Rămâi conectat

Ştirea zilei

În 22 decembrie, ședința CJ Alba: Stabilirea taxelor locale şi tarifele datorate bugetului general al județului pentru anul 2021, pe ordinea de zi

Ziarul Unirea

Publicat

în

Consiliul Judeţean Alba este convocat în şedinţa „ordinară”, în ziua de 22 decembrie 2020. Între proiectele de pe Ordinea de zi se află și trecerea podului peste râul Mureș din domeniul public în domeniul privat al UAT-ului județului Alba.

Proiectul ordinii de zi cuprinde:

1. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „extraordinară” a Consiliului Județean Alba din data de 9 decembrie 2020
Redactat: Vasile Bumbu, secretar general al Judeţului Alba

2. Proiect de hotărâre nr. 232/26 octombrie 2020 privind stabilirea de taxe locale şi tarife datorate bugetului general al Judeţului Alba, în anul 2021
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii, Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului, Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice, Comisiei de specialitate nr. 4 Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG – uri și sport, Comisiei de specialitate nr. 5 Comisia servicii publice de interes judeţean, cooperare interinstituțională, turism şi relaţii internaţionale, agricultură și mediu de afaceri şi Comisiei de specialitate nr. 6 Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor şi situaţii de urgenţă

3. Proiect de hotărâre nr. 266/7 decembrie 2020 privind includerea unor bunuri în Inventarul proprietăţii private a Judeţului Alba şi aprobarea concesionării acestora către Societatea Comercială APA CTTA S.A. Alba
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii şi Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului

4. Proiect de hotărâre nr. 267/7 decembrie 2020 privind aprobarea rezultatului concursului pentru analizarea proiectului de management al managerului Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, a perioadei pentru care se va încheia contractul de management şi încheierea contractului de management
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice şi Comisiei de specialitate nr. 4 Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG – uri și sport

5. Proiect de hotărâre nr. 268/7 decembrie 2020 privind aprobarea rezultatului concursului pentru analizarea proiectului de management al managerului Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, a perioadei pentru care se va încheia contractul de management şi încheierea contractului de management
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice şi Comisiei de specialitate nr. 4 Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG – uri și sport

6. Proiect de hotărâre nr. 270/9 decembrie 2020 privind aprobarea rezultatului concursului pentru analizarea proiectului de management al managerului Teatrului de Păpuși „PRICHINDEL” Alba Iulia, a perioadei pentru care se va încheia contractul de management şi încheierea contractului de management
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice şi Comisiei de specialitate nr. 4 Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG – uri și sport

7. Proiect de hotărâre nr. 271/9 decembrie 2020 privind aprobarea rezultatului concursului pentru analizarea proiectului de management al managerului Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, a perioadei pentru care se va încheia contractul de management şi încheierea contractului de management
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice şi Comisiei de specialitate nr. 4 Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG – uri și sport

8. Proiect de hotărâre nr. 273/9 decembrie 2020 privind prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 235/14 septembrie 2018 cu privire la unele măsuri pentru funcționarea corespunzătoare a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba, cu modificările şi completările ulterioare
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii, Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului, Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice şi Comisiei de specialitate nr. 6 Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor şi situaţii de urgenţă

9. Proiect de hotărâre nr. 274/9 decembrie 2020 cu privire la modificarea valorii de inventar a unui bun imobil, proprietate publică a Judeţului Alba, aflat în administrarea Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, ca urmare a efectuării unor de lucrări de investiţii
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii şi Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului

10. Proiect de hotărâre nr. 275/10 decembrie 2020 cu privire la exprimarea acordului pentru închirierea unui imobil – construcție și teren aferent, cu destinația prestări servicii sociale de interes public, proprietate publică a UAT – Judeţul Alba, aflat în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii, Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului şi Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice

11. Proiect de hotărâre nr. 276/14 decembrie 2020 privind aprobarea Procesului verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K – proprietate publică a UAT – Judeţul Alba, cu imobilul, situat administrativ în intravilanul comunei Galda de Jos, sat Poiana Galdei, înscris în C.F. nr. 71637 Galda de Jos, C.F. nr. 75912 Galda de Jos, C.F. nr. 75913 Galda de Jos şi C.F. nr. 75914 Galda de Jos, judeţul Alba
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului

12. Proiect de hotărâre nr. 277/14 decembrie 2020 privind aprobarea trecerii bunului imobil „Traversare pod peste Râul Mureş”, proprietate publică a UAT-Judeţul Alba, din domeniul public în domeniul privat al UAT-Județul Alba, în vederea scoaterii din funcţiune şi valorificării prin casare și pentru pentru radierea acestuia din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii şi Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului

13. Proiect de hotărâre nr. 278/14 decembrie 2020 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice şi Comisiei de specialitate nr. 6 Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor şi situaţii de urgenţă

14. Proiect de hotărâre nr. 279/15 decembrie 2020 privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT – Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, asupra drumului judeţean DJ 705D: Limită Judeţul Hunedoara (km 7+700) – Cheile Cibului – Cib – Glod – Nădăştia – Almaşu Mare – Limită Judeţul Hunedoara (km 33+100)
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului

15. Proiect de hotărâre nr. 280/14 decembrie 2020 privind aprobarea completării Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Alba aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 71/20 martie 2020
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii, Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului, Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice, Comisiei de specialitate nr. 4 Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG – uri și sport, Comisiei de specialitate nr. 5 Comisia servicii publice de interes judeţean, cooperare interinstituțională, turism şi relaţii internaţionale, agricultură și mediu de afaceri şi Comisiei de specialitate nr. 6 Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor şi situaţii de urgenţă

16. Întrebări, interpelări, declaraţii politice.


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRIPublicitate

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

O nouă metodă de ÎNȘELĂCIUNE în Alba, prin intermediul rețelelor de socializare: Cum au lăsat escrocii pe două femei fără bani. Recomandările polițiștilor

Ziarul Unirea

Publicat

în

O nouă metodă de ÎNȘELĂCIUNE în Alba, prin intermediul rețelelor de socializare: Cum au lăsat escrocii pe două femei fără bani. Recomandările polițiștilor Două femei din Alba au fost înșelate de escroci prin intermediul rețelelor de socializare. În cadrul campaniei de informare publică desfășurată de Inspectoratul de Poliție Județean Alba, în scopul prevenirii victimizării din […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Opinii Comentarii

Secțiune Articole Similare

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2024 Ziarul Unirea