria Alba Iulia
 13. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă care va conduce lucrările Consiliului local al municipiului Alba Iulia în perioada martie –  mai 2020
 14. DIVERSE

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...