În 13 august 2020, Ședință la CJ Alba, în sistem de videoconferință: Aprobarea planului de școlarizare pentru anul școlar 2020-2021 desfășurat de Școala de arte și meșteșuguri, pe ordinea de zi

Consiliul Judeţean Alba este convocat în şedinţa „ordinară”, în ziua de 13 august 2020. Între proiectele de pe Ordinea de zi se află și aprobarea Planului de școlarizare pentru anul școlar 2020-2021 desfășurat de Școala de arte și meșteșuguri și aprobarea Actului Adițional nr. 3 la Acordul de parteneriat în vederea implementării Proiectului „Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș”.

PROIECTUL ORDINII DE ZI

1. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „extraordinară” a Consiliului Județean Alba din data de 30 iulie 2020

ELIT

2. Proiect de hotărâre nr. 114/9 iunie 2020 privind aprobarea înfiinţării „Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 6 Abrud”
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

3. Proiect de hotărâre nr. 115/9 iunie 2020 privind aprobarea înfiinţării „Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 7 Abrud”
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

4. Proiect de hotărâre nr. 116/9 iunie 2020 privind aprobarea înfiinţării „Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 8 Abrud”
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

5. Proiect de hotărâre nr. 117/9 iunie 2020 privind aprobarea înfiinţării „Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 10 Cricău”
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

6. Proiect de hotărâre nr. 118/9 iunie 2020 privind aprobarea înfiinţării „Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 13 Gârbova”
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

7. Proiect de hotărâre nr. 119/9 iunie 2020 privind aprobarea înfiinţării „Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 14 Abrud”
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

8. Proiect de hotărâre nr. 120/9 iunie 2020 privind aprobarea înfiinţării „Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 15 Abrud”
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

9. Proiect de hotărâre nr. 121/8 iulie 2020 privind aprobarea înfiinţării „Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 16 Alba Iulia”
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

10. Proiect de hotărâre nr. 122/9 iunie 2020 privind aprobarea înfiinţării „Locuinței Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 17 Sâncrai”
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

11. Proiect de hotărâre nr. 128/12 iunie 2020 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor capitolului XV al O.U.G. nr. 70/2020 în domeniul transportului public judeţean de persoane prin curse regulate, în Judeţul Alba
Inițiator: Fulea Dumitru, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba

12. Proiect de hotărâre nr. 156/3 august 2020 privind aprobarea Proceselor verbale de vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K – proprietate publică a UAT – Judeţul Alba, cu imobilele situate administrativ în intravilanul comunei Galda de Jos, sat Galda de Sus, C.F. nr. 73778 Galda de Jos, respectiv intravilanul comunei Galda de Jos, sat Poiana Galdei, C.F. nr. 73795 Galda de Jos, judeţul Alba
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

13. Proiect de hotărâre nr. 157/5 august 2020 privind aprobarea scoaterii din funcțiune și valorificării prin casare a unui bun proprietate privată a UAT – Județul Alba, concesionat operatorului regional Societatea Comercială APA CTTA S.A. Alba
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

14. Proiect de hotărâre nr. 158/5 august 2020 privind aprobarea Actului Adițional nr. 3 la Acordul de parteneriat nr. 14364/21.09.2017, încheiat între UAT – Oraşul Ocna Mureș, Unitatea Medico-Socială Ocna Mureș, UAT – Judeţul Alba și Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, în vederea implementării Proiectului „Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

15. Proiect de hotărâre nr. 159/6 august 2020 privind aprobarea componenței comisiilor de evaluare finală a managementului la Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba şi Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, precum și a secretariatelor acestora
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

16. Proiect de hotărâre nr. 160/6 august 2020 privind aprobarea Planului de școlarizare pentru anul școlar 2020-2021 desfășurat de Școala de arte și meșteșuguri din cadrul Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

17. Proiect de hotărâre nr. 161/6 august 2020 privind aprobarea modificării Organigramei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

18. Proiect de hotărâre nr. 162/6 august 2020 cu privire la îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul anexelor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 162/30 iulie 2020 privind aprobarea modificării Structurii organizatorice, Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

19. Proiect de hotărâre nr. 163/6 august 2020 privind aprobarea modificării Statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

20. Întrebări, interpelări, declaraţii politice.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419